Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU6C Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-18

Apropå! En rättfärdig valfrihet?

Maria Lindström
familjeläkare, Hälsocentralen Centrum, Sundsvall
maria.alsen.lindstrom@lvn.se

Patientinflytande och valfrihet i vården är honnörsord i dag, men hur långt ska patientens personliga val få styra?

Som familjeläkare har jag under hösten hört allt fler patienter säga att de vill »prata med en svensk distriktssköterska« eller »träffa en svensk läkare«. Ibland med tillägget »annars listar jag om mig« – ett allvarligt hot för en vårdcentral med dålig ekonomi. Ett alternativ är: »Jag listar mig hos er om ni kan garantera mig en svensk doktor.« Argumentet att all legitimerad personal är legitimerad enligt Socialstyrelsen, och därmed svenska läkare och sköterskor, godtas sällan.

I vården vill vi patienterna väl och är tillmötesgående. »Jag vill träffa en kvinna« är legitimt, precis som att »jag förstår inte vad han säger« accepteras. Vi vill ju inte heller skapa problem för kollegan genom att boka en patient som just uttalat att han eller hon inte vill träffa en utländsk läkare.

Var går gränsen för olaglig diskriminering? Är det tillåtet att ställa kravet att man ska få träffa en erfaren läkare eller en yngre? En manlig, en svensk, en muslimsk, en homosexuell eller …? När övergår dessa var och en för sig rätt harmlösa personliga önskemål i ett större normativt sammanhang som inte bara tillåter diskriminering, rasism och segregation utan även bygger på och förstärker den?

I misshandelsförhållanden trappas ofta misshandeln upp långsamt. Det som från början inte verkade vara så allvarligt visar sig i backspegeln vara upprinnelsen till något långt större, samtidigt som tidens gång minskar den misshandlades förmåga att se att han eller hon utsätts för orätt och normaliserar det som händer. Tittar man ur ett samhällsperspektiv finns många exempel i historien där till synes små saker fått förödande konsekvenser.

Är tillåtandet och bejakandet av önskemålet »jag vill träffa en svensk doktor« en sådan liten detalj? Kan det vara en detalj vi måste syna i sömmarna för att inte trassla in oss i något mycket värre? Och är det en detalj som Läkarförbundet och våra landstingsledningar behöver lyfta och diskutera?

I min värld är det ett uttryck för rasism att säga »jag vill träffa en svensk doktor«.

Kommentarer (4)

 • Maria, Du har rätt!

  2016-01-18 22:29 | Det Du tar upp är ett mycket allvarligt hot mot vårt samhälle, som de flesta på svenskt vis blundar för. Det finns ibland skäl, så som Du skriver. Exempelvis relativt nyanlända kurdiska patienter föredrar ofta kurdiska läkare på grund av språk och även kulturella orsaker, som kan innebära att man har svårigheter att exempelvis ge anamnes. Det bör man söka avhjälpa på ett för alla parter smidigt sätt. Värre är när en patient inte vill ha någon läkare eller annan sjukvårdspersonal för att han eller hon är "dansk" eller annan utlänning - till och med en "skåning" (som var från Växjö) ville en patient exkludera; "jude" - patient vill inte ha en jude till läkare, eller "neger" eller "svarting". I de fallen skall man seriöst och lugnt göra klart att det är fråga om främlingsfientlighet, antisemitism, rasism eller motsvarande och att det icke är acceptabelt ens för patienter inom verksamheten. Det är beklagligt att man måste göra ekonomiska överväganden vid kontakten med sådana patienter. Det är också djupt beklagligt att det finns sjukvårdspersonal, inklusive läkare som också har en motsvarande människosyn. Den måste motarbetas, för det som börjar med en glöd utvecklas lätt till en förödande präriebrand. Det är mindre än 100 år sedan det senast skedde i Europa.

  Olle Gustavsson, Pensionär, Tidigare smittskyddsläkare/sjukhushygieniker, Landstinget Västernorrland

  Jäv:

 • Bra!

  2016-01-22 18:14 | Vettig reflektion. Jag tycker att kravet att träffa en läkare med ett visst kön också känns obehagligt. Eftersom jag heter ett unisex-namn och jobbar på gyn vill patienter ibland veta mitt kön. Men det är ju något väldigt privat, kanske vet inte ens mina kollegor vad jag har i underbyxorna. Vilket kön jag uppfattar mig som socialt låter sig inte avhandlas i brådrasket och då uppstår frågan om jag verkligen är tvungen att dela med mig så mycket av mitt privatliv till mina patienter.

  Jona Elings Knutsson, ST-läkare, KS Huddinge

  Jäv:

 • Men ...?

  2016-01-24 12:32 | " 'Jag vill träffa en kvinna' är legitimt", skriver Marika Lindström. Då inställer sig genast frågan, om "Jag vill ha en manlig läkare" också är legitimt. Om inte - varför? En gravid kollega fick för flera år sedan en fråga, som snarast var ett påstående: "Du vill väl ha en kvinnlig läkare?" Kollegan tittade häpen på undersköterskan och svarade: "Det struntar jag fullständigt i. Jag vill ha en kompetent läkare." Fundera några sekunder på den omvända situationen - att någon på exempelvis en "prostatamottagning" ställer den konstaterande frågan: "Du vill väl ha en manlig läkare?" Om den frågan hamnade i medierna, skulle sannolikt vredgade feminister få såväl frågeställaren som verksamhetschefen att löpa gatlopp. Så det kanske finns skäl att tänka en gång till?

  Bror Gårdelöf, anestesiöverläkare, Universitetssjukhuset i Linköping

  Jäv:

 • Vem är du att döma?

  2016-01-29 11:01 | Att använda fördomar för att tolka en patients behov och signaler är mycket vanligt i läkarkåren. Det är att styras av impulser och känslor, inte av sina kunskaper eller sitt intellekt. Om man dessutom en god stund efteråt, rättfärdigar sin åsikt och eventuella beteende genom att ge patienten ett negativt och falskt epitet, så är det mycket illa. I dagens samhälle har språket förflackats kraftigt och det kulturella arvet med en omfattande, gemensam kunskapsmassa, tappat sitt värde. Det är faktiskt svårt, för att inte säga omöjligt att vara patient om man berättar om svåra saker och sedan inser att doktorn inte har fattat ett dugg av det viktigaste. Att sedan själv inte förstå vad läkaren säger blir att gå hem i maktlös frustration. När detta har hänt några gånger, vilket inte är helt ovanligt idag, blir det en självklarhet att be om att få en läkare från sin egna kultur och eget modersmål. Detta är en självklar rättighet i en modern svensk sjukvård. Om det inte kan ordnas borde man nog kunna kräva att få hjälp via tolk, så att både läkaren och patienten åtmistone kan tala sina egna hemspråk. Den rättigheten är självklar för icke svensktalande svenskar. De brukar inte kallas rasister när de ställer samma fråga, eller..?

  Carina Hellström, Psykiater. Legitimerad psykoterapeut, Pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons