Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU6C Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-18

Apropå! En rättfärdig valfrihet?

Maria Lindström
familjeläkare, Hälsocentralen Centrum, Sundsvall
maria.alsen.lindstrom@lvn.se

Patientinflytande och valfrihet i vården är honnörsord i dag, men hur långt ska patientens personliga val få styra?

Som familjeläkare har jag under hösten hört allt fler patienter säga att de vill »prata med en svensk distriktssköterska« eller »träffa en svensk läkare«. Ibland med tillägget »annars listar jag om mig« – ett allvarligt hot för en vårdcentral med dålig ekonomi. Ett alternativ är: »Jag listar mig hos er om ni kan garantera mig en svensk doktor.« Argumentet att all legitimerad personal är legitimerad enligt Socialstyrelsen, och därmed svenska läkare och sköterskor, godtas sällan.

I vården vill vi patienterna väl och är tillmötesgående. »Jag vill träffa en kvinna« är legitimt, precis som att »jag förstår inte vad han säger« accepteras. Vi vill ju inte heller skapa problem för kollegan genom att boka en patient som just uttalat att han eller hon inte vill träffa en utländsk läkare.

Var går gränsen för olaglig diskriminering? Är det tillåtet att ställa kravet att man ska få träffa en erfaren läkare eller en yngre? En manlig, en svensk, en muslimsk, en homosexuell eller …? När övergår dessa var och en för sig rätt harmlösa personliga önskemål i ett större normativt sammanhang som inte bara tillåter diskriminering, rasism och segregation utan även bygger på och förstärker den?

I misshandelsförhållanden trappas ofta misshandeln upp långsamt. Det som från början inte verkade vara så allvarligt visar sig i backspegeln vara upprinnelsen till något långt större, samtidigt som tidens gång minskar den misshandlades förmåga att se att han eller hon utsätts för orätt och normaliserar det som händer. Tittar man ur ett samhällsperspektiv finns många exempel i historien där till synes små saker fått förödande konsekvenser.

Är tillåtandet och bejakandet av önskemålet »jag vill träffa en svensk doktor« en sådan liten detalj? Kan det vara en detalj vi måste syna i sömmarna för att inte trassla in oss i något mycket värre? Och är det en detalj som Läkarförbundet och våra landstingsledningar behöver lyfta och diskutera?

I min värld är det ett uttryck för rasism att säga »jag vill träffa en svensk doktor«.

Kommentarer (4)

 • Maria, Du har rätt!

  2016-01-18 22:29 | Det Du tar upp är ett mycket allvarligt hot mot vårt samhälle, som de flesta på svenskt vis blundar för. Det finns ibland skäl, så som Du skriver. Exempelvis relativt nyanlända kurdiska patienter föredrar ofta kurdiska läkare på grund av språk och även kulturella orsaker, som kan innebära att man har svårigheter att exempelvis ge anamnes. Det bör man söka avhjälpa på ett för alla parter smidigt sätt. Värre är när en patient inte vill ha någon läkare eller annan sjukvårdspersonal för att han eller hon är "dansk" eller annan utlänning - till och med en "skåning" (som var från Växjö) ville en patient exkludera; "jude" - patient vill inte ha en jude till läkare, eller "neger" eller "svarting". I de fallen skall man seriöst och lugnt göra klart att det är fråga om främlingsfientlighet, antisemitism, rasism eller motsvarande och att det icke är acceptabelt ens för patienter inom verksamheten. Det är beklagligt att man måste göra ekonomiska överväganden vid kontakten med sådana patienter. Det är också djupt beklagligt att det finns sjukvårdspersonal, inklusive läkare som också har en motsvarande människosyn. Den måste motarbetas, för det som börjar med en glöd utvecklas lätt till en förödande präriebrand. Det är mindre än 100 år sedan det senast skedde i Europa.

  Olle Gustavsson, Pensionär, Tidigare smittskyddsläkare/sjukhushygieniker, Landstinget Västernorrland

  Jäv:

 • Bra!

  2016-01-22 18:14 | Vettig reflektion. Jag tycker att kravet att träffa en läkare med ett visst kön också känns obehagligt. Eftersom jag heter ett unisex-namn och jobbar på gyn vill patienter ibland veta mitt kön. Men det är ju något väldigt privat, kanske vet inte ens mina kollegor vad jag har i underbyxorna. Vilket kön jag uppfattar mig som socialt låter sig inte avhandlas i brådrasket och då uppstår frågan om jag verkligen är tvungen att dela med mig så mycket av mitt privatliv till mina patienter.

  Jona Elings Knutsson, ST-läkare, KS Huddinge

  Jäv:

 • Men ...?

  2016-01-24 12:32 | " 'Jag vill träffa en kvinna' är legitimt", skriver Marika Lindström. Då inställer sig genast frågan, om "Jag vill ha en manlig läkare" också är legitimt. Om inte - varför? En gravid kollega fick för flera år sedan en fråga, som snarast var ett påstående: "Du vill väl ha en kvinnlig läkare?" Kollegan tittade häpen på undersköterskan och svarade: "Det struntar jag fullständigt i. Jag vill ha en kompetent läkare." Fundera några sekunder på den omvända situationen - att någon på exempelvis en "prostatamottagning" ställer den konstaterande frågan: "Du vill väl ha en manlig läkare?" Om den frågan hamnade i medierna, skulle sannolikt vredgade feminister få såväl frågeställaren som verksamhetschefen att löpa gatlopp. Så det kanske finns skäl att tänka en gång till?

  Bror Gårdelöf, anestesiöverläkare, Universitetssjukhuset i Linköping

  Jäv:

 • Vem är du att döma?

  2016-01-29 11:01 | Att använda fördomar för att tolka en patients behov och signaler är mycket vanligt i läkarkåren. Det är att styras av impulser och känslor, inte av sina kunskaper eller sitt intellekt. Om man dessutom en god stund efteråt, rättfärdigar sin åsikt och eventuella beteende genom att ge patienten ett negativt och falskt epitet, så är det mycket illa. I dagens samhälle har språket förflackats kraftigt och det kulturella arvet med en omfattande, gemensam kunskapsmassa, tappat sitt värde. Det är faktiskt svårt, för att inte säga omöjligt att vara patient om man berättar om svåra saker och sedan inser att doktorn inte har fattat ett dugg av det viktigaste. Att sedan själv inte förstå vad läkaren säger blir att gå hem i maktlös frustration. När detta har hänt några gånger, vilket inte är helt ovanligt idag, blir det en självklarhet att be om att få en läkare från sin egna kultur och eget modersmål. Detta är en självklar rättighet i en modern svensk sjukvård. Om det inte kan ordnas borde man nog kunna kräva att få hjälp via tolk, så att både läkaren och patienten åtmistone kan tala sina egna hemspråk. Den rättigheten är självklar för icke svensktalande svenskar. De brukar inte kallas rasister när de ställer samma fråga, eller..?

  Carina Hellström, Psykiater. Legitimerad psykoterapeut, Pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons