Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU6C Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-18

Apropå! En rättfärdig valfrihet?

Maria Lindström
familjeläkare, Hälsocentralen Centrum, Sundsvall
maria.alsen.lindstrom@lvn.se

Patientinflytande och valfrihet i vården är honnörsord i dag, men hur långt ska patientens personliga val få styra?

Som familjeläkare har jag under hösten hört allt fler patienter säga att de vill »prata med en svensk distriktssköterska« eller »träffa en svensk läkare«. Ibland med tillägget »annars listar jag om mig« – ett allvarligt hot för en vårdcentral med dålig ekonomi. Ett alternativ är: »Jag listar mig hos er om ni kan garantera mig en svensk doktor.« Argumentet att all legitimerad personal är legitimerad enligt Socialstyrelsen, och därmed svenska läkare och sköterskor, godtas sällan.

I vården vill vi patienterna väl och är tillmötesgående. »Jag vill träffa en kvinna« är legitimt, precis som att »jag förstår inte vad han säger« accepteras. Vi vill ju inte heller skapa problem för kollegan genom att boka en patient som just uttalat att han eller hon inte vill träffa en utländsk läkare.

Var går gränsen för olaglig diskriminering? Är det tillåtet att ställa kravet att man ska få träffa en erfaren läkare eller en yngre? En manlig, en svensk, en muslimsk, en homosexuell eller …? När övergår dessa var och en för sig rätt harmlösa personliga önskemål i ett större normativt sammanhang som inte bara tillåter diskriminering, rasism och segregation utan även bygger på och förstärker den?

I misshandelsförhållanden trappas ofta misshandeln upp långsamt. Det som från början inte verkade vara så allvarligt visar sig i backspegeln vara upprinnelsen till något långt större, samtidigt som tidens gång minskar den misshandlades förmåga att se att han eller hon utsätts för orätt och normaliserar det som händer. Tittar man ur ett samhällsperspektiv finns många exempel i historien där till synes små saker fått förödande konsekvenser.

Är tillåtandet och bejakandet av önskemålet »jag vill träffa en svensk doktor« en sådan liten detalj? Kan det vara en detalj vi måste syna i sömmarna för att inte trassla in oss i något mycket värre? Och är det en detalj som Läkarförbundet och våra landstingsledningar behöver lyfta och diskutera?

I min värld är det ett uttryck för rasism att säga »jag vill träffa en svensk doktor«.

Kommentarer (4)

 • Maria, Du har rätt!

  2016-01-18 22:29 | Det Du tar upp är ett mycket allvarligt hot mot vårt samhälle, som de flesta på svenskt vis blundar för. Det finns ibland skäl, så som Du skriver. Exempelvis relativt nyanlända kurdiska patienter föredrar ofta kurdiska läkare på grund av språk och även kulturella orsaker, som kan innebära att man har svårigheter att exempelvis ge anamnes. Det bör man söka avhjälpa på ett för alla parter smidigt sätt. Värre är när en patient inte vill ha någon läkare eller annan sjukvårdspersonal för att han eller hon är "dansk" eller annan utlänning - till och med en "skåning" (som var från Växjö) ville en patient exkludera; "jude" - patient vill inte ha en jude till läkare, eller "neger" eller "svarting". I de fallen skall man seriöst och lugnt göra klart att det är fråga om främlingsfientlighet, antisemitism, rasism eller motsvarande och att det icke är acceptabelt ens för patienter inom verksamheten. Det är beklagligt att man måste göra ekonomiska överväganden vid kontakten med sådana patienter. Det är också djupt beklagligt att det finns sjukvårdspersonal, inklusive läkare som också har en motsvarande människosyn. Den måste motarbetas, för det som börjar med en glöd utvecklas lätt till en förödande präriebrand. Det är mindre än 100 år sedan det senast skedde i Europa.

  Olle Gustavsson, Pensionär, Tidigare smittskyddsläkare/sjukhushygieniker, Landstinget Västernorrland

  Jäv:

 • Bra!

  2016-01-22 18:14 | Vettig reflektion. Jag tycker att kravet att träffa en läkare med ett visst kön också känns obehagligt. Eftersom jag heter ett unisex-namn och jobbar på gyn vill patienter ibland veta mitt kön. Men det är ju något väldigt privat, kanske vet inte ens mina kollegor vad jag har i underbyxorna. Vilket kön jag uppfattar mig som socialt låter sig inte avhandlas i brådrasket och då uppstår frågan om jag verkligen är tvungen att dela med mig så mycket av mitt privatliv till mina patienter.

  Jona Elings Knutsson, ST-läkare, KS Huddinge

  Jäv:

 • Men ...?

  2016-01-24 12:32 | " 'Jag vill träffa en kvinna' är legitimt", skriver Marika Lindström. Då inställer sig genast frågan, om "Jag vill ha en manlig läkare" också är legitimt. Om inte - varför? En gravid kollega fick för flera år sedan en fråga, som snarast var ett påstående: "Du vill väl ha en kvinnlig läkare?" Kollegan tittade häpen på undersköterskan och svarade: "Det struntar jag fullständigt i. Jag vill ha en kompetent läkare." Fundera några sekunder på den omvända situationen - att någon på exempelvis en "prostatamottagning" ställer den konstaterande frågan: "Du vill väl ha en manlig läkare?" Om den frågan hamnade i medierna, skulle sannolikt vredgade feminister få såväl frågeställaren som verksamhetschefen att löpa gatlopp. Så det kanske finns skäl att tänka en gång till?

  Bror Gårdelöf, anestesiöverläkare, Universitetssjukhuset i Linköping

  Jäv:

 • Vem är du att döma?

  2016-01-29 11:01 | Att använda fördomar för att tolka en patients behov och signaler är mycket vanligt i läkarkåren. Det är att styras av impulser och känslor, inte av sina kunskaper eller sitt intellekt. Om man dessutom en god stund efteråt, rättfärdigar sin åsikt och eventuella beteende genom att ge patienten ett negativt och falskt epitet, så är det mycket illa. I dagens samhälle har språket förflackats kraftigt och det kulturella arvet med en omfattande, gemensam kunskapsmassa, tappat sitt värde. Det är faktiskt svårt, för att inte säga omöjligt att vara patient om man berättar om svåra saker och sedan inser att doktorn inte har fattat ett dugg av det viktigaste. Att sedan själv inte förstå vad läkaren säger blir att gå hem i maktlös frustration. När detta har hänt några gånger, vilket inte är helt ovanligt idag, blir det en självklarhet att be om att få en läkare från sin egna kultur och eget modersmål. Detta är en självklar rättighet i en modern svensk sjukvård. Om det inte kan ordnas borde man nog kunna kräva att få hjälp via tolk, så att både läkaren och patienten åtmistone kan tala sina egna hemspråk. Den rättigheten är självklar för icke svensktalande svenskar. De brukar inte kallas rasister när de ställer samma fråga, eller..?

  Carina Hellström, Psykiater. Legitimerad psykoterapeut, Pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016