Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWWE Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2016-01-29

Karolinska är etikens Tjernobyl

Bo Risberg
professor emeritus i kirurgi; tidigare ordförande i forskningsetikkommittén och sekreterare i regionala etikprövningsnämnden, Göteborg

bo.risberg@me.com

Det är med stort intresse vi har kunnat följa spelet kring de kliniska transplantationerna på tv. Vi fick vänta till sista programmet för att se något av det vi väntat på att få ta del av, nämligen den djurexperimentella bakgrunden. I tredje delen av serien avslöjas sanningen – det finns inga djurexperiment. Man har således gått direkt till klinik med en helt oprövad teknik.

Det är dags att reagera, och jag vill ställa min reaktion i relation till min bakgrund som forskande kirurg, och dessutom med ett stort engagemang i forskningsetiska frågor. Jag var mångårig ordförande i dåvarande forskningsetikkommittén och därefter sekreterare i etikprövningsnämnden i Göteborg. Jag var regelbunden skribent i forskningsetiska frågor i »Svensk Kirurgi« (tidning för Svensk kirurgisk förening).

Under de 15 sista åren av min forskarkarriär ägnade jag all vår forskning åt att utveckla artificiella biosyntetiska blodkärl. Vi använde en stödjevävnad baserad på bakteriell cellulosa. Efter initiala in vitro-studier följda av djurexperimentella studier på bland annat råttor, grisar och får upplevde vi flera gånger att vi var nära (1–2 år) klinisk introduktion.

Det kom ut ett antal avhandlingar och publikationer från forskningen. Emellertid stångade vi oss med tiden blodiga på djurexperimenten och efter närmare 15 års experimenterade insåg vi att det aldrig skulle gå att ta våra blodkärl till klinik. Projektet fick läggas ned och bolaget som under de sista åren drivit forskningen gick i konkurs.

Betänk nu att det är förhållandevis mycket enklare att göra blodkärl än trakea. Blodkärlen sätts in i en helt steril miljö och saknar kontakt med vår yttre omgivning. Trakea däremot är fullt ut exponerad för den yttre miljön och bakterier har fri access.

Att sätta in konstgjort material i en sådan omgivning bryter mot alla kända, och okända, medicinska regler. En infektion kommer som ett brev på posten. Varenda kärlkirurg vet att en infekterad kärlgraft är en katastrof med mycket hög mortalitet. Det gäller i minst samma utsträckning, om inte högre, för en infekterad trakeagraft.

Trakeatransplantationerna gjordes dessutom utan föregående djurexperiment. Man hade således överhuvud taget ingen kännedom om hur transplantatet skulle bete sig. Dess enda möjlighet att fungera vore att materialet infiltrerades av blodkärl och därmed celler i väggen samt att en fungerande slemhinna bildades på dess insida. Ett rent önsketänkande.

Det finns bara en situation där det möjligtvis skulle vara etiskt acceptabelt att transplantera en syntetisk trakea utan föregående djurexperiment. Det är om man under en pågående operation får sådana svåra komplikationer att man måste ersätta trakea med ett graft omedelbart för att få patienten levande av bordet.

Ingen av de patienter som behandlats har uppfyllt detta kriterium.

Från Karolinska institutet hävdas att man transplanterat »compassionate cases«, det vill säga patienter som var så svårt sjuka att de endast hade en begränsad tid kvar att leva. Men det är definitivt inte en etiskt godtagbar indikation för att sätta in en icke djurexperimentellt utprovad syntetisk graft i trakea.

Det sätt som dessa experiment bedrivits på strider mot all medicinsk etik. Man får gå tillbaka till första halvan av 1940-talet för att finna något liknande.

Detta är den medicinska etikens fullständiga härdsmälta.

Vederbörande toraxkirurg saknar uppenbarligen helt en etisk kompass. Jag har svårt att tänka mig att detsamma gäller ledningen på kliniken och på Karolinska, men det framgår tydligt av tv-programmet att deras kompass är gravt missvisande och behöver justeras. Hur ska man annars förklara att de sanktionerat verksamheten?

Ledningen för kliniken samt för institutet med rektor i spetsen har dessutom inte gjort sin hemläxa ordentligt. Det är inte så lite skämmigt att en tv-reporter ska behöva påpeka för ledningen att det inte fanns några djurförsöksetiska tillstånd innan man startade transplantationerna på människa.

Det som har skett är framför allt en enorm tragedi för de patienter som fick agera försöksdjur. De anhöriga har rätt att få en ursäkt från Karolinska.

Karolinska är Sveriges största, och en av våra förnämsta, forskningsinstitutioner. Det som nu avslöjats är en katastrof och skandal. Det är svårt att se hur nuvarande ledning kan sitta kvar.

Karolinska delar varje år ut Nobelpriset i medicin. Hur ska man efter den här skandalen kunna dela ut världens förnämsta medicinska pris med någon bevarad trovärdighet. Det vore på sin plats att (den nya?) ledningen inför ett 2-årigt moratorium på utdelningen av Nobelpriset som ett värdigt sätt att erkänna sina misstag och inte minst som en ursäkt till, och för att hedra, de patienter som fick sätta till sina liv.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Kommentarer (104)

 • Håller helt med Bo Risberg

  2016-01-29 14:12 | Utomordentlig väl formulerat. Om man anser att den nuvarande ledningen inte skall sparkas och att "2-årigt moratorium på utdelningen av Nobelpriset som ett värdigt sätt att erkänna sina misstag" låter tufft, då är man sannolikt svensk. I vilket annat land skulle det vara ett naturlig påföljd.

  Silvia Johansson, Docent, Överläkare, Uppsala

  Jäv: silvia.johansson@gmail.com

 • Tack, Bo Risberg, för en mycket bra och klargörande artikel!

  2016-01-29 14:31 | Jag delar fullt ut artikelförfattarens åsikter. Jag är inte själv kirurg, och gläder mig åt en så initierad, klok och tydlig kommentar angående denna groteska skandal.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Kejsaren är naken

  2016-01-29 15:03 | Professor emeritus Bo Risberg talar helt klart utifrån stor egen erfarenhet av regenerativ kirurgi, vilket borde mana lekmannen i sammanhanget, Anders Hamsten, att tänka ett par varv till på vad han et al. har ställt till med genom initial uraktlåtenhet att agera, senare kryddat med grava felbedömningar i fallet Macchiarini.

  När det gäller det förstnämnda rektorsbrottet, omfattar detta minst två varningssignaler som det är häpnadsväckande att Hamsten bortsåg från. Första signalen till KI och Hamsten personligen tycks ha kommit från den belgiske trachealkirurgen professor Pierre Delaere som kom till tals i första delen av Bosse Lindquists utmärkta dokumentär "Experimenten": "Man behöver inte vara läkare för att förstå att en syntetisk trakea inte kan förvandlas till en levande trakea genom att man förser den med benmärg... Inga teoretiska belägg, inga experimentella data talade för att detta skulle fungera... This was so wrong!" säger Delaere. Vad hände? Hamsten ignorerade helt sonika Delaeres varning.

  Varning eller uppmärksammande nr två kom från de fyra anmälande, visselblåsande läkarkollegerna till Macchiarini. Vad hände? Hamsten struntade i 8 månader i läkarnas synnerligen omfattande och väldokumenterade anklagelser, innan, efter ytterligare påtryckningar, en extern utredare, Bengt Gerdin till slut tillsattes - vars slutsats senare körs över av Hamsten, som friar sin italienska skyddsling. Vid det laget har de svenska visselblåsarna hunnit hotas av både polisanmälan och anställningsrepressalier.

  Vad säger nu allt detta? Ja, först och främst att Hamsten naturligvis har ett och annat att i grunden förklara. Och även om han i slutänden lyckas urskulda sig (vilket jag betvivlar), har jag svårt att se hur han ska kunna fortsätta på sin tjänst. KI:s framtida renommé kräver här åtgärd. Att Macchiarins förordnande nu upphör, får vi hoppas är en självklarhet. Ljuger man som förespeglad vetenskapsman, är ens karriär slut.

  Sedan kan man slutligen inte låta bli att fundera över likheterna mellan hur alla dessa visselblåsande läkare har behandlats och hur mer kända visselblåsare såsom Edward Snowden och Thomas Drake bemöttes: Först tystnad, sedan bortförklaringar och vedergällning eller hot om sådan. Det är märkligt att Sanningen - att kejsaren är naken - ska ha så förbenat svårt att få gehör, som ofta är fallet. Det må gälla i amerikanska kongressen och i Vita huset, det må gälla i hägnet av vetenskapliga akademier, dit KI hör. Ett Gandhi-citat passar bra in för att visa på den golgatavandring sanningsivrare har att förvänta sig: "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win." Så varför detta maktens mönster? Frågan är ännu obesvarad. Kanske sitter Anders Hamsten på svaret? Eller också gjorde Einstein det: "Only two things are indefinite, the Universe and human stupidity, and I´m not sure about the former."

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Hemmet i Stockholm

  Jäv:

 • Så bra att artikeln borde översättas till engelska!

  2016-01-29 15:29 | Det är så befriande att läsa något så skarpt tänkt och så briljant formulerat som Prof. Risbergs debattinlägg! Går det att publicera en översättning till engelska?

  Lennart Wennberg, Distriktsläkare, Aleris Järna Vårdcentral

  Jäv:

 • Det är nog lite värre

  2016-01-29 15:59 | Jag har ingen medicinsk kompetens, men efter vad jag kan se så fanns det djurförsök med råttor som visade att det INTE fungerade, vid den tidpunkten då första operationen genomfördes (9 juni 2011). Så "det finns inga djurexperiment" är nog för milt uttryckt. Dessutom, hade den första patienten verkligen cancer? Nobelprisbeslutet och tillsättningen av Nobelkommittén för medicin skulle kunna flyttas till KVA. Vad säger A Nobels testamente?

  Torsten Åkesson, Professor (inte i medicin), Lunds universitet

  Jäv:

 • TACK BO RISBERG

  2016-01-29 16:01 | Tack för edra inlägg Bo Risberg och Göran Lundgren!! Efter en hel karriär på Karolinska har jag den senaste tiden varit betryckt! Tack för ert civilkurage!!

  Sune Handell, Överläkare, Visby Lasarett

  Jäv: Intill nu, fullständig lojalitet till Karolinska sjukhuset och institutet.

 • Basic science cannot tolerate this bench to patient experiment!

  2016-01-29 16:11 | Unless we choose to ignore the history of medical science, from F. Bacon to Jenner to Salk, we shall not learn to be humble in the face of Nature's message. Experiments on humans are guided by cautious extrapolation from other mammalian species and not from arrogant decisions. Bacon showed us what negative evidence could provide, Jenner what keen observations from milk maidens, and Salk how the 3fold polio virus strain might be conquered in the laboratory rodents. Did M. consider his patients expendable?

  Donald Stanley, Pathologist, Maine medical center

  Jäv:

 • Skandal är ordet!

  2016-01-29 16:13 | Instämmer helt med Bo Risberg! Läser just nu Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitjs bok "Bön för Tjernobyl". Där finns också många oförglömliga exempel på myndighetsföreträdare som blundar för sanning. KI:s rykte är verkligen skadat!

  Britta Gollvik, Överläkare, LAH Motala/Mjölby

  Jäv:

 • Väl rutet!

  2016-01-29 16:30 | För en patientföreträdare, visserligen inom ett helt annat område, känns det befriande med ett så tydligt ställningstagande från en representant för professionen. Tack, Bo Risberg!

  Hannes Qvarfordt, brukarföreträdare, Ombud för föreningarna RSMH-Livet/-Näckrosen, Göteborg

  Jäv:

 • Thoraxkirurgen som släppte i Macchiarini i operationssalen bör ställas till ansvar

  2016-01-29 16:49 | Mycket bra skrivet. Hamstens roll har belyst men det har varit totalt tyst om den thoraxkirurg som sanktionerade dessa djurexperiment på människa. Vad hade han för erfarenhet inom thoraxkirurgi? Något för åklagaren att utreda!

  Leif Bergdahl, Docent i Thoraxkirurgi, Medgoldkliniken.Juoksengi

  Jäv:

 • Ledningen bör avgå

  2016-01-29 16:49 | Mkt välskrivet. Skamligt agerande av KI och sjukhusledning. Nu får vi alla skämmas över denna arbetsplats.

  David Lindström , Docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Nobelpriset och Karolinska

  2016-01-29 16:51 | Så vitt jag vet var det min mormors bror, fysiologiprofessor Jöns Johansson (KI), som var den som fick Nobel att skriva in "...och fysiologi" rörande medicinpriset. Jag skulle tro att han också bidrog till att det blev det unga och då mycket radikala KI som fick dela ut priset, och inte de mer mossiga lärosätena i Lund och Uppsala. Jöns Johansson skrev bland annat en stridsskrift mot den reglementerade prostitutionen och samarbetade med Karolina Widerström (vår första kvinnliga läkare) för dess avskaffande. Till skillnad från Lund och Uppsala, välkomnade KI de kvinnliga läkarna. Jag tror inte "morbror Jöns" och Nobel hade gett KI förnyat förtroende idag.

  Agnes Wold, Professor, överläkare, Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska

  Jäv:

 • Avgå Hamsten!

  2016-01-29 16:59 | Åter ett tack till Bo Risberg för en utmärkt argumentation och självklara krav på att KI:s ledning tar konsekvenserna sina fatala felbedömningar och strutsmentalitet. Det är pinsamt för KI/KS att en TV-reporter ska behöva avslöja hur det egentligen gått till. Låt de drabbades familjer få upprättelse och övriga forskare/medarbetare på KI/KS slippa gå till sina arbeten med böjd rygg och skam över hur deras ledning tänker och handlar.

  Annica Rhodin, överläkare, med dr, Smärtcentrum Akademiska sjukhuset Uppsala

  Jäv: timanställd på Karolinska Huddinge

 • Det här skadar translationell forskning för lång framtid!

  2016-01-29 17:03 | Tack Bo! Jag går omkring med en obehaglig känsla av tomhet. Är ännu läkarstudent men har en bakgrund inom bioteknik på Chalmers och i början av 2000-talet läste vi studenter om biomaterial och odlade brosk och kärl för glatta livet. Som du så väl beskrev, har det aldrig riktigt fungerat ens i de mest skickliga händer, tyvärr. Som student och postdoc på KI är jag närmast i chock av ledningens ignorans och fruktansvärt dåliga omdöme. Evidens baserad medicin uttalas som ett mantra i utbildningen, nästan skrattretande i skenet av det som nu hänt. Skäms för mitt universitet.

  Una Kjällquist, PhD, med stud, KI

  Jäv:

 • Törs man kritisera KI?

  2016-01-29 17:04 | Det är intressant att det endast är läkare verksamma utanför KI som skriver och kommenterar ärendet. Jag liksom dom tycker artikeln är alldeles utmärkt och författarens kritik adekvat. Skulle någon från KI kunna uttrycka sådan kritik utan att riskera bli brännmärkt för livet? Det oroväckande tyst från våra kollegor på Karolinska. En stor eloge till de kirurger som anmälde Macchiarinis forskningsfusk. Ansvarig för den utredning som däremot friade Macciarini får minst sagt skämmas.

  Jonas Svensson, AT läkare i Stockholm, -

  Jäv:

 • Etisk katastrof!

  2016-01-29 17:11 | Ytterst genant för Karolinska, Sverige och medicinsk forskning. Hur har detta kunnat slinka igenom och fortgå...?!? Instämmer helt i Bo Risbergs formuleringar!

  Martin Pilhall, Överläkare Kardiologi, Södra Älvsborgs Sjukhus Borås

  Jäv:

 • Nu finns storyn på engelska

  2016-01-29 17:59 | Re Lennart Wennberg: Jag skrev ett långt inlägg på engelska för den utländska publiken: http://www.tomaslindblad.se/ Läs gärna!

  Tomas Lindblad, Reporter, Egen firma

  Jäv:

 • De goda människornas tystnad...

  2016-01-29 19:11 | ... bröts på ett föredömligt knivskarpt och välavvägt sätt i och med Bo Risbergs inlägg! Tack för att du med din pondus och kunskap yttrade dig. Instämmer till fullo i dina synpunkter.

  Emma Törnroth, barn-och ungdomspsykiater, BUP Kungsbacka

  Jäv:

 • Civilkurage!

  2016-01-29 19:19 | Jag vill hedra de två läkare som tag sej mod att anmäla Macchianiri för forskningsfusk på bekostnad av sin egen karriär. Få människor har den ryggrad som krävs, speciellt inte när man själv blivit duperad och är medskyldig. Ni är hjältar!

  Kristina Eriksson, professor, Göteborgs universitet

  Jäv:

 • skammen

  2016-01-29 20:38 | Satt idag med årlig uppföljning av doktorandstudierna, och skulle svara om jag utvecklas inom bla etiken, för att bli doktor i medicin på Ki. Skrev nästan att det hoppas jag inte jag gör i enlighet med KIs riktlinjer... Skammen jag känner inför att jobba på KI är stor, och förtoendet för Ki är inte stort.

  Jonas Binnmyr, doktorand, ki

  Jäv: samma arbetsplats

 • Tack!

  2016-01-29 21:26 | Tack Bo Risberg, och tack Göran Lundgren på SVT. Och tack, mina kolleger på KS som reagerade och talade om vad de såg hända trots personligt obehag.

  Björn Kornhall, Transplantationskardiolog i Lund, Skånes universitetssjukhus, VO Hjärt- och lungmedicin

  Jäv:

 • KI vakna!

  2016-01-29 23:20 | Hela denna historia är som en mardröm.Självklart framför allt en katastrof för de drabbade patienterna och deras anhörig där KI:s agerande, eller brist på agerande, måste kännas som ett stort hån. KI är ett av världens starkaste varumärken inom medicinen, ett förhållande som nu riskeras att förloras genom ledningens och rektors fullständigt okänsliga sätt att handskas med frågan. En offentligt uttalad ursäkt till de drabbade är en självklarhet men dessvärre inte tillräcklig. Jag har mycket svårt att se att rektor kan sitta kvar efter detta. Frågan är av sådan vikt att konsistoriet rimligen måste ingripa.

  Erik Hemmingsson, Docent, Fd sjhdir Södersjukhuset och Akademiska sjukhuset

  Jäv:

 • Helsingforsdeklarationen

  2016-01-30 01:16 | Helsingforsdeklarationen formulerades i efterdyningarna av Nurnbergrättegångarna. Såvitt jag kan se har KI medvetet bortsett från denna grundsten för kliniska prövningar. Börja man tulla på detta är man på ett sluttande plan. Det som skett är oursäktligt och en omvändelse under galgen räcker inte. Avgå med omedelbar verkan, Hamsten!

  Anders Lehmann, Professor, Sahlgrenska Akademin

  Jäv:

 • Tack kollegor som stod upp för etiken.

  2016-01-30 08:28 | Mkt välskrivet. Skamligt agerande av ledning och rektor. All ära till kirurger som inte lät sig tystas.Var finns ursäkt till familjer? Potentiell Nobelpristagare i medicin 2016 bör avstå om det är samma "gäng"som bestämmer.

  Ewa Pawlik, överläkare, Gävle lasarett

  Jäv:

 • Skam och fläck på KI:s banér

  2016-01-30 10:47 | Tack Bosse! Skönt att någon medicinsk auktoritet i landet vågar framträda och ta bladet från munnen. Hamsten kan inte sitta kvar och har orsakat KI:s renommé irreparabla skador. Finns det verkligen ingen med integritet och etisk kompass i KI:s ledning?

  Andreas Wladis, Docent, överläkare, S:t Görans sjukhus

  Jäv:

 • Våga ta konsekvenserna av era beslut!!!

  2016-01-30 11:53 | Stort tack till Prof Risberg och hans förtydligande om även KI-ledningens förfall. Ter sig självklart att om man ignorerat varningar och dessutom fått det i klartext från en extern granskare men att man fortfarande stödjer denna verksamhet att då är man inte rätt person på rätt plats. Och detsamma måste givetvis även gälla en del av personerna på KS som deltagit i detta.

  Håkan Andréasson, Överläkare, med Dr, VO Kirurgi, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

  Jäv:

 • NU vill alla kommentera ...

  2016-01-30 11:55 | Jag vill framför allt lyfta fram de fyra modiga kollegor på KS som anmälde Paolo Machiarinis verksamhet för länge sedan och som hotades med repressalier. Dom är hjältarna. Nu när Bosse Lindquists genomarbetade SVT-dokumentär helt har svängt balansen i denna fråga, NU rasslar kommentarerna in i Kommentatorsfältet i Läkartidningen.
  Personligen har jag absolut inte riskerat något alls genom att kommentera saken men redan då Michael Lövtrup i september 2015 skrev i saken och Bengt Gerdins utredning presenterats var det väl ganska klart men då var trängseln i kommentarsfältet inte lika stor. Jag skrev då 2015-09-03 under rubriken:

  "6 dagar. Ingen på KS eller KI har någon kommentar?
  Michael Lövtrup på LT har på ett förtjänstfullt sett redogjort för och belyst denna olustiga historia i vår tidning. Fyra modiga kollegor på KS anmälde den italienske "stjärnkirurgen" för misstänkt oredlighet i forskning. En utomstående expert ombads utreda det hela och kom fram till grava anmärkningar. KI:s rektor Anders Hamsten tycks nu, med sitt beslut, vilja bagatellisera det hela, sopa allt under den nu något tilltygade och buckliga mattan och allt ska vara glömt. Business as usual. Och sedan sex dagar förflutit från det att Lövtrup publicerat ovanstående svar har ingen på KS eller KI någon kommentar av värde till diskussionen här i vår egen tidning. Fanns det bara fyra med civilkurage på KS och KI eller är alla horder av professorer och docenter, doktorerade och doktorander mer intresserade av sina egna positioner och karriärer än av vetenskapsvärldens anseende?
  Anders Hernborg, Allmänläkare, med dr hc, VC Hyltebruk"

  Anders Hernborg, Allmänläkare, VC Hyltebruk

  Jäv:

 • Med kniven på strupen - Karolinska institutet (KI alumni tycker till)

  2016-01-30 12:02 | Vi vill se att ledningen på KI genomgår en oberoende extern granskning och tar sitt ansvar. Se Facebook sidan https//www.facebook.com/medknivenmotstrupenki/

  Johanna Cederholm Seika Lee, Läkare, Primärvården

  Jäv:

 • Samtliga inblandade bör ställa sina platser till förfogande ffa rektor.

  2016-01-30 14:08 | Utomordentlig sammanfattning av professor Risberg. Jag har arbetat 30 år som läkare och har efter att ha sett denna dokumentär varit djupt bedrövad, framför allt å de opererade patienternas vägnar men också å hela professionens vägnar. Om man fick experimentera fritt så kan ju alla läkare få hitta på vad som helst under sken av att det är att hjälpa patienterna. Jag skäms över den ignorans som präglar ledningen på KI. En ledning som skall vara förebild för nya unga läkare. De bör snarast ställa sina platser till förfogande.

  Ingrid Ehrenkrona, Specialist i Allmänmedicin, Egen företagare

  Jäv:

 • Skandalöst!

  2016-01-30 15:26 | Håller helt med Bo Risberg och uppskattar högt hans skarpt kritiska och välavvägda artikel. En stor eloge för civilkurage till de kirurger som anmälde Macchiarinis för forskningsfusk. Låt dem drabbades familjer få skadestånd och de ansvariga borde anmälas för vållande till annans död.

  Satish Batra, professor emeritus och nämndeman, Lund universitet

  Jäv:

 • KI-gate

  2016-01-30 16:56 | Ofoget att mörka oegentligheter och polisanmäla visselblåsare är inget nytt på KI. Jag har gott om stoff av egna erfarenheter. Bakom denna mångåriga kultur finns ett gäng av betrodda som viskat i varje ny rektors öra. Att nu på grund av Macchiarini-affären ropa på rektors avgång må vara befogat, men befriar inte övriga ansvariga. Här finns magnifika Gatsby figurer med stora anslag och visioner i bagaget som fått alltför stort inflytande i avsaknad av etisk kompass. Rektorn, som inte förstått att han satts att förvalta en gammal kultur, får nu ta hela smällen. Risken är att bara rektor får gå, medan övriga ansvariga kan fortsätta som vanligt. Självfallet bör hela KI-ledningen granskas, så också ledningen för KS som spelat en icke obetydlig roll i moraset.

  Andris Kreicbergs, emeritus prof, ingen

  Jäv:

 • Stort tack till Risberg!

  2016-01-30 20:41 | Bo Risberg bör hyllas som sanningssägare. Ledningen för KI bör givetvis avgå - Nobelpriset kan nog vara kvar.

  Stig Lindequist, Med Dr, Aleris Handens sjukhus

  Jäv:

 • Ledningen bör avgå!

  2016-01-30 20:52 | Tack Bo Risberg! Jag reagerade kritiskt precis som alla andra både på Macchiarinis beteende och på KI ledningens agerande. Macchiarini saknar den gyllene regeln “Primum non nocere” (viktigast av all: att inte skada), men han kunde inte gå vidare utan stöd från KI och KS ledning. “KI och KS varnades gång på gång”. Hur kunde man ge en varning till en grupp läkare som reagerade på fusk? Hur kunde hela ledningen inte ta hänsyn till Bo Gerdins granskning, han som gjorde att fusket avslöjats? Vilket budskap sänder idag KI till alla forskare som kämpar så hårt? Är vi berättigade till fusk? Jag säger helt enkelt:hela bunten ska avgå!.

  Adriana Miclescu, Överläkare PhD, Akademiska Sjukhuset

  Jäv:

 • Ge anmälarna om forskningsfusk en offentlig upprättelse!

  2016-01-30 21:18 | Det sorgliga och olustiga i hela den här historien är att kirurgen Macchiarini inte är huvudproblemet. Det är istället den korrupta kulturen som tycks finnas inom KI/KS, rektor och styrelse som är det stora problemet. Galningar kommer alltid att finnas! Det gäller bara att kunna identifiera och hantera dessa på ett rimligt sätt. För detta har man regelverk och identifieringssystem. Detta finns på KI/KS. Regelverk för etik och forskningskvalitet kan man hitta på nätet. Man har också kloka personer som genomskådar fusk och oegentligheter, de kollegor som anmälde Macchiarini. Det som saknas är transparens och insyn i systemet. Så fort en organisation får prestige och makt riskerar den att korrumperas. Om den inte kan granskas och kontrolleras. Jämför FIFA och Sepp Blatter. Trots starka indikationer, de anmälande kollegorna, har inte ansvariga företrädare för KI/KS velat se vad som pågick. Detta är fegt och oförsvarligt. Vilket har ett högt pris för patienter och alla på KI/KS. Men också för patienter, läkar- och forskarvärlden i hela vårt land. Jag skäms! Vilket jag kan leva med. Men det finns risk att Sveriges prestige inom sjukvård och forskning minskar betydligt också i omvärlden. Och det är rätt allvarligt!
  Själv funderar jag på om det inte är dags att uppmana forskare i vårt land att avstå från akademiska uppdrag för KI, betygsnämnder och opponentskap, under en period, till dess rektor och ansvariga på KI/KS avgått och man återupprättat förtroendet. Och gett de anmälande läkarna en offentlig upprättelse!

  Daniel Holmgren, Docent i Pediatrik, Sahlgrenska Akademin Göteborg

  Jäv:

 • KI-ledningen bör ställa sina platser till förfogande

  2016-01-30 21:42 | Håller med alla som hyllar Bo Risbergs debattartikel och många kloka inlägg. För att inte skada förtroendet för KI mer än vad som skett, bör ledningen naturligtvis avgå både pga sin uppseendeväckande felaktiga bedömning av M vid tillsättningen, vid de första alarmsignalerna, och genom att bara motvilligt gå med på omvärderingar som för varje etiskt tänkande kollega förefaller självklara. Än viktigare är att de modiga visselblåsare som uppdagade falsarierna skyddas.KI(KS behandling av den sk. "barnläkaren får inte upprepas.
  Sedan tycker jag att vi måste starta en diskussion om gränserna för vårt handlande vid introduktion av nya behandlingsmetoder i akuta situationer. Diskussionen måste komma före nästa klavertramp.

  Sten Dreborg, Prof emertius, Kvinnors o Barns Hälsa, UAS

  Jäv:

 • KIs ansvar

  2016-01-30 22:14 | Bra inlägg Bosse! Det framfördes allvarlig kritik till KI redan 2013-2013 efter att en artikel dragits tillbaka pga plagiat samt en pågående rättsprocess mot PM i Italien. Kritik framfördes både till KI (som angav fullt förtroende förPM) och VR som lämnade detta utan åtgärd. KIs ledning kan inte sitta kvar efter denna skandal. Det är inte sant att Hamsten inte visste ngt. Detta efter att ha viftat bort Gerdins utredning ochhans brev till Hamsten den 21/12-2015. Nu försöker Hamsten rädda eget skinn med lögner och genom att skylla på KS. Detta är det allvarligaste hotet mot svensk forskning och det är svårt att se en framtid för Hamsten. Min gissning är dock att han klarar sig - för KI kan by definition inte göra fel. Skäms för att vara svensk

  Marie Sverkersdotter, Läk studerande, Grav ledig

  Jäv:

 • Tjernobyl

  2016-01-30 22:54 | Man får inte bortse från att det utvecklats ett enastående wildlife i kontaminationsområdet där bland annat forskare har uteslutig sig som predatorer. Nu gäller det att gräva djupare skyttegravar och kasta den nya suveräna handgranaten: jag har rätt och du har fel,förstår du inte det, beror det inte på min bristande intelligens utan tvärtom. En chef beskyddar alltid en en annan chef ,oavsett,annars kan fallskärmen bli mager ,om man hamnar snett🍚🤑

  Arne Öhrström, Doc, Ögon lindesberg

  Jäv:

 • Tack!

  2016-01-30 23:40 | Tack! för ett mycket välformulerat sammanfattande ställningstagande i denna för såväl enskilda patienter som för ett ansett forskningsinstitut djupt tragiska affär. Om ledningen för KI har någon insikt om etik bör den snarast avgå. Att överföra beslut om Nobelpriset i fysiologi till KVA eller att genomföra det av Bo Risberg föreslagna moratoriet bör allvarligt övervägas (och då inte av den nuvarande ledningen för KI).

  Bo Lewin, Prof em sociologi (sexualforskare), vet sekr Etikprövningsnämnden Uppsala, Regionala Etikprövningsnämnden Uppsala

  Jäv:

 • Ang: nu vill alla kommentera

  2016-01-31 00:10 | Tack Anders Hernborg för att du lyfter fram de 4 modiga kolegor till PM. För att styrka ledningens dåliga tendens kring hot- och represalier- titta hur det gick för doktoranderna i den grupp som flyttade till GU när det var fuskanklagelser... Och vad som sas till studenterna som skrev i KIs årsredovisning för studenternas räkning då förra rektors omval kritiserades... Så det var nog en talande tystnad du uppmärksammade.

  Jona Binnmyr, Doktorand, KI

  Jäv: jobbar på KI

 • Förtroendet för svensk sjukvård och svensk medicinsk forskning är i gungning

  2016-01-31 07:59 | Bo Risbergs kommentar är mycket välformulerad, som många andra har uttryckt före mig i sina kommentarer. Situationen kunde knappast vara mer allvarlig. Förtroendet för svensk sjukvård och svensk medicinsk forskning, som historiskt har varit mycket hög, är i gungning. Våra tankar går i första hand till patienterna och deras anhöriga som har förorsakats så mycket lidande, inte minst de som har behandlats utanför Sverige i tron att kopplingen till svensk sjukvård och forskning varit en kvalitetsgaranti.
  De som har varit ansvariga för denna inte bara oetiska, utan sannolikt även olagliga, verksamhet måste ta konsekvenserna. De högsta ledningarna för både Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset bör ställa sina platser till förfogande, annars riskerar domen att bli än hårdare över de som inte har förstått grundbulten för en läkares gärning: ”primo non nocere”.
  Jag instämmer även i att det skedda placerar strålkastarljuset på en viktig detalj i Alfred Nobels testamente som har förvandlats till en anomali. För över hundra år sedan var Karolinska Institutet en frisk fläkt i jämförelse med de stockkonservativa medicinska fakulteterna i Uppsala och Lund, men denna fräschör har som väntat gått förlorad över tiden. Det vore naturligtvis rimligare att Nobelkommitteen bestod av de främsta forskarna från alla Sveriges medicinska fakulteter, vilket ändå skulle garantera KI en god representation. Detta är något som Nobelstiftelsen bör överväga. Mot bakgrund av den uppkomna situationen kunde det vara en viktig komponent i en ”damage control” strategi.
  Mycket står på spel, och det hastar att städa upp.

  Martin Björck, Professor i kärlkirurgi, Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset

  Jäv:

 • Det måsta ha funnits en högsta ansvarig thoraxkirurg som fattat beslut om opreationerna!!!

  2016-01-31 08:07 | Rektor Hamstens roll har belyst men det är inte han som bestämmer över vilka operationer som får och skall utföras på Thoraxkirurgiska kliniken.Vem var det som förde befälet ? Dvs vem skall ställas till ansvar!!!

  Leif Bergdahl, Docent , Medgoldkliniken Juoksengi

  Jäv:

 • Grönköping

  2016-01-31 10:33 | Följande är ett utdrag ur ett pressmeddelande från KS där chefläkaren förklarar sjukhusets agerande mot de läkare som uppmärksammat ledningen på oegentligheterna i fallet "Gunnar Öhlén påpekar att sjukhuset var tvungna att utreda frågan, eftersom läkarna i sin granskning gjort omfattande avvikelser från de stränga regler som gäller avseende vem som får öppna en journal och i vilket syfte. Men eftersom syftet var så tydligt gott, avstod sjukhuset från en skriftlig varning." Det påminner mig osökt om ett gammalt citat från Grönköpings veckoblad "Då rätten denna gång fann f. förbrytaren Pettersson oskyldig, nöjde sig rätten med att tilldela Pettersson en skarp varning"

  Erik Hemmingsson, Docent. , Fd sjhdir Södersjukhuset och Akademiska sjukhuset

  Jäv:

 • Tack

  2016-01-31 10:43 | Tack till alla som satt detta fruktansvärda misstag på kartan trots motstånd. Ert civilkurage är viktigt.

  Kristina Palm, Tekn.Dr, Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Human Research Protection

  2016-01-31 11:14 | 2014 arrangerade Karolinska Institutets Etiska råd en föreläsning om visselblåsare med Inga-Britt Ahlenius. Föreläsningen följdes av en diskussion där doktorander, forskare och ledningen för det Etiska rådet lyfte fram olika etiska problem samt bristande regelverk och riktlinjer inom humanforskning vid Karolinska Institutet. Fallet med toraxkirurgen Macchiarini bekräftar problemen. Stort tack till Göran Lundgren på SVT, Bo Risberg, Bengt Gerdin och de thoraxkirurger vid KS/KI som blåste i visslan! Hela händelsen påverkar inte enbart Karolinska Institutet utan också all humanforskning i Sverige och inkluderar alla professioner inom hälso-och sjukvård. Det som vi nu bör fokusera på och lägga vår energi och kraft på är att utveckla regelverk, riktlinjer och medicinrättslig lagstiftning för att säkra humanforskningen och skydda mänskliga rättigheter i Sverige. Ett exempel som är väl värt att implementera i Sverige är utbildningsprogram inom regelverk, riktlinjer och lagstiftning inom humanforskning som ex CITI-programmen i USA som måste genomgås vart fjärde år av alla forskare oavsett forskningsrang https://www.citiprogram.org/index.cfm?pageID=30. CITI Program Mission Statement: "To promote the public's trust in the research enterprise by providing high quality, peer reviewed, web based, research education materials to enhance the integrity and professionalism of investigators and staff conducting research." Ett annat exempel är regelbunda återkommande seminarieprogram inom humanforskning och forskningsetik som ex vid University of Pennsylvania.

  Kerstin Sluys, Med dr, leg sjuksköterska, högskolelektor, Röda Korsets Högskola anknuten forskare Inst Molekylärmedicin och kirurgi KI

  Jäv:

 • Bravo Bo!

  2016-01-31 19:01 | Vill tacka för Bo Risbergs inlägg. Tror och hoppas verkligen att det kommer att bita. Väl underbyggt, sakligt och oemotsägligt protest/faktum. Med kurage i sin vetenskapliga/akademiska värld och med ingjutande av stort hopp för oss vanliga patienter.

  Yvonne Träen, Pensionär, I mitt hem

  Jäv:

 • Vilket ansvar har KS? och Macchiarinis medförfattare/mearbetare?

  2016-01-31 19:19 | Instämmer i vad som sägs om den etiska härdsmältan inom KIs ledning och vilka konsekvenser det bör få, men jag vill dels påminna om , något som ganska lite diskuterats, att operationer på patienter väl görs på KS och inte på KI. KS ledning har också ett mycket stort ansvar, och inte bara KIs lednng. Motsvarigheten till rektor för KI är väl sjukhusdirektör för KS. - Dessutom undrar man vilket ansvar som faller på övriga i den stora forskargruppen kring Macchiarini. De om några borde väl ha kompetensen vad gäller det trovärdiga i resultaten. Vilket ansvar har alla de medförfattare som väl inte bara njutit av att bli medförfattare i tidskrifter med hög impact, utan som väl tagit sitt författaransvar och ställt sig bakom resultaten. Heder åt de kirurger som anmälde, men det måste finnas fler "framstående" stamcellsforskare som har ett och annat att redovisa.

  Johnny Ludvigsson, senior professor i pediatrik, Linköpings universitet

  Jäv:

 • Bra med detta uppvaknande

  2016-01-31 22:42 | Som någon skriver tidigare i tråden - många vill kommentera detta. Jag skrev en artikel i decembernumret av LT i ämnet den undermåliga hanteringen av forskningsfusk i Sverige (http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2015/12/Hantering-av-oredlighet-i-svensk-forskning-maste-forbattras/) Denna artikel har till dags dato noll kommentarer. Jag nämnde här 3 fall där KI inte tagit till sig externa utredares slutsatser om oredlighet, macciarinifallet är ett av dessa. Det finns tyvärr fler. I ett av dessa fall uttalade en medlem av KIs etiska råd att man inte ville följa en rekommendation från en extern granskare att göra en retraction av en "vetenskapligt osund" artikel. Motiveringen var att "det inte var fusk av Sudbö-klass" (den norske forskare vid Radiumhospitalet som fuskade ihop flera artiklar i NEJM/Lancet). Lite "småfusk" var tydligen OK. Konsekvensen av detta etiskt flexibla beslut blev en gigantisk felsatsning av Karolinska Development (till ett pris av 177 miljoner kronors nedskrivning av företagets värde augusti 2014). Ett annat KI-fall är cancerläkaren som publicerade PCR data användande 20 (tjugo) cykler PCR för att påvisa DNA amplifering i 15-20 år gamla formalinfixerade tumörer med 100% framgång (bland andra teoretiskt orimliga resultat). En extern utredningsgrupp kom fram till att detta var forskningsfusk, men KI fällde honom inte för oredlighet och drog inte ens tillbaka artiklarna (som sedan citerades under många år). Problematiken är alltså mer komplex än att nuvarande rektor och ledning felat. Lärdomen måste rimligen bli att universiteten fråntas rätten att utreda vetenskaplig oredlighet - något som pågående utredningar förhoppningsvis kommer att föreslå.

  Stig Linder, Professor, Linköpings Universitet/Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Klinikchefers, institutionsföreståndares, medförfattares, KS:s och KI:s ledningars ansvar

  2016-01-31 22:46 | Som Jonny Ludvigsson påpekar finns det många ansvariga för vad som hänt.
  Klinikens vårdansvarige/a och sjukhusledningen har ansvar för den operativa verksamheten.
  KI:s ledning har ansvar för rekryteringen av M, scientific flaws etc. Den etiska kommittén för att inte ha reagerat när data blev öppet debatterade!
  Medförfattare, Lancet och dess referenter har ett stort ansvar. Alltför många medförfattare gör tyvärr alldeles för litet och är mest intresserade av ett extra nummer, inte innehållets korrekthet.
  Sjukvårdsansvaret kan vi kanske inte rucka på men vad som bör anmälas till etiska kommittéer bör diskuteras öppet, hur man skall ställa sig i nödsituationer osv bör diskuteras mycket mer öppet än vad som har varit fallet hittills.
  Forskningsfusk i all former bör mycket tydligt beivras. Där bör enligt min mening också inbegripas otillbörligt ”författarskap”, dvs när medarbetare utan verklig medverkan listas, på eget ett huvudförfattares initiativ. Se Dreborg Läkartidningen och Sjukhusläkaren 2014. Där har jag också påpekat ett missförhållande som inte de etiska kommittéerna verkar bry sig om: Sk. ”forskare”, som icke arbetar vid universitet eller högskolor och därför i de flesta länder inte granskas av någon. Jag har tagit upp ett fall med en icke yrkesverksam kollega i ett annat EU-land som tillhör denna kategori. En av ca. 25 uppsatser publicerade av kollegan de senaste 6 åren har jag lyckats få indragen genom chefredaktörens positiva medverkan, men landets etiska kommittéer slår ifrån sig ansvaret.
  Sedan KI/KS-skandalen utretts anser jag att man måste ta ett större grepp om hela denna soppa.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, Kvinnors och Barns Hälsa, UAS

  Jäv:

 • Patienten alltid först...

  2016-01-31 22:51 | Jag kan inget annat än att hålla med Bo Risberg på alla punkter. Väl talat! Nu måste man ärligt och rakryggat fråga sig hur detta kunde tillåtas hända, denna respektlöshet och denna frånvaro av etiska, vetenskapliga och mänskliga principer. Ta på er ansvaret nu och visa det ledarskap, den styrka och hederlighet som bör utmärka både Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Hantera fakta och skyll inte bara ifrån er! Och tacka Bosse Lindquist för idogt och grundligt arbete - även om jag önskar att han aldrig hade behövt ta sig an denna uppgift. En sådan härdsmälta måste användas till att rannsaka, analysera, förstå, och framförallt förhindra att det någonsin händer igen. Jag vill få vara stolt på min arbetsplats. Patienten alltid först!

  Jana de Boniface, docent, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Skrämmande tystnad från KS "elit" ( men inte oförväntad)

  2016-02-01 01:10 | Det är riktigt skrämmande att än idag inte någon från KS "elit" vågat kliva fram och kommentera denna artikel. Jag hoppas att de "BARA" är rädda för repressalier !! Mycket skrämmande kultur fallet vittnar om! Vågar man kritisera sin arbetsgivare i Göteborg, Uppsala, Lund ....etc? Själv är jag inte ett dugg förvånad över denna kultur och tror inte att någon av kollegorna heller!! Undrar också vad har läkarförbundet ha varit när allt detta hänt? Vad fick kollegorna som larmade för stöd ? Hoppas att de inte " BARA" fick rådet att byta arbetsplatsen! Det vore ännu mer skrämmande!

  Rafed Tarish, Överläkare//ÖNH, Egen företagare

  Jäv:

 • Korrektion av missförstånd

  2016-02-01 12:17 | Björn Kornhall och Kerstin Sluys är åtminstone två som har missförstått undertecknads roll i detta IRL-drama av kommentarerna att döma. Jag är inte visselblåsare, åtminstone inte i detta sammanhang, och inte heller knuten till SVT. Min roll är liksom de flesta andras med vämjelse åskådarens. Hjältarna i denna tragiska historia är den belgiske trachealkirurgen Pierre Delaere, vidare Macchiarinis fyra svenska visselblåsande kolleger som inte fick gehör, samt Bosse Lindquist som gjorde dokumentären "Experimenten" genom att envist dokumentera Macchiarinis förehavanden under ett års tid. Skurkarna vet vi vid det här laget vilka de är.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Är det där jag utbildat mig till läkare?

  2016-02-01 14:15 | Säger bara, patetiskt höra Hamstens kommentarer!!!

  Göran Thingwall, Privatläkare, Doktorn Direkt

  Jäv:

 • Lämplig tagelskjorta

  2016-02-01 14:30 | Nu har väl Bo Risberg fått tillräckligt mycket beröm för att han hudflängt KI. Kravet på moratorium för Nobelpriset i medicin är inte realistiskt (men kul). Kraven på rektors avgång följer normal-processen vid skandaler: Hitta syndabock - avskeda. Åter lugnt i båten. Ta lärdomarna och låt det svida länge i stället. För detta har jag ett enkelt förslag: Föreslå/be/tvinga KI att ge TV-journalisten Lindquist KI:s Guldmedalj. Anmälan ska vara inne före 22/2. https://internwebben.ki.se/sv/nominera-mottagare-av-karolinska-institutets-medaljer-2016-2017

  Ulf Arborelius, Docent, Karolinska institutet

  Jäv:

 • Nominering till KI:s medalj...

  2016-02-01 18:05 | Tyvärr bara möjligt för anställda vid KI att nominera till medalj....

  Martin Pilhall, Överläkare, med dr, Medicinkliniken, Södra Älvsborgs Sjuohus, Borås

  Jäv:

 • Skandalen och Nobelpriset

  2016-02-01 21:30 | Där finns en reell problematik med det som hänt och Nobelprisets renommé. A Nobels testamente säger otvetydigt att medicinpriset ska beslutas av KI, så där finns inget utrymme för Nobelstiftelsen att ändra på det. A Nobels testamente säger däremot inte att Nobelkommittén ska tillsättas av KI, så detta ansvar kunde flyttas till KVA:s medicinklass.

  Torsten Åkesson, Professor (inte medicin), Lunds universitet

  Jäv:

 • Jag skäms för min gamla utbildningsanstalt!

  2016-02-02 00:25 | Det känns befriande att läsa alla fördömanden av KI:s och KS:s agerande i detta ärende. Jag kan inte se att ledningen för dessa institutioner kan sitta kvar om förtroendet ska kunna återupprättas. Min utbildning startade för 50 år sedan och jag har alltid sett KI som något man kan lita på i alla situationer. Jag har varit stolt över att tillhöra en av dem som fått sin utbildning där! Men nu har denna stolthet övergått i en känsla av skam p.g.a. det som skett. Dock känner jag stolthet över dem som vågat säga ifrån på olika sätt så att detta fullständigt otänkbara har kunnat dras fram i ljuset. En stor hyllning till er och ett tack!

  Anders Engström, Tandläkare, Folkungatandläkarna och Mälarhöjdstandvården

  Jäv:

 • Varför inte pad-prov?

  2016-02-02 08:43 | Om det stämmer att man vid den första operationen för trakealcancer på forskaren från Island, inte skickade den borttagna trakean till pad, är detta mycket anmärkningsvärt. Man vill väl kunna konstatera radikalitet? Om patienten förväntades leva länge, som förhoppningsvis var fallet, fanns det överväxt av cancerceller mot omgivningen? I anastomoserna? Om det uppstår komplikationen, vill man ju ha klart för sig om det fanns växt kvar, som kunde orsaka detta. Hur tänkte man när man kastade preparatet? Om man nu ska vara konspiratorisk - fanns det överhuvudtaget cancerceller kvar i detta preparat??

  Susan Sandahl, Plastikkirurg/Kirurg, Stockholm

  Jäv:

 • Kultur att tysta ner och låt det blåsa över

  2016-02-02 09:24 | Att inte ta externa experters granskningar på allvar, om de är obekväma, förekommer dessvärre på flera nivåer i Sverige. Och det fungerar i de flesta fall!! Ett högt spel men som tydligen anses vara värt risken. Om man blir avslöjad offentligt kan man kanske göra en pudel, och så blir det inte mer än så. Verkligen bra att det ibland blir mer än så! Kanske kan det vända en usel kultur.

  Susanne Flyborg, överläkare, Landstinget i Värmland

  Jäv: kännedom om flera "kulturfel"

 • Patienterna fick betala läkarnas önsketänkande med sitt lidande

  2016-02-02 10:32 | när landets största sjukvårdskomplex drabbades av kollektiv hybris och framstegshysteri. Detta är inte bara fråga om en omdömeslös thoraxkirurg, hjältemodiga visselblåsare och duckande chefer.

  Det är fråga om ett helt medicinskt kollektiv som uppenbarligen invaggat sig i en orealistisk vanföreställning. HUR KUNDE MAN TRO att man kunde skapa en fungerande trakea genom att snurra ett plaströr i utspädd benmärgslösning? Borde inte vettiga, intelligenta människor inse att det här var för bra för att kunna vara sant? VAD TRODDE MAN att man hade på fötterna när man tog sig rätten att operera in dessa plaströr i patienter, på ett sätt som strider mot all tänkbar vedertagen medicinsk erfarenhet? HUR KUNDE MAN frångå all normal försiktighet och skepsis och sluka den nya metoden med hull och hår?

  Oerhörda påståenden kräver oerhörda bevis. Var fanns dessa bevis för att metoden ens skulle kunna ha ett uns förutsättning att fungera? Vad trodde man sig veta när man utsatte patienter för detta? Var allt bara ett enda stort önsketänkande? Drivet av fåfängan att få vara med och glänsa i medicinhistoriens gallerier.

  Dessa frågeställningar skulle man kunna hoppas att en utredning någon gång skulle kunna ger oss svaret på, så att vi kanske kan lära oss någonting från denna annars tvärsigenom svarta och djupt tragiska historia.

  Ulf Ergander, bitr öl, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  Jäv: ALB tillhör Karolinska

 • Tack Leijonborg!

  2016-02-02 14:45 | Ett tack till Leijonborg för att Du bevarar Ditt lugn och låter Anders Hamsten sitt kvar tills vidare! Överord som att vi nu ser härdsmälta inom KS/KI och att Nobelpriset i medicin skulle att avskaffas är ju bara ett uttryck för att en länge närd önskan att få ge igen. Utredningen skall ha sin gång. Man erinrar sig reaktionerna när Professorn Herbert Olivecrona opererat de första fallen av "inoperabel" hjärntumör och samtliga avlidit. Röster av samma anda som nu höjdes och krävde att serien operationer skulle avbrytas. Sekreteraren i Stockholms läkarförening tillsattes som utredare man kom fram till att ytterligare tio fall skulle opereras. Då kom genombrottet! En av dessa överlevde och fick ett gott liv....... Operationmetoden etablerades icke minst i Egypten och under Herbert Olivecronas eminenta ledning. Den omutlige sekreteraren i läkarföreningen var reumatologen och gymnastikdirektören Anders Weltzin.

  Olof Kjellman, Docent, Emeritus

  Jäv:

 • Sila mygg och svälja kameler

  2016-02-02 16:20 | Landets regionala etikprövningsnämnder granskar med lagstöd all forskning där människor deltar som forskningspersoner. Detta arbete är omfattande och bedrivs minutiöst - ibland med kritiska kommentarer från forskare som menar att nämnderna ägnar sig åt en slags ’skrivbordsbyråkrati’. Nämndernas granskning sker med omsorg om forskningspersonernas hälsa och säkerhet och - inte minst - för att upprätthålla den medicinska forskningens anseende och förtroende i allmänhetens ögon.

  Den senaste medicinetiska 'härdsmältan' kring Paolo Macchiarinis vidlyftiga experiment riskerar att i ett slag fullständigt utplåna det förtroende som tagit lång tid att uppnå. I belysning av denna forskningsskandal framstår etikprövningsnämndernas arbete som ett slag i luften när en experimentell behandling som den PM ägnat sig åt kan sanktioneras. En viktig fråga är hur denna kirurgiska experimentverksamhet har kunnat passera utan att bli kritiskt granskad av en ’etikkommitté’. Om så ändå har skett frågar man sig utifrån vilka principer som denna granskning har gjorts. Helsingforsdeklarationen förefaller i alla fall inte ha varit rättesnöret. Utan att känna till hur den etiska granskningen av PM:s forskningsprojekt gått till kan ändå konstateras att den varit otillräcklig.

  Upprördheten är stor efter de avslöjanden som SVT:s programserie blottlagt. Nu krävs
  - Att en oberoende utredning går till botten med det som inträffat i fallet Macchiarini och tar ställning till om anklagelserna om forskningsfusk har berättigande och hur de i så fall ska hanteras;

  - Att ledningarna/styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet utreder hur sjukhusdirektör, chefläkare, verksamhetschef för thoraxkirurgi och rektor agerat i ärendet och ställer ansvariga till svars;

  - Att SMER tar initiativ till att granska hur experimentell klinisk behandlingsforskning - vid sidan om klinisk läkemedelsprövning - bör bedrivas och hur den ska granskas ur medicinsk etisk synvinkel.

  Christer Sundström, Vet. sekr. i Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, Prof. em. i patologi, Akademiska sjukhuset

  Jäv:

 • Hoppas på förbättring men är pessimist

  2016-02-02 20:49 | Bra att artikeln skrevs! Hoppas, hoppas att dessa förfärliga händelser och all massmedial uppmärksamhet de fått, kan leda till en ny kultur i forsknings etiska frågor.

  Sigrid-Lisa Olsson, före detta universitetsveterinär Karolinska Institutet, Hemmet

  Jäv: tidigare anställd KI

 • Svar till Olof Kjellman

  2016-02-03 09:09 | Att jämföra Macchiarini med Herbert Olivecrona är fullständigt åt fanders. Macchiarini använde en konstgjord luftstrupe (dvs plast sköljd i benmärg) med den fullständigt orealistiska förhoppningen att denna genom nämnda åtgärd skulle vitaliseras - ett önsketänkande, vilket inte minst flertalet medicinskt utbildade begriper, om än tydligen inte alla. Eller för att ånyo citera specialisten på området, trachealkirurgen Pierre Delaere: "Man behöver inte vara läkare för att förstå att en syntetisk trakea inte kan förvandlas till en levande trakea genom att man förser den med benmärg... Inga teoretiska belägg, inga experimentella data talade för att detta skulle fungera... This was so wrong!" Det är värt att påminna om att Delaeres till rektor Hamsten riktade varning ignorerades helt och hållet.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Tack Eva Lenander!

  2016-02-03 10:22 | Tack för länken till visselblåsarnas analys av Macchiarinis publikationer! Ökar insikten i ärendet i hög grad.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Jag får mardrömmar

  2016-02-03 12:13 | Detta ger mig mardrömmar. Det är den värsta medicinska skandalen sedan tvångssteriliseringarna och neurosedynkatastrofen. Hur kommer det sig att ansvariga inte omedelbart ställer sina platser till förfogande? Förutom de oetiska kirurgiska experimenten så skrämmer det mig att kirurgen försvaras av personer som väl bör tillhöra några av Sveriges mest välutbildade. Vart tog det kritiska tänkandet vägen där?

  Karin Stenfeldt, leg läk, Lund

  Jäv:

 • Macchiarins bemötande av visselblåsarna måste också tas med i bedömningen

  2016-02-03 12:17 | Angående de fyra visselblåsande läkarnas analyser som Eva Lenander länkar till, gäller det att ha klart för sig att dessa var en av orsakerna till att Macchiarini senare inkom med kompletterande eget journalmaterial efter Bengt Gerdins fällande dom. Som jag förstår saken, kunde Macchiarini, åtminstone delvis, då i efterhand nöjaktigt förklara diskrepansen mellan visselblåsarnas för Macchiarini fatala slutsatser och sina publicerade forskningsartiklar - vilket sedan var grunden för Hamstens frikännande från forskningsfusk. Om man vill ha hela bilden av förhistorien, bör man därför också ta del av Macchiarins partsinlaga.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Supplement till Eva Lenanders länk

  2016-02-03 13:40 | De fyra visselblåsande kollegerna till Macchiarini påkallade i augusti 2014 rektor Hamstens uppmärksamhet beträffande stjärnkirurgens misstänkta artikelfalsarier. Detta skedde tydligen i form av ett brev skrivet på engelska. Brevet kan läsas på Retraction Watch (där det också, om man letar, finns en artikel skriven av Macchiarini själv, där denne ondgör sig över Retraction Watchs sätt att arbeta). http://retractionwatch.com/wp-content/uploads/2014/12/Letter-to-Prof-Hamsten.pdf

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Pierre Delaeres svar till Macchiarini i Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery

  2016-02-03 14:17 | I julinumret 2014 av Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery lämnade Delaere ett intressant svar på ett debattinlägg av Macchiarini. Delaeres svar kan läsas på följande länk: http://www.jtcvsonline.org/article/S0022-5223(14)00397-3/pdf

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Här en bättre länk

  2016-02-03 14:52 | Här en bättre länk till debatten mellan Macchiarini och Delaere i Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2014. Läs Macchiarinis inlägg först. http://www.jtcvsonline.org/article/S0022-5223(14)00331-6/pdf

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Sorry...

  2016-02-03 15:48 | Läkartidningen klarar tydligen inte så långa länkar som mina. Därför, om du vill läsa debatten mellan Macchiarini och Delaere: 1. Gå in på http://www.jtcvsonline.org/ 2. Klicka på "Advanced search" till höger upptill 3. Skriv in "Macchiarini" i rutan "Search terms" 4. I rutan "All content" bockar du för "Authors" - då kommer allt som Macchiarini har skrivit i tidskriften upp. Hans översta inlägg från juli 2014 öppnar du och läser först vad Macchiarini skriver, sedan Delaere.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Etiska aspekter på transplantation av semisyntetiska organ

  2016-02-03 16:25 | Macchiarini har publicerat en utmärkt artikel om etiska hänsynstaganden vid transplantation av semisyntetiska organ: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1517/14712598.2014.915308.
  Tre citat:
  1. "Finally, the target population for tissue engineered
  products primarily comprises patients with serious
  end-stage diseases, for whom there is rarely any conventional
  therapy available. These patients are particularly vulnerable
  to the ‘therapeutic misconception’ and are more likely to
  consent to participate in research studies without fully understanding
  all the potential outcomes [4,5]."

  2. "Further, these procedures
  should be conducted only in countries that require
  thorough, independent review (by the institutional ethics committee
  and governmental bodies) for compassionate-use cases."

  3. "However, in this
  fast-paced environment, all research and testing must be
  conducted in a manner that protects the safety of the patients
  and builds trust in the field as a whole." Med tanke på vad som förevarit är alla kommentarer överflödiga.

  Anders Lehmann, Professor, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

  Jäv:

 • Jo, nog tål Anders Lehmanns inlägg åtminstone en kommentar

  2016-02-03 17:05 | "Finally, the target population for tissue engineered products primarily comprises patients with serious end-stage diseases, for whom there is rarely any conventional therapy available." Svt-dokumentären visade mycket tydligt att Macchiarini är beredd att frångå sina ovan deklarerade etiska principer. Jag tänker i första hand på den ryska småbarnsmamman Julia. Det sades att hon skulle ha kunnat leva "i decennier" med sin tracheostomi, om inte Macchiarini i sitt experimenterande hade övertalat henne. Och inte heller hans första KS-patient, Andemariam, var helt säkert terminalt sjuk. Dessa avsteg från vad han deklarerar ovan måste Macchiarini stå till svars för. Pierre Delaere torde ha åsyftat Andemariam när han ställde frågan vilket som är bäst, att dö en utdragen död i händerna på Macchiarini eller att ställas inför en exekutionspatrull? För Delaere och även för mig är svaret lätt. Vi må betänka att det är MÄNNISKOR det experimenteras på.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Tack Leijonborg

  2016-02-03 18:44 | Göran Lundgren anser att jag jämför Macchiiarini med Herbert Olivecrona.Det handlar inte om detta utan vikten av att ha is i magen vid fall som dessa.När röken skingrats kan mycket te sig annorlunda.Fort men fel är en princip som inte bör användas i utredningar som dessa.Anders Weltzin framhöll detta vid samtal vi hade på 50-talet.Självfallet kan det hela denna gång sluta med att totalt nederlag för för Macchiarini men då vet man vad man talar om.

  Olof Kjellman, Docent, Emeritus

  Jäv: Delikatessjäv?Anders W. var min morfars yngre bror.

 • Is i mage, hjärta, hjärna är vad vi sett alldeles för länge.

  2016-02-06 23:15 | Röken var skingrad för 1,5 år sedan men tätnade p.g.a. rökridåer från ansvariga som borde lyft gardinerna för sina ögon för länge sedan. Ryggradslöst. http://www.sjukhuslakaren.se/visselblasande-kirurgernas-egna-ord-om-kis-agerande/

  Eva Lenander , Intensivvårdssjuksköterska, SUS Lund

  Jäv:

 • Karolinska Institutets styrelse måste ta sitt ansvar

  2016-02-07 20:41 | För mig är det fullständigt orimligt att styrelsen för KI kan leda en undersökning kring »Macchiarini-ärendet« även om det är externa utredare. I mina ögon har styrelsen sovit sedan 2010 och vaknat sent. Karolinska institutets styrelse bör avgå. Det finns väl ingen som kan tänka sig att en kapten och besättning på ett flygplan, som varit inblandad i en flygolycka ska leda haverikommissionen i det specifika ärendet.

  Erik Holmgren, Forskningssamordnare, Karolinska institutet

  Jäv:

 • Tack Leijonborg

  2016-02-08 10:14 | Eva Lenander har naturligtvis rätt. Men konsekvensen av fördröjningen blir ju att de skyldiga blir synligare och slutbedömningen precisare. Viktigast är ju att versamheten gör uppehåll under en utredning som nu finner sin optimala form.

  Olof Kjellman, Docent, Emeritus /SöS,DS.SH/

  Jäv:

 • Tack Bo Risberg!

  2016-02-08 22:11 | Alla ansvariga måste avgå snarast. Detta är en skandal av den kaliber som kommer att hamna i läroböcker i medicinsk etik. Runtom i världen. Måste också tillstå att t.o.m. jag, som ej forskande distriktsläkare, tycker att det såg billigt ut med plaststrupen som rullades runt i stamcellösningen. Fanns någonsin någon medicinsk bärighet i detta?

  Bengt Marklund, Distriktsläkare, Tegs HC

  Jäv:

 • Minnesfunktions-risker med långa handläggningstider

  2016-02-08 23:22 | Kommentar i intervju med A Hamsten "– Det är svårt för mig att diskutera de här detaljerna nu så här långt efteråt" .... Hur mycket kommer ansvariga använda sig av, denna, den mest utnyttjade lögnen, för att slippa svara sanningsenligt? Det är stor risk vi INTE får en mer precis slutbedömning.

  Eva Lenander , Intensivvårdssjuksköterska, SUS Lund

  Jäv:

 • Eva Lenander, det finns så mycket dokumentation att minneslögnen inte håller

  2016-02-09 10:10 | Det kommer nya graverande uppgifter i detta ärende varje dag, ofta flera gånger/dag. De fyra anmälarna har t ex kommit med många uppgifter, bl a att de från feb 2014 kontinuerligt informerat Anders Hamsten samt flera andra prominenta personer på KI. Om dessa intelligenta människor – trots att de fått skriftliga dokument, filmer och varit med på möten med anmälarna – hävdar att de inte riktigt kommer ihåg, bör de omgående remitteras för en demensutredning.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Hamlet: Something is rotten in the state of Denmark

  2016-02-09 10:13 | Citerar Marcellus kommentar till politisk korruption och moraliskt förfall i Shakespeares Hamlet. Hur står det egentligen till på KI/KS? Vad har man dolt gällande Anna Linds omhändertagande? Hur man hanterade kollegan på Astrid Lindgrens barnsjukhus vet vi alla nu. Minns skandalen med Bjarne Semb på 1980-talet. Rektor Hamsten får nu försvara alla som medverkat i Macchiarini-affären, trots att han tillträdde först 2013. Var är alla andra på KI/KS som bär ansvaret för denna skandal, som saknar motstycke i svensk sjukvård? Det enda sättet att rädda anseendet för svensk forskning och sjukvård är att lägga upp alla korten på bordet för allmän genomlysning. Patienter och personal måste kunna få känna sig trygga och ha förtroende för de styrande på detta sjukhus.

  Annica Rhodin, överläkare, med dr, Smärtcentrum Akademiska sjukhuset Uppsala

  Jäv: timanställd på Karolinska Huddinge

 • Annica Rhodin har rätt...

  2016-02-09 14:53 | Bra att Annica tar upp Anna Lind- och Astrid Lindgren-fallet i detta sammanhang. Det är en mörkningskultur som utövas på KI och KS som jag befarar har sina rötter långt upp i samhällshierarkin. Kanske härstammar acceptansen av de enorma kostnaderna för nya Karolinska på skattebetalarnas bekostnad där också? För att gå till botten med byken, måste de oberoende utredningar som nu tillsätts verkligen vara oberoende. Inte minsta misstanke om motsatsen får finnas. Vilket innebär att Leijonborgs gripande av initiativet att tillsätta en extern utredare, inte kan accepteras. Leijonborgs styrelse är en del av det KI som ska granskas, vilket Leijonborg inte tycks förstå, eller om han trixar medvetet? Hamsten och Leijonborg har samma intresse av att skydda KI:s varumärke, varför man kan misstänka samma finter.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Katastrof att Sten Heckscher et al. utses till att leda granskningen av KI!

  2016-02-09 15:25 | Inte för att Heckscher behöver vara en dålig person i sig, utan därför att han är Leijonborgs val. Det är nämligen inte utom allt rimligt tvivel att Leijonborg och Heckscher kan ha ett och annat gemensamt, som vi, allmänheten, inte känner till. Valet kan vara partiskt till KI-ledningens fördel. Misstänker att Leijonborg trixar här. Nej, rättning mittåt! Endast personalkollektivet och forskarsamhället inom KI:s ramar bör få rätt att utse vilken som ska leda granskningen av deras arbetsgivare.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Something is rotten in the state of .............

  2016-02-09 15:53 | The Lancet accepterade artiklar i ämnet.Vem var referee?

  Olof Kjellman, Docent, Emeritus /SÖS,DS,SH/

  Jäv:

 • Ledningen för KI har aktivt mörklagt forskningsfusk och brott mot Helsingforsdeklarationen

  2016-02-10 11:10 | I spåret av den kraftiga kritiken mot KI driver dess rektor Anders Hamsten en försvarslinje med tre inslag: 1) att försöka leda in samtalet på vad som hänt i Krasnodar i Ryssland för att slippa diskutera de operationer som utförts i Stockholm, 2) att varken KI eller han vetat om vad som hände i Krasnodar och 3) att skylla det som hände i Stockholm på Karolinska Universitetssjukhuset. Ett genomgående tema är att det i SVT-filmerna framkommit nya sakförhållanden som han inte känt till.
  Allt detta är osant. Tack vare offentlighetsprincipen är det lätt att få tillgång till dokument från KI och andra myndigheter av vilka det tydligt framgår att Hamsten hela tiden haft information om det som han nu hävdar är nyheter för KI:s ledning.
  Det allvarligaste är hur KI/KUS hanterat etiken: oberoende av om KI försöker förklara att det inte rör sig om forskning, så gäller Helsingforsdeklarationen. Den har sin basis i vad som hände i koncentrationslägrena i Tyskland under kriget, där det utfördes dödliga experiment på fångar. Med Helsingforsdeklarationen ville man förebygga att någon utan informerat samtycke (informed consent) och etisk prövning skulle kunna utsättas för medicinska experiment.

  Den förste patienten som opererades på KUS informerades av Macchiarini om att man gjort grisförsök. Detta var osant, vilket chefläkaren och andra inblandade chefer visste om, men inte patienten. Man lyckas dessutom skrämma patienten med att han skulle dö inom 6 månader om han inte gick med på att opereras omedelbart med ett plaströr, eftersom han påstods ha cancer (inga biopsier inför operationen visade cancer). I ett informed consent dokument undertecknat av patienten, lyder texten: “I understand that I have currently shortness of breath and was found to have a primary carcinoma of the trachea, judged inoperable with traditional airway surgery”…….“I have read the protocol of the transplant procedure, and understand that this represents the only chance of survival I have”
  Det rör sig således istället om disinformed consent och ledde till en dödlig experimentaloperation, precis det som Helsingforsdeklarationen skall förhindra.

  De inblandade läkarna anger att de inför operationsbeslutet frågat Karolinska sjukhusets etiska råd om tillstånd. Men detta är också en helt falskt. KUSs etiska råd:
  ”På Karolinska finns ett etikråd. Etikrådet är ett rådgivande organ utan beslutande funktion. Rådet har inga befogenheter att behandla några som helst ansökningar och har aldrig gjort det. Jag har nu gått igenom minnesanteckningarna från 2011. Det finns ingen anteckning om att frågan skulle ha tagits upp i etikrådet på något sätt.”

  Trots att påståendet om etisk prövning i Lancetartikeln är falskt, friar Hamsten från oredlighet. Det legitimerar Macchiarinis forskning och har lett till att fler patienter, utöver de som opererats på KUS och som avlidit genom Macchiarinis försorg, har avlidit i Krasnodar. Artiklarna ger bevisligen en helt felaktig bild av både etikprövning och operationsresultat och måste självklart dras tillbaka snarast.

  Vad är vitalindikation? Om vi bortser från de inblandade läkarna och forskarna på KI/KUS tror jag att det finns en rörande enighet bland kirurger och anestesiologer om att detta begrepp bara omfattar timmar eller möjligen några dagar. Om läkarna på KI/KUS ansåg att det var bråttom, så gav sex månader tid för 5-10 grisförsök. Redan efter en månad hade man haft resultatet: döda grisar. Varför gjordes inga snabba försök? Det beror på att man måste ha etiskt godkännande för att göra sådana försök på gris, och det hade man inte. I brist på etiskt tillstånd för att göra plaströrstransplantationer på gris, så gör man dessa experimentoperationer utan etiskt tillstånd på människa!!!
  Hamsten, KI, KUSs chefläkare och ledning har på olika sätt vilselett och mörklagt vad som förevarit och försökt att få det att framstå som att deras beslut är baserade på fakta och konsensus om forskningsetik. Man saknar insikt i hur omvärlden uppfattar det faktum att experimentoperationer utförts utan att föregås av noggranna djurförsök och korrekt, hederlig information av patienterna och en korrekt etisk prövning. Man tycks tro att om man ömsesidigt förklarar att man har förtroende för varandra kommer allt att ordna sig. Men för varje dag som går blir det bara värre, vilket framgår av nya artiklar i Science och Nature. Om KIs konsistorium och Lars Leijonborg, istället för att lyssna till Hamsten & Cos desinformation, lyssnade till den externe utredaren Bengt Gerdins redogörelse för den största forsknings- och sjukvårdsskandalen i Sverige någonsin, hade åtskilliga höga chefspositioner på KI och KUS blivit lediga för sökanden med mindre rymliga samveten.

  Ola Stenqvist, Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Ska detta bli avstamp för den nya tillitsbaserade styrningen av vården?

  2016-02-10 18:31 | Åter har vi fått tillfälle att förfasa oss över ett exempel på grupptänkande. För de flesta av oss var väl första kontakten via HC Andersens saga utgiven 1837. Allt eftersom det avslöjats allehanda sekter med förödande handlingar har säkert många av oss förhärdats i cyniska konstateranden, "världen är inte bättre än så". De av oss som intresserat oss för patientsäkerhet har lärt av katastrofen på Mt Everest 1997, ett varnande exempel på grupptänkande bland mycket erfarna bergsguider. I samhällsplaneringen har vi sett rikliga exempel på föga ändamålsenliga insatser med undermåliga beslutsunderlag. Så förstås också i världspolitiken med irakkriget som ett av de mer grandiosa exemplen. Alltid sektliknande grupperingar med auktoritärt styre och avsaknad av kreativt nejsägande. Jasägare har utselekterats till följd av att konsekrati (nyord) kommit att ersätta vår traditionella meritokrati.
  Nu upprörs vi över hur kejsarens skickliga hantverkare utvecklat ny teknik för rekonstruktion av luftstrupar vid KI & KS. Transplantation, stamceller och nanoteknik har varit de förtrollande begreppen. Förtal och bestraffning var för några veckor sedan vad de som såg den nakne kejsaren riskerade. Nu har en idog journalist (Lindquist) briljant avslöjat kejsarens nyss hyllade vävare som illusionist varefter alla reser sig i starka avståndstaganden. Men var är kejsaren, dirigenten för det sektliknande grupptänkandet? Än så länge har vi bara sett vävaren av de nya struparna (Macchiarini) och hovets ansikte utåt (Hamsten), nu lämpliga bondeoffer. I Läkartidningens debatt noteras enstaka frågor (Bergdahl) om ansvarig på thoraxkirurgen. I DN:s söndagsartikel citeras uttryck som “inre kretsen”, “Sen vill jag inte gå in på vilka som bör lämna” (Gerdin); “de som framför allt drivit rekryteringen måste ställas till svars och avgå” (Lagercrantz). Senast har det hörts babbel om “en helt annan uppfattning bland ledande på KI/KS” (Leijonborg) Som om ledningens ansvar ännu inte klargjorts medan skribenterna säkerligen exakt vet hur maktmissbruket utövats. Slutligen kräver i Agenda Arvid Carlsson allas avgång. Snart får vi väl höra en “putinklagan” från Stockholm att göteborgarna (Risberg & Carlsson) bara tar chansen att svärta ner huvudstadens rivaler.

  Auktoritärt styrda grupper med jasägare, ogenomtänkt grupptänkande och tillgång till AMP (andra människors pengar) hotar hela vår samhällsordning. Många är vi som vill se en bättre tingens ordning, också tydligen ministrar som Shekarabi och Wikström vilka plötsligt vill slänga ut ledningsfilosofier som Lean, NPM, värdebaserad vård och allt vad de nu heter till förmån för “tillitsbaserad vård”. Men något har dom missuppfattat. I tider av allt mer utbredd brist på tillit kan man inte beordra tillit. En fungerande tillitskultur tar generationer (ca tre) att bygga upp om det över huvud taget går att bryta dagens trend som i allt präglas av att den som låter sig luras får skylla sig själv.
  I den bästa av världar med trygg tillit hade redan den om drivit rekryteringen av Macchiarini framträtt med alla kort på bordet. Misstron består.

  Ulf Bäcklund, överläkare, CIP, NUS

  Jäv:

 • Kejsarens nya kläder

  2016-02-11 18:48 | @ Ulf Bäcklund. Utmärkt inlägg. En som ser lite längre än de flesta, då problemet som nu har kommit till ytan ligger mycket djupare.

  Birgit Sjolander Menge., Dr.med, Pensionär

  Jäv:

 • UPPROP

  2016-02-12 10:44 | Den av Karolinska institutet tidigare anställde strup-proteskirurgen Paulo Macchiarini (PM) har beslagits med forskarfusk och grava kliniska lögner.
  De läkare som först påtalade detta har ignorerats eller rentav utsatts för hot från institutets sida. Professor Bengt Gerdin, som granskat PM:s patientjournaler, fann att dessa gav en mycket allvarlig bild av patienternas tillstånd, vilket PM i stället förskönat.
  Trots detta gav Karolinska institutet PM fortsatt förtroende samtidigt som man helt åsidosatte Gerdins utredningsresultat.
  Efter offentlig insyn genom framför allt en uppmärksammad TV-serie har man nu valt att tillsätta en extern utredning, som dock inte skall syssla med sakfrågor. Den viktigaste sakfrågan är annars hur man kan sätta in en plaststrupe utan kärlförsörjning och utan att ha nödvändig djurexperimentell bakgrund.

  Sammanfattningsvis, för det första: PM fick sin anställning av Karolinska institutet utan kontroll av hans felaktiga CV.
  Och för det andra: Han vidareanställdes av samma institut trots påtalade oegentligheter.
  Karolinska institutet, som hittills rankats som ett av de främsta internationellt, måste ta konsekvenserna av sitt anmärkningsvärda agerande genom att styrelsen omedelbart avgår.

  Stockholm 10 februari 2016

  Gösta Claesson, Med Doktor, specialiserad i kärlmissbildningar, Överläkare emeritus i barnkirurgi , vid Karolinska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Gösta Claesson, går ditt upprop att skriva på?

  2016-02-12 11:53 | Gösta Claesson, ett mycket bra initiativ med ett upprop. Går det att skriva på? Eller är det bara för anställda på KUS o/e KI?

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • KI och Verkligheten

  2016-02-12 16:46 | Jag undrar om det gick snett när vi började använda "excellent" som prefix till alla substantiv? F.ö. finns det nu minst två inlämnade förslag till att Bo Lindquist ska få KI:s guldmedalj för sina insatser för att förbättra KI:s etiska standard.

  Ulf Arborelius, Docent, Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Guldmedalj också till Matthias Corbascio, Thomas Fux, Karl-Henrik Grinnemo och Oscar Simonson!

  2016-02-12 17:32 | Bo Lindquist är nog värd en guldmedalj. Men utan anmälan om oegentligheter i forskningen hade det kanske inte blivit något massmedialt intresse alls. En stor eloge, silver och bronsmedaljer, också till alla er anställda på KS och KI som "riskerar något" men ändå höjer era röster.

  Daniel Holmgren, Docent, Sahlgrenska Akademin

  Jäv:

 • Göran Rosenbergs krönika i Godmorgon Världen SR P1

  2016-02-14 11:35 | Krönika om KI-kirurgen som lekte Mengele http://t.sr.se/1XnZckV

  Lena Jernberg, Leg. Barnmorska, pensionär, Lund

  Jäv:

 • Nej, Macchiarini är ingen Mengele. Det är värre än så

  2016-02-15 21:46 | Min kommentar till Macchiarini-skandalen (och Göran Rosenbergs missvisande jämförelse): https://kraulis.wordpress.com/2016/02/14/nej-macchiarini-ar-ingen-mengele-det-ar-varre-an-sa/

  Per Kraulis, Fil.Dr., Stockholms universitet

  Jäv:

 • Nej Per Kraulis, inte godhet, ärelystnad under godhetens täckmantel

  2016-02-16 10:28 | Per, du skriver mycket om M:s goda avsikter. "Det är inte ondskan som är problemet. Det vi ser är snarare en etisk kollaps som beror på för mycket godhet, för stor vilja att nå fantastiska framsteg alltför snabbt." Du bortser från det oetiska i att pröva en helt ny metod utan föregående grundläggande laboratorie och djurexperiment på människor som inte är i trängande behov av åtgärd (i flera fall). M är säkert inte ute efter att utrota en viss typ av människor, men besatt av den egna framgången på ett sätt som bortser från andra människors lika värde. Och tyvärr smittades KI/KS ledningarna v smittan.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, UAS

  Jäv:

 • Kloka tankar från Per Kraulis, läs hans kommentar

  2016-02-16 10:46 | Filosofen Per Kraulis har ovan kommenterat Göran Rosenbergs krönika om Macchiariniaffären. Jag tycker iofs att Rosenbergs krönika var lysande, men Per Kraulis har en klar poäng när han pekar på att det är missvisande att jämföra Macchiarini med Mengele.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Nej Sten Dreborg, jag bortser inte alls från det oetiska i skandalen

  2016-02-16 13:18 | Sten Dreborg påstår att jag "bortser fron det oetiska i att pröva en helt ny metod". Det gör jag inte alls. Tvärtom. I mitt blogginlägg skrev jag: "Försöksproceduren som går via cellkulturer och djurförsök måste alltid genomföras innan patienter blandas in." Vidare argumenterar Dreborg som om jag ursäktar Macchiarini. Jag karaktäriserar det hela som en "etisk kollaps". Skulle det vara en ursäkt? Jag försöker begripa hur det kunde gå så illa, och anger vad jag tror är en del av förklaringen. Om nu Macchiarini var så besatt av framgång att han, och KI/KS, fullt medvetet från första början bedrog och fejkade, då gjorde han det inte speciellt intelligent. Förklaringsmodellen "kyligt kalkylerande bedragare" är helt enkelt en sämre förklaringsmodell än min. Någon ursäkt innebär min förklaring överhuvudtaget inte. Det är elementärt att skilja på ursäkt och förklaring.

  Per Kraulis, Fil.Dr., Stockholms universitet

  Jäv:

 • Syniskt, men inte godheteller omtanke om patienten i första hand

  2016-02-16 14:27 | Per. Det jag vill peka på och som upprörde mig var att du överhuvud taget kunde läsa in godhet i M's agerande. Men varken du eller jag kan egentligen ha en aning om M's motiv och drivkraft.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, UAS

  Jäv:

 • Vi är tvungna att analysera vad som hände om vi ska förhindra en upprepning

  2016-02-16 15:24 | Sten: Nej, vi kan inte säkert veta M:s motiv eller drivkraft. Men vi är tvungna att försöka begripa förloppet för att vidta rätt åtgärder så en upprepning kan förhindras. För att göra en bra post mortem bör man lägga upprördheten åt sidan åtminstone tillfälligt. Nej, jag läser inte in godhet i M:s agerande. Jag ser inte något gott i M:s faktiska agerande. Jag tror att M ansåg att det han gjorde var gott, vilket är något annat.

  Per Kraulis, Fil.Dr., Stockholms universitet

  Jäv:

 • Avsätt Leijonborg och Heckscher, tillsätt Bo Risberg!

  2016-02-18 15:16 | Det är skamligt och omdömeslöst av Leijonborg att insistera på att utse dem som ska granska KI, inklusive hans eget fögderi, styrelsen. Den ende granskningsledare som skulle erhålla läkarkårens fulla förtroende vore Bo Risberg (som kan regenerativ kirurgi och har erfarenhet av etikarbete) assisterad av Bengt Gerdin.

  Göran Lundgren, Pensionerad psykiater, Stockholm

  Jäv:

 • Enligt Högskolelagen har styrelsen ”det yttersta ansvaret” för verksamheten inom KI.

  2016-02-18 18:23 | "Men däri ligger tydligen inte ansvaret för att Etikprövningslagen följs. Enligt Lars Leijonborg är det en fråga som kräver vetenskaplig kompetens vilket styrelsen inte har. Och den utredare han nu tillsatt ska inte bedöma ”vetenskapligt medicinska sakfrågor" Kan Lars Leionborg beskriva syftet med styrelsen bestående av 21 personer utan "medicinsk kompetens för KI?? http://www.di.se/artiklar/2016/2/11/debatt-leijonborg-vill-tysta-debatten/ "Mängden planerade utredningar är nästan i sig en garanti för att inga strukturella förändringar kommer att ske" http://www.di.se/artiklar/2016/2/16/debatt-problemen-pa-ki-beror-pa-systemfel/

  SIlvia Johansson , Docent, Överläkare, Uppsala

  Jäv:

 • En hjälpande text för den som tänker avgå

  2016-02-19 10:01 | Första steget i ett säkerhetsarbete är att inse en skadas stora betydelse. Ser man en skada som i fallet med plastluftstruparna som en engångshändelse orsakat av en psykopat är man inte insatt i hur vanligt det är att det sägs så om många andra olyckor i vården och förstår inte hur inte hur även en händelse som ser ut som en slump ska beaktas som en vanlig företeelse. Systemen inom forskning och sjukvård är komplexa varför bristen på ägarskap uppstår. Det saknas information kring en skada och i all välmening tillsättes utredningar som lätt kan famna blint och respektera den kultur som redan finns. I jakt på syndabockar utreds orsakskedjor som om systemen vore säkra och tyvärr tror man att det räcker med att en eller ett par individer ska stå med skam. Problemet är att utredarna faller för frestelsen att respektera den kultur som redan finns. Istället för att föreslå vilka som ska avgå bör man på djupet omorganisera med hjälp av experter på säkerhet inom inte bara vård utan även flyg och kärnkraft, och se denna skada som tecken på ett mycket allvarligt systemfel. De som avgår i en ledning gör så av egen hand för att visa respekt för denna tanke och undviker därmed det olämpliga att gång på gång försvara sig utan ser klart att de en gång hamnat i en fälla och blivit tillsatta av ett dåligt system.

  Martin Fahlén, Docent, Pensionär

  Jäv:

 • Bra Silvia, Lejonborg du är helt fel ute, icke kompetent att bedöma, varför då välja denna inkompetenta styrelse?

  2016-02-19 10:41 | I dagens DN finns två artiklar som berör ämnet. En bra ledare som stödjer Arvid Carlssons et al. och tanken på avskaffande av elitkulturen och ersätta det med bättre möjligheter för breddforskning. Då kan det poppa upp goda idéer som förtjänar Nobelpris. Men blir det inte ett pris inom 10-20 år - so what? Nobelpris är inte enda måttet på god och väsentlig forskning. Det hinner skapas mycket nya fakta av betydelse för människorna genom forskning som inte meriterar til Nobelpris. Det finns också en intervju med Lars Lejonborg, där LL försvarar sig mot angrepp på hans nyliberala forskningsproposition som ger uttryck för att det går att köpa och sälja forskningsidéer Varför skall Le3jonborg och övriga styrelseledamöter sitta i KIs styrelse om de inte kan bedöma forskning, vet vad forskningsetik innebär osv.? I varje fall kan inkompetens inte vare ett försvarbart försvar för att inte ta sitt ansvar. Lejonborg dokumenterar själv sin inkompetens som högst ansvarig för KI. Ledare: http://dagens.dn.se/#reader/8428/a/555936367 Lejonborgs försvar: http://dagens.dn.se/#reader/8428/a/713203472

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, UAS

  Jäv:

 • Läs lysande artikel av Johan Frostegård om att läkaretiken åter måste stå i centrum och vara utgångspunkten för vården

  2016-02-19 13:11 | Professorn Johan Frostegård, knuten till både KI och KUS, har på DN Kultur skrivit en helt lysande replik till filosofen Torbjörn Tännsjö. Jag instämmer i allt. Den utmynnar i ett upprop för ett återupprättande av läkaretiken.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö.  () 25 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (11 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (4 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons