Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWDI Lakartidningen.se 2016-01-14

Om forskning, kärlek och svek

Josef Milerad

docent, tidigare sakkunnig i expertgruppen för oredlighet i forskning
josef.milerad@gmail.com

Paolo Macchiarini, sedan 2010 gästprofessor vid Karolinska institutet, blev kring 2011 en av världens medialt mest uppburna kirurger. Hans idé att låta vävnad till trakea- och bronkimplantat få en beläggning av stamceller från patientens egen benmärg hade kunnat lösa problemen med både bristande tillgång på organ och avstötning.

Enligt Paolo Macchiarinis första forskningsrapporter kan dessa transplantat läka in och utveckla normal vävnadsfunktion utan immunsupprimerande behandling [1]. Dessa sensationella resultat speglades 2012 i stora reportage i Lancet och New York Times [2, 3]. Macchiarini beskrivs i Lancet som en »renässansperson« – ett nydanade universalgeni.

Det amerikanska TV-bolaget NBC beslöt samma år ett att göra ett program om Macchiarini, och uppdraget gick till Benita Alexander, NBC:s prisbelönta stjärnproducent. Alexanders och Macchiarinis samarbete gled dock över i en kärlekshistoria, trots bolagets stenhårda policy att sådant inte får förekomma.

I januarinumret 2016 av magasinet Vanity Fair [4] berättar Benita Alexander detaljerat om varför hon mot bättre vetande inledde ett förhållande som slutade med en personlig och professionell tragedi. Macchiarini är den mest spännande och framgångsrika man hon träffat, med en bekantskapskrets som enligt honom själv inkluderar Barack Obama, Clintons och påven.

Benita Alexanders privata bilder, publicerade i Vanity Fair, utstrålar lycka och romantik. Paret kysser varandra i en gondol i Venedig och kramas på segelbåt utanför Santorini. En känd modefotograf tar glamourbilder när hon provar fantastiska kreationer till det bröllop som ska äga rum 2015. Paolo Macchiarini avser att bjuda en rad presidenter och celebriteter, påven blir vigselförrättare och Andrea Bocelli ska sjunga under ceremonin. Det kräver ståndsmässig klädsel.

Att Benita Alexander såg Paolo Macchiarini som en sagoprins är kanske inte så konstigt, men hur en erfaren journalist, van vid kritisk granskning, kunde tro på bröllopssagan med påven som officiant är svårare att förstå. Uppenbarligen kan drömmar om lycka och berömmelse vara starkare än förnuftet.

När Benita Alexander så småningom börjar fatta misstankar och anlitar en privatdetektiv kommer rader av obehagliga fakta fram i dagen. Varken presidenter, celebriteter eller påven känner till något om medverkan i bröllopet. Det finns även uppgifter som tyder på att Paolo Macchiarini fortfarande är gift. Dessutom är flera av de institutioner där han sagt sig ha varit verksam som professor ovetande om hans utnämningar.

Hur kan en internationell toppforskare samtidigt vara mytoman? För att försöka få en förklaring till hans beteende vände sig Vanity Fairs reporter till Ronald Schouten, professor i psykiatri vid Harvard och en av USA:s främsta auktoriteter på området [4]. Schouten vill inte ställa diagnoser på distans, men anser att Paolo Macchiarini kan ha en personlighet med extrem benägenhet att vilseleda andra, inte minst genom att han är så begåvad och prestationsinriktad.

Den här historien handlar om en episod i Paolo Macchiarinis privatliv och slutsatserna kan inte direkt överföras till hans forskning. Han kan ha gjort epokgörande upptäckter även om uppgifterna i hans CV inte stämmer. Benita Alexanders berättelse kan vara vinklad om hon känner sig lurad och sviken – alla hennes fakta har ännu inte granskats av utomstående.

Inte desto mindre kan Karolinska institutet knappast ignorera denna historia – man behöver antagligen göra om den granskning som friade Paolo Macchiarini från misstankar om oegentligheter i forskning [5].

Om Macchiarini skulle visa sig vara den person Schouten tror har Karolinska institutet fått ett starkt argument mot sina kritiker – det är svårt att kräva att institutets rektor ska vara mindre naiv och mer genomskådande än en amerikansk stjärnproducent.

Referenser

 1. Macchiarini P, Jungebluth P, Go T, et al. Clinical transplantation of a tissue-engineered airway. Lancet. 2008;372(9655):2023-30.
 2. Holmes D. Paolo Macchiarini: crossing frontiers. Lancet. 2012;379(9819):886.
 3. Fountain H. A first: Organs tailor-made with body's own cells. New York Times. 15 sep 2012.
 4. Ciralsky A. The celebrity surgeon who used love, money, and the Pope to scam an NBC news producer. Vanity Fair. 5 jan 2016.
 5. Lövtrup M. Oredlighetsärendet på KI. Rektor friar gästprofessorn. Läkartidningen. 2015;112:DM3S.

Kommentarer (14)

 • Universitet bör vara mer klarsynta än förälskade nyhetsproducenter

  2016-01-14 15:51 | Milerads slutkläm är häpnadsväckande: Det borde vara rimligt att kräva att en universitetsledning ska vara mindre naiv än en nyhetsproducent. Olyckligtvis finns fler exempel på att svenska universitet låtit lura sig att till skyhöga kostnader rekrytera bluffmakare.

  Per Aspenberg, professor, Linköpings universitet

  Jäv:

 • KIs rektor bör vara mer klarsynt . . .

  2016-01-14 16:42 | Instämmer med Per Aspenberg.

  Inger Löfgren, Leg läk, Fil kand, Företagsläkarmottagningen

  Jäv:

 • KI:s rektor bör avgå

  2016-01-14 17:56 | Det är häpnadsväckande att en rektor som företräder ett universitet av sådan dignitet inte har bättre kontroll. Naturligtvis skall han ställa sin plats till förfogande och det snarast. Rimligtvis borde han ha bättre kontroll än en amerikansk förälskad tv-journalist.

  Lennart Wilhelmsson, Med.Dr., docent, Pensionär

  Jäv:

 • Ansvariga chefer bör rakryggat erkänna sin skuld och avgå

  2016-01-14 18:09 | Jag instämmer helt i tidigare kommentarer. SVT:s första dokumentär från igår visade med all önskvärd tydlighet att denne kirurg går över lik för att bli världsberömd. Att utan tidigare djurförsök operera in luftstrupar i plast på patienter strider mot all forskningsetik. Ansvariga på KI har låtit sig duperas fullständigt, det må finnas förmildrande omständigheter, men det är likväl helt oacceptabelt. För att minimera skadan bör de rakryggat ta på sig skulden och även avgå.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Det är inte så enkelt

  2016-01-15 11:13 | Det är svårt att värja sig mot bluffmakare och kanske ursäktligt att låta lura sig ibland - om det nu är vad som skett. Mitt tidigare inlägg vände sig bara mot tanken att man inte skulle kunna ställa större krav på en universitetsledning än en TV-producent. Såvitt nu inte Milerad var ironisk.

  Per Aspenberg, professor, Linköpings universitet

  Jäv:

 • Universitetet bör vara mer klarsynt

  2016-01-15 11:34 | I såpoperas tider, där man mest strävar efter berömmelse utan att egentligen har presterat något, förutom att såld sig bra mediamässigt, är tydligen inte över ännu och verkar finnas även i huvud på rektorn av KI för Universitetets räkning. Det mest märkliga, enligt min uppfattning, är att man inte granska de skriftliga meriter med uppföljande kontroller före anställning. Den tid är tydligen också förbi. Är inte hederlighet och kvalitet en fråga långre?

  Birgit Sjölander, Dr.med, Pensionär

  Jäv:

 • Visselblåsare bättre lösning än personkontroller

  2016-01-16 01:01 | Det är lätt att bli upprörd när hyllade forskare för sin omgivning bakom ljuset. Det reses krav på fler och bättre kontroller av dem universiteten anställer och att godtrogna beslutsfattares huvuden skall rulla.
  Det är tveksamt om sådana åtgärder löser problemet med bristfällig forskningsetik. I stället riskerar man att skapa en kontrollkultur som effektivt bromsar kreativitet och utveckling.
  Tilltron till andras hederlighet och goda avsikter är samhällsmaskineriets smörjmedel. Priset vi kan behöva betala för vår tillit är att enstaka individer systematiskt utnyttjar andras förtroende för egen vinning. Men om vi misstror och behöver kontrollera allt och alla avstannar utveckling och framåtskridande, något som tydligt kunde ses i det forna östblockets övervakningssamhällen.
  Min personliga slutsats av ett oredlighetsärende jag varit med att utreda är att ett effektivt sätt att hejda problematiska forskare i tid är att lyssna på visselblåsare. De ser ofta tidigt att något inte stämmer och slår larm innan patienter eller forskningsinstitutionen drabbats av allvarligare konsekvenser.
  Tyvärr har samvetsgranna medarbetare ur vilka visselblåsargruppen rekryteras fått det allt svårare att träda fram med obekväm information. Sofistikerade lojalitets- eller munkavleklausuler gör att de löper stora risker även om de bara redovisar helt korrekta fakta.
  Personligen skulle jag gärna se att en del av den energi och kraft som ägnas åt kontroller och syndabocksjakt gick till stöd åt visselblåsare. Kanske en “lex Snowden” som får chefer och överordnade att ta visselblåsarnas oro på större allvar och ge dem uppskattning för deras civilkurage.

  Josef Milerad, docent, Elevhälsan Lidingö stad

  Jäv:

 • Där blommorna är vackra

  2016-01-17 19:36 | När man betänker saken, att ett plaströr skulle läka in i trachea om det sys på plats och att pluropotenta celler från patienten skulle etablera sig där om plaströret först badas i en suspension av sådana celler, så måste frågas hur långt tro och förhoppning sträcker sig utan bevis i den medicinska världen.
  Betänker man dessutom att det ibland varit cancer som förstört luftstrupen blir tron än mer förunderlig. Bevis är gott och det saknas i redovisningen hittills att något av inläkning eller celletablering var förhanden och kunde förväntas hos patienterna.

  Per-Olof Nyström, pens. överläkare, Linköping

  Jäv:

 • Bättre kontroll

  2016-01-18 13:18 | Det är naturligtvis ej så att bättre kontroll innebär en kontrollkultur som hämmar kreativitet och utveckling. Det forna östblockets övervakningssamhällen är ej heller vad som avses utan snarare en sund kritisk kontroll som redan finns i forskningssamhället, men då får man klart inte förblindas av auran kring denne forskare som här avses.

  Lennart Wilhelmsson, Med.Dr., docent, Pensionär

  Jäv:

 • Både visselblåsare och kontroll

  2016-01-18 16:55 | @Josef Milerad: Jag håller helt med om att visselblåsare o/e kritiska röster måste tas på större allvar av cheferna i vården. Tyvärr är min egen erfarenhet av landstingsdriven verksamhet att detta inte alls görs i tillräcklig utsträckning, kritiska röster betraktas tvärtom av svaga chefer som hot och bestraffas. Det är inte någon slump när oegentligheter inte uppdagas. T ex visar det sig nu att Volkswagen haft en mycket repressiv ledningskultur, och att varningssignaler därför inte tagits på allvar. Groupthink kan uppstå var som helst. Jag ser skandalen med denne kirurg som ett symtom på en dålig ledningskultur. På en sund arbetsplats är man öppen för kritiska röster, och det går inte så här långt. Det är inte bara ett fel som begåtts, utan många. Varför granskades inte kirurgens CV? Ringde man inte upp referenser? Hur kunde man tillåta att han opererade in plastluftstrupar utan att kontrollera om det hade gjorts djurförsök på detta först? Jag tror det finns ännu fler "lik i lasten". KI måste göra genomgripande förändringar för att minimera risken för upprepning. Annars kan detta även devalvera värdet av Nobelpriset i medicin.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Redan fler oegentligheter, jag säger än en gång: Ansvariga bör avgå!

  2016-01-19 14:53 | I Dagens Medicin står idag en artikel om den externe granskaren Bengt Gerdins slutsatser (http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/01/19/granskare-det-var-forskningsfusk/). Han hade vid sin granskning undanhållits material, men har på egen hand tagit del av detta nya material. Han framför nya graverande fakta. Kirurgen hävdar i en av sina uppsatser att en patient tolv månader efter operationen fått en nästan normal luftväg och förbättrad lungfunktion. Enligt Bengt Gerdin visar samma patients journal 11,5 månader efter operation att höger stambronk nästan är totalt tilltäppt och att den vidgats med stent, och att det dessutom har tillkommit en fistel. Bengt Gerdin noterar också att en patient som beskrivs i en av uppsatserna var död sedan två veckor vid den tidpunkt då uppsatsen skickades in, utan att det nämnts. Nu handlar det inte längre om ett fel, två fel, tre fel, det handlar om massvis med fel. En spade ska kallas för en spade, en skandal för en skandal. Ansvariga chefer har gravt åsidosatt sina uppgifter, och bör snarast avgå.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Historien upprepar sig

  2016-01-20 23:31 | Att KI och universitetsledningen har så dåligt minne är förvånande. På 1980-talet rekryterades en annan stjärnkirurg Bjarne Semb som opererade in mekaniska hjärtan med katastrofala resultat och KI fick dra sig ur med ifrågasatt rykte, döda patienter och stora kostnader. Se http://www.svd.se/historien-upprepar-sig-i-jakten-pa-prestige.

  Annica Rhodin, överläkare, med dr, Smärtcentrum Akademiska sjukhuset Uppsala

  Jäv: timanställd på Karolinska Huddinge

 • Vilken skandal!

  2016-01-21 20:18 | Nu har jag sett del 2 av SVT:s 3 dokumentärer om Macchiarini. Det blir bara värre och värre. Attityden från kirurgen och hans gelikar är riktigt ruggig. Jag uppmanar alla att se dessa program. Delge gärna era reflektioner.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater , BUP Mora

  Jäv:

 • Ett minimum av anständighet!

  2016-01-27 21:25 | Efter tredje delen av SVT s välgjorda granskning av Machiarinis arbete kan knappast tvivel råda om att KIs ansvar är är stort! Det var pinsamt att se rektor och övriga ansvariga snärja sig ii självmotsägelser och förnekanden. Jag där övertygad om att allmänhet och hela läkarkåren kräver ursäkter och/eller svar på den undersökande journalistens ytterst relevanta frågor. Detta är ett absolut minimum för fortsatt förtroende

  Christer Petersson, Med.dr, Pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Karolinska institutet ber patienter om ursäkt

Nyheter | Karin Dahlman-Wright, rektor vid Karolinska institutet, KI, beklagar om Karolinska institutet utövat påtryckningar i rekryteringen av Paolo Macchiarini och framför en ursäkt till patienter och anhöriga. () 31 AUG 2016

Två verksamhetschefer
på Karolinska tar timeout

Nyheter | Som en följd av den kritik som Kjell Asplund riktat mot operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset har två chefer på sjukhuset nu tagit timeout. Det meddelade sjukhusdirektören Melvin Samsom vid en pressträff på onsdagen. () 31 AUG 2016

Annons Annons

Sjukhusdirektören: »Det som
har inträffat är helt oacceptabelt«

Nyheter | »Vi tar utredningens resultat på största allvar.« Det säger Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom i en kommentar till den svidande kritik som sjukhuset får i Kjell Asplunds utredning av Macchiarini-fallet. (3 kommentarer) 31 AUG 2016

bild

Sjukhuset får svidande kritik i Asplunds Macchiarini-utredning

Nyheter | Karolinska universitetssjukhusets utredning av Macchiarini-fallet, som letts av professor emeritus Kjell Asplund, visar på en lång rad brister. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Fel att psykiatrer »jagas bort«

Debatt | Är IVO:s förfarande etiskt och rimligt, undrar Anders Elverfors, utifrån egna erfarenheter av myndighetens sätt att handlägga ärenden.  (1 kommentar) 31 AUG 2016

Vinsttak på 8 procent förs fram

Nyheter | Nu diskuteras ett tak på 8 procent för vinster i välfärden, uppger SVT Nyheter. Regeringens utredare, det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu, ska presentera sitt förslag senaste den 1 november. () 31 AUG 2016

bild

HPV-vaccin ökade inte förekomst av ännu en autoimmun sjukdom

Nya rön | HPV-vaccination av svenska flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom ökade inte förekomsten av ny autoimmun sjukdom, enligt en svensk kohortstudie. () 31 AUG 2016

Läkare får göra kort konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. (2 kommentarer) 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. (1 kommentar) 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Jobb i fokus

127 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons