Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWDI Lakartidningen.se 2016-01-14

Om forskning, kärlek och svek

Josef Milerad

docent, tidigare sakkunnig i expertgruppen för oredlighet i forskning
josef.milerad@gmail.com

Paolo Macchiarini, sedan 2010 gästprofessor vid Karolinska institutet, blev kring 2011 en av världens medialt mest uppburna kirurger. Hans idé att låta vävnad till trakea- och bronkimplantat få en beläggning av stamceller från patientens egen benmärg hade kunnat lösa problemen med både bristande tillgång på organ och avstötning.

Enligt Paolo Macchiarinis första forskningsrapporter kan dessa transplantat läka in och utveckla normal vävnadsfunktion utan immunsupprimerande behandling [1]. Dessa sensationella resultat speglades 2012 i stora reportage i Lancet och New York Times [2, 3]. Macchiarini beskrivs i Lancet som en »renässansperson« – ett nydanade universalgeni.

Det amerikanska TV-bolaget NBC beslöt samma år ett att göra ett program om Macchiarini, och uppdraget gick till Benita Alexander, NBC:s prisbelönta stjärnproducent. Alexanders och Macchiarinis samarbete gled dock över i en kärlekshistoria, trots bolagets stenhårda policy att sådant inte får förekomma.

I januarinumret 2016 av magasinet Vanity Fair [4] berättar Benita Alexander detaljerat om varför hon mot bättre vetande inledde ett förhållande som slutade med en personlig och professionell tragedi. Macchiarini är den mest spännande och framgångsrika man hon träffat, med en bekantskapskrets som enligt honom själv inkluderar Barack Obama, Clintons och påven.

Benita Alexanders privata bilder, publicerade i Vanity Fair, utstrålar lycka och romantik. Paret kysser varandra i en gondol i Venedig och kramas på segelbåt utanför Santorini. En känd modefotograf tar glamourbilder när hon provar fantastiska kreationer till det bröllop som ska äga rum 2015. Paolo Macchiarini avser att bjuda en rad presidenter och celebriteter, påven blir vigselförrättare och Andrea Bocelli ska sjunga under ceremonin. Det kräver ståndsmässig klädsel.

Att Benita Alexander såg Paolo Macchiarini som en sagoprins är kanske inte så konstigt, men hur en erfaren journalist, van vid kritisk granskning, kunde tro på bröllopssagan med påven som officiant är svårare att förstå. Uppenbarligen kan drömmar om lycka och berömmelse vara starkare än förnuftet.

När Benita Alexander så småningom börjar fatta misstankar och anlitar en privatdetektiv kommer rader av obehagliga fakta fram i dagen. Varken presidenter, celebriteter eller påven känner till något om medverkan i bröllopet. Det finns även uppgifter som tyder på att Paolo Macchiarini fortfarande är gift. Dessutom är flera av de institutioner där han sagt sig ha varit verksam som professor ovetande om hans utnämningar.

Hur kan en internationell toppforskare samtidigt vara mytoman? För att försöka få en förklaring till hans beteende vände sig Vanity Fairs reporter till Ronald Schouten, professor i psykiatri vid Harvard och en av USA:s främsta auktoriteter på området [4]. Schouten vill inte ställa diagnoser på distans, men anser att Paolo Macchiarini kan ha en personlighet med extrem benägenhet att vilseleda andra, inte minst genom att han är så begåvad och prestationsinriktad.

Den här historien handlar om en episod i Paolo Macchiarinis privatliv och slutsatserna kan inte direkt överföras till hans forskning. Han kan ha gjort epokgörande upptäckter även om uppgifterna i hans CV inte stämmer. Benita Alexanders berättelse kan vara vinklad om hon känner sig lurad och sviken – alla hennes fakta har ännu inte granskats av utomstående.

Inte desto mindre kan Karolinska institutet knappast ignorera denna historia – man behöver antagligen göra om den granskning som friade Paolo Macchiarini från misstankar om oegentligheter i forskning [5].

Om Macchiarini skulle visa sig vara den person Schouten tror har Karolinska institutet fått ett starkt argument mot sina kritiker – det är svårt att kräva att institutets rektor ska vara mindre naiv och mer genomskådande än en amerikansk stjärnproducent.

Referenser

 1. Macchiarini P, Jungebluth P, Go T, et al. Clinical transplantation of a tissue-engineered airway. Lancet. 2008;372(9655):2023-30.
 2. Holmes D. Paolo Macchiarini: crossing frontiers. Lancet. 2012;379(9819):886.
 3. Fountain H. A first: Organs tailor-made with body's own cells. New York Times. 15 sep 2012.
 4. Ciralsky A. The celebrity surgeon who used love, money, and the Pope to scam an NBC news producer. Vanity Fair. 5 jan 2016.
 5. Lövtrup M. Oredlighetsärendet på KI. Rektor friar gästprofessorn. Läkartidningen. 2015;112:DM3S.

Kommentarer (14)

 • Universitet bör vara mer klarsynta än förälskade nyhetsproducenter

  2016-01-14 15:51 | Milerads slutkläm är häpnadsväckande: Det borde vara rimligt att kräva att en universitetsledning ska vara mindre naiv än en nyhetsproducent. Olyckligtvis finns fler exempel på att svenska universitet låtit lura sig att till skyhöga kostnader rekrytera bluffmakare.

  Per Aspenberg, professor, Linköpings universitet

  Jäv:

 • KIs rektor bör vara mer klarsynt . . .

  2016-01-14 16:42 | Instämmer med Per Aspenberg.

  Inger Löfgren, Leg läk, Fil kand, Företagsläkarmottagningen

  Jäv:

 • KI:s rektor bör avgå

  2016-01-14 17:56 | Det är häpnadsväckande att en rektor som företräder ett universitet av sådan dignitet inte har bättre kontroll. Naturligtvis skall han ställa sin plats till förfogande och det snarast. Rimligtvis borde han ha bättre kontroll än en amerikansk förälskad tv-journalist.

  Lennart Wilhelmsson, Med.Dr., docent, Pensionär

  Jäv:

 • Ansvariga chefer bör rakryggat erkänna sin skuld och avgå

  2016-01-14 18:09 | Jag instämmer helt i tidigare kommentarer. SVT:s första dokumentär från igår visade med all önskvärd tydlighet att denne kirurg går över lik för att bli världsberömd. Att utan tidigare djurförsök operera in luftstrupar i plast på patienter strider mot all forskningsetik. Ansvariga på KI har låtit sig duperas fullständigt, det må finnas förmildrande omständigheter, men det är likväl helt oacceptabelt. För att minimera skadan bör de rakryggat ta på sig skulden och även avgå.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Det är inte så enkelt

  2016-01-15 11:13 | Det är svårt att värja sig mot bluffmakare och kanske ursäktligt att låta lura sig ibland - om det nu är vad som skett. Mitt tidigare inlägg vände sig bara mot tanken att man inte skulle kunna ställa större krav på en universitetsledning än en TV-producent. Såvitt nu inte Milerad var ironisk.

  Per Aspenberg, professor, Linköpings universitet

  Jäv:

 • Universitetet bör vara mer klarsynt

  2016-01-15 11:34 | I såpoperas tider, där man mest strävar efter berömmelse utan att egentligen har presterat något, förutom att såld sig bra mediamässigt, är tydligen inte över ännu och verkar finnas även i huvud på rektorn av KI för Universitetets räkning. Det mest märkliga, enligt min uppfattning, är att man inte granska de skriftliga meriter med uppföljande kontroller före anställning. Den tid är tydligen också förbi. Är inte hederlighet och kvalitet en fråga långre?

  Birgit Sjölander, Dr.med, Pensionär

  Jäv:

 • Visselblåsare bättre lösning än personkontroller

  2016-01-16 01:01 | Det är lätt att bli upprörd när hyllade forskare för sin omgivning bakom ljuset. Det reses krav på fler och bättre kontroller av dem universiteten anställer och att godtrogna beslutsfattares huvuden skall rulla.
  Det är tveksamt om sådana åtgärder löser problemet med bristfällig forskningsetik. I stället riskerar man att skapa en kontrollkultur som effektivt bromsar kreativitet och utveckling.
  Tilltron till andras hederlighet och goda avsikter är samhällsmaskineriets smörjmedel. Priset vi kan behöva betala för vår tillit är att enstaka individer systematiskt utnyttjar andras förtroende för egen vinning. Men om vi misstror och behöver kontrollera allt och alla avstannar utveckling och framåtskridande, något som tydligt kunde ses i det forna östblockets övervakningssamhällen.
  Min personliga slutsats av ett oredlighetsärende jag varit med att utreda är att ett effektivt sätt att hejda problematiska forskare i tid är att lyssna på visselblåsare. De ser ofta tidigt att något inte stämmer och slår larm innan patienter eller forskningsinstitutionen drabbats av allvarligare konsekvenser.
  Tyvärr har samvetsgranna medarbetare ur vilka visselblåsargruppen rekryteras fått det allt svårare att träda fram med obekväm information. Sofistikerade lojalitets- eller munkavleklausuler gör att de löper stora risker även om de bara redovisar helt korrekta fakta.
  Personligen skulle jag gärna se att en del av den energi och kraft som ägnas åt kontroller och syndabocksjakt gick till stöd åt visselblåsare. Kanske en “lex Snowden” som får chefer och överordnade att ta visselblåsarnas oro på större allvar och ge dem uppskattning för deras civilkurage.

  Josef Milerad, docent, Elevhälsan Lidingö stad

  Jäv:

 • Där blommorna är vackra

  2016-01-17 19:36 | När man betänker saken, att ett plaströr skulle läka in i trachea om det sys på plats och att pluropotenta celler från patienten skulle etablera sig där om plaströret först badas i en suspension av sådana celler, så måste frågas hur långt tro och förhoppning sträcker sig utan bevis i den medicinska världen.
  Betänker man dessutom att det ibland varit cancer som förstört luftstrupen blir tron än mer förunderlig. Bevis är gott och det saknas i redovisningen hittills att något av inläkning eller celletablering var förhanden och kunde förväntas hos patienterna.

  Per-Olof Nyström, pens. överläkare, Linköping

  Jäv:

 • Bättre kontroll

  2016-01-18 13:18 | Det är naturligtvis ej så att bättre kontroll innebär en kontrollkultur som hämmar kreativitet och utveckling. Det forna östblockets övervakningssamhällen är ej heller vad som avses utan snarare en sund kritisk kontroll som redan finns i forskningssamhället, men då får man klart inte förblindas av auran kring denne forskare som här avses.

  Lennart Wilhelmsson, Med.Dr., docent, Pensionär

  Jäv:

 • Både visselblåsare och kontroll

  2016-01-18 16:55 | @Josef Milerad: Jag håller helt med om att visselblåsare o/e kritiska röster måste tas på större allvar av cheferna i vården. Tyvärr är min egen erfarenhet av landstingsdriven verksamhet att detta inte alls görs i tillräcklig utsträckning, kritiska röster betraktas tvärtom av svaga chefer som hot och bestraffas. Det är inte någon slump när oegentligheter inte uppdagas. T ex visar det sig nu att Volkswagen haft en mycket repressiv ledningskultur, och att varningssignaler därför inte tagits på allvar. Groupthink kan uppstå var som helst. Jag ser skandalen med denne kirurg som ett symtom på en dålig ledningskultur. På en sund arbetsplats är man öppen för kritiska röster, och det går inte så här långt. Det är inte bara ett fel som begåtts, utan många. Varför granskades inte kirurgens CV? Ringde man inte upp referenser? Hur kunde man tillåta att han opererade in plastluftstrupar utan att kontrollera om det hade gjorts djurförsök på detta först? Jag tror det finns ännu fler "lik i lasten". KI måste göra genomgripande förändringar för att minimera risken för upprepning. Annars kan detta även devalvera värdet av Nobelpriset i medicin.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Redan fler oegentligheter, jag säger än en gång: Ansvariga bör avgå!

  2016-01-19 14:53 | I Dagens Medicin står idag en artikel om den externe granskaren Bengt Gerdins slutsatser (http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/01/19/granskare-det-var-forskningsfusk/). Han hade vid sin granskning undanhållits material, men har på egen hand tagit del av detta nya material. Han framför nya graverande fakta. Kirurgen hävdar i en av sina uppsatser att en patient tolv månader efter operationen fått en nästan normal luftväg och förbättrad lungfunktion. Enligt Bengt Gerdin visar samma patients journal 11,5 månader efter operation att höger stambronk nästan är totalt tilltäppt och att den vidgats med stent, och att det dessutom har tillkommit en fistel. Bengt Gerdin noterar också att en patient som beskrivs i en av uppsatserna var död sedan två veckor vid den tidpunkt då uppsatsen skickades in, utan att det nämnts. Nu handlar det inte längre om ett fel, två fel, tre fel, det handlar om massvis med fel. En spade ska kallas för en spade, en skandal för en skandal. Ansvariga chefer har gravt åsidosatt sina uppgifter, och bör snarast avgå.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Historien upprepar sig

  2016-01-20 23:31 | Att KI och universitetsledningen har så dåligt minne är förvånande. På 1980-talet rekryterades en annan stjärnkirurg Bjarne Semb som opererade in mekaniska hjärtan med katastrofala resultat och KI fick dra sig ur med ifrågasatt rykte, döda patienter och stora kostnader. Se http://www.svd.se/historien-upprepar-sig-i-jakten-pa-prestige.

  Annica Rhodin, överläkare, med dr, Smärtcentrum Akademiska sjukhuset Uppsala

  Jäv: timanställd på Karolinska Huddinge

 • Vilken skandal!

  2016-01-21 20:18 | Nu har jag sett del 2 av SVT:s 3 dokumentärer om Macchiarini. Det blir bara värre och värre. Attityden från kirurgen och hans gelikar är riktigt ruggig. Jag uppmanar alla att se dessa program. Delge gärna era reflektioner.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater , BUP Mora

  Jäv:

 • Ett minimum av anständighet!

  2016-01-27 21:25 | Efter tredje delen av SVT s välgjorda granskning av Machiarinis arbete kan knappast tvivel råda om att KIs ansvar är är stort! Det var pinsamt att se rektor och övriga ansvariga snärja sig ii självmotsägelser och förnekanden. Jag där övertygad om att allmänhet och hela läkarkåren kräver ursäkter och/eller svar på den undersökande journalistens ytterst relevanta frågor. Detta är ett absolut minimum för fortsatt förtroende

  Christer Petersson, Med.dr, Pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons