Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU9U Lakartidningen.se 2016-01-14

Replik angående överdiagnostik vid bröstcancerscreening:»Vi hoppas på en sansad debatt«

Sophia Zackrisson
docent, överläkare, VO bild och funktion

sophia.zackrisson@med.lu.se

Ingvar Andersson, docent, överläkare, Bröstcentrum, Unilabs; båda Skånes universitetssjukhus, Malmö

Vi hade hoppats på en saklig diskussion av ett problem som kan motivera förändringar av screening- och/eller behandlingspolicy gällande bröstcancer. Vi är därför förvånade över de oklara och på en del punkter felaktiga påståendena i László Tabárs kommentar (Läkartidningen 23 dec 2015) [1] till vår artikel  (LT 47/2015) om problemet med överdiagnostik vid bröstcancerscreening [2].

Vi förstår inte hur mortalitetsminskningen i en randomiserad studie som Malmöstudien har något samband med överdiagnostik, vilket är ett av László Tabárs huvudargument. En eventuell överdiagnostik existerar oberoende av interventionens effekt på bröstcancerdödligheten. Att påstå att mortalitetsminskningen uteblev i Malmöstudien även vid den senaste uppföljningen är direkt felaktigt då den uppgick till 19 procent [3]. Den senaste uppföljningen publicerades för övrigt 2002 [4] och visade även den 19 procents mortalitetsminskning. 

László Tabár menar vidare att vårt påstående att det säkraste underlaget för bedömning av överdiagnostik är en randomiserad studie med lång uppföljning i vilken kontrollgruppen inte bjudits in till screening är »vilseledande och osant« och hänvisar till Njor et al [5] som har definierat vissa förutsättningar för en korrekt uppskattning av överdiagnostik i en randomiserad studie.

Deras första förutsättning lyder: »We agree that, in order to estimate over-diagnosis, the study group should not be screened after the trial. However, in order to estimate over-diagnosis, the study group should not be screened either after the end of the trial, and the study group should be followed for a sufficiently long period after the end of screening. If that is not the case, over-diagnosis will be over-estimated…« Vi instämmer helt i detta, och Malmöstudien uppfyller dessa krav.

Det kan poängteras att uppföljningstiden för den studerade kohorten (kvinnor födda 1908–1922) varierade mellan 9 och 15 år efter Malmöstudiens slut [6]. Kortast uppföljning hade de fem yngsta årsklasserna, där screeningen av den inbjudna randomiserade gruppen fortsatte tills kvinnorna uppnått 70 år (eftersom de inte uppnått den åldern vid studiens slut). Kontrollgrupperna i kohorten födda 1908 till 1922 inbjöds aldrig. Den långa uppföljningstiden innebar att en stor andel kvinnor hade avlidit vid uppföljningstidens slut 2001. Studien erbjöd därför en unik möjlighet att observera vad som hänt i verkligheten utan antaganden om till exempel ledtid.

Vi vill understryka att vår bedömning inte endast grundar sig på Malmöstudien, utan på den omfattande litteratur som finns i ämnet. Som vi påpekade i vårt inlägg varierar uppskattningen av överdiagnostiken mellan någon procent till cirka 50 procent av screeningupptäckt cancer.

Vi hoppas att screeningengagerade personer och grupper i Sverige kan samla sig till en sansad debatt. Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer kan därvid utgöra en förebild [7].

Referenser

 1. Tabár L. Fel slutsats om överdiagnostik vid screening för bröstcancer. Läkartidningen. 2015;112:DTUS.
 2. Zackrisson S, Andersson I. Överdiagnostik vid screening för bröstcancer är ett stort problem. Läkartidningen. 2015;112:DLUS.
 3. Nyström L, Rutqvist LE, Wall S, et al. Breast cancer screening with mammography: overview of Swedish randomised trials. Lancet. 1993;341(8851):973-8.
 4. Nyström L, Andersson I, Bjurstam N, et al. Long-term effects of mammography screening: updated overview of the Swedish randomised trials. Lancet. 2002;359(9310):909-19.
 5. Njor SH, Garne JP, Lynge E. Over-diagnosis estimate from The Independent UK Panel on Breast Cancer Screening is based on unsuitable data. J Med Screen. 2013;20(2):104-5.
 6. Zackrisson S, Andersson I, Janzon L, et al. Rate of over-diagnosis of breast cancer 15 years after end of Malmo mammographic screening trial: follow-up study. BMJ. 2006;332(7543): 689-92.
 7. Bratt O, Damber JE, Aldehag A, et al. Prostatacancer – nya riktlinjer och första vårdprogrammet. Läkartidningen. 2015;112:C6XC.

Kommentarer (1)

 • Malmöstudien

  2016-01-14 19:33 | Sansad debatt? Ett egendomligt försök att förklara Malmöstudiens resultat?

  Ulf Svenmo, Pensionerad mammografiläkare, pensionär

  Jäv: arbetat både i Malmö och Falun

Kommentera

Kommentera

Kvalitet inom klinisk forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). () 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (1 kommentar) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet Distriktsläkaren August Johan Brandt rapporterade om arbetarnas hälsa

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. (1 kommentar) 23 JUN 2016

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons