Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU9U Lakartidningen.se 2016-01-14

Replik angående överdiagnostik vid bröstcancerscreening:»Vi hoppas på en sansad debatt«

Sophia Zackrisson
docent, överläkare, VO bild och funktion

sophia.zackrisson@med.lu.se

Ingvar Andersson, docent, överläkare, Bröstcentrum, Unilabs; båda Skånes universitetssjukhus, Malmö

Vi hade hoppats på en saklig diskussion av ett problem som kan motivera förändringar av screening- och/eller behandlingspolicy gällande bröstcancer. Vi är därför förvånade över de oklara och på en del punkter felaktiga påståendena i László Tabárs kommentar (Läkartidningen 23 dec 2015) [1] till vår artikel  (LT 47/2015) om problemet med överdiagnostik vid bröstcancerscreening [2].

Vi förstår inte hur mortalitetsminskningen i en randomiserad studie som Malmöstudien har något samband med överdiagnostik, vilket är ett av László Tabárs huvudargument. En eventuell överdiagnostik existerar oberoende av interventionens effekt på bröstcancerdödligheten. Att påstå att mortalitetsminskningen uteblev i Malmöstudien även vid den senaste uppföljningen är direkt felaktigt då den uppgick till 19 procent [3]. Den senaste uppföljningen publicerades för övrigt 2002 [4] och visade även den 19 procents mortalitetsminskning. 

László Tabár menar vidare att vårt påstående att det säkraste underlaget för bedömning av överdiagnostik är en randomiserad studie med lång uppföljning i vilken kontrollgruppen inte bjudits in till screening är »vilseledande och osant« och hänvisar till Njor et al [5] som har definierat vissa förutsättningar för en korrekt uppskattning av överdiagnostik i en randomiserad studie.

Deras första förutsättning lyder: »We agree that, in order to estimate over-diagnosis, the study group should not be screened after the trial. However, in order to estimate over-diagnosis, the study group should not be screened either after the end of the trial, and the study group should be followed for a sufficiently long period after the end of screening. If that is not the case, over-diagnosis will be over-estimated…« Vi instämmer helt i detta, och Malmöstudien uppfyller dessa krav.

Det kan poängteras att uppföljningstiden för den studerade kohorten (kvinnor födda 1908–1922) varierade mellan 9 och 15 år efter Malmöstudiens slut [6]. Kortast uppföljning hade de fem yngsta årsklasserna, där screeningen av den inbjudna randomiserade gruppen fortsatte tills kvinnorna uppnått 70 år (eftersom de inte uppnått den åldern vid studiens slut). Kontrollgrupperna i kohorten födda 1908 till 1922 inbjöds aldrig. Den långa uppföljningstiden innebar att en stor andel kvinnor hade avlidit vid uppföljningstidens slut 2001. Studien erbjöd därför en unik möjlighet att observera vad som hänt i verkligheten utan antaganden om till exempel ledtid.

Vi vill understryka att vår bedömning inte endast grundar sig på Malmöstudien, utan på den omfattande litteratur som finns i ämnet. Som vi påpekade i vårt inlägg varierar uppskattningen av överdiagnostiken mellan någon procent till cirka 50 procent av screeningupptäckt cancer.

Vi hoppas att screeningengagerade personer och grupper i Sverige kan samla sig till en sansad debatt. Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer kan därvid utgöra en förebild [7].

Referenser

 1. Tabár L. Fel slutsats om överdiagnostik vid screening för bröstcancer. Läkartidningen. 2015;112:DTUS.
 2. Zackrisson S, Andersson I. Överdiagnostik vid screening för bröstcancer är ett stort problem. Läkartidningen. 2015;112:DLUS.
 3. Nyström L, Rutqvist LE, Wall S, et al. Breast cancer screening with mammography: overview of Swedish randomised trials. Lancet. 1993;341(8851):973-8.
 4. Nyström L, Andersson I, Bjurstam N, et al. Long-term effects of mammography screening: updated overview of the Swedish randomised trials. Lancet. 2002;359(9310):909-19.
 5. Njor SH, Garne JP, Lynge E. Over-diagnosis estimate from The Independent UK Panel on Breast Cancer Screening is based on unsuitable data. J Med Screen. 2013;20(2):104-5.
 6. Zackrisson S, Andersson I, Janzon L, et al. Rate of over-diagnosis of breast cancer 15 years after end of Malmo mammographic screening trial: follow-up study. BMJ. 2006;332(7543): 689-92.
 7. Bratt O, Damber JE, Aldehag A, et al. Prostatacancer – nya riktlinjer och första vårdprogrammet. Läkartidningen. 2015;112:C6XC.

Kommentarer (1)

 • Malmöstudien

  2016-01-14 19:33 | Sansad debatt? Ett egendomligt försök att förklara Malmöstudiens resultat?

  Ulf Svenmo, Pensionerad mammografiläkare, pensionär

  Jäv: arbetat både i Malmö och Falun

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. () 31 MAJ 2016

bild

3 frågor till
Bo Jacobsson

Författarintervjun | Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  () 31 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

bild

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Krönika | Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   () 31 MAJ 2016

Elbehandlade kan få ökat stöd

Nyheter | Patienter kan få minnesstörningar i samband med elbehandling, ECT. Därför framhåller nu Socialstyrelsen vikten av ökat stöd till dessa patienter. () 31 MAJ 2016

bild

Sommaren är här – och huggormen

Kultur | Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. () 31 MAJ 2016

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons