Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU9U Lakartidningen.se 2016-01-14

Replik angående överdiagnostik vid bröstcancerscreening:»Vi hoppas på en sansad debatt«

Sophia Zackrisson
docent, överläkare, VO bild och funktion

sophia.zackrisson@med.lu.se

Ingvar Andersson, docent, överläkare, Bröstcentrum, Unilabs; båda Skånes universitetssjukhus, Malmö

Vi hade hoppats på en saklig diskussion av ett problem som kan motivera förändringar av screening- och/eller behandlingspolicy gällande bröstcancer. Vi är därför förvånade över de oklara och på en del punkter felaktiga påståendena i László Tabárs kommentar (Läkartidningen 23 dec 2015) [1] till vår artikel  (LT 47/2015) om problemet med överdiagnostik vid bröstcancerscreening [2].

Vi förstår inte hur mortalitetsminskningen i en randomiserad studie som Malmöstudien har något samband med överdiagnostik, vilket är ett av László Tabárs huvudargument. En eventuell överdiagnostik existerar oberoende av interventionens effekt på bröstcancerdödligheten. Att påstå att mortalitetsminskningen uteblev i Malmöstudien även vid den senaste uppföljningen är direkt felaktigt då den uppgick till 19 procent [3]. Den senaste uppföljningen publicerades för övrigt 2002 [4] och visade även den 19 procents mortalitetsminskning. 

László Tabár menar vidare att vårt påstående att det säkraste underlaget för bedömning av överdiagnostik är en randomiserad studie med lång uppföljning i vilken kontrollgruppen inte bjudits in till screening är »vilseledande och osant« och hänvisar till Njor et al [5] som har definierat vissa förutsättningar för en korrekt uppskattning av överdiagnostik i en randomiserad studie.

Deras första förutsättning lyder: »We agree that, in order to estimate over-diagnosis, the study group should not be screened after the trial. However, in order to estimate over-diagnosis, the study group should not be screened either after the end of the trial, and the study group should be followed for a sufficiently long period after the end of screening. If that is not the case, over-diagnosis will be over-estimated…« Vi instämmer helt i detta, och Malmöstudien uppfyller dessa krav.

Det kan poängteras att uppföljningstiden för den studerade kohorten (kvinnor födda 1908–1922) varierade mellan 9 och 15 år efter Malmöstudiens slut [6]. Kortast uppföljning hade de fem yngsta årsklasserna, där screeningen av den inbjudna randomiserade gruppen fortsatte tills kvinnorna uppnått 70 år (eftersom de inte uppnått den åldern vid studiens slut). Kontrollgrupperna i kohorten födda 1908 till 1922 inbjöds aldrig. Den långa uppföljningstiden innebar att en stor andel kvinnor hade avlidit vid uppföljningstidens slut 2001. Studien erbjöd därför en unik möjlighet att observera vad som hänt i verkligheten utan antaganden om till exempel ledtid.

Vi vill understryka att vår bedömning inte endast grundar sig på Malmöstudien, utan på den omfattande litteratur som finns i ämnet. Som vi påpekade i vårt inlägg varierar uppskattningen av överdiagnostiken mellan någon procent till cirka 50 procent av screeningupptäckt cancer.

Vi hoppas att screeningengagerade personer och grupper i Sverige kan samla sig till en sansad debatt. Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer kan därvid utgöra en förebild [7].

Referenser

 1. Tabár L. Fel slutsats om överdiagnostik vid screening för bröstcancer. Läkartidningen. 2015;112:DTUS.
 2. Zackrisson S, Andersson I. Överdiagnostik vid screening för bröstcancer är ett stort problem. Läkartidningen. 2015;112:DLUS.
 3. Nyström L, Rutqvist LE, Wall S, et al. Breast cancer screening with mammography: overview of Swedish randomised trials. Lancet. 1993;341(8851):973-8.
 4. Nyström L, Andersson I, Bjurstam N, et al. Long-term effects of mammography screening: updated overview of the Swedish randomised trials. Lancet. 2002;359(9310):909-19.
 5. Njor SH, Garne JP, Lynge E. Over-diagnosis estimate from The Independent UK Panel on Breast Cancer Screening is based on unsuitable data. J Med Screen. 2013;20(2):104-5.
 6. Zackrisson S, Andersson I, Janzon L, et al. Rate of over-diagnosis of breast cancer 15 years after end of Malmo mammographic screening trial: follow-up study. BMJ. 2006;332(7543): 689-92.
 7. Bratt O, Damber JE, Aldehag A, et al. Prostatacancer – nya riktlinjer och första vårdprogrammet. Läkartidningen. 2015;112:C6XC.

Kommentarer (1)

 • Malmöstudien

  2016-01-14 19:33 | Sansad debatt? Ett egendomligt försök att förklara Malmöstudiens resultat?

  Ulf Svenmo, Pensionerad mammografiläkare, pensionär

  Jäv: arbetat både i Malmö och Falun

Kommentera

Kommentera
bild

Samtal i grupp kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Annons Annons

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016