Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU9U Lakartidningen.se 2016-01-14

Replik angående överdiagnostik vid bröstcancerscreening:»Vi hoppas på en sansad debatt«

Sophia Zackrisson
docent, överläkare, VO bild och funktion

sophia.zackrisson@med.lu.se

Ingvar Andersson, docent, överläkare, Bröstcentrum, Unilabs; båda Skånes universitetssjukhus, Malmö

Vi hade hoppats på en saklig diskussion av ett problem som kan motivera förändringar av screening- och/eller behandlingspolicy gällande bröstcancer. Vi är därför förvånade över de oklara och på en del punkter felaktiga påståendena i László Tabárs kommentar (Läkartidningen 23 dec 2015) [1] till vår artikel  (LT 47/2015) om problemet med överdiagnostik vid bröstcancerscreening [2].

Vi förstår inte hur mortalitetsminskningen i en randomiserad studie som Malmöstudien har något samband med överdiagnostik, vilket är ett av László Tabárs huvudargument. En eventuell överdiagnostik existerar oberoende av interventionens effekt på bröstcancerdödligheten. Att påstå att mortalitetsminskningen uteblev i Malmöstudien även vid den senaste uppföljningen är direkt felaktigt då den uppgick till 19 procent [3]. Den senaste uppföljningen publicerades för övrigt 2002 [4] och visade även den 19 procents mortalitetsminskning. 

László Tabár menar vidare att vårt påstående att det säkraste underlaget för bedömning av överdiagnostik är en randomiserad studie med lång uppföljning i vilken kontrollgruppen inte bjudits in till screening är »vilseledande och osant« och hänvisar till Njor et al [5] som har definierat vissa förutsättningar för en korrekt uppskattning av överdiagnostik i en randomiserad studie.

Deras första förutsättning lyder: »We agree that, in order to estimate over-diagnosis, the study group should not be screened after the trial. However, in order to estimate over-diagnosis, the study group should not be screened either after the end of the trial, and the study group should be followed for a sufficiently long period after the end of screening. If that is not the case, over-diagnosis will be over-estimated…« Vi instämmer helt i detta, och Malmöstudien uppfyller dessa krav.

Det kan poängteras att uppföljningstiden för den studerade kohorten (kvinnor födda 1908–1922) varierade mellan 9 och 15 år efter Malmöstudiens slut [6]. Kortast uppföljning hade de fem yngsta årsklasserna, där screeningen av den inbjudna randomiserade gruppen fortsatte tills kvinnorna uppnått 70 år (eftersom de inte uppnått den åldern vid studiens slut). Kontrollgrupperna i kohorten födda 1908 till 1922 inbjöds aldrig. Den långa uppföljningstiden innebar att en stor andel kvinnor hade avlidit vid uppföljningstidens slut 2001. Studien erbjöd därför en unik möjlighet att observera vad som hänt i verkligheten utan antaganden om till exempel ledtid.

Vi vill understryka att vår bedömning inte endast grundar sig på Malmöstudien, utan på den omfattande litteratur som finns i ämnet. Som vi påpekade i vårt inlägg varierar uppskattningen av överdiagnostiken mellan någon procent till cirka 50 procent av screeningupptäckt cancer.

Vi hoppas att screeningengagerade personer och grupper i Sverige kan samla sig till en sansad debatt. Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer kan därvid utgöra en förebild [7].

Referenser

 1. Tabár L. Fel slutsats om överdiagnostik vid screening för bröstcancer. Läkartidningen. 2015;112:DTUS.
 2. Zackrisson S, Andersson I. Överdiagnostik vid screening för bröstcancer är ett stort problem. Läkartidningen. 2015;112:DLUS.
 3. Nyström L, Rutqvist LE, Wall S, et al. Breast cancer screening with mammography: overview of Swedish randomised trials. Lancet. 1993;341(8851):973-8.
 4. Nyström L, Andersson I, Bjurstam N, et al. Long-term effects of mammography screening: updated overview of the Swedish randomised trials. Lancet. 2002;359(9310):909-19.
 5. Njor SH, Garne JP, Lynge E. Over-diagnosis estimate from The Independent UK Panel on Breast Cancer Screening is based on unsuitable data. J Med Screen. 2013;20(2):104-5.
 6. Zackrisson S, Andersson I, Janzon L, et al. Rate of over-diagnosis of breast cancer 15 years after end of Malmo mammographic screening trial: follow-up study. BMJ. 2006;332(7543): 689-92.
 7. Bratt O, Damber JE, Aldehag A, et al. Prostatacancer – nya riktlinjer och första vårdprogrammet. Läkartidningen. 2015;112:C6XC.

Kommentarer (1)

 • Malmöstudien

  2016-01-14 19:33 | Sansad debatt? Ett egendomligt försök att förklara Malmöstudiens resultat?

  Ulf Svenmo, Pensionerad mammografiläkare, pensionär

  Jäv: arbetat både i Malmö och Falun

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons