Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUCT Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2016-01-05

Apropå! Smärtfri kontra smärtsam gastroskopi

Birgitta Lagercrantz
leg läkare, barn- och ungdomspsykiatri, Stockholm
birgitta.lagercrantz@gmail.com

Hur kan det komma sig att sjukhusen i Sverige inte skaffat den senaste utrustningen för att göra smärtfri gastroskopi?

Jag har nyligen varit i Japan och där gjort två gastroskopier. Kort därefter gjorde jag ytterligare en vid S:t Görans sjukhus i Stockholm. Vilken skillnad! De i Japan var smärtfria. Den i Stockholm synnerligen obehaglig. Fortfarande flera veckor efter undersökningen hade jag sårig hals.

Orsaken är uppenbar: i Japan hade de smala gracila slangar. I Sverige har vi grova stela. Jag sa detta till min kollega som gjorde undersökningen. Hon suckade och sa: »Vi vet. Japan är gastroskopins Mekka«.

Vi som bygger tjusiga sjukhus och vill vara stolta över svensk sjukvård, varför rycker vi inte fram och ser till att våra gastromottagningar utrustas med det senaste på området?

Jag tänker på detta inte bara ur ett patientperspektiv, utan vill också värna goda arbetsförhållanden för läkare. Det torde vara slitsamt att inte ha de bästa hjälpmedlen till sitt förfogande.

Kommentarer (4)

 • Självklart inte

  2016-01-05 11:07 | När "vi" satsar oräkneliga miljarder på att bygga monumentsjukhus till våra landstingspolitikers ärofulla minne, kan vi självklart inte vänta oss att pengarna även ska räcka till modern utrustning. Var det inte ett visst omskrivet storsjukhus som inte ens hade labbet med i den ursprungliga produktionskostnadskalkylen?

  Daniel Nygren, ST-läkare, Nässjö VC

  Jäv:

 • gastroskopierfarenheter

  2016-01-05 14:09 | Jag har genomgått fyra gastroskopier, där nr 1 gjordes i Dormicumrus och var problemfri, nr 2 och 3 utfördes av en mästarskopist som var varsam på handen, också problemfria, medan nr 4 var en ytterst smärtsam upplevelse med sårigt svalg en dryg vecka efteråt. Optimal utrustning synnerligen angelägen.

  Marie-Louise Hagström Remnéus, pens distriktsläkare, pensionerad

  Jäv:

 • Anekdotisk bevisföring

  2016-01-07 19:03 | Naturligtvis är det önskvärt med så skonsamma undersökningar som möjligt. Men är det verkligen en medicinsk prioritet att med våra mycket begränsande resurser kasta ut väl fungerande instrument för att köpa in nya, dyrare, prylar, endast för att man skall undvika en och annan sårig hals? Det låter för mig som oansvarigt slöseri med skattepengar. Det är inte min mening att bagatellisera tidigare skribenters obehagliga upplevelser men ett stort problem kan väl inte detta vara? Finns evidens för att smalare gastroskop ger signifikant mindre morbiditet i form av färre sjukskrivningsdagar eller vårddygn, färre komplikationer eller åtminstone minskad analgetikaförskrivning? Finns hälsoekonomiska analyser som visar på fördelar?

  Jesper Arlebrink, ST-läkare, Kirurgkliniken, Karlstad

  Jäv:

 • Evidens - inte alltid möjlig

  2016-01-10 18:13 | Det är inte alltid möjligt att skaffa fram evidens men det torde stå klart för var och en att en skonsammare behandling är bättre. Hur skulle en sådan undersökning gå till? Jo, blindad randomiserad prospektiv? Skulle både patient och läkare vara blindade? Ibland måste liksom bara det sunda förnuftet få gälla.

  Catarina Bitkover, Bitr öl, Barnkirurgen, Astrid Lindgrens Sjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016