Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUCT Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2016-01-05

Apropå! Smärtfri kontra smärtsam gastroskopi

Birgitta Lagercrantz
leg läkare, barn- och ungdomspsykiatri, Stockholm
birgitta.lagercrantz@gmail.com

Hur kan det komma sig att sjukhusen i Sverige inte skaffat den senaste utrustningen för att göra smärtfri gastroskopi?

Jag har nyligen varit i Japan och där gjort två gastroskopier. Kort därefter gjorde jag ytterligare en vid S:t Görans sjukhus i Stockholm. Vilken skillnad! De i Japan var smärtfria. Den i Stockholm synnerligen obehaglig. Fortfarande flera veckor efter undersökningen hade jag sårig hals.

Orsaken är uppenbar: i Japan hade de smala gracila slangar. I Sverige har vi grova stela. Jag sa detta till min kollega som gjorde undersökningen. Hon suckade och sa: »Vi vet. Japan är gastroskopins Mekka«.

Vi som bygger tjusiga sjukhus och vill vara stolta över svensk sjukvård, varför rycker vi inte fram och ser till att våra gastromottagningar utrustas med det senaste på området?

Jag tänker på detta inte bara ur ett patientperspektiv, utan vill också värna goda arbetsförhållanden för läkare. Det torde vara slitsamt att inte ha de bästa hjälpmedlen till sitt förfogande.

Kommentarer (4)

 • Självklart inte

  2016-01-05 11:07 | När "vi" satsar oräkneliga miljarder på att bygga monumentsjukhus till våra landstingspolitikers ärofulla minne, kan vi självklart inte vänta oss att pengarna även ska räcka till modern utrustning. Var det inte ett visst omskrivet storsjukhus som inte ens hade labbet med i den ursprungliga produktionskostnadskalkylen?

  Daniel Nygren, ST-läkare, Nässjö VC

  Jäv:

 • gastroskopierfarenheter

  2016-01-05 14:09 | Jag har genomgått fyra gastroskopier, där nr 1 gjordes i Dormicumrus och var problemfri, nr 2 och 3 utfördes av en mästarskopist som var varsam på handen, också problemfria, medan nr 4 var en ytterst smärtsam upplevelse med sårigt svalg en dryg vecka efteråt. Optimal utrustning synnerligen angelägen.

  Marie-Louise Hagström Remnéus, pens distriktsläkare, pensionerad

  Jäv:

 • Anekdotisk bevisföring

  2016-01-07 19:03 | Naturligtvis är det önskvärt med så skonsamma undersökningar som möjligt. Men är det verkligen en medicinsk prioritet att med våra mycket begränsande resurser kasta ut väl fungerande instrument för att köpa in nya, dyrare, prylar, endast för att man skall undvika en och annan sårig hals? Det låter för mig som oansvarigt slöseri med skattepengar. Det är inte min mening att bagatellisera tidigare skribenters obehagliga upplevelser men ett stort problem kan väl inte detta vara? Finns evidens för att smalare gastroskop ger signifikant mindre morbiditet i form av färre sjukskrivningsdagar eller vårddygn, färre komplikationer eller åtminstone minskad analgetikaförskrivning? Finns hälsoekonomiska analyser som visar på fördelar?

  Jesper Arlebrink, ST-läkare, Kirurgkliniken, Karlstad

  Jäv:

 • Evidens - inte alltid möjlig

  2016-01-10 18:13 | Det är inte alltid möjligt att skaffa fram evidens men det torde stå klart för var och en att en skonsammare behandling är bättre. Hur skulle en sådan undersökning gå till? Jo, blindad randomiserad prospektiv? Skulle både patient och läkare vara blindade? Ibland måste liksom bara det sunda förnuftet få gälla.

  Catarina Bitkover, Bitr öl, Barnkirurgen, Astrid Lindgrens Sjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

139 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons