Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUCT Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2016-01-05

Apropå! Smärtfri kontra smärtsam gastroskopi

Birgitta Lagercrantz
leg läkare, barn- och ungdomspsykiatri, Stockholm
birgitta.lagercrantz@gmail.com

Hur kan det komma sig att sjukhusen i Sverige inte skaffat den senaste utrustningen för att göra smärtfri gastroskopi?

Jag har nyligen varit i Japan och där gjort två gastroskopier. Kort därefter gjorde jag ytterligare en vid S:t Görans sjukhus i Stockholm. Vilken skillnad! De i Japan var smärtfria. Den i Stockholm synnerligen obehaglig. Fortfarande flera veckor efter undersökningen hade jag sårig hals.

Orsaken är uppenbar: i Japan hade de smala gracila slangar. I Sverige har vi grova stela. Jag sa detta till min kollega som gjorde undersökningen. Hon suckade och sa: »Vi vet. Japan är gastroskopins Mekka«.

Vi som bygger tjusiga sjukhus och vill vara stolta över svensk sjukvård, varför rycker vi inte fram och ser till att våra gastromottagningar utrustas med det senaste på området?

Jag tänker på detta inte bara ur ett patientperspektiv, utan vill också värna goda arbetsförhållanden för läkare. Det torde vara slitsamt att inte ha de bästa hjälpmedlen till sitt förfogande.

Kommentarer (4)

 • Självklart inte

  2016-01-05 11:07 | När "vi" satsar oräkneliga miljarder på att bygga monumentsjukhus till våra landstingspolitikers ärofulla minne, kan vi självklart inte vänta oss att pengarna även ska räcka till modern utrustning. Var det inte ett visst omskrivet storsjukhus som inte ens hade labbet med i den ursprungliga produktionskostnadskalkylen?

  Daniel Nygren, ST-läkare, Nässjö VC

  Jäv:

 • gastroskopierfarenheter

  2016-01-05 14:09 | Jag har genomgått fyra gastroskopier, där nr 1 gjordes i Dormicumrus och var problemfri, nr 2 och 3 utfördes av en mästarskopist som var varsam på handen, också problemfria, medan nr 4 var en ytterst smärtsam upplevelse med sårigt svalg en dryg vecka efteråt. Optimal utrustning synnerligen angelägen.

  Marie-Louise Hagström Remnéus, pens distriktsläkare, pensionerad

  Jäv:

 • Anekdotisk bevisföring

  2016-01-07 19:03 | Naturligtvis är det önskvärt med så skonsamma undersökningar som möjligt. Men är det verkligen en medicinsk prioritet att med våra mycket begränsande resurser kasta ut väl fungerande instrument för att köpa in nya, dyrare, prylar, endast för att man skall undvika en och annan sårig hals? Det låter för mig som oansvarigt slöseri med skattepengar. Det är inte min mening att bagatellisera tidigare skribenters obehagliga upplevelser men ett stort problem kan väl inte detta vara? Finns evidens för att smalare gastroskop ger signifikant mindre morbiditet i form av färre sjukskrivningsdagar eller vårddygn, färre komplikationer eller åtminstone minskad analgetikaförskrivning? Finns hälsoekonomiska analyser som visar på fördelar?

  Jesper Arlebrink, ST-läkare, Kirurgkliniken, Karlstad

  Jäv:

 • Evidens - inte alltid möjlig

  2016-01-10 18:13 | Det är inte alltid möjligt att skaffa fram evidens men det torde stå klart för var och en att en skonsammare behandling är bättre. Hur skulle en sådan undersökning gå till? Jo, blindad randomiserad prospektiv? Skulle både patient och läkare vara blindade? Ibland måste liksom bara det sunda förnuftet få gälla.

  Catarina Bitkover, Bitr öl, Barnkirurgen, Astrid Lindgrens Sjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons