Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUCT Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2016-01-05

Apropå! Smärtfri kontra smärtsam gastroskopi

Birgitta Lagercrantz
leg läkare, barn- och ungdomspsykiatri, Stockholm
birgitta.lagercrantz@gmail.com

Hur kan det komma sig att sjukhusen i Sverige inte skaffat den senaste utrustningen för att göra smärtfri gastroskopi?

Jag har nyligen varit i Japan och där gjort två gastroskopier. Kort därefter gjorde jag ytterligare en vid S:t Görans sjukhus i Stockholm. Vilken skillnad! De i Japan var smärtfria. Den i Stockholm synnerligen obehaglig. Fortfarande flera veckor efter undersökningen hade jag sårig hals.

Orsaken är uppenbar: i Japan hade de smala gracila slangar. I Sverige har vi grova stela. Jag sa detta till min kollega som gjorde undersökningen. Hon suckade och sa: »Vi vet. Japan är gastroskopins Mekka«.

Vi som bygger tjusiga sjukhus och vill vara stolta över svensk sjukvård, varför rycker vi inte fram och ser till att våra gastromottagningar utrustas med det senaste på området?

Jag tänker på detta inte bara ur ett patientperspektiv, utan vill också värna goda arbetsförhållanden för läkare. Det torde vara slitsamt att inte ha de bästa hjälpmedlen till sitt förfogande.

Kommentarer (4)

 • Självklart inte

  2016-01-05 11:07 | När "vi" satsar oräkneliga miljarder på att bygga monumentsjukhus till våra landstingspolitikers ärofulla minne, kan vi självklart inte vänta oss att pengarna även ska räcka till modern utrustning. Var det inte ett visst omskrivet storsjukhus som inte ens hade labbet med i den ursprungliga produktionskostnadskalkylen?

  Daniel Nygren, ST-läkare, Nässjö VC

  Jäv:

 • gastroskopierfarenheter

  2016-01-05 14:09 | Jag har genomgått fyra gastroskopier, där nr 1 gjordes i Dormicumrus och var problemfri, nr 2 och 3 utfördes av en mästarskopist som var varsam på handen, också problemfria, medan nr 4 var en ytterst smärtsam upplevelse med sårigt svalg en dryg vecka efteråt. Optimal utrustning synnerligen angelägen.

  Marie-Louise Hagström Remnéus, pens distriktsläkare, pensionerad

  Jäv:

 • Anekdotisk bevisföring

  2016-01-07 19:03 | Naturligtvis är det önskvärt med så skonsamma undersökningar som möjligt. Men är det verkligen en medicinsk prioritet att med våra mycket begränsande resurser kasta ut väl fungerande instrument för att köpa in nya, dyrare, prylar, endast för att man skall undvika en och annan sårig hals? Det låter för mig som oansvarigt slöseri med skattepengar. Det är inte min mening att bagatellisera tidigare skribenters obehagliga upplevelser men ett stort problem kan väl inte detta vara? Finns evidens för att smalare gastroskop ger signifikant mindre morbiditet i form av färre sjukskrivningsdagar eller vårddygn, färre komplikationer eller åtminstone minskad analgetikaförskrivning? Finns hälsoekonomiska analyser som visar på fördelar?

  Jesper Arlebrink, ST-läkare, Kirurgkliniken, Karlstad

  Jäv:

 • Evidens - inte alltid möjlig

  2016-01-10 18:13 | Det är inte alltid möjligt att skaffa fram evidens men det torde stå klart för var och en att en skonsammare behandling är bättre. Hur skulle en sådan undersökning gå till? Jo, blindad randomiserad prospektiv? Skulle både patient och läkare vara blindade? Ibland måste liksom bara det sunda förnuftet få gälla.

  Catarina Bitkover, Bitr öl, Barnkirurgen, Astrid Lindgrens Sjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö.  () 25 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (11 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (4 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons