Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWC7 Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2016-02-02

Apropå! Stress och hjärnskada

Ann-Katrin Karlsson
leg läkare, docent i neurologi (numera pensionär), Kungsbacka
karlssonannkatrin@gmail.com

Allt fler blir utbrända på jobbet och det är bra att detta lyfts i Läkartidningen [1, 2]. Men det saknas en diskussion om vad som händer i hjärna och kropp, för det slutar inte med att man går hem och mår dåligt och är sjukskriven en tid, det får mycket större och långvariga effekter.

Mig veterligt finns det endast en avhandling kring detta [3]. Agneta Sandström i Umeå har funnit signifikant nedsättning av kognitiv funktion som kan antyda påverkan på hippocampus och prefrontala cortex. fMRI-test visar att delar av prefrontala cortex aktiverades i mindre grad hos utbrända än hos patienter med depression eller friska kontrollpersoner. Utsöndringen av kortisol var också annorlunda.

Jag gick in i väggen 2012. Det första halvåret kunde jag inte ens läsa skönlitteratur. Jag mindes inte vad jag läst även om det bara förflutit några timmar. Detta förbättrades, men nio månader efter insjuknandet togs jag in på sjukhus av annan orsak. Jag tog med en bok och började läsa, men fick börja om då jag kom hem eftersom jag inte kom ihåg något av boken.

Jag gjorde saker med vänner eller mina barn, men när de refererade till vad vi gjort hade jag inget minne av att jag deltagit. När jag avtackades från arbetet fick jag en pärm med fotografier från arbetet och arbetskamraterna, men flera av fotona gav inga minnesspår trots att jag efter en stund kunde se att jag faktiskt fanns med på bilden.  

Jag berättade (berättar) ofta samma sak flera gånger eftersom jag inte minns vad jag sagt. Orienteringsförmågan både i skog, stadsmiljö och köpcentra är nedsatt, jag har ofta gått åt fel håll trots att jag haft kartapp. Det är svårt att vistas i miljöer med många intryck som inte går att sortera. Handla krävde planering då beslutsprocessen i sig var tröttande. När jag planerade min dag gick det bara att lägga in en aktivitet eftersom flera (även roliga) aktiviteter gjorde mig helt slut. Sömnbehovet var stort och sömnen ofta dålig.

Min väg ur detta var först deltidssjukskrivning. Det var fel. Först då jag blev helt sjukskriven och släppte allt som hade med arbetet att göra började det vända. Kreativt skapande arbete, att vistas i naturen, musik och sång har varit positivt. Sakta, sakta har jag blivit bättre och efter 3,5 år kan jag åter läsa vetenskapliga artiklar och skönlitteratur. Jag kan lägga in mer än en rolig aktivitet samma dag, men blir trött. Minnet är fortfarande klart påverkat.

Agneta Sandströms avhandling och mina egna erfarenheter visar att detta är hjärnskada. Jag kallar mitt tillstånd stressorsakad hjärnskada.

Referenser

 1. Lövtrup M. Den psykiska ohälsan ökar bland läkare. Läkartidningen. 2016;113:DUYT.
 2. Bengtsson S. Utdrag ur talet som Saskia Bengtsson höll i Jönköping, september 2015. Läkartidningen. 2016;113:DUY9.
 3. Sandström A. Neurocognitive and endocrine dysfunction in women with exhaustion syndrome [avhandling]. Umeå: Umeå universitet; 2010.

Kommentarer (2)

 • Ett endokrinologiskt perspektiv på utmattningssyndrom

  2016-02-04 11:09 | Utbrändhet eller utmattningssyndrom kan relateras till binjureutmattning, vilket lätt kan konstateras via salivprov. Binjurarnas produktion av adrenalin och kortisol reglerar kroppens psykiska eneri, "ork" och sviktande binjurar ger upphov till en rad hälsorisker. MD PHD Agneta Schnittger har resonerat kring problematiken i sin bok: Låg insulin regim : vid metabolt syndrom, binjureutmattning och hjärntrötthet.

  Erling Johansson, Pensionär, Mas Rabassan, 84220 Joucas, Frankrike

  Jäv:

 • Bra skrivet

  2016-02-04 12:19 | Bra skrivet! Viktiga observationer och synpunkter. Även läkare bör känna igen symptomen på sig själva och låta sig bli sjukskrivna i tid, innan skadan blivit för allvarlig. Däremot kanske inte gå ner på deltid profylaktiskt för att inte belasta sjukförsäkringssystemet. Det gjorde jag -- med deletära effekter på pensionen!

  Olle Kjellin, leg läk, pensionerad, -

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons