Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWC7 Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2016-02-02

Apropå! Stress och hjärnskada

Ann-Katrin Karlsson
leg läkare, docent i neurologi (numera pensionär), Kungsbacka
karlssonannkatrin@gmail.com

Allt fler blir utbrända på jobbet och det är bra att detta lyfts i Läkartidningen [1, 2]. Men det saknas en diskussion om vad som händer i hjärna och kropp, för det slutar inte med att man går hem och mår dåligt och är sjukskriven en tid, det får mycket större och långvariga effekter.

Mig veterligt finns det endast en avhandling kring detta [3]. Agneta Sandström i Umeå har funnit signifikant nedsättning av kognitiv funktion som kan antyda påverkan på hippocampus och prefrontala cortex. fMRI-test visar att delar av prefrontala cortex aktiverades i mindre grad hos utbrända än hos patienter med depression eller friska kontrollpersoner. Utsöndringen av kortisol var också annorlunda.

Jag gick in i väggen 2012. Det första halvåret kunde jag inte ens läsa skönlitteratur. Jag mindes inte vad jag läst även om det bara förflutit några timmar. Detta förbättrades, men nio månader efter insjuknandet togs jag in på sjukhus av annan orsak. Jag tog med en bok och började läsa, men fick börja om då jag kom hem eftersom jag inte kom ihåg något av boken.

Jag gjorde saker med vänner eller mina barn, men när de refererade till vad vi gjort hade jag inget minne av att jag deltagit. När jag avtackades från arbetet fick jag en pärm med fotografier från arbetet och arbetskamraterna, men flera av fotona gav inga minnesspår trots att jag efter en stund kunde se att jag faktiskt fanns med på bilden.  

Jag berättade (berättar) ofta samma sak flera gånger eftersom jag inte minns vad jag sagt. Orienteringsförmågan både i skog, stadsmiljö och köpcentra är nedsatt, jag har ofta gått åt fel håll trots att jag haft kartapp. Det är svårt att vistas i miljöer med många intryck som inte går att sortera. Handla krävde planering då beslutsprocessen i sig var tröttande. När jag planerade min dag gick det bara att lägga in en aktivitet eftersom flera (även roliga) aktiviteter gjorde mig helt slut. Sömnbehovet var stort och sömnen ofta dålig.

Min väg ur detta var först deltidssjukskrivning. Det var fel. Först då jag blev helt sjukskriven och släppte allt som hade med arbetet att göra började det vända. Kreativt skapande arbete, att vistas i naturen, musik och sång har varit positivt. Sakta, sakta har jag blivit bättre och efter 3,5 år kan jag åter läsa vetenskapliga artiklar och skönlitteratur. Jag kan lägga in mer än en rolig aktivitet samma dag, men blir trött. Minnet är fortfarande klart påverkat.

Agneta Sandströms avhandling och mina egna erfarenheter visar att detta är hjärnskada. Jag kallar mitt tillstånd stressorsakad hjärnskada.

Referenser

 1. Lövtrup M. Den psykiska ohälsan ökar bland läkare. Läkartidningen. 2016;113:DUYT.
 2. Bengtsson S. Utdrag ur talet som Saskia Bengtsson höll i Jönköping, september 2015. Läkartidningen. 2016;113:DUY9.
 3. Sandström A. Neurocognitive and endocrine dysfunction in women with exhaustion syndrome [avhandling]. Umeå: Umeå universitet; 2010.

Kommentarer (2)

 • Ett endokrinologiskt perspektiv på utmattningssyndrom

  2016-02-04 11:09 | Utbrändhet eller utmattningssyndrom kan relateras till binjureutmattning, vilket lätt kan konstateras via salivprov. Binjurarnas produktion av adrenalin och kortisol reglerar kroppens psykiska eneri, "ork" och sviktande binjurar ger upphov till en rad hälsorisker. MD PHD Agneta Schnittger har resonerat kring problematiken i sin bok: Låg insulin regim : vid metabolt syndrom, binjureutmattning och hjärntrötthet.

  Erling Johansson, Pensionär, Mas Rabassan, 84220 Joucas, Frankrike

  Jäv:

 • Bra skrivet

  2016-02-04 12:19 | Bra skrivet! Viktiga observationer och synpunkter. Även läkare bör känna igen symptomen på sig själva och låta sig bli sjukskrivna i tid, innan skadan blivit för allvarlig. Däremot kanske inte gå ner på deltid profylaktiskt för att inte belasta sjukförsäkringssystemet. Det gjorde jag -- med deletära effekter på pensionen!

  Olle Kjellin, leg läk, pensionerad, -

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (2 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016