Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWC7 Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2016-02-02

Apropå! Stress och hjärnskada

Ann-Katrin Karlsson
leg läkare, docent i neurologi (numera pensionär), Kungsbacka
karlssonannkatrin@gmail.com

Allt fler blir utbrända på jobbet och det är bra att detta lyfts i Läkartidningen [1, 2]. Men det saknas en diskussion om vad som händer i hjärna och kropp, för det slutar inte med att man går hem och mår dåligt och är sjukskriven en tid, det får mycket större och långvariga effekter.

Mig veterligt finns det endast en avhandling kring detta [3]. Agneta Sandström i Umeå har funnit signifikant nedsättning av kognitiv funktion som kan antyda påverkan på hippocampus och prefrontala cortex. fMRI-test visar att delar av prefrontala cortex aktiverades i mindre grad hos utbrända än hos patienter med depression eller friska kontrollpersoner. Utsöndringen av kortisol var också annorlunda.

Jag gick in i väggen 2012. Det första halvåret kunde jag inte ens läsa skönlitteratur. Jag mindes inte vad jag läst även om det bara förflutit några timmar. Detta förbättrades, men nio månader efter insjuknandet togs jag in på sjukhus av annan orsak. Jag tog med en bok och började läsa, men fick börja om då jag kom hem eftersom jag inte kom ihåg något av boken.

Jag gjorde saker med vänner eller mina barn, men när de refererade till vad vi gjort hade jag inget minne av att jag deltagit. När jag avtackades från arbetet fick jag en pärm med fotografier från arbetet och arbetskamraterna, men flera av fotona gav inga minnesspår trots att jag efter en stund kunde se att jag faktiskt fanns med på bilden.  

Jag berättade (berättar) ofta samma sak flera gånger eftersom jag inte minns vad jag sagt. Orienteringsförmågan både i skog, stadsmiljö och köpcentra är nedsatt, jag har ofta gått åt fel håll trots att jag haft kartapp. Det är svårt att vistas i miljöer med många intryck som inte går att sortera. Handla krävde planering då beslutsprocessen i sig var tröttande. När jag planerade min dag gick det bara att lägga in en aktivitet eftersom flera (även roliga) aktiviteter gjorde mig helt slut. Sömnbehovet var stort och sömnen ofta dålig.

Min väg ur detta var först deltidssjukskrivning. Det var fel. Först då jag blev helt sjukskriven och släppte allt som hade med arbetet att göra började det vända. Kreativt skapande arbete, att vistas i naturen, musik och sång har varit positivt. Sakta, sakta har jag blivit bättre och efter 3,5 år kan jag åter läsa vetenskapliga artiklar och skönlitteratur. Jag kan lägga in mer än en rolig aktivitet samma dag, men blir trött. Minnet är fortfarande klart påverkat.

Agneta Sandströms avhandling och mina egna erfarenheter visar att detta är hjärnskada. Jag kallar mitt tillstånd stressorsakad hjärnskada.

Referenser

 1. Lövtrup M. Den psykiska ohälsan ökar bland läkare. Läkartidningen. 2016;113:DUYT.
 2. Bengtsson S. Utdrag ur talet som Saskia Bengtsson höll i Jönköping, september 2015. Läkartidningen. 2016;113:DUY9.
 3. Sandström A. Neurocognitive and endocrine dysfunction in women with exhaustion syndrome [avhandling]. Umeå: Umeå universitet; 2010.

Kommentarer (2)

 • Ett endokrinologiskt perspektiv på utmattningssyndrom

  2016-02-04 11:09 | Utbrändhet eller utmattningssyndrom kan relateras till binjureutmattning, vilket lätt kan konstateras via salivprov. Binjurarnas produktion av adrenalin och kortisol reglerar kroppens psykiska eneri, "ork" och sviktande binjurar ger upphov till en rad hälsorisker. MD PHD Agneta Schnittger har resonerat kring problematiken i sin bok: Låg insulin regim : vid metabolt syndrom, binjureutmattning och hjärntrötthet.

  Erling Johansson, Pensionär, Mas Rabassan, 84220 Joucas, Frankrike

  Jäv:

 • Bra skrivet

  2016-02-04 12:19 | Bra skrivet! Viktiga observationer och synpunkter. Även läkare bör känna igen symptomen på sig själva och låta sig bli sjukskrivna i tid, innan skadan blivit för allvarlig. Däremot kanske inte gå ner på deltid profylaktiskt för att inte belasta sjukförsäkringssystemet. Det gjorde jag -- med deletära effekter på pensionen!

  Olle Kjellin, leg läk, pensionerad, -

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Tillverkaren överger Macchiarini-metoden

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (1 kommentar) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (6 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

143 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons