Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWPM Läkartidningen 06/2016
Lakartidningen.se 2016-02-09

Apropå! Vården bör vårdas bättre

Magnus Edner
docent, leg läkare, Karolinska institutet, hjärtforskningsenheten N3:06, Karolinska universitetssjukhuset  

magnus.edner@ki.se

Målen för den svenska sjukvården är att den ska vara välfungerande och jämlik i hela landet, kunskapsstyrd, effektiv och ekonomisk, ha god tillgänglighet, erbjuda bra kvalitet för akut och kroniskt sjuka och dessutom vara en attraktiv arbetsplats. Liksom skötseln av järnvägen är eftersatt sedan många år har inte sjukvården fått den vård den förtjänar. Det finns därför mycket att göra.

Personalen är vårdens viktigaste resurs, och vill vi behålla en bra kvalitet inom sjukvården även i framtiden måste personalen vårdas bättre. Att hjälpa sina medmänniskor är något av det finaste man kan göra, och sjukvården är därför i grunden en attraktiv arbetsplats. Ändå slutar eller byter 15–20 procent av storstadspersonalen arbetsplats varje år. Varför?

Detta beror på dålig arbetsmiljö, för mycket stress på arbetsplatsen, för få sängplatser, för lite vidareutbildning, att man inte ges tid att använda sina kunskaper inom exempelvis omvårdnad i den utsträckning som man önskar samt att man upplever lönenivån som för låg. Vill vi erbjuda en hög kvalitet inom sjukvården måste allt detta lösas.

Sjukvården är en av Sveriges största offentliga arbetsplatser, men den enda som saknar tydligt och ansvarstagande ledarskap. I stället styrs vården av landstingspolitiker som kommer och går utan att ta långsiktigt ansvar. Det finns en tradition i den politikerstyrda sjukvården att spara på behandlingar och personal så fort ekonomin sviktar. Sjukdom kan emellertid inte sparas bort.

Sverige är i dag uppdelat i ett antal sjukvårdsregioner. Resultaten vid upphandling och avtalsskrivning kan sannolikt förbättras om de blir färre. Det är dock inte regionernas storlek som är den viktigaste frågan utan hur sjukvårdsregionen styrs. Sjukvården behöver en ny ledningsmodell som är mer kunskapsorienterad, eftersom nuvarande modell förvaltar sjukvården dåligt och begår både medicinska och ekonomiska misstag. Flera av dessa beskriver jag i detalj i en nyligen utgiven bok [1].

Den medicinska utvecklingen har varit enorm de sista trettio åren medan sjukvårdens ledningsmodell varit väsentligen oförändrad. Vi behöver en modernare och tydligare ledningsmodell, gärna med statlig garanti, om framtidens utmaningar ska hanteras bra.

Referenser

  1. Edner M. Sjukvården behöver vård. Stockholm: Carlssons förlag; 2015.

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare med aromatas-hämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016