Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWPM Läkartidningen 06/2016
Lakartidningen.se 2016-02-09

Apropå! Vården bör vårdas bättre

Magnus Edner
docent, leg läkare, Karolinska institutet, hjärtforskningsenheten N3:06, Karolinska universitetssjukhuset  

magnus.edner@ki.se

Målen för den svenska sjukvården är att den ska vara välfungerande och jämlik i hela landet, kunskapsstyrd, effektiv och ekonomisk, ha god tillgänglighet, erbjuda bra kvalitet för akut och kroniskt sjuka och dessutom vara en attraktiv arbetsplats. Liksom skötseln av järnvägen är eftersatt sedan många år har inte sjukvården fått den vård den förtjänar. Det finns därför mycket att göra.

Personalen är vårdens viktigaste resurs, och vill vi behålla en bra kvalitet inom sjukvården även i framtiden måste personalen vårdas bättre. Att hjälpa sina medmänniskor är något av det finaste man kan göra, och sjukvården är därför i grunden en attraktiv arbetsplats. Ändå slutar eller byter 15–20 procent av storstadspersonalen arbetsplats varje år. Varför?

Detta beror på dålig arbetsmiljö, för mycket stress på arbetsplatsen, för få sängplatser, för lite vidareutbildning, att man inte ges tid att använda sina kunskaper inom exempelvis omvårdnad i den utsträckning som man önskar samt att man upplever lönenivån som för låg. Vill vi erbjuda en hög kvalitet inom sjukvården måste allt detta lösas.

Sjukvården är en av Sveriges största offentliga arbetsplatser, men den enda som saknar tydligt och ansvarstagande ledarskap. I stället styrs vården av landstingspolitiker som kommer och går utan att ta långsiktigt ansvar. Det finns en tradition i den politikerstyrda sjukvården att spara på behandlingar och personal så fort ekonomin sviktar. Sjukdom kan emellertid inte sparas bort.

Sverige är i dag uppdelat i ett antal sjukvårdsregioner. Resultaten vid upphandling och avtalsskrivning kan sannolikt förbättras om de blir färre. Det är dock inte regionernas storlek som är den viktigaste frågan utan hur sjukvårdsregionen styrs. Sjukvården behöver en ny ledningsmodell som är mer kunskapsorienterad, eftersom nuvarande modell förvaltar sjukvården dåligt och begår både medicinska och ekonomiska misstag. Flera av dessa beskriver jag i detalj i en nyligen utgiven bok [1].

Den medicinska utvecklingen har varit enorm de sista trettio åren medan sjukvårdens ledningsmodell varit väsentligen oförändrad. Vi behöver en modernare och tydligare ledningsmodell, gärna med statlig garanti, om framtidens utmaningar ska hanteras bra.

Referenser

  1. Edner M. Sjukvården behöver vård. Stockholm: Carlssons förlag; 2015.

Kommentera

Kommentera
bild

Fullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

bild

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

Annons Annons
bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (2 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Mycket för många att vinna på multidisciplinär handläggning

Debatt | Multidisciplinärt arbete är en förutsättning för att nå bästa behandlingsresultat vid flera komplicerade sjukdomstillstånd, skriver Börje Åkerlund och medförfattare. () 20 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons