Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWPM Läkartidningen 06/2016
Lakartidningen.se 2016-02-09

Apropå! Vården bör vårdas bättre

Magnus Edner
docent, leg läkare, Karolinska institutet, hjärtforskningsenheten N3:06, Karolinska universitetssjukhuset  

magnus.edner@ki.se

Målen för den svenska sjukvården är att den ska vara välfungerande och jämlik i hela landet, kunskapsstyrd, effektiv och ekonomisk, ha god tillgänglighet, erbjuda bra kvalitet för akut och kroniskt sjuka och dessutom vara en attraktiv arbetsplats. Liksom skötseln av järnvägen är eftersatt sedan många år har inte sjukvården fått den vård den förtjänar. Det finns därför mycket att göra.

Personalen är vårdens viktigaste resurs, och vill vi behålla en bra kvalitet inom sjukvården även i framtiden måste personalen vårdas bättre. Att hjälpa sina medmänniskor är något av det finaste man kan göra, och sjukvården är därför i grunden en attraktiv arbetsplats. Ändå slutar eller byter 15–20 procent av storstadspersonalen arbetsplats varje år. Varför?

Detta beror på dålig arbetsmiljö, för mycket stress på arbetsplatsen, för få sängplatser, för lite vidareutbildning, att man inte ges tid att använda sina kunskaper inom exempelvis omvårdnad i den utsträckning som man önskar samt att man upplever lönenivån som för låg. Vill vi erbjuda en hög kvalitet inom sjukvården måste allt detta lösas.

Sjukvården är en av Sveriges största offentliga arbetsplatser, men den enda som saknar tydligt och ansvarstagande ledarskap. I stället styrs vården av landstingspolitiker som kommer och går utan att ta långsiktigt ansvar. Det finns en tradition i den politikerstyrda sjukvården att spara på behandlingar och personal så fort ekonomin sviktar. Sjukdom kan emellertid inte sparas bort.

Sverige är i dag uppdelat i ett antal sjukvårdsregioner. Resultaten vid upphandling och avtalsskrivning kan sannolikt förbättras om de blir färre. Det är dock inte regionernas storlek som är den viktigaste frågan utan hur sjukvårdsregionen styrs. Sjukvården behöver en ny ledningsmodell som är mer kunskapsorienterad, eftersom nuvarande modell förvaltar sjukvården dåligt och begår både medicinska och ekonomiska misstag. Flera av dessa beskriver jag i detalj i en nyligen utgiven bok [1].

Den medicinska utvecklingen har varit enorm de sista trettio åren medan sjukvårdens ledningsmodell varit väsentligen oförändrad. Vi behöver en modernare och tydligare ledningsmodell, gärna med statlig garanti, om framtidens utmaningar ska hanteras bra.

Referenser

  1. Edner M. Sjukvården behöver vård. Stockholm: Carlssons förlag; 2015.

Kommentera

Kommentera

Flera läkare missade diagnos – IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. () 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (14 kommentarer) 25 AUG 2016

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons