Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DT3X Läkartidningen 07/2016
Lakartidningen.se 2016-02-15

Ny indikator behövs för uppföljning av osteoporospatienter

Jonas Hermansson
epidemiolog, post doc, institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS)
jonas.hermansson@sll.se

May Blom
med dr, enhetschef, vårdgivarstöd

Carl-Gustaf Elinder
professor; ordförande, Stockholms medicinska råd; alla tre vid stöd för evidensbaserad medicin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting

Sari Ponzer
professor, verksamhetschef, VO ortopedi, Södersjukhuset, Stockholm

Maria Sääf
med dr, överläkare, Visby lasarett

Sekundärprofylax efter osteoporosrelaterad fraktur har fått ökad uppmärksamhet, delvis på grund av en indikator i Socialstyrelsens Öppna jämförelser [1]. Indikatorn speglar andelen patienter över 50 år (enbart kvinnor) som hämtat ut minst ett recept på benspecifika läkemedel det första året efter att de drabbats av förstagångsfraktur. I Stockholms läns landsting har resultatet varit jämförbart med riket eller lite sämre de senaste åren, och visar på underbehandling jämfört med nationella målnivåer [2].

Indikatorn fångar in en viktig grupp osteroporospatienter, men tidigare studier och opublicerade analyser indikerar att den bara fångar upp en mindre andel av gruppen potentiellt behandlingsbara patienter. Vi har därför försökt beräkna antalet patienter inom Stockholms läns landsting med en historik av lågenergifraktur.

Vi beräknade att 80 procent av de årligen inträffade fallen av osteoporosrelaterad fraktur var behandlingsbara i tre år, och beräknade att hälften av dessa behandlades i ytterligare två år. För att skatta utflödet av patienter sattes den årliga mortaliteten till 3 procent [3]. Alla antaganden har validerats av kliniska experter.

För att skatta förekomsten av osteoporosrelaterade frakturer använde vi data från Svedbom et al (2013) [4]. Med antagandet att cirka 20,5 procent av alla frakturer i landet uppstår i Stockholmsregionen ger det totalt cirka 22 000 frakturer per år hos sluten- respektive öppenvårdade patienter. Beräkningarna visar att cirka 68 500 patienter kan vara behandlingskandidater i någon form. Detta kan jämföras med opublicerade data som visar att indikatorn i Öppna jämförelser endast fångar upp strax under 6 000 patienter per år. En påtaglig skillnad.

För att på ett optimalt sätt kunna följa upp sekundärprofylax föreslår vi en indikator som beaktar behandlingsgraden hos patienter med osteoporosrelaterad fraktur. Att diskutera läkemedelsbehandling för en grupp som endast utgör en del av den behandlingsbara gruppen osteoporospatienter lämnar för stor osäkerhetsgrad. Det behövs även en strategi för hur livsstilsrådgivning och liknande insatser ska följas upp på nationell nivå.

Resultatet från den aktuella indikatorn ger en bild av underbehandling som många av våra kollegor inte känner igen sig i. Vår förhoppning är att kunna bidra till att precisera frågan om hur sekundärprofylax efter osteoporosrelaterad fraktur genomförs och följs upp. Vi skriver även detta för att resultatet från den aktuella indikatorn ger en bild av en underbehandling som många av våra kollegor inte känner igen sig i.

Referenser

 1. Öppna jämförelser 2014. Hälso- och sjukvård. Jämförelser mellan landsting. Del 1. Övergripande indikatorer. Stockholm: Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och landsting; 2014.
 2. Nationella riktlinjer för behandling av rörelseorganens sjukdomar. Stockholm: Socialstyrelsen; 2012.
 3. Åstrand J, Nilsson J, Thorngren KG. Screening for osteoporosis reduced new fracture incidence by almost half. A 6-year follow-up of 592 fracture patients from an osteoporosis screening program. Acta Orthop. 2012;83(6):661-5.
 4. Svedbom A, Hernlund E, Ivergård M, et al. Osteoporosis in the European Union: a compendium of country-specific reports. Arch Osteoporos. 2013;8:137.

Kommentarer (2)

 • De flesta frakturpatienter har inte osteoporos!

  2016-02-15 14:17 | Den föreslagna indikatorn skulle bli än mer missvisande än den nuvarande. De flesta patienterna med ”osteoporosfraktur” har faktiskt inte osteoporos, och är därmed inte hjälpta av osteoporosläkemedel eftersom en tydlig behandlingseffekt inte är visad för individer med osteopeni eller normal bentäthet. Dessutom finns inga belägg för att läkemedelsbehandling i de vanligaste frakturåldrarna (över 80 år) förebygger ny fraktur ens hos dem som verkligen har osteoporos, utom vad gäller icke kliniskt verifierade kotkompressioner. Det är inte osannolikt att fallprofylax här skulle göra större nytta. Detta sammanfattas noggrannt och väl i Järvinen et al. Overdiagnosis of bone fragility in the quest to prevent hip fracture. BMJ. 2015

  Aspenberg Per, professor, Linköpings universitet

  Jäv:

 • Svar på kommentar

  2016-02-16 07:44 | Rubriksättningen är redaktionens, vi ville påtala problematiken i indikatorn. Vi kanske var för otydliga i att beskriva att vi ser patienterna som behandlingsbara, då inte enbart med läkemedel utan fallprofylax och liknade åtgärder är självklart en del.

  Jonas Hermansson, Epidemiolog, KI/SLL

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Nu utreds behovet av introduktion till ST

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Detta som en del i en förnyad läkarutbildning. () 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. () 28 JUL 2016

Annons Annons

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016