Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXX6 Lakartidningen.se 2016-02-28

Slutreplik från Bengt Ekermo:Genomgång av granulocytskörd och transfusioner välkomnas

Bengt Ekermo
överläkare, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Universitetssjukhuset, Linköping; ansvarig/sakkunnig, blodverksamheten i Östergötland

Bengt.Ekermo@regionostergotland.se

Svensk aferesgrupp skriver, i en kommentar [1] till min artikel i Läkartidningen 6/2016 om granulocyttransfusion [2], vilseledande om resultat i en av de studier jag hänvisade till [3], nämligen »De som fick den högre dosen (> 40 × 109) hade signifikant bättre resultat på infektionssvar och överlevnad än de som fick lägre dos«. De nämner dock inte den i sammanhanget väsentliga informationen att »högdosgruppen« i jämförelse med kontrollgruppen inte hade signifikant bättre resultat på infektionssvar och överlevnad.

Klargörandet att »självklart bör alla givare få en allsidig information grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet, inklusive biverkningar« välkomnas, men jag hade helst sett skrivningen »Självklart ska alla givare få …«. Det är nämligen mycket frestande (men otillåtet) att »filtrera« information i syfte att få givaren att tro att uppoffringen att ställa upp som granulocytgivare verkligen gör skillnad för patienten, vilket det alltså saknas vetenskapligt stöd för.

Studien publicerad i Blood [3] ska självklart delges potentiella givarkandidater. Deras förmåga att ta till sig informationen i artikeln ska inte underskattas. För dem som behöver hjälp räcker det att peka ut huvudkonklusion 1, det vill säga att ingen nyttoeffekt kunde ses med granulocyttransfusioner som de bedrivs i dag, samt att överlevnaden efter både 42 och 90 dagar inte skilde mellan behandlings- och kontrollgruppen. Artikeln ger även en sammanfattning av tidigare forskningsrön.

Svensk aferesgrupps nya genomgång av granulocytskörd och granulocyttransfusioner välkomnas. I Östergötland har hematologer redan beslutat att inte längre be oss tillfråga blodgivare om granulocytgivning. En bieffekt av detta är att vårt försörjningsläge avseende trombocyttransfusioner förbättras. Trombocytgivare är de som historiskt tillfrågats om granulocytgivning, och en sådan medför tre månaders avstängning från alla typer av blodgivning. En serie granulocytgivningar från flera givare kan således på kort sikt snabbt utarma vårt lager av trombocyter för transfusion.

Referenser

  1. Axdorph Nygell U, Berlin G, Dyke J, et al; Svensk aferesgrupp. Granulocyttransfusioners vara eller inte vara – genomgång planeras. Läkartidningen. 2016;113:DXRY.
  2. Ekermo B. Blodgivares altruism ska inte missbrukas. Läkartidningen. 2016;113:DWC3.
  3. Price TH, Boeckh M, Harrison RW, et al. Efficacy of transfusion with granulocytes from G-CSF/dexamethasone-treated donors in neutropenic patients with infection. Blood. 2015;126:2153-61.

Kommentera

Kommentera

Verksamhetschefer på Karolinska tar timeout

Nyheter | Som en följd av den kritik som Kjell Asplund riktat mot operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset har två chefer på sjukhuset nu tagit timeout. Det meddelade sjukhusdirektören Melvin Samsom vid en pressträff på onsdagen. () 31 AUG 2016

Sjukhusdirektören: »Det som
har inträffat är helt oacceptabelt«

Nyheter | »Vi tar utredningens resultat på största allvar.« Det säger Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom i en kommentar till den svidande kritik som sjukhuset får i Kjell Asplunds utredning av Macchiarini-fallet. (3 kommentarer) 31 AUG 2016

Annons Annons
bild

Sjukhuset får svidande kritik i Asplunds Macchiarini-utredning

Nyheter | Karolinska universitetssjukhusets utredning av Macchiarini-fallet, som letts av professor emeritus Kjell Asplund, visar på en lång rad brister. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Fel att psykiatrer »jagas bort«

Debatt | Är IVO:s förfarande etiskt och rimligt, undrar Anders Elverfors, utifrån egna erfarenheter av myndighetens sätt att handlägga ärenden.  (1 kommentar) 31 AUG 2016

Vinsttak på 8 procent förs fram

Nyheter | Nu diskuteras ett tak på 8 procent för vinster i välfärden, uppger SVT Nyheter. Regeringens utredare, det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu, ska presentera sitt förslag senaste den 1 november. () 31 AUG 2016

bild

HPV-vaccin ökade inte förekomst av ännu en autoimmun sjukdom

Nya rön | HPV-vaccination av svenska flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom ökade inte förekomsten av ny autoimmun sjukdom, enligt en svensk kohortstudie. () 31 AUG 2016

Läkare får göra kort konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. (2 kommentarer) 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. (1 kommentar) 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

»Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Jobb i fokus

127 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons