Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX6Z Lakartidningen.se 2016-02-26

Kräver svar av Kvinnliga läkares förening:Surrogatmoderskap och källor

Andreas Bengtsson
ST-läkare, Karolinska sjukhuset, Huddinge
andni206@gmail.com

Utredningen om altruistiskt surrogatmoderskap lämnades över till regeringen den 24 februari. Ensamutredaren Eva Wendel Rosberg föreslår att surrogatmoderskap inte ska tillåtas i Sverige [1]. Som pappa genom surrogatmoderskap tycker jag att detta är olyckligt, men är inte heller förvånad med tanke på den hårda debatt som förts. 

Kvinnliga läkares förening (KLF) är en delförening inom Läkarförbundet. Under flera år har man arbetat mot surrogatmoderskap. 2011 kallade KLF surrogatmoderskap för en cynisk människohandel och ett brott mot de mänskliga rättigheterna i en motion till Läkarförbundets fullmäktige [2]. Detta även om det skulle röra sig om altruistiskt surrogatmoderskap mellan närstående. KLF ingår i Sveriges Kvinnolobby och har aktivt deltagit i debatter, skrivit under upprop samt gett stöd åt organisationer som är emot surrogatmoderskap.

Våren 2015 lanserade Sveriges Kvinnolobby en kampanj [3] mot surrogatmoderskap tillsammans med den kristna konservativa organisationen Centre for Biothics and Culture Network (CBC). CBC är emot all form av reproduktionsmedicin då de anser detta vara oförenligt med god kristen moral [4]. De har även kopplingar till den amerikanska abortmotståndarrörelsen, och har aktivt arbetat mot homosexuellas rättigheter. KLF var en av 16 organisationer som skrev under uppropet.

Argumentationen går bland annat ut på att barn som föds genom assisterad befruktning har ökad risk för missbildningar, prematur födsel, låg födelsevikt, högt blodtryck och att avlida innan födseln. Varför skrev KLF under på detta, som indirekt gav stöd åt en organisation som vill begränsa aborträtten och homosexuellas rättigheter? När det blev känt att CBC stod bakom uppropet valde flera personer [5] att dra tillbaka sin underskrift, men inte KLF.

KLF har i inlägg i massmedierna hänvisat till forskning och erfarenheter kring surrogatmoderskap. I en artikel på SvD Debatt 2013 [6] påstås att forskning visar att efterfrågan från internationella barnfabriker ökar i länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap, men lämnar inga referenser.

I februari 2016 skrev man i Sydsvenskan [7] att surrogatmoderskap leder till kommersiell handel och att »I England där ’altruistiskt’ surrogatmoderskap är tillåtet vittnar kvinnoorganisationer och forskare om att kvinnorna ändå får pengar under bordet samt viss ersättning för mödan.« Även här saknas källor.

Kvinnolobbyn och KLF säger sig förstå att ofrivillig barnlöshet kan vara smärtsamt. Samtidigt har Kvinnolobbyn skapat och spridit falska annonser där en påhittad kvinna vill hjälpa ett barnlöst par att bli föräldrar genom surrogatmoderskap. Fram tills nu har ett 100-tal barnlösa män och kvinnor gått på bluffen. På sociala medier anges KLF vara en del av kampanjen. 

KLF får givetvis delta i de sammanhang och stödja de organisationer man finner lämpligt för att representera sina medlemmar. Jag har inte heller synpunkter på att KLF är emot surrogatmoderskap. Det behövs företrädare för olika ståndpunkter för en seriös och balanserad debatt. Men när man refererar till forskning bör man redogöra för sina källor.

Andreas Bengtsson är pappa genom surrogatmoderskap.

Referenser

 1. SOU 2016:11. Olika vägar till föräldraskap. Slutbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. Stockholm: Statens offentliga utredningar; 2016. 
 2. Motion till Sveriges Läkarförbunds fullmäktigemöte 2011. Om surrogatmödraskap. Stockholm: Kvinnliga läkares förening; 2011.
 3. Uttalande: Stoppa surrogatmödraskap nu! Stop Surrogacy Now Statement. 11 maj 2015.
 4. Schaefer Riley N. What about IVF? The embryo technology that evangelicals don't oppose. boston.com. 10 okt 2010.
 5. Hagberg M. »Sveriges Kvinnolobby fördömer barnlösa«. SVT Nyheter. Opinion. 19 maj 2015.
 6. Fahlén M, Åström G. Kvinnors kroppar är inte bara en behållare. Svenska Dagbladet. Debatt. 28 feb 2013.
 7. Nina Rose N, Gilljam C, Berglund C. »Erfarenheter från länder som tillåtit altruistiskt surrogatmoderskap visar att det i praktiken är omöjligt.« Sydsvenskan. 17 feb 2016.

Kommentarer (1)

 • Men argumenten då... .

  2016-02-26 14:47 | Förvisso saknas några referenser i artikeln i Sydsvenskan. Men, argumenteringen mot surrogatmoderskap i artikeln är i övrigt glasklar och övertygande - precis som i Wendel Rosbergs utredning. Klf:s och Rosbergs slutsatser beror föstås inte på "den hårda debatt som förts" utan på det enkla faktum att man funnit synnerliget goda argument mot surrogatmoderskap. Ibland är man tvungen inse att allt man önskar, viil och kan få/göra inte bör göras. Surrogatmoderskap är en typisk sådan fråga.

  Sven Larsson, leg läk, Hemmet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Nu kommer patienten via videomötet

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. () 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Staten behöver ta ett större och tydligare ansvar för vården

Debatt | Jag ser inte att det behövs en statlig kriskommission för sjukvården, men ett omställningsarbete som leds av staten. Det skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (bilden) som svar på inlägget »En sjukvårdspolitikers ansvar«. () 23 JUN 2016

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons