Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX6Z Lakartidningen.se 2016-02-26

Kräver svar av Kvinnliga läkares förening:Surrogatmoderskap och källor

Andreas Bengtsson
ST-läkare, Karolinska sjukhuset, Huddinge
andni206@gmail.com

Utredningen om altruistiskt surrogatmoderskap lämnades över till regeringen den 24 februari. Ensamutredaren Eva Wendel Rosberg föreslår att surrogatmoderskap inte ska tillåtas i Sverige [1]. Som pappa genom surrogatmoderskap tycker jag att detta är olyckligt, men är inte heller förvånad med tanke på den hårda debatt som förts. 

Kvinnliga läkares förening (KLF) är en delförening inom Läkarförbundet. Under flera år har man arbetat mot surrogatmoderskap. 2011 kallade KLF surrogatmoderskap för en cynisk människohandel och ett brott mot de mänskliga rättigheterna i en motion till Läkarförbundets fullmäktige [2]. Detta även om det skulle röra sig om altruistiskt surrogatmoderskap mellan närstående. KLF ingår i Sveriges Kvinnolobby och har aktivt deltagit i debatter, skrivit under upprop samt gett stöd åt organisationer som är emot surrogatmoderskap.

Våren 2015 lanserade Sveriges Kvinnolobby en kampanj [3] mot surrogatmoderskap tillsammans med den kristna konservativa organisationen Centre for Biothics and Culture Network (CBC). CBC är emot all form av reproduktionsmedicin då de anser detta vara oförenligt med god kristen moral [4]. De har även kopplingar till den amerikanska abortmotståndarrörelsen, och har aktivt arbetat mot homosexuellas rättigheter. KLF var en av 16 organisationer som skrev under uppropet.

Argumentationen går bland annat ut på att barn som föds genom assisterad befruktning har ökad risk för missbildningar, prematur födsel, låg födelsevikt, högt blodtryck och att avlida innan födseln. Varför skrev KLF under på detta, som indirekt gav stöd åt en organisation som vill begränsa aborträtten och homosexuellas rättigheter? När det blev känt att CBC stod bakom uppropet valde flera personer [5] att dra tillbaka sin underskrift, men inte KLF.

KLF har i inlägg i massmedierna hänvisat till forskning och erfarenheter kring surrogatmoderskap. I en artikel på SvD Debatt 2013 [6] påstås att forskning visar att efterfrågan från internationella barnfabriker ökar i länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap, men lämnar inga referenser.

I februari 2016 skrev man i Sydsvenskan [7] att surrogatmoderskap leder till kommersiell handel och att »I England där ’altruistiskt’ surrogatmoderskap är tillåtet vittnar kvinnoorganisationer och forskare om att kvinnorna ändå får pengar under bordet samt viss ersättning för mödan.« Även här saknas källor.

Kvinnolobbyn och KLF säger sig förstå att ofrivillig barnlöshet kan vara smärtsamt. Samtidigt har Kvinnolobbyn skapat och spridit falska annonser där en påhittad kvinna vill hjälpa ett barnlöst par att bli föräldrar genom surrogatmoderskap. Fram tills nu har ett 100-tal barnlösa män och kvinnor gått på bluffen. På sociala medier anges KLF vara en del av kampanjen. 

KLF får givetvis delta i de sammanhang och stödja de organisationer man finner lämpligt för att representera sina medlemmar. Jag har inte heller synpunkter på att KLF är emot surrogatmoderskap. Det behövs företrädare för olika ståndpunkter för en seriös och balanserad debatt. Men när man refererar till forskning bör man redogöra för sina källor.

Andreas Bengtsson är pappa genom surrogatmoderskap.

Referenser

 1. SOU 2016:11. Olika vägar till föräldraskap. Slutbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. Stockholm: Statens offentliga utredningar; 2016. 
 2. Motion till Sveriges Läkarförbunds fullmäktigemöte 2011. Om surrogatmödraskap. Stockholm: Kvinnliga läkares förening; 2011.
 3. Uttalande: Stoppa surrogatmödraskap nu! Stop Surrogacy Now Statement. 11 maj 2015.
 4. Schaefer Riley N. What about IVF? The embryo technology that evangelicals don't oppose. boston.com. 10 okt 2010.
 5. Hagberg M. »Sveriges Kvinnolobby fördömer barnlösa«. SVT Nyheter. Opinion. 19 maj 2015.
 6. Fahlén M, Åström G. Kvinnors kroppar är inte bara en behållare. Svenska Dagbladet. Debatt. 28 feb 2013.
 7. Nina Rose N, Gilljam C, Berglund C. »Erfarenheter från länder som tillåtit altruistiskt surrogatmoderskap visar att det i praktiken är omöjligt.« Sydsvenskan. 17 feb 2016.

Kommentarer (1)

 • Men argumenten då... .

  2016-02-26 14:47 | Förvisso saknas några referenser i artikeln i Sydsvenskan. Men, argumenteringen mot surrogatmoderskap i artikeln är i övrigt glasklar och övertygande - precis som i Wendel Rosbergs utredning. Klf:s och Rosbergs slutsatser beror föstås inte på "den hårda debatt som förts" utan på det enkla faktum att man funnit synnerliget goda argument mot surrogatmoderskap. Ibland är man tvungen inse att allt man önskar, viil och kan få/göra inte bör göras. Surrogatmoderskap är en typisk sådan fråga.

  Sven Larsson, leg läk, Hemmet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare behandlade med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016