Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX6Z Lakartidningen.se 2016-02-26

Kräver svar av Kvinnliga läkares förening:Surrogatmoderskap och källor

Andreas Bengtsson
ST-läkare, Karolinska sjukhuset, Huddinge
andni206@gmail.com

Utredningen om altruistiskt surrogatmoderskap lämnades över till regeringen den 24 februari. Ensamutredaren Eva Wendel Rosberg föreslår att surrogatmoderskap inte ska tillåtas i Sverige [1]. Som pappa genom surrogatmoderskap tycker jag att detta är olyckligt, men är inte heller förvånad med tanke på den hårda debatt som förts. 

Kvinnliga läkares förening (KLF) är en delförening inom Läkarförbundet. Under flera år har man arbetat mot surrogatmoderskap. 2011 kallade KLF surrogatmoderskap för en cynisk människohandel och ett brott mot de mänskliga rättigheterna i en motion till Läkarförbundets fullmäktige [2]. Detta även om det skulle röra sig om altruistiskt surrogatmoderskap mellan närstående. KLF ingår i Sveriges Kvinnolobby och har aktivt deltagit i debatter, skrivit under upprop samt gett stöd åt organisationer som är emot surrogatmoderskap.

Våren 2015 lanserade Sveriges Kvinnolobby en kampanj [3] mot surrogatmoderskap tillsammans med den kristna konservativa organisationen Centre for Biothics and Culture Network (CBC). CBC är emot all form av reproduktionsmedicin då de anser detta vara oförenligt med god kristen moral [4]. De har även kopplingar till den amerikanska abortmotståndarrörelsen, och har aktivt arbetat mot homosexuellas rättigheter. KLF var en av 16 organisationer som skrev under uppropet.

Argumentationen går bland annat ut på att barn som föds genom assisterad befruktning har ökad risk för missbildningar, prematur födsel, låg födelsevikt, högt blodtryck och att avlida innan födseln. Varför skrev KLF under på detta, som indirekt gav stöd åt en organisation som vill begränsa aborträtten och homosexuellas rättigheter? När det blev känt att CBC stod bakom uppropet valde flera personer [5] att dra tillbaka sin underskrift, men inte KLF.

KLF har i inlägg i massmedierna hänvisat till forskning och erfarenheter kring surrogatmoderskap. I en artikel på SvD Debatt 2013 [6] påstås att forskning visar att efterfrågan från internationella barnfabriker ökar i länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap, men lämnar inga referenser.

I februari 2016 skrev man i Sydsvenskan [7] att surrogatmoderskap leder till kommersiell handel och att »I England där ’altruistiskt’ surrogatmoderskap är tillåtet vittnar kvinnoorganisationer och forskare om att kvinnorna ändå får pengar under bordet samt viss ersättning för mödan.« Även här saknas källor.

Kvinnolobbyn och KLF säger sig förstå att ofrivillig barnlöshet kan vara smärtsamt. Samtidigt har Kvinnolobbyn skapat och spridit falska annonser där en påhittad kvinna vill hjälpa ett barnlöst par att bli föräldrar genom surrogatmoderskap. Fram tills nu har ett 100-tal barnlösa män och kvinnor gått på bluffen. På sociala medier anges KLF vara en del av kampanjen. 

KLF får givetvis delta i de sammanhang och stödja de organisationer man finner lämpligt för att representera sina medlemmar. Jag har inte heller synpunkter på att KLF är emot surrogatmoderskap. Det behövs företrädare för olika ståndpunkter för en seriös och balanserad debatt. Men när man refererar till forskning bör man redogöra för sina källor.

Andreas Bengtsson är pappa genom surrogatmoderskap.

Referenser

 1. SOU 2016:11. Olika vägar till föräldraskap. Slutbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. Stockholm: Statens offentliga utredningar; 2016. 
 2. Motion till Sveriges Läkarförbunds fullmäktigemöte 2011. Om surrogatmödraskap. Stockholm: Kvinnliga läkares förening; 2011.
 3. Uttalande: Stoppa surrogatmödraskap nu! Stop Surrogacy Now Statement. 11 maj 2015.
 4. Schaefer Riley N. What about IVF? The embryo technology that evangelicals don't oppose. boston.com. 10 okt 2010.
 5. Hagberg M. »Sveriges Kvinnolobby fördömer barnlösa«. SVT Nyheter. Opinion. 19 maj 2015.
 6. Fahlén M, Åström G. Kvinnors kroppar är inte bara en behållare. Svenska Dagbladet. Debatt. 28 feb 2013.
 7. Nina Rose N, Gilljam C, Berglund C. »Erfarenheter från länder som tillåtit altruistiskt surrogatmoderskap visar att det i praktiken är omöjligt.« Sydsvenskan. 17 feb 2016.

Kommentarer (1)

 • Men argumenten då... .

  2016-02-26 14:47 | Förvisso saknas några referenser i artikeln i Sydsvenskan. Men, argumenteringen mot surrogatmoderskap i artikeln är i övrigt glasklar och övertygande - precis som i Wendel Rosbergs utredning. Klf:s och Rosbergs slutsatser beror föstås inte på "den hårda debatt som förts" utan på det enkla faktum att man funnit synnerliget goda argument mot surrogatmoderskap. Ibland är man tvungen inse att allt man önskar, viil och kan få/göra inte bör göras. Surrogatmoderskap är en typisk sådan fråga.

  Sven Larsson, leg läk, Hemmet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons