Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX6Z Lakartidningen.se 2016-02-26

Kräver svar av Kvinnliga läkares förening:Surrogatmoderskap och källor

Andreas Bengtsson
ST-läkare, Karolinska sjukhuset, Huddinge
andni206@gmail.com

Utredningen om altruistiskt surrogatmoderskap lämnades över till regeringen den 24 februari. Ensamutredaren Eva Wendel Rosberg föreslår att surrogatmoderskap inte ska tillåtas i Sverige [1]. Som pappa genom surrogatmoderskap tycker jag att detta är olyckligt, men är inte heller förvånad med tanke på den hårda debatt som förts. 

Kvinnliga läkares förening (KLF) är en delförening inom Läkarförbundet. Under flera år har man arbetat mot surrogatmoderskap. 2011 kallade KLF surrogatmoderskap för en cynisk människohandel och ett brott mot de mänskliga rättigheterna i en motion till Läkarförbundets fullmäktige [2]. Detta även om det skulle röra sig om altruistiskt surrogatmoderskap mellan närstående. KLF ingår i Sveriges Kvinnolobby och har aktivt deltagit i debatter, skrivit under upprop samt gett stöd åt organisationer som är emot surrogatmoderskap.

Våren 2015 lanserade Sveriges Kvinnolobby en kampanj [3] mot surrogatmoderskap tillsammans med den kristna konservativa organisationen Centre for Biothics and Culture Network (CBC). CBC är emot all form av reproduktionsmedicin då de anser detta vara oförenligt med god kristen moral [4]. De har även kopplingar till den amerikanska abortmotståndarrörelsen, och har aktivt arbetat mot homosexuellas rättigheter. KLF var en av 16 organisationer som skrev under uppropet.

Argumentationen går bland annat ut på att barn som föds genom assisterad befruktning har ökad risk för missbildningar, prematur födsel, låg födelsevikt, högt blodtryck och att avlida innan födseln. Varför skrev KLF under på detta, som indirekt gav stöd åt en organisation som vill begränsa aborträtten och homosexuellas rättigheter? När det blev känt att CBC stod bakom uppropet valde flera personer [5] att dra tillbaka sin underskrift, men inte KLF.

KLF har i inlägg i massmedierna hänvisat till forskning och erfarenheter kring surrogatmoderskap. I en artikel på SvD Debatt 2013 [6] påstås att forskning visar att efterfrågan från internationella barnfabriker ökar i länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap, men lämnar inga referenser.

I februari 2016 skrev man i Sydsvenskan [7] att surrogatmoderskap leder till kommersiell handel och att »I England där ’altruistiskt’ surrogatmoderskap är tillåtet vittnar kvinnoorganisationer och forskare om att kvinnorna ändå får pengar under bordet samt viss ersättning för mödan.« Även här saknas källor.

Kvinnolobbyn och KLF säger sig förstå att ofrivillig barnlöshet kan vara smärtsamt. Samtidigt har Kvinnolobbyn skapat och spridit falska annonser där en påhittad kvinna vill hjälpa ett barnlöst par att bli föräldrar genom surrogatmoderskap. Fram tills nu har ett 100-tal barnlösa män och kvinnor gått på bluffen. På sociala medier anges KLF vara en del av kampanjen. 

KLF får givetvis delta i de sammanhang och stödja de organisationer man finner lämpligt för att representera sina medlemmar. Jag har inte heller synpunkter på att KLF är emot surrogatmoderskap. Det behövs företrädare för olika ståndpunkter för en seriös och balanserad debatt. Men när man refererar till forskning bör man redogöra för sina källor.

Andreas Bengtsson är pappa genom surrogatmoderskap.

Referenser

 1. SOU 2016:11. Olika vägar till föräldraskap. Slutbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. Stockholm: Statens offentliga utredningar; 2016. 
 2. Motion till Sveriges Läkarförbunds fullmäktigemöte 2011. Om surrogatmödraskap. Stockholm: Kvinnliga läkares förening; 2011.
 3. Uttalande: Stoppa surrogatmödraskap nu! Stop Surrogacy Now Statement. 11 maj 2015.
 4. Schaefer Riley N. What about IVF? The embryo technology that evangelicals don't oppose. boston.com. 10 okt 2010.
 5. Hagberg M. »Sveriges Kvinnolobby fördömer barnlösa«. SVT Nyheter. Opinion. 19 maj 2015.
 6. Fahlén M, Åström G. Kvinnors kroppar är inte bara en behållare. Svenska Dagbladet. Debatt. 28 feb 2013.
 7. Nina Rose N, Gilljam C, Berglund C. »Erfarenheter från länder som tillåtit altruistiskt surrogatmoderskap visar att det i praktiken är omöjligt.« Sydsvenskan. 17 feb 2016.

Kommentarer (1)

 • Men argumenten då... .

  2016-02-26 14:47 | Förvisso saknas några referenser i artikeln i Sydsvenskan. Men, argumenteringen mot surrogatmoderskap i artikeln är i övrigt glasklar och övertygande - precis som i Wendel Rosbergs utredning. Klf:s och Rosbergs slutsatser beror föstås inte på "den hårda debatt som förts" utan på det enkla faktum att man funnit synnerliget goda argument mot surrogatmoderskap. Ibland är man tvungen inse att allt man önskar, viil och kan få/göra inte bör göras. Surrogatmoderskap är en typisk sådan fråga.

  Sven Larsson, leg läk, Hemmet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. () 31 MAJ 2016

bild

3 frågor till
Bo Jacobsson

Författarintervjun | Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  () 31 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

bild

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Krönika | Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   () 31 MAJ 2016

Elbehandlade kan få ökat stöd

Nyheter | Patienter kan få minnesstörningar i samband med elbehandling, ECT. Därför framhåller nu Socialstyrelsen vikten av ökat stöd till dessa patienter. () 31 MAJ 2016

bild

Sommaren är här – och huggormen

Kultur | Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. () 31 MAJ 2016

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons