Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUYI Läkartidningen 06/2016
Lakartidningen.se 2016-02-08

Ta alltid hälsoångest på allvar

Hälsoångest är ett psykiskt syndrom med evidensbaserad behandling, och bör alltid tas på allvar. KBT har god effekt vid hälsoångest.

Erland Axelsson
leg psykolog, doktorand, Gustavsbergs vårdcentral, Stockholms läns landsting; institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet
erland.axelsson@ki.se

En femtedel av primärvårdens patienter söker vård för symtom utan påvisbar medicinsk förklaring [1, 2]. Inom delar av specialistvården, till exempel neurologin, är siffran trolikgen högre än 50 procent [3]. För en typisk patient med rädsla för sjukdom räcker det oftast att lugna och erbjuda lindring. Men för patienter med hälsoångest – en återkommande överdriven rädsla för allvarlig sjukdom – är lugnande besked inte tillräckligt.

Det är viktigt att skilja på hälsoångest och mildare sjukdomsoro. Vanlig sjukdomsoro är oftast »godartad« eftersom den leder till vårdsökande och andra hälsofrämjande vanor. Vid hälsoångest har rädslan tagit sig sådana proportioner att det blivit svårt att njuta av livet eller engagera sig i rutiner, arbete och relationer till andra. Rädslan är lättväckt och kan utlösas av många olika saker. Vanliga exempel är kroppsliga förändringar och sjukdomsrelaterade tidningsartiklar. Samsjukligheten med depression och andra ångesttillstånd är hög [4].

Patienter med hälsoångest blir inte långsiktigt hjälpta av frekvent återförsäkran från läkare. Lugnande besked ger en stark minskning av oron i stunden men patientens ångest, och behovet av att söka återförsäkran, återkommer snabbt [5].

I en retrospektiv brittisk studie följdes 50 vuxna som fick lugnande besked i samband med endoskopi [6]. Patienternas sjukdomsoro följdes från och med veckan inför endoskopi och upp till ett år efteråt. Patienterna delades upp i tre grupper baserat på hur stark sjukdomsoro de hade vid studiens början. Patienter med låga till måttliga nivåer fick en bestående effekt av lugnande besked och hade en låg genomsnittlig grad av sjukdomsoro under hela uppföljningsperioden. Patienter som hade en stark hälsoångestliknande oro inför undersökningen uppvisade ett helt annat mönster. Ångestreduktionen av återförsäkran var mycket stark, men bara 24 timmar efter undersökningen var gruppens genomsnittliga sjukdomsoro i stort sett densamma som inför besöket.

Med andra ord talar stark sjukdomsrädsla mot att lugnande besked är tillräckligt för att bryta patientens oro på lång sikt. En dramatisk lugnande effekt på kort sikt tycks dessutom vara av litet värde för att förutse framtida hälsoångest.

Fakta. Hälsoångest

• Fråga om patienten vill ha hjälp med sin oro för sjukdom.
• Avstå från nedsättande termer som »hypokondriker« eller »inbillningssjuk«.
• Hälsoångest är ett psykiskt syndrom med evidensbaserad behandling.
• KBT har god effekt vid hälsoångest.

En klar majoritet av patienter med hälsoångest är medvetna om att deras sjukdomsrädsla är överdriven, vilket är naturligt om vi jämför med andra rädslor. Exempelvis har personer med ormfobi oftast god insikt i det orimliga i att bära gummistövlar hela sommarhalvåret, aldrig vistas nära stenrösen, alltid cykla omvägar till sommarstugan och så vidare. Samma personer kan vara särskilt benägna att bedöma ormar som farliga, oberäkneliga och liknande. Men patientens primära problem är inte insikt, utan rädsla.

Patienten bör alltid tas på allvar. Det får aldrig bli så att en patient med hälsoångest får sämre somatisk vård på grund av sin sjukdomsoro. Samtidigt måste vården bygga på en medicinsk bedömning. Patienten bör erbjudas hjälp för sin hälsoångest i och med att den ofta är ett problem i sig. Varför bara lindra och trösta när vi kan bota?

Ett flertal randomiserade kontrollerade studier har visat att KBT har god effekt vid hälsoångest [7-9]. Antidepressiva läkemedel har också visat lovande resultat.

Författaren deltar i utveckling av internetförmedlad KBT för hälsoångest vid Gustavsbergs vårdcentral och Karolinska institutet.

Referenser

  1. Fink P, Sørensen L, Engberg M, et al. Somatization in primary care: prevalence, health care utilization, and general practitioner recognition. Psychosomatics. 1999;40(4):330-8.
  2. Peveler R, Kilkenny L, Kinmonth AL. Medically unexplained physical symptoms in primary care: a comparison of selfreport screening questionnaires and clinical opinion. J Psychosom Res. 1997;42(3):245-52.
  3. Nimnuan C, Hotopf M, Wessely S. Medically unexplained symptoms: an epidemiological study in seven specialities. J Psychosom Res. 2001;51(1):361-7.
  4. Sunderland M, Newby JM, Andrews G. Health anxiety in Australia: prevalence, comorbidity, disability and service use. Br J Psychiatry. 2013;202(1):56-61.
  5. Salkovskis PM, Warwick HM. Morbid preoccupations, health anxiety and reassurance: a cognitive-behavioural approach to hypochondriasis. Behav Res Ther. 1986;24(5):597-602.
  6. Lucock M, Morley S, White C, et al. Responses of consecutive patients to reassurance after gastroscopy: results of self administered questionnaire survey. BMJ. 1997;315(7108):572-5.
  7. Olatunji BO, Kauffman BY, Meltzer S, et al. Cognitive-behavioral therapy for hypochondriasis/health anxiety: a meta-analysis of treatment outcome and moderators. Behav Res Ther. 2014;58:65-74.
  8. Hedman E, Andersson G, Andersson E, et al. Internet-based cognitive-behavioural therapy for severe health anxiety: randomised controlled trial. Br J Psychiatry. 2011;198(3):230-6.
  9. Hedman E, Axelsson E, Görling A, et al. Internet-delivered exposure-based cognitive-behavioural therapy and behavioural stress management for severe health anxiety: randomised controlled trial. Br J Psychiatry. 2014;205(4):307-14.

Kommentarer (1)

Kommentera

Kommentera

Kvalitet inom klinisk forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). () 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (1 kommentar) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet Distriktsläkaren August Johan Brandt rapporterade om arbetarnas hälsa

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. (1 kommentar) 23 JUN 2016

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons