Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUYI Läkartidningen 06/2016
Lakartidningen.se 2016-02-08

Ta alltid hälsoångest på allvar

Hälsoångest är ett psykiskt syndrom med evidensbaserad behandling, och bör alltid tas på allvar. KBT har god effekt vid hälsoångest.

Erland Axelsson
leg psykolog, doktorand, Gustavsbergs vårdcentral, Stockholms läns landsting; institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet
erland.axelsson@ki.se

En femtedel av primärvårdens patienter söker vård för symtom utan påvisbar medicinsk förklaring [1, 2]. Inom delar av specialistvården, till exempel neurologin, är siffran trolikgen högre än 50 procent [3]. För en typisk patient med rädsla för sjukdom räcker det oftast att lugna och erbjuda lindring. Men för patienter med hälsoångest – en återkommande överdriven rädsla för allvarlig sjukdom – är lugnande besked inte tillräckligt.

Det är viktigt att skilja på hälsoångest och mildare sjukdomsoro. Vanlig sjukdomsoro är oftast »godartad« eftersom den leder till vårdsökande och andra hälsofrämjande vanor. Vid hälsoångest har rädslan tagit sig sådana proportioner att det blivit svårt att njuta av livet eller engagera sig i rutiner, arbete och relationer till andra. Rädslan är lättväckt och kan utlösas av många olika saker. Vanliga exempel är kroppsliga förändringar och sjukdomsrelaterade tidningsartiklar. Samsjukligheten med depression och andra ångesttillstånd är hög [4].

Patienter med hälsoångest blir inte långsiktigt hjälpta av frekvent återförsäkran från läkare. Lugnande besked ger en stark minskning av oron i stunden men patientens ångest, och behovet av att söka återförsäkran, återkommer snabbt [5].

I en retrospektiv brittisk studie följdes 50 vuxna som fick lugnande besked i samband med endoskopi [6]. Patienternas sjukdomsoro följdes från och med veckan inför endoskopi och upp till ett år efteråt. Patienterna delades upp i tre grupper baserat på hur stark sjukdomsoro de hade vid studiens början. Patienter med låga till måttliga nivåer fick en bestående effekt av lugnande besked och hade en låg genomsnittlig grad av sjukdomsoro under hela uppföljningsperioden. Patienter som hade en stark hälsoångestliknande oro inför undersökningen uppvisade ett helt annat mönster. Ångestreduktionen av återförsäkran var mycket stark, men bara 24 timmar efter undersökningen var gruppens genomsnittliga sjukdomsoro i stort sett densamma som inför besöket.

Med andra ord talar stark sjukdomsrädsla mot att lugnande besked är tillräckligt för att bryta patientens oro på lång sikt. En dramatisk lugnande effekt på kort sikt tycks dessutom vara av litet värde för att förutse framtida hälsoångest.

Fakta. Hälsoångest

• Fråga om patienten vill ha hjälp med sin oro för sjukdom.
• Avstå från nedsättande termer som »hypokondriker« eller »inbillningssjuk«.
• Hälsoångest är ett psykiskt syndrom med evidensbaserad behandling.
• KBT har god effekt vid hälsoångest.

En klar majoritet av patienter med hälsoångest är medvetna om att deras sjukdomsrädsla är överdriven, vilket är naturligt om vi jämför med andra rädslor. Exempelvis har personer med ormfobi oftast god insikt i det orimliga i att bära gummistövlar hela sommarhalvåret, aldrig vistas nära stenrösen, alltid cykla omvägar till sommarstugan och så vidare. Samma personer kan vara särskilt benägna att bedöma ormar som farliga, oberäkneliga och liknande. Men patientens primära problem är inte insikt, utan rädsla.

Patienten bör alltid tas på allvar. Det får aldrig bli så att en patient med hälsoångest får sämre somatisk vård på grund av sin sjukdomsoro. Samtidigt måste vården bygga på en medicinsk bedömning. Patienten bör erbjudas hjälp för sin hälsoångest i och med att den ofta är ett problem i sig. Varför bara lindra och trösta när vi kan bota?

Ett flertal randomiserade kontrollerade studier har visat att KBT har god effekt vid hälsoångest [7-9]. Antidepressiva läkemedel har också visat lovande resultat.

Författaren deltar i utveckling av internetförmedlad KBT för hälsoångest vid Gustavsbergs vårdcentral och Karolinska institutet.

Referenser

  1. Fink P, Sørensen L, Engberg M, et al. Somatization in primary care: prevalence, health care utilization, and general practitioner recognition. Psychosomatics. 1999;40(4):330-8.
  2. Peveler R, Kilkenny L, Kinmonth AL. Medically unexplained physical symptoms in primary care: a comparison of selfreport screening questionnaires and clinical opinion. J Psychosom Res. 1997;42(3):245-52.
  3. Nimnuan C, Hotopf M, Wessely S. Medically unexplained symptoms: an epidemiological study in seven specialities. J Psychosom Res. 2001;51(1):361-7.
  4. Sunderland M, Newby JM, Andrews G. Health anxiety in Australia: prevalence, comorbidity, disability and service use. Br J Psychiatry. 2013;202(1):56-61.
  5. Salkovskis PM, Warwick HM. Morbid preoccupations, health anxiety and reassurance: a cognitive-behavioural approach to hypochondriasis. Behav Res Ther. 1986;24(5):597-602.
  6. Lucock M, Morley S, White C, et al. Responses of consecutive patients to reassurance after gastroscopy: results of self administered questionnaire survey. BMJ. 1997;315(7108):572-5.
  7. Olatunji BO, Kauffman BY, Meltzer S, et al. Cognitive-behavioral therapy for hypochondriasis/health anxiety: a meta-analysis of treatment outcome and moderators. Behav Res Ther. 2014;58:65-74.
  8. Hedman E, Andersson G, Andersson E, et al. Internet-based cognitive-behavioural therapy for severe health anxiety: randomised controlled trial. Br J Psychiatry. 2011;198(3):230-6.
  9. Hedman E, Axelsson E, Görling A, et al. Internet-delivered exposure-based cognitive-behavioural therapy and behavioural stress management for severe health anxiety: randomised controlled trial. Br J Psychiatry. 2014;205(4):307-14.

Kommentarer (1)

Kommentera

Kommentera
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Hearing: »Ersättningssystemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons