Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUYI Läkartidningen 06/2016
Lakartidningen.se 2016-02-08

Ta alltid hälsoångest på allvar

Hälsoångest är ett psykiskt syndrom med evidensbaserad behandling, och bör alltid tas på allvar. KBT har god effekt vid hälsoångest.

Erland Axelsson
leg psykolog, doktorand, Gustavsbergs vårdcentral, Stockholms läns landsting; institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet
erland.axelsson@ki.se

En femtedel av primärvårdens patienter söker vård för symtom utan påvisbar medicinsk förklaring [1, 2]. Inom delar av specialistvården, till exempel neurologin, är siffran trolikgen högre än 50 procent [3]. För en typisk patient med rädsla för sjukdom räcker det oftast att lugna och erbjuda lindring. Men för patienter med hälsoångest – en återkommande överdriven rädsla för allvarlig sjukdom – är lugnande besked inte tillräckligt.

Det är viktigt att skilja på hälsoångest och mildare sjukdomsoro. Vanlig sjukdomsoro är oftast »godartad« eftersom den leder till vårdsökande och andra hälsofrämjande vanor. Vid hälsoångest har rädslan tagit sig sådana proportioner att det blivit svårt att njuta av livet eller engagera sig i rutiner, arbete och relationer till andra. Rädslan är lättväckt och kan utlösas av många olika saker. Vanliga exempel är kroppsliga förändringar och sjukdomsrelaterade tidningsartiklar. Samsjukligheten med depression och andra ångesttillstånd är hög [4].

Patienter med hälsoångest blir inte långsiktigt hjälpta av frekvent återförsäkran från läkare. Lugnande besked ger en stark minskning av oron i stunden men patientens ångest, och behovet av att söka återförsäkran, återkommer snabbt [5].

I en retrospektiv brittisk studie följdes 50 vuxna som fick lugnande besked i samband med endoskopi [6]. Patienternas sjukdomsoro följdes från och med veckan inför endoskopi och upp till ett år efteråt. Patienterna delades upp i tre grupper baserat på hur stark sjukdomsoro de hade vid studiens början. Patienter med låga till måttliga nivåer fick en bestående effekt av lugnande besked och hade en låg genomsnittlig grad av sjukdomsoro under hela uppföljningsperioden. Patienter som hade en stark hälsoångestliknande oro inför undersökningen uppvisade ett helt annat mönster. Ångestreduktionen av återförsäkran var mycket stark, men bara 24 timmar efter undersökningen var gruppens genomsnittliga sjukdomsoro i stort sett densamma som inför besöket.

Med andra ord talar stark sjukdomsrädsla mot att lugnande besked är tillräckligt för att bryta patientens oro på lång sikt. En dramatisk lugnande effekt på kort sikt tycks dessutom vara av litet värde för att förutse framtida hälsoångest.

Fakta. Hälsoångest

• Fråga om patienten vill ha hjälp med sin oro för sjukdom.
• Avstå från nedsättande termer som »hypokondriker« eller »inbillningssjuk«.
• Hälsoångest är ett psykiskt syndrom med evidensbaserad behandling.
• KBT har god effekt vid hälsoångest.

En klar majoritet av patienter med hälsoångest är medvetna om att deras sjukdomsrädsla är överdriven, vilket är naturligt om vi jämför med andra rädslor. Exempelvis har personer med ormfobi oftast god insikt i det orimliga i att bära gummistövlar hela sommarhalvåret, aldrig vistas nära stenrösen, alltid cykla omvägar till sommarstugan och så vidare. Samma personer kan vara särskilt benägna att bedöma ormar som farliga, oberäkneliga och liknande. Men patientens primära problem är inte insikt, utan rädsla.

Patienten bör alltid tas på allvar. Det får aldrig bli så att en patient med hälsoångest får sämre somatisk vård på grund av sin sjukdomsoro. Samtidigt måste vården bygga på en medicinsk bedömning. Patienten bör erbjudas hjälp för sin hälsoångest i och med att den ofta är ett problem i sig. Varför bara lindra och trösta när vi kan bota?

Ett flertal randomiserade kontrollerade studier har visat att KBT har god effekt vid hälsoångest [7-9]. Antidepressiva läkemedel har också visat lovande resultat.

Författaren deltar i utveckling av internetförmedlad KBT för hälsoångest vid Gustavsbergs vårdcentral och Karolinska institutet.

Referenser

  1. Fink P, Sørensen L, Engberg M, et al. Somatization in primary care: prevalence, health care utilization, and general practitioner recognition. Psychosomatics. 1999;40(4):330-8.
  2. Peveler R, Kilkenny L, Kinmonth AL. Medically unexplained physical symptoms in primary care: a comparison of selfreport screening questionnaires and clinical opinion. J Psychosom Res. 1997;42(3):245-52.
  3. Nimnuan C, Hotopf M, Wessely S. Medically unexplained symptoms: an epidemiological study in seven specialities. J Psychosom Res. 2001;51(1):361-7.
  4. Sunderland M, Newby JM, Andrews G. Health anxiety in Australia: prevalence, comorbidity, disability and service use. Br J Psychiatry. 2013;202(1):56-61.
  5. Salkovskis PM, Warwick HM. Morbid preoccupations, health anxiety and reassurance: a cognitive-behavioural approach to hypochondriasis. Behav Res Ther. 1986;24(5):597-602.
  6. Lucock M, Morley S, White C, et al. Responses of consecutive patients to reassurance after gastroscopy: results of self administered questionnaire survey. BMJ. 1997;315(7108):572-5.
  7. Olatunji BO, Kauffman BY, Meltzer S, et al. Cognitive-behavioral therapy for hypochondriasis/health anxiety: a meta-analysis of treatment outcome and moderators. Behav Res Ther. 2014;58:65-74.
  8. Hedman E, Andersson G, Andersson E, et al. Internet-based cognitive-behavioural therapy for severe health anxiety: randomised controlled trial. Br J Psychiatry. 2011;198(3):230-6.
  9. Hedman E, Axelsson E, Görling A, et al. Internet-delivered exposure-based cognitive-behavioural therapy and behavioural stress management for severe health anxiety: randomised controlled trial. Br J Psychiatry. 2014;205(4):307-14.

Kommentarer (1)

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons