Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX6S Lakartidningen.se 2016-02-26

Sylf Stockholm:Vi behöver en tydlig och transparent rekryteringsprocess

Joanna Strömberg Johnson
ordförande, Sveriges yngre läkares förening, Stockholm; ST-läkare, lung- och allergikliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
joanna.strombergjohnson@gmail.com

Läkarstudenterna Jingcheng Zhao och Mamud Miyan efterlyser en transparent och meritokratisk rekryteringsprocess för vikarierande underläkare [1].

Sylf Stockholm instämmer i att vi behöver en tydlig och transparent process för tillsättning av tjänster för underläkare. Vidare behöver antalet utbildningstjänster utökas. Att arbetsgivare drar ner på tjänster för underläkare i så kallade vikariat utan att utöka antalet AT-tjänster med mer än ett fåtal är en ekvation som inte går ihop. 

Det här arbetar vi inom Sylf Stockholm oupphörligt med sedan länge. Vi för en dialog med arbetsgivarna och lyfter ständigt behovet av transparens vid utlysning och tillsättning av tjänster. Vi reagerar när vi ser att underläkare missgynnas. Samtal med AT-studierektorerna i Stockholm har resulterat i tydligare AT-annonser. Underläkare ska veta vad som meriteras vid tillsättning av en tjänst. På vissa sjukhus har vi även haft möjlighet att få inblick i rekryteringsprocessen för att kunna minska risken för diskriminering vid tillsättandet av AT-tjänster.

För att få mer kunskap om hur underläkare uppfattar rekryteringsprocessen kring AT gick vi i Sylf Stockholm i höstas ut med en enkät, och den kommer att gå ut även i vår. Är du underläkare som sökt AT i Stockholm så fyll i den! När vi är många som tycker samma sak är det lättare att påverka. 

Vi instämmer med Heidi Stensmyren, Läkarförbundet, och Emma Spak, Sylf, om att man inte enbart bör se till medicinska meriter vid tillsättandet av en tjänst, läkaryrket innefattar så mycket mer [2]. Du som underläkare ska däremot veta vad som är meriterande, och varför.

Sylf Stockholm har under föregående år bidragit med synpunkter på Läkarutbildningsutredningen. Vi är för förslaget om en sexårig legitimationsgrundande läkarutbildning, och positiva till att detta kompletteras med en introduktionsperiod för samtliga legitimerade läkare. Detta för att ta bort den flaskhals AT blivit, där underläkare behöver meritera sig via osäkra visstidsanställningar, och skapa en jämnare introduktion till arbetslivet för alla läkare oberoende av var man har läst sin läkarutbildning. Det främjar en rörlighet på arbetsmarknaden, såväl nationellt som internationellt.

Kommentarer (5)

 • Men utanför tullarna då ......?

  2016-02-26 15:03 | Att formalisera tillsättningen av alla underläkarvikariat före legitimering är inte rimligt - det leder till meningslös byråkratisering och tillförlitligt underlag saknas nästan jämt. Sedan finns det ju möjlighet att överväga de ibland lediga AT-tjänster utanför Stockholmsregionen .... .

  Sven Larsson, leg läk, Hemmet

  Jäv: anställt och bedömt många vikarier

 • Kommentar till S Larsson

  2016-02-26 17:27 | Hej Sven! Tack för din kommentar. AT och ST är tjänster som omges av särskild regelverk, och här bör det finnas såväl ett standardiserat anställningsförfarande, som en transparens kring hur underläkare väljs ut. För underläkare innan AT är det också önskvärt med en öppen process. Väntetiderna till AT ökar i hela landet, kortast väntetid finns i Västernorrland där väntetiderna enligt Sylts AT-ranking 2015 var 5,2 månader. Hela Sverige snittar på 9,8 månader. Läkarutbildningarna i Sverige byggs ut utan att motsvarande ökning sker av AT-platser, fler svenska läkare utbildar sig utomlands och läkare från andra länder som kommer hit behöver också ofta göra AT. Stora pensionsavgångar väntar samtidigt som vi har underläkare som inte kommer vidare i sin utbildning. Antalet AT-platser måste därför öka nu.

  Joanna Strömberg Johnson, Ordförande, Sylf Stockholm, ST-läkare, Lung- och allergikliniken, KS Huddinge

  Jäv: Se ovan.

 • Närmare bestämt - hur då?

  2016-02-29 12:05 | Att antalet AT-block bör öka, särskilt utanför universitetsorterna, för att motsvara behovet, är inte kontroversiellt liksom Inte heller att tillsättningen av AT/ST bör vara rimligt begriplig. Men hur hade ni konkret tänkt er att göra tillsättningen av kortare vikariat för icke legitimerade läkare till en "öppen process"? Hur skulle tillsättningen praktiskt gå till och vilka parametrar anser ni det relevant respektive inte relevant att ta hänsyn till vid tillsättningarna.

  Sven Larsson, leg läk, Hemma

  Jäv:

 • Re: Sven Larsson

  2016-03-09 20:52 | Tack för din kommentar. Utmaningen med att på ett bra sätt rekrytera duktiga nyexaminerade studenter för visstidsanställningar är inte unikt för svenska sjukvården. Utomlands och i andra branscher inom Sverige, t.ex. bank/finans/konsult/större företag, används ofta en kombination av ansökningar, referenser, kunskapsprov, case-interviews (analogt med patientfall), samt personliga intervjuer. Vi har skrivit de kriterier vi finner lämpliga, men det bör heller inte vara kontroversiellt. Vg se replik till din kommentar på vårt ursprungliga inlägg för mer detaljerat svar angående just de "parametrar" som skulle kunna tänkas vara lämpliga.

  Jingcheng Zhao, Läkarstudent, Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Balans med lojalitet

  2016-03-10 13:20 | Det krävs balans mellan efterfrågan och tillgång på AT. Antingen skall nyutexaminerad läkare genomgå AT, i vilket fall denna skall påbörjas direkt efter läkarexamen för att ha någon mening, eller också behövs AT inte, i så fall avskaffa den, vilket är vad EU förordrar men inte alla medlemsländer har accepterat, såsom t ex Sverige och Storbritannien. Patienter har rätt att skötas av kvalificerade läkare. Nyckeln är balans.

  Det är däremot svårt att förstå varför ni anser att ”ett matchningssystem skulle vara svårt att genomföra”. I fjol efterlyste jag i Dagens Medicin (no 23/15, sid 21) ett matchningssystem – "Det går att komma åt problemen med AT och ST" – och beskrev ett web-baserat system. En kommentator pålyste att ”så är det idag i Danmark, och det fungerar hur fint som helst!” Om det går att matcha på ena sidan av Öresund, varför inte denna?

  En annan kommentator höll mitt förslag en ”plan i bästa stalinistiska anda. Tack men nej tack.” Kanske en framtida kommentator kan byta ut ett par bokstäver. För inte så länge sedan mönstrade Sverige 50.000 ynglingar varje år. De som kom från storstäderna visste att även om man försökte ge dem regementen så nära som möjligt fanns det en risk att man hamnade i Boden eller Arvidsjaur; det fanns knep för att öka chansen att få placering där man föredrog. Framlidne Olof Palme gjorde sin lump på ett husarregemente i Skövde.

  När väl AT är fulbordad är det rimligt att man har möjligheten att vikariera på ett par jobb så man kan pröva på vilken specialisering skulle passa en.

  Man bör dock betänka att en klinikchef har mycket på sin tallrik. Om någon som har gjort AT söker upp chefen, presenterar sig och har med sig sitt CV och gör ett gott intryck, varför skall klinikchefen inte kunna anställa henne eller honom? Initiativförmåga är också en merit – och värd guld i det verkliga livet. Givetvis må personen i fråga först få komma tillbaka och träffa annan personal på kliniken men om alla känner sig bekväma och vitsord är goda, borde inte initiativ belönas? Det är också billigare och smidigare än att annonsera och hålla intervjuer. Den som inte har gjort AT har ex officio sämre meriter än den som har gjort AT.

  Kort fattat bör vårt primära mål vara att arbeta för att få balans mellan antalet AT-platser och utexaminerad läkarstudenter. Vi måste få sjukvården att ställa upp men då måste läkarstudenterna ställa upp lojalt också. Vårt mål skall vara att läkare blir legitimerade så snart som möjligt efter läkarexamen. Skulle AT avskaffas flyttas flaskhalsen bara fram till ST. Inte alla kan göra sin AT eller ST på Stureplan med en latte.

  Lars Breimer, docent underläkare, Laboratoriemedicin USÖ

  Jäv: Skrivit om AT och ST i Dagens Medicin

Kommentera

Kommentera

Nu utreds behovet av introduktion till ST

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Detta som en del i en förnyad läkarutbildning. () 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. () 28 JUL 2016

Annons Annons

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016