Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX6S Lakartidningen.se 2016-02-26

Sylf Stockholm:Vi behöver en tydlig och transparent rekryteringsprocess

Joanna Strömberg Johnson
ordförande, Sveriges yngre läkares förening, Stockholm; ST-läkare, lung- och allergikliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
joanna.strombergjohnson@gmail.com

Läkarstudenterna Jingcheng Zhao och Mamud Miyan efterlyser en transparent och meritokratisk rekryteringsprocess för vikarierande underläkare [1].

Sylf Stockholm instämmer i att vi behöver en tydlig och transparent process för tillsättning av tjänster för underläkare. Vidare behöver antalet utbildningstjänster utökas. Att arbetsgivare drar ner på tjänster för underläkare i så kallade vikariat utan att utöka antalet AT-tjänster med mer än ett fåtal är en ekvation som inte går ihop. 

Det här arbetar vi inom Sylf Stockholm oupphörligt med sedan länge. Vi för en dialog med arbetsgivarna och lyfter ständigt behovet av transparens vid utlysning och tillsättning av tjänster. Vi reagerar när vi ser att underläkare missgynnas. Samtal med AT-studierektorerna i Stockholm har resulterat i tydligare AT-annonser. Underläkare ska veta vad som meriteras vid tillsättning av en tjänst. På vissa sjukhus har vi även haft möjlighet att få inblick i rekryteringsprocessen för att kunna minska risken för diskriminering vid tillsättandet av AT-tjänster.

För att få mer kunskap om hur underläkare uppfattar rekryteringsprocessen kring AT gick vi i Sylf Stockholm i höstas ut med en enkät, och den kommer att gå ut även i vår. Är du underläkare som sökt AT i Stockholm så fyll i den! När vi är många som tycker samma sak är det lättare att påverka. 

Vi instämmer med Heidi Stensmyren, Läkarförbundet, och Emma Spak, Sylf, om att man inte enbart bör se till medicinska meriter vid tillsättandet av en tjänst, läkaryrket innefattar så mycket mer [2]. Du som underläkare ska däremot veta vad som är meriterande, och varför.

Sylf Stockholm har under föregående år bidragit med synpunkter på Läkarutbildningsutredningen. Vi är för förslaget om en sexårig legitimationsgrundande läkarutbildning, och positiva till att detta kompletteras med en introduktionsperiod för samtliga legitimerade läkare. Detta för att ta bort den flaskhals AT blivit, där underläkare behöver meritera sig via osäkra visstidsanställningar, och skapa en jämnare introduktion till arbetslivet för alla läkare oberoende av var man har läst sin läkarutbildning. Det främjar en rörlighet på arbetsmarknaden, såväl nationellt som internationellt.

Kommentarer (5)

 • Men utanför tullarna då ......?

  2016-02-26 15:03 | Att formalisera tillsättningen av alla underläkarvikariat före legitimering är inte rimligt - det leder till meningslös byråkratisering och tillförlitligt underlag saknas nästan jämt. Sedan finns det ju möjlighet att överväga de ibland lediga AT-tjänster utanför Stockholmsregionen .... .

  Sven Larsson, leg läk, Hemmet

  Jäv: anställt och bedömt många vikarier

 • Kommentar till S Larsson

  2016-02-26 17:27 | Hej Sven! Tack för din kommentar. AT och ST är tjänster som omges av särskild regelverk, och här bör det finnas såväl ett standardiserat anställningsförfarande, som en transparens kring hur underläkare väljs ut. För underläkare innan AT är det också önskvärt med en öppen process. Väntetiderna till AT ökar i hela landet, kortast väntetid finns i Västernorrland där väntetiderna enligt Sylts AT-ranking 2015 var 5,2 månader. Hela Sverige snittar på 9,8 månader. Läkarutbildningarna i Sverige byggs ut utan att motsvarande ökning sker av AT-platser, fler svenska läkare utbildar sig utomlands och läkare från andra länder som kommer hit behöver också ofta göra AT. Stora pensionsavgångar väntar samtidigt som vi har underläkare som inte kommer vidare i sin utbildning. Antalet AT-platser måste därför öka nu.

  Joanna Strömberg Johnson, Ordförande, Sylf Stockholm, ST-läkare, Lung- och allergikliniken, KS Huddinge

  Jäv: Se ovan.

 • Närmare bestämt - hur då?

  2016-02-29 12:05 | Att antalet AT-block bör öka, särskilt utanför universitetsorterna, för att motsvara behovet, är inte kontroversiellt liksom Inte heller att tillsättningen av AT/ST bör vara rimligt begriplig. Men hur hade ni konkret tänkt er att göra tillsättningen av kortare vikariat för icke legitimerade läkare till en "öppen process"? Hur skulle tillsättningen praktiskt gå till och vilka parametrar anser ni det relevant respektive inte relevant att ta hänsyn till vid tillsättningarna.

  Sven Larsson, leg läk, Hemma

  Jäv:

 • Re: Sven Larsson

  2016-03-09 20:52 | Tack för din kommentar. Utmaningen med att på ett bra sätt rekrytera duktiga nyexaminerade studenter för visstidsanställningar är inte unikt för svenska sjukvården. Utomlands och i andra branscher inom Sverige, t.ex. bank/finans/konsult/större företag, används ofta en kombination av ansökningar, referenser, kunskapsprov, case-interviews (analogt med patientfall), samt personliga intervjuer. Vi har skrivit de kriterier vi finner lämpliga, men det bör heller inte vara kontroversiellt. Vg se replik till din kommentar på vårt ursprungliga inlägg för mer detaljerat svar angående just de "parametrar" som skulle kunna tänkas vara lämpliga.

  Jingcheng Zhao, Läkarstudent, Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Balans med lojalitet

  2016-03-10 13:20 | Det krävs balans mellan efterfrågan och tillgång på AT. Antingen skall nyutexaminerad läkare genomgå AT, i vilket fall denna skall påbörjas direkt efter läkarexamen för att ha någon mening, eller också behövs AT inte, i så fall avskaffa den, vilket är vad EU förordrar men inte alla medlemsländer har accepterat, såsom t ex Sverige och Storbritannien. Patienter har rätt att skötas av kvalificerade läkare. Nyckeln är balans.

  Det är däremot svårt att förstå varför ni anser att ”ett matchningssystem skulle vara svårt att genomföra”. I fjol efterlyste jag i Dagens Medicin (no 23/15, sid 21) ett matchningssystem – "Det går att komma åt problemen med AT och ST" – och beskrev ett web-baserat system. En kommentator pålyste att ”så är det idag i Danmark, och det fungerar hur fint som helst!” Om det går att matcha på ena sidan av Öresund, varför inte denna?

  En annan kommentator höll mitt förslag en ”plan i bästa stalinistiska anda. Tack men nej tack.” Kanske en framtida kommentator kan byta ut ett par bokstäver. För inte så länge sedan mönstrade Sverige 50.000 ynglingar varje år. De som kom från storstäderna visste att även om man försökte ge dem regementen så nära som möjligt fanns det en risk att man hamnade i Boden eller Arvidsjaur; det fanns knep för att öka chansen att få placering där man föredrog. Framlidne Olof Palme gjorde sin lump på ett husarregemente i Skövde.

  När väl AT är fulbordad är det rimligt att man har möjligheten att vikariera på ett par jobb så man kan pröva på vilken specialisering skulle passa en.

  Man bör dock betänka att en klinikchef har mycket på sin tallrik. Om någon som har gjort AT söker upp chefen, presenterar sig och har med sig sitt CV och gör ett gott intryck, varför skall klinikchefen inte kunna anställa henne eller honom? Initiativförmåga är också en merit – och värd guld i det verkliga livet. Givetvis må personen i fråga först få komma tillbaka och träffa annan personal på kliniken men om alla känner sig bekväma och vitsord är goda, borde inte initiativ belönas? Det är också billigare och smidigare än att annonsera och hålla intervjuer. Den som inte har gjort AT har ex officio sämre meriter än den som har gjort AT.

  Kort fattat bör vårt primära mål vara att arbeta för att få balans mellan antalet AT-platser och utexaminerad läkarstudenter. Vi måste få sjukvården att ställa upp men då måste läkarstudenterna ställa upp lojalt också. Vårt mål skall vara att läkare blir legitimerade så snart som möjligt efter läkarexamen. Skulle AT avskaffas flyttas flaskhalsen bara fram till ST. Inte alla kan göra sin AT eller ST på Stureplan med en latte.

  Lars Breimer, docent underläkare, Laboratoriemedicin USÖ

  Jäv: Skrivit om AT och ST i Dagens Medicin

Kommentera

Kommentera

Kalciumtillskott kan öka risken för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons