Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX6S Lakartidningen.se 2016-02-26

Sylf Stockholm:Vi behöver en tydlig och transparent rekryteringsprocess

Joanna Strömberg Johnson
ordförande, Sveriges yngre läkares förening, Stockholm; ST-läkare, lung- och allergikliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
joanna.strombergjohnson@gmail.com

Läkarstudenterna Jingcheng Zhao och Mamud Miyan efterlyser en transparent och meritokratisk rekryteringsprocess för vikarierande underläkare [1].

Sylf Stockholm instämmer i att vi behöver en tydlig och transparent process för tillsättning av tjänster för underläkare. Vidare behöver antalet utbildningstjänster utökas. Att arbetsgivare drar ner på tjänster för underläkare i så kallade vikariat utan att utöka antalet AT-tjänster med mer än ett fåtal är en ekvation som inte går ihop. 

Det här arbetar vi inom Sylf Stockholm oupphörligt med sedan länge. Vi för en dialog med arbetsgivarna och lyfter ständigt behovet av transparens vid utlysning och tillsättning av tjänster. Vi reagerar när vi ser att underläkare missgynnas. Samtal med AT-studierektorerna i Stockholm har resulterat i tydligare AT-annonser. Underläkare ska veta vad som meriteras vid tillsättning av en tjänst. På vissa sjukhus har vi även haft möjlighet att få inblick i rekryteringsprocessen för att kunna minska risken för diskriminering vid tillsättandet av AT-tjänster.

För att få mer kunskap om hur underläkare uppfattar rekryteringsprocessen kring AT gick vi i Sylf Stockholm i höstas ut med en enkät, och den kommer att gå ut även i vår. Är du underläkare som sökt AT i Stockholm så fyll i den! När vi är många som tycker samma sak är det lättare att påverka. 

Vi instämmer med Heidi Stensmyren, Läkarförbundet, och Emma Spak, Sylf, om att man inte enbart bör se till medicinska meriter vid tillsättandet av en tjänst, läkaryrket innefattar så mycket mer [2]. Du som underläkare ska däremot veta vad som är meriterande, och varför.

Sylf Stockholm har under föregående år bidragit med synpunkter på Läkarutbildningsutredningen. Vi är för förslaget om en sexårig legitimationsgrundande läkarutbildning, och positiva till att detta kompletteras med en introduktionsperiod för samtliga legitimerade läkare. Detta för att ta bort den flaskhals AT blivit, där underläkare behöver meritera sig via osäkra visstidsanställningar, och skapa en jämnare introduktion till arbetslivet för alla läkare oberoende av var man har läst sin läkarutbildning. Det främjar en rörlighet på arbetsmarknaden, såväl nationellt som internationellt.

Kommentarer (5)

 • Men utanför tullarna då ......?

  2016-02-26 15:03 | Att formalisera tillsättningen av alla underläkarvikariat före legitimering är inte rimligt - det leder till meningslös byråkratisering och tillförlitligt underlag saknas nästan jämt. Sedan finns det ju möjlighet att överväga de ibland lediga AT-tjänster utanför Stockholmsregionen .... .

  Sven Larsson, leg läk, Hemmet

  Jäv: anställt och bedömt många vikarier

 • Kommentar till S Larsson

  2016-02-26 17:27 | Hej Sven! Tack för din kommentar. AT och ST är tjänster som omges av särskild regelverk, och här bör det finnas såväl ett standardiserat anställningsförfarande, som en transparens kring hur underläkare väljs ut. För underläkare innan AT är det också önskvärt med en öppen process. Väntetiderna till AT ökar i hela landet, kortast väntetid finns i Västernorrland där väntetiderna enligt Sylts AT-ranking 2015 var 5,2 månader. Hela Sverige snittar på 9,8 månader. Läkarutbildningarna i Sverige byggs ut utan att motsvarande ökning sker av AT-platser, fler svenska läkare utbildar sig utomlands och läkare från andra länder som kommer hit behöver också ofta göra AT. Stora pensionsavgångar väntar samtidigt som vi har underläkare som inte kommer vidare i sin utbildning. Antalet AT-platser måste därför öka nu.

  Joanna Strömberg Johnson, Ordförande, Sylf Stockholm, ST-läkare, Lung- och allergikliniken, KS Huddinge

  Jäv: Se ovan.

 • Närmare bestämt - hur då?

  2016-02-29 12:05 | Att antalet AT-block bör öka, särskilt utanför universitetsorterna, för att motsvara behovet, är inte kontroversiellt liksom Inte heller att tillsättningen av AT/ST bör vara rimligt begriplig. Men hur hade ni konkret tänkt er att göra tillsättningen av kortare vikariat för icke legitimerade läkare till en "öppen process"? Hur skulle tillsättningen praktiskt gå till och vilka parametrar anser ni det relevant respektive inte relevant att ta hänsyn till vid tillsättningarna.

  Sven Larsson, leg läk, Hemma

  Jäv:

 • Re: Sven Larsson

  2016-03-09 20:52 | Tack för din kommentar. Utmaningen med att på ett bra sätt rekrytera duktiga nyexaminerade studenter för visstidsanställningar är inte unikt för svenska sjukvården. Utomlands och i andra branscher inom Sverige, t.ex. bank/finans/konsult/större företag, används ofta en kombination av ansökningar, referenser, kunskapsprov, case-interviews (analogt med patientfall), samt personliga intervjuer. Vi har skrivit de kriterier vi finner lämpliga, men det bör heller inte vara kontroversiellt. Vg se replik till din kommentar på vårt ursprungliga inlägg för mer detaljerat svar angående just de "parametrar" som skulle kunna tänkas vara lämpliga.

  Jingcheng Zhao, Läkarstudent, Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Balans med lojalitet

  2016-03-10 13:20 | Det krävs balans mellan efterfrågan och tillgång på AT. Antingen skall nyutexaminerad läkare genomgå AT, i vilket fall denna skall påbörjas direkt efter läkarexamen för att ha någon mening, eller också behövs AT inte, i så fall avskaffa den, vilket är vad EU förordrar men inte alla medlemsländer har accepterat, såsom t ex Sverige och Storbritannien. Patienter har rätt att skötas av kvalificerade läkare. Nyckeln är balans.

  Det är däremot svårt att förstå varför ni anser att ”ett matchningssystem skulle vara svårt att genomföra”. I fjol efterlyste jag i Dagens Medicin (no 23/15, sid 21) ett matchningssystem – "Det går att komma åt problemen med AT och ST" – och beskrev ett web-baserat system. En kommentator pålyste att ”så är det idag i Danmark, och det fungerar hur fint som helst!” Om det går att matcha på ena sidan av Öresund, varför inte denna?

  En annan kommentator höll mitt förslag en ”plan i bästa stalinistiska anda. Tack men nej tack.” Kanske en framtida kommentator kan byta ut ett par bokstäver. För inte så länge sedan mönstrade Sverige 50.000 ynglingar varje år. De som kom från storstäderna visste att även om man försökte ge dem regementen så nära som möjligt fanns det en risk att man hamnade i Boden eller Arvidsjaur; det fanns knep för att öka chansen att få placering där man föredrog. Framlidne Olof Palme gjorde sin lump på ett husarregemente i Skövde.

  När väl AT är fulbordad är det rimligt att man har möjligheten att vikariera på ett par jobb så man kan pröva på vilken specialisering skulle passa en.

  Man bör dock betänka att en klinikchef har mycket på sin tallrik. Om någon som har gjort AT söker upp chefen, presenterar sig och har med sig sitt CV och gör ett gott intryck, varför skall klinikchefen inte kunna anställa henne eller honom? Initiativförmåga är också en merit – och värd guld i det verkliga livet. Givetvis må personen i fråga först få komma tillbaka och träffa annan personal på kliniken men om alla känner sig bekväma och vitsord är goda, borde inte initiativ belönas? Det är också billigare och smidigare än att annonsera och hålla intervjuer. Den som inte har gjort AT har ex officio sämre meriter än den som har gjort AT.

  Kort fattat bör vårt primära mål vara att arbeta för att få balans mellan antalet AT-platser och utexaminerad läkarstudenter. Vi måste få sjukvården att ställa upp men då måste läkarstudenterna ställa upp lojalt också. Vårt mål skall vara att läkare blir legitimerade så snart som möjligt efter läkarexamen. Skulle AT avskaffas flyttas flaskhalsen bara fram till ST. Inte alla kan göra sin AT eller ST på Stureplan med en latte.

  Lars Breimer, docent underläkare, Laboratoriemedicin USÖ

  Jäv: Skrivit om AT och ST i Dagens Medicin

Kommentera

Kommentera
bild

Fullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Annons Annons

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Depression som tilltar över tid kopplades till ökad risk för demens

Nya rön | Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry. () 24 MAJ 2016

bild

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (5 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (2 kommentarer) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons