Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXUC Lakartidningen.se 2016-02-23

Replik från Läkarförbundet och Sylf:»Vi ställer alltid krav på en öppen och transparent rekrytering«

Heidi Stensmyren
ordförande, Sveriges läkarförbund

Emma Spak
ordförande, Sveriges yngre läkares förening

Läkarstudenterna Jingcheng Zhao och Mamud Miyan efterlyser en transparent och meritokratisk rekryteringsprocess för vikariat som underläkare [1].

Läkarförbundet och Sylf är eniga med författarna om behovet av tydligare rekryteringsprocesser vid anställning av läkare. I våra kontakter med arbetsgivarna ställer vi därför krav på en öppen och transparent rekrytering till samtliga läkartjänster. Utlysning av tjänster främjar den geografiska rörligheten bland läkare, och tillsammans med en transparent anställningsprocess minskar det risken för otillbörlig diskriminering och vänskapskorruption.

Vi arbetar för att arbetsgivarna i förväg ska definiera vad som är meriterande för en utlyst tjänst och att de sedan ska hålla fast vid kravprofilen vid rekryteringen. Kravet på mer genomarbetad rekrytering driver vi främst via Läkarförbundets och Sylfs lokalavdelningar gentemot de enskilda landstingen och regionerna; detta gäller inte minst för AT- och ST-läkartjänster.

Vi tror inte att det är rimligt, eller önskvärt, att begränsa de egenskaper och kompetenser som efterfrågas vid anställning av läkare till att enkom gälla det medicinska området. Andra kvaliteter såsom ledarskapserfarenheter, språkkunskap, vetenskaplig erfarenhet och pedagogisk färdighet är viktiga i det kliniska arbetet. Arbetsgivarna måste kunna efterfråga den kompetens och de egenskaper som behövs för den aktuella tjänsten.

Läkarförbundet och Sylf förespråkar också ett genomförande av läkarutbildningsutredningens förslag med en sexårig legitimationsgrundande läkarutbildning för att minska flaskhalsarna inom läkarnas vidareutbildning och bidra till en förbättrad progression genom grund- och vidareutbildning. Efter läkarexamen förespråkar vi en specialisering bestående av en ettårig introduktionstjänst och en specialitetsspecifik ST-tjänst.

I samband med rekrytering och anställning bör omfattning, ansvar och villkor för eventuell introduktionsutbildning klargöras. Vidare måste själva anställningsformen vara tydlig. Om anställningen är tidsbegränsad ska villkoren för en eventuell fortsatt anställning vara fastställd.

Läs mer:
Underläkarvikariat bör tillsättas öppet och meritokratiskt

Kommentarer (8)

 • Vad har kraven gett för resultat?

  2016-02-24 21:01 | När började Läkarförbundet "ställa krav på en öppen och transparent rekrytering till samtliga läkartjänster"? När jag sökte mitt första underläkarvikariat för snart sju år sedan såg det likadant ut som Jingcheng Zhao och Mamud Miyan beskriver dagens situation. Det vore rimligt att samtliga kliniker som anställer vikarierande underläkare (före och efter läkarexamen) utlyser dessa tjänster exempelvis på sjukhusets hemsida.

  Simon Larsson, ST-läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Beklämmande

  2016-02-25 10:46 | Jag finner Läkarförbundets svar både verklighetsfrämmande och beklämmande intetsägande. Jingcheng Zhao och Mamud Miyan lyfter fram ett viktigt problem – den rådande nepotismen och godtyckligheten vid tillsättningar av underläkartjänster – som rimligen förstärks av den märkliga avsaknaden av betyg på de svenska läkarutbildningarna. Jag instämmer helt i Simon Larssons kommentar, Läkarförbundet har mig veterligen inte gjort något i denna fråga. Varför inte kommentera eller bemöta något av de helt rimliga förslag som Zhao och Miyan lyfter fram?

  Gustaf Edgren, ST-läkare / docent, Karolinska Sjukhuset / Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Arbetsgivaren som är svaret skyldig

  2016-02-25 13:37 | Troligen finns redan, åtminstone gällande jobb inom Landstinget, lagtext som reglerar detta. Landstingen har ju krav på verka för b.la. Mångfald, motverka diskriminering, verka för jämställdhet m m vid rekrytering och det är sannolikt möjligt att anmäla att en tjänst inte utlysts inom rådande lagrum. Anställningsbeslut inom offentlig sektor kan ju dessutom överklagas av den som upplever sig felbehandlad.

  Johanna Ranes, Läkare och Civilekonom, Norra Stockholm Psykiatri fn föräldraledig

  Jäv:

 • Replik till föregående kommentarer

  2016-03-09 20:45 | Tack för era kommentarer och ert stöd! Precis som Simon Larsson kommenterar har vi inte sett något resultat av dessa krav. Vi kommer publicera ett enkätsvar i Läkartidningen inom kort där vi har sett att väldigt få sökande känner sig trygga i hur rekryteringsprocessen fungerar. Troligtvis är det mycket värre än för 7 år sedan då söktrycket har ökat markant i och med att det numera examineras många fler läkarstudenter. Vi hade också önskat, som Gustaf Edgren kommenterar, att ha en mer konstruktiv debatt angående de åtgärder som skulle kunna göra situationen bättre. Johanna Ranes, jag vet inte hur det skulle fungera för visstidsanställningar? Som du säger så finns dessa lagrum för en bra anledning, men tyvärr följer vi inte lagens bakomliggande principer i dagens sätt att rekrytera underläkare.

  Jingcheng Zhao, Läkarstudent, Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Varför särbehandla läkare vid anställning?

  2016-03-10 18:29 | Det finns veterligen inte någon juridisk detaljreglering av anställningsförfarandet för vare sig vikarierande bespisningspersonal, arbetare vid bandet på volvo, barnmorskor, sjuksköter, civilingenjörer eller ekonomer utan arbetsgivaren anställer i huvudsak den man finner lämpligast för sin verksamhet. Så ser arbetlivet ut på de flesta håll - vare sig man vill eller inte. Varför skulle man ha särskilt formaliserat anställningsförfarande för underläkarvikarier?

  Sven Larsson, leg läk, Hemma

  Jäv:

 • Re: Sven Larsson

  2016-03-11 13:32 | Du har rätt i att det inte finns någon reglering av anställning i privata sektorn, förutom Diskrimineringslagen. Dock regleras detta i den offentliga sektorn då det är skattepengar som används. Det bör vara rimligt att samhället är med och ser till att de pengarna används på mest effektiva sätt. I slutändan är det samhället som betalar för läkartjänsterna och rimligtvis bör patienterna få kräva att de tjänsterna erbjuds till de mest kompetenta. Vi menar att det har blivit en absurd situation för utexaminerade läkarstudenter där det inte finns något som helst system för att belöna de som har valt att ha högre ambitioner och jobbat hårdare under 5.5 års tid på läkarprogrammet. Konsekvenserna blir att man istället engagerar sig inom annat, där det lönar sig att vara duktig, istället för att satsa på att bli duktiga kliniker. Ska det vara så?

  Jingcheng Zhao, Läkarstudent, Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Duktighet svårt att mäta

  2016-03-15 08:16 | Angående diskussionen ovan om villa meriter som ska räknas vid underläkarvik. Varför inte bara gå på vem som kommit längst i sin utbildning? Rimligtvis bör den som tagit examen vara ngt mer erfaren än den som precis gått ut termin 9, oavsett övrig form av (arbetslivs-)erfarenhet. Vid lika lång utbildning lottas platserna. Detta skulle innebära minimalt med arbete för schemaläggaren/klinikchefen och vara mer rättvist än dagens system byggt på kontakter. God medicinsk förmåga får man hoppas att alla med godkända kurser har. Då behöver inte heller hänsyn tas till godtyckliga mått som lämplighet eller "förmåga att handlägga patienter", saker som spelar mindre roll för ett första underläkarvik och färdigheter som man förhoppningsvis lär sig under dessa. Kanske ett system liknande kommunernas feriejobbsverksamhet, där man inte söker en specifik specialitet utan blir tilldelad en enligt ovanstående fördelningsprincip?

  Simon Larsson, ST-läkare, med dr, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Systemfel med allvarliga konsekvenser för samhälle, ekonomi och utvecklingspotential

  2016-03-25 10:11 | Missförhållanden vid rekrytering är utbredda i många landsting som därmed blir ansvariga för att förslösa enorma värden för framtida kompetensförsörjning inom vård och vetenskap. Förlusten är inte bara personlig för drabbade nyutexaminerade. Samhället förlorar också initiativ till klinisk forskning och utveckling av tillämpningar av ny kunskap genom att AT-rekryterarna närsynt nobbar hög forskarkompetens villig att viga sitt kall för klinisk tjänstgöring för sjukas väl. Egendomligt är att det inte sällan visar sig omöjligt att hos landstingen väcka ett ansvar för regional utveckling även där stat och privata skapat förutsättningar genom att pumpa in miljarder i närstående universitetsmiljöer. Ett konkret exempel handlar om Kronoberg läns landsting och Linnéuniversitetet i Växjö. Jag mötte där under mer än 15 års erfarenhet med försök att etablera en kommunikation i ämnet ett ointresse och en kontaktlös isolering som balanserar på gränsen till ingrott forskningsförakt. En sådan inställning måste vara en hämsko när regionen vill bli delaktig i Kalmars läkarutbildning under Linköpings universitets överinseende. Jag delar fullt ut den kritik som framförts i detta forum och ser en lösning genom central reglering. Vi måste ha ett nationellt system med helhetslösningar som kan garantera framtida kompetensförsörjning: AT bör därför i linje med EU:s direktiv ersättas av praktiktjänstgöring i form av obligatoriska vikariat som automatiskt ingår i och erbjuds alla som avlagt läkarexamen.

  Nils-Göran Areskoug, bitr professor, docent, läkare, Are Akademi vid Open Lab KTH

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Tillverkaren överger Macchiarini-metoden

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (1 kommentar) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (6 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

143 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons