Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXUC Lakartidningen.se 2016-02-23

Replik från Läkarförbundet och Sylf:»Vi ställer alltid krav på en öppen och transparent rekrytering«

Heidi Stensmyren
ordförande, Sveriges läkarförbund

Emma Spak
ordförande, Sveriges yngre läkares förening

Läkarstudenterna Jingcheng Zhao och Mamud Miyan efterlyser en transparent och meritokratisk rekryteringsprocess för vikariat som underläkare [1].

Läkarförbundet och Sylf är eniga med författarna om behovet av tydligare rekryteringsprocesser vid anställning av läkare. I våra kontakter med arbetsgivarna ställer vi därför krav på en öppen och transparent rekrytering till samtliga läkartjänster. Utlysning av tjänster främjar den geografiska rörligheten bland läkare, och tillsammans med en transparent anställningsprocess minskar det risken för otillbörlig diskriminering och vänskapskorruption.

Vi arbetar för att arbetsgivarna i förväg ska definiera vad som är meriterande för en utlyst tjänst och att de sedan ska hålla fast vid kravprofilen vid rekryteringen. Kravet på mer genomarbetad rekrytering driver vi främst via Läkarförbundets och Sylfs lokalavdelningar gentemot de enskilda landstingen och regionerna; detta gäller inte minst för AT- och ST-läkartjänster.

Vi tror inte att det är rimligt, eller önskvärt, att begränsa de egenskaper och kompetenser som efterfrågas vid anställning av läkare till att enkom gälla det medicinska området. Andra kvaliteter såsom ledarskapserfarenheter, språkkunskap, vetenskaplig erfarenhet och pedagogisk färdighet är viktiga i det kliniska arbetet. Arbetsgivarna måste kunna efterfråga den kompetens och de egenskaper som behövs för den aktuella tjänsten.

Läkarförbundet och Sylf förespråkar också ett genomförande av läkarutbildningsutredningens förslag med en sexårig legitimationsgrundande läkarutbildning för att minska flaskhalsarna inom läkarnas vidareutbildning och bidra till en förbättrad progression genom grund- och vidareutbildning. Efter läkarexamen förespråkar vi en specialisering bestående av en ettårig introduktionstjänst och en specialitetsspecifik ST-tjänst.

I samband med rekrytering och anställning bör omfattning, ansvar och villkor för eventuell introduktionsutbildning klargöras. Vidare måste själva anställningsformen vara tydlig. Om anställningen är tidsbegränsad ska villkoren för en eventuell fortsatt anställning vara fastställd.

Läs mer:
Underläkarvikariat bör tillsättas öppet och meritokratiskt

Kommentarer (8)

 • Vad har kraven gett för resultat?

  2016-02-24 21:01 | När började Läkarförbundet "ställa krav på en öppen och transparent rekrytering till samtliga läkartjänster"? När jag sökte mitt första underläkarvikariat för snart sju år sedan såg det likadant ut som Jingcheng Zhao och Mamud Miyan beskriver dagens situation. Det vore rimligt att samtliga kliniker som anställer vikarierande underläkare (före och efter läkarexamen) utlyser dessa tjänster exempelvis på sjukhusets hemsida.

  Simon Larsson, ST-läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Beklämmande

  2016-02-25 10:46 | Jag finner Läkarförbundets svar både verklighetsfrämmande och beklämmande intetsägande. Jingcheng Zhao och Mamud Miyan lyfter fram ett viktigt problem – den rådande nepotismen och godtyckligheten vid tillsättningar av underläkartjänster – som rimligen förstärks av den märkliga avsaknaden av betyg på de svenska läkarutbildningarna. Jag instämmer helt i Simon Larssons kommentar, Läkarförbundet har mig veterligen inte gjort något i denna fråga. Varför inte kommentera eller bemöta något av de helt rimliga förslag som Zhao och Miyan lyfter fram?

  Gustaf Edgren, ST-läkare / docent, Karolinska Sjukhuset / Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Arbetsgivaren som är svaret skyldig

  2016-02-25 13:37 | Troligen finns redan, åtminstone gällande jobb inom Landstinget, lagtext som reglerar detta. Landstingen har ju krav på verka för b.la. Mångfald, motverka diskriminering, verka för jämställdhet m m vid rekrytering och det är sannolikt möjligt att anmäla att en tjänst inte utlysts inom rådande lagrum. Anställningsbeslut inom offentlig sektor kan ju dessutom överklagas av den som upplever sig felbehandlad.

  Johanna Ranes, Läkare och Civilekonom, Norra Stockholm Psykiatri fn föräldraledig

  Jäv:

 • Replik till föregående kommentarer

  2016-03-09 20:45 | Tack för era kommentarer och ert stöd! Precis som Simon Larsson kommenterar har vi inte sett något resultat av dessa krav. Vi kommer publicera ett enkätsvar i Läkartidningen inom kort där vi har sett att väldigt få sökande känner sig trygga i hur rekryteringsprocessen fungerar. Troligtvis är det mycket värre än för 7 år sedan då söktrycket har ökat markant i och med att det numera examineras många fler läkarstudenter. Vi hade också önskat, som Gustaf Edgren kommenterar, att ha en mer konstruktiv debatt angående de åtgärder som skulle kunna göra situationen bättre. Johanna Ranes, jag vet inte hur det skulle fungera för visstidsanställningar? Som du säger så finns dessa lagrum för en bra anledning, men tyvärr följer vi inte lagens bakomliggande principer i dagens sätt att rekrytera underläkare.

  Jingcheng Zhao, Läkarstudent, Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Varför särbehandla läkare vid anställning?

  2016-03-10 18:29 | Det finns veterligen inte någon juridisk detaljreglering av anställningsförfarandet för vare sig vikarierande bespisningspersonal, arbetare vid bandet på volvo, barnmorskor, sjuksköter, civilingenjörer eller ekonomer utan arbetsgivaren anställer i huvudsak den man finner lämpligast för sin verksamhet. Så ser arbetlivet ut på de flesta håll - vare sig man vill eller inte. Varför skulle man ha särskilt formaliserat anställningsförfarande för underläkarvikarier?

  Sven Larsson, leg läk, Hemma

  Jäv:

 • Re: Sven Larsson

  2016-03-11 13:32 | Du har rätt i att det inte finns någon reglering av anställning i privata sektorn, förutom Diskrimineringslagen. Dock regleras detta i den offentliga sektorn då det är skattepengar som används. Det bör vara rimligt att samhället är med och ser till att de pengarna används på mest effektiva sätt. I slutändan är det samhället som betalar för läkartjänsterna och rimligtvis bör patienterna få kräva att de tjänsterna erbjuds till de mest kompetenta. Vi menar att det har blivit en absurd situation för utexaminerade läkarstudenter där det inte finns något som helst system för att belöna de som har valt att ha högre ambitioner och jobbat hårdare under 5.5 års tid på läkarprogrammet. Konsekvenserna blir att man istället engagerar sig inom annat, där det lönar sig att vara duktig, istället för att satsa på att bli duktiga kliniker. Ska det vara så?

  Jingcheng Zhao, Läkarstudent, Karolinska Institutet

  Jäv:

 • Duktighet svårt att mäta

  2016-03-15 08:16 | Angående diskussionen ovan om villa meriter som ska räknas vid underläkarvik. Varför inte bara gå på vem som kommit längst i sin utbildning? Rimligtvis bör den som tagit examen vara ngt mer erfaren än den som precis gått ut termin 9, oavsett övrig form av (arbetslivs-)erfarenhet. Vid lika lång utbildning lottas platserna. Detta skulle innebära minimalt med arbete för schemaläggaren/klinikchefen och vara mer rättvist än dagens system byggt på kontakter. God medicinsk förmåga får man hoppas att alla med godkända kurser har. Då behöver inte heller hänsyn tas till godtyckliga mått som lämplighet eller "förmåga att handlägga patienter", saker som spelar mindre roll för ett första underläkarvik och färdigheter som man förhoppningsvis lär sig under dessa. Kanske ett system liknande kommunernas feriejobbsverksamhet, där man inte söker en specifik specialitet utan blir tilldelad en enligt ovanstående fördelningsprincip?

  Simon Larsson, ST-läkare, med dr, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Systemfel med allvarliga konsekvenser för samhälle, ekonomi och utvecklingspotential

  2016-03-25 10:11 | Missförhållanden vid rekrytering är utbredda i många landsting som därmed blir ansvariga för att förslösa enorma värden för framtida kompetensförsörjning inom vård och vetenskap. Förlusten är inte bara personlig för drabbade nyutexaminerade. Samhället förlorar också initiativ till klinisk forskning och utveckling av tillämpningar av ny kunskap genom att AT-rekryterarna närsynt nobbar hög forskarkompetens villig att viga sitt kall för klinisk tjänstgöring för sjukas väl. Egendomligt är att det inte sällan visar sig omöjligt att hos landstingen väcka ett ansvar för regional utveckling även där stat och privata skapat förutsättningar genom att pumpa in miljarder i närstående universitetsmiljöer. Ett konkret exempel handlar om Kronoberg läns landsting och Linnéuniversitetet i Växjö. Jag mötte där under mer än 15 års erfarenhet med försök att etablera en kommunikation i ämnet ett ointresse och en kontaktlös isolering som balanserar på gränsen till ingrott forskningsförakt. En sådan inställning måste vara en hämsko när regionen vill bli delaktig i Kalmars läkarutbildning under Linköpings universitets överinseende. Jag delar fullt ut den kritik som framförts i detta forum och ser en lösning genom central reglering. Vi måste ha ett nationellt system med helhetslösningar som kan garantera framtida kompetensförsörjning: AT bör därför i linje med EU:s direktiv ersättas av praktiktjänstgöring i form av obligatoriska vikariat som automatiskt ingår i och erbjuds alla som avlagt läkarexamen.

  Nils-Göran Areskoug, bitr professor, docent, läkare, Are Akademi vid Open Lab KTH

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons