Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWXP Lakartidningen.se 2016-02-01

Vilket ansvar har medförfattare?

Johnny Ludvigsson
senior professor i pediatrik, Linköpings universitet
Johnny.Ludvigsson@liu.se

Att vara medförfattare till en vetenskaplig publikation betyder meriter, bidrar till möjlighet att få forskningsanslag, och kan ligga till grund för lön, tjänster etc – förutom äran och glädjen. Ju tyngre tidskrift (högre impaktfaktor) desto bättre, liksom ju fler som citerar. Men det bör också innebära aktiv del i det arbete som publicerats, liksom ansvar för att detta är korrekt. 

Enligt gällande internationella rekommendationer [1] ska medförfattarskap kräva  

 1. Substantial contributions to the conception or design of the work; or the acquisition, analysis, or interpretation of data for the work
 2. Drafting the work or revising it critically for important intellectual content
 3. Final approval of the version to be published
 4. Agreement to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.

Alla dessa fyra krav måste uppfyllas. Det räcker inte med att tillhöra ett forskningsprojekts grupp. Det krävs att den som är medförfattare någorlunda väl kan ansvara för innehållet i publikationen.

I samband med »den etiska härdsmältan« på Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset [2] framkommer hur oetisk forskning med dödlig utgång har genomförts och fått fortsätta, till och med trots att den externa utredarens granskning avslöjat och påtalat forskningsfusk.

Men det visar också hur ett stort antal forskare/medförfattare [3] uppenbarligen antingen inte kan ansvara för innehållet i sin publikation, eller varit medansvariga till att fusket inte avslöjades. Vissa må kanske vara förlåtna, för det brukar anses berättigat att exempelvis sådana som bidragit med material (exempelvis läkare som rekryterat patienter till en klinisk läkemedelsprövning) får vara medförfattare utan att de kanske senare har detaljerad kunskap om resultatanalys. Men nog borde det väl finnas fler än en person (Paolo Macchiarini själv) som haft kännedom om hur det såg ut i luftstrupen som beskrevs som normal trots att åtgärder krävdes för att patienten inte skulle kvävas till döds? Och vad hade etikprövningsnämnden sagt?

Tyvärr åsidosätts internationella rekommendationer för författarskap allt oftare. Det finns kända forskningsprojekt där alla som vid tillfället råkar tillhöra forskargruppen automatiskt blir medförfattare till alla publikationer, vilket framgår när man slår upp deras namn i PubMed. Det gäller även i fall där vederbörande saknar relevant utbildning, än mindre har varit med om att designa studien, rekrytera deltagare, statistiskt bearbeta materialet eller dylikt, och därmed inte kan försvara innehållet i artiklarna.

Risken ökar att forskningsfusk inte uppdagas om en stor grupp – ibland respekterade namn – står som garant för att allt är korrekt. Det är dags att fundera på värdet av dagens mode att göra enorma satsningar på »stjärnor« som ska ge glans och berömmelse, men även på vad medförfattarskap innebär.

Författaren tillhandahåller abstrakt på engelska på e-postadressen Johnny.Ludvigsson@liu.se

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

 1. International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Defining the role of authors and contributors. Who is an author?
 2. Risberg B. Karolinska är etikens Tjernobyl. Läkartidningen. 2016;113;DWWE.
 3. Jungebluth P, Alici E, Baiguera S, Le Blanc K, Blomberg P, Bozóky B, Crowley C, Einarsson O, Grinnemo KH, Gudbjartsson T, Le Guyader S, Henriksson G, Hermanson O, Juto JE, Leidner B, Lilja T, Liska J, Luedde T, Lundin V, Moll G, Nilsson B, Roderburg C, Strömblad S, Sutlu T, Teixeira AI, Watz E, Seifalian A, Macchiarini P. Tracheobronchial transplantation with a stem-cell-seeded bioartificial nanocomposite: a proof-of-concept study. Lancet. 2011;378(9808):1997-2004.

Kommentarer (2)

 • Vi har även svenska regler

  2016-02-01 17:33 | ”Gränserna för vad som är forskningsfusk är flytande”.[1] Vetenskapsrådet och Sveriges universitets- och högskoleförbund definierade år 2007 vetenskaplig oredlighet som ”handlingar eller underlåtelser i samband med forskning, vilka leder till falska eller förvrängda forskningsresultat eller ger vilseledande uppgifter om en persons insats i forskningen. För ansvar krävs att den vetenskapliga oredligheten begåtts uppsåtligen eller av grov oaktsamhet”.

  Så är t ex svenska universitet och högskolor sedan 2006 såsom arbetsgivare skyldiga att utreda misstanke om oredlighet i forskning[2] och en expertgrupp för oredlighet ska inrättas för forskning vid Centrala etikprövningsnämnden.[3] ”Det har ifrågasatts att den nya gruppen ska kunna bli effektiv”.[4]

  Expertgruppen ska lämna yttranden när ett universitet eller en högskola utreder misstänkt forskningsfusk. Den oredlighetsgrupp som funnits hos Vetenskapsrådet sedan 2002 lades ned november 2008, men tills den nya expertgruppen blir klar får Vetenskapsrådet fortsätta arbetet.[5] Det lär dröja innan den nu föreslagna instansen kan börja arbeta. Förhoppningsvis tillkommer en definition av oredlighetsbegreppet vilka just nu saknas i propositionen. Hur som helst fortsätter forskningsfusket i Sverige enligt en artikel i Läkartidningen 2010.[6]

  [1] Prof. em Andrus Viidik i Läkartidningen 2009-09-01.
  [2] enligt Högskoleförordningen 16 §.
  [3] enligt forskningspropositionen Ett lyft för forskning och innovation, 2008/09:50.
  [4] Andrus Viidik citerade Forsman B.: Tandlöst förslag mot forskningsfusk. Forskning & Framsteg; 2009.
  http://www.fof.se/tidning/2009/1/tandlostforslag-mot-forskningsfusk(2015-12-27)
  [5] http://www.vr.se/ Sökning på oredlighet ger här 147 träffar (2013-12-16) och 189 träffar (2015-12-19).
  [6] Läkartidningen 2010-01-26 nummer 4.

  Sigvard Lingh, Psykolog, Psykologverksamheten i Uppsala

  Jäv:

 • Medförfattare

  2016-02-02 08:48 | Är det inte lite väl sent att fundera över detta nu?Jag disp 1999 och påbörjade mitt avh arb 1985. redan 1985 var jag förundrad över begreppet medförfattare när vederbörande inte ens läst manus.

  Ulla-Märta Albertsson, Öl, Med dr, Psykiatrimott Gamlestaden

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. () 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (12 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons