Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYT7 Lakartidningen.se 2016-03-14

Replik till Carl-Gustaf Elinder:Aktiv hälsostyrning – varken ny eller okänd intervention

Gustaf Edgren, docent, senior veten­skaplig rådgivare, Health Navigator AB; forskare, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostati­stik, Karolinska institutet, Stockholm 

gustaf.edgren@ki.se

Jacqueline Andersson, fil dr, Health ­Navigator AB, Stockholm

Anders Dolk, docent, tidigare chefläkare, Landstinget i Uppsala län; nu verksamhetschef, Kungsholmens hudklinik; Hidroskliniken i Sverige

Jarl Torgerson, docent, regionläkare, regionkansliet, Västra Götalandsregionen

Svante Nyberg, med dr, divisionschef, Landstinget Sörmland

Tommy Skau, docent, vårddirektör, Landstinget i Östergötland

Birger C Forsberg, docent, enhetschef, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting; institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet, Stockholm

Joachim Werr, med dr, vd, Health Navigator AB, Stockholm

Gunnar Öhlén, docent, chefläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Carl-Gustaf Elinder tycks vara av uppfattningen [1] att vi presenterar resultat av en klinisk prövningsstudie [2]. Det är tyvärr en feltolkning. Vår studie sammanfattar ett flerårigt projekt där vi både utvecklat och utvärderat implementeringen av en arbetsmetod, inte ett läkemedel. Studien ska därför läsas och tolkas som implementerings- och interventionsforskning, där vi här valt att monitorera implementering av aktiv hälsostyrning genom en pragmatisk randomiserad studie.

Denna typ av studie skiljer sig från traditionella kliniska prövningsstudier, där interventionen som sådan är konstant. På ett kontrollerat sätt förändrade och förbättrade vi gradvis interventionen av aktiv hälsostyrning, och när vi bättre förstod vilka målgrupper som har mest nytta av den förbättrades också resultaten, vilket ses mot slutet av studien.

Det bör för övrigt påpekas att den signifikant minskade inläggningsfrekvensen under sista studieåret kvarstår även efter justering för multipla jämförelser. Det vi publicerat är ingen klinisk prövningsstudie av en enskild och konstant intervention, och därmed tappar merparten av Carl-Gustaf Elinders kommentarer relevans. 

Aktiv hälsostyrning är en svensk anpassning av de internationellt vanligt förekommande arbetsmodellerna »case management« och «disease management«. Dessa arbetsmodeller har utvecklats under flera decennier och olika varianter används också för många olika patientgrupper runt om i världen. Det är varken en ny eller okänd arbetsmodell och intervention.

Att den ena delstudien inte skulle vara korrekt randomiserad, som Carl-Gustaf Elinder påstår, stämmer inte. Zelenmodellen är en förvisso ovanlig, men i sig korrekt studiedesign, som har fördelar i form av en ökad generaliserbarhet, enkelhet och en minskad känslighet för »Hawthorne-effekter«, vilka annars kan uppstå i situationer som denna [3, 4]. Samtidigt gör det oväntat stora antalet icke-deltagande att effekterna underskattades i båda riktningar, vilket vi själva också påpekar. Detta omöjliggör dock inte tolkning av resultaten, utan ger snarare en bild som mer rättvist speglar vilka resultat som kan förväntas i rutinmässig klinisk praxis.

Slutligen konstaterar vi att det utvecklingsarbete som vi presenterar rönt internationellt intresse just på grund av tillvägagångssättet med kontrollerad utveckling och implementering. Just nu pågår omfattande randomiserade studier av samma arbetsmodell i Danmark och England. Vår förhoppning är därmed också att det vetenskapliga stödet för aktiv hälsostyrning, i den form vi presenterar här, ytterligare kommer att öka i framtiden.

Läs mer:
Bristande evidens för resultat av »aktiv hälsostyrning«

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Gustaf Edgren har mottagit konsultarvode från Health Navigator AB för rådgivning rörande studiedesign och statistiska analyser. Jacqueline Andersson är anställd vid Health Navigator AB. Joachim Werr är vd för Health Navigator AB, som bistått i utvecklingen. 

Kommentarer (1)

 • Författarna undviker den viktigaste delen av min kritik

  2016-03-30 08:25 | Edgren och medförfattare hänvisar till att de genomfört »implementerings- och interventionsforskning« och undviker den viktigaste delen av min kritik (Bristande evidens för resultat av »aktiv hälsostyrning«. Läkartidningen. 2016;113:DYAZ) - att resultaten är skakiga och inte tydligt visar att aktiv hälsostyrning gör någon nytta.

  Gruppen har snarare på ett adaptivt sätt tolkat sina otydliga resultat till att argumentera för att vårdcoaching är av värde, och hänvisar till att det nu skall införas i andra länder. Detta som en del i marknadsföring av ett koncept som Health Navigator vill sälja utan att i detalj redovisa hur man jobbar.

  Varför har man, om inte i marknadsföringssyfte, publicerat en nära identisk artikel såväl internationellt som i Läkartidningen?

  Carl-Gustaf Elinder, professor, Karolinska institutet; , ordförande, Stockholms medicinska råd

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Karolinska institutet ber patienter om ursäkt

Nyheter | Karin Dahlman-Wright, rektor vid Karolinska institutet, KI, beklagar nu om Karolinska institutet utövat påtryckningar i rekryteringen av Paolo Macchiarini och framför en ursäkt till patienter och anhöriga. () 31 AUG 2016

Två verksamhetschefer
på Karolinska tar timeout

Nyheter | Som en följd av den kritik som Kjell Asplund riktat mot operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset har två chefer på sjukhuset nu tagit timeout. Det meddelade sjukhusdirektören Melvin Samsom vid en pressträff på onsdagen. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Annons Annons

Sjukhusdirektören: »Det som
har inträffat är helt oacceptabelt«

Nyheter | »Vi tar utredningens resultat på största allvar.« Det säger Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom i en kommentar till den svidande kritik som sjukhuset får i Kjell Asplunds utredning av Macchiarini-fallet. (3 kommentarer) 31 AUG 2016

bild

Sjukhuset får svidande kritik i Asplunds Macchiarini-utredning

Nyheter | Karolinska universitetssjukhusets utredning av Macchiarini-fallet, som letts av professor emeritus Kjell Asplund, visar på en lång rad brister. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Fel att psykiatrer »jagas bort«

Debatt | Är IVO:s förfarande etiskt och rimligt, undrar Anders Elverfors, utifrån egna erfarenheter av myndighetens sätt att handlägga ärenden.  (1 kommentar) 31 AUG 2016

Vinsttak på 8 procent förs fram

Nyheter | Nu diskuteras ett tak på 8 procent för vinster i välfärden, uppger SVT Nyheter. Regeringens utredare, det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu, ska presentera sitt förslag senaste den 1 november. (1 kommentar) 31 AUG 2016

bild

HPV-vaccin ökade inte förekomst av ännu en autoimmun sjukdom

Nya rön | HPV-vaccination av svenska flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom ökade inte förekomsten av ny autoimmun sjukdom, enligt en svensk kohortstudie. () 31 AUG 2016

Läkare får göra kort konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. (2 kommentarer) 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. (1 kommentar) 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (3 kommentarer) 29 AUG 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons