Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYSD Lakartidningen.se 2016-03-10

Stockholms barn- och äldrelandstingsråd om BB Sophia:Ansvar är att välja framkomliga vägar

Ella Bohlin
barn- och äldrelandstingsråd (KD), Stockholms läns landsting

Det är svårt att se vad personalen på BB Sophia genom Pär Ansved och Maria Herbstman vinner på att sprida oro kring Stockholms förlossningsvård och påstå att de politiska partier som infört privata alternativ skulle ha en ovilja mot dessa. Beskedet har, utifrån helhetsbilden och den samlade expertisen, under hela processen kring BB Sophia varit att kapaciteten finns. Samtidigt har både jag och alla andra i ledningen för Stockholms läns landsting tydligt sagt att vi uppskattar BB Sophia och arbetar för valfrihet för födande kvinnor.

Något som debattörerna inte tar upp, inte heller i sin »fakta«-sammanställning, är anledningen till att BB Sophia stänger. Som Praktikertjänsts vd har berättat räknade vårdgivaren fel. Kalkylerna för hyra, personalkostnader med mera gick inte ihop och därför har man valt att säga upp avtalet med landstinget. Vi beklagar detta. Sedan beskedet har ett intensivt arbete pågått i landstinget för trygga förlossningar, och för att så många kvinnor som möjligt även i fortsättningen ska kunna föda på det sjukhus de har valt i första hand.

BB Sophia genomför i år 1 100 förlossningar. Under året kommer de andra förlossningsklinikerna i Stockholm att öka sin verksamhet. Södersjukhuset tar emot 900 fler, Danderyds Sjukhus/BB Stockholm 650 fler, Södertälje sjukhus 425 fler och Karolinska universitetssjukhuset 950 fler. Totalt ökar kapaciteten med 2 925 förlossningar.

Tillsammans med BB Sophias verksamhet kommer alltså landstinget att kunna täcka upp för de 3 200 förlossningar BB Sophia genomförde under 2015 samt årets beräknade ökning av antalet förlossningar. Sjukhusen har också gett oss besked om att de klarar kapaciteten när det gäller neonatalvården.

I det längre perspektivet har vi fått klartecken för att bygga BB på S:t Görans sjukhus. Det finns också planer på andra lösningar. Redan i dag kan vi slå fast att en rad åtgärder kommer att realiseras som bland annat går ut på att utöka antalet förlossningar på befintliga sjukhus.

Den ekonomiska ersättningen ser likadan ut för BB Sophia som för andra kliniker. Det är inte en lösning att ge ekonomiskt stöd från landstinget för att täcka upp det privat drivna BB Sophias underskott. Vi skulle i så fall inom kort få påhälsning av en rad vårdgivare som vill ha hjälp med sin ekonomi. För debattörerna som efterfrågar ansvar bör det vara uppenbart att den vägen inte är framkomlig.

Redan i dag sker över 92 procent av alla förlossningar i Stockholms län på det sjukhus som den födande kvinnan valt i första hand. 99,85 procent får plats på någon förlossningsklinik i Stockholms län. 96 procent är enligt patientenkäten nöjda med den vård de har fått. Min plan är att de siffrorna ska bli ännu bättre, att gravida kvinnor inte ska oroa sig för var de ska föda och att personalens arbetsbörda ska bli lättare. Det är ett scenario som är fullt realistiskt.

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons