Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYSD Lakartidningen.se 2016-03-10

Stockholms barn- och äldrelandstingsråd om BB Sophia:Ansvar är att välja framkomliga vägar

Ella Bohlin
barn- och äldrelandstingsråd (KD), Stockholms läns landsting

Det är svårt att se vad personalen på BB Sophia genom Pär Ansved och Maria Herbstman vinner på att sprida oro kring Stockholms förlossningsvård och påstå att de politiska partier som infört privata alternativ skulle ha en ovilja mot dessa. Beskedet har, utifrån helhetsbilden och den samlade expertisen, under hela processen kring BB Sophia varit att kapaciteten finns. Samtidigt har både jag och alla andra i ledningen för Stockholms läns landsting tydligt sagt att vi uppskattar BB Sophia och arbetar för valfrihet för födande kvinnor.

Något som debattörerna inte tar upp, inte heller i sin »fakta«-sammanställning, är anledningen till att BB Sophia stänger. Som Praktikertjänsts vd har berättat räknade vårdgivaren fel. Kalkylerna för hyra, personalkostnader med mera gick inte ihop och därför har man valt att säga upp avtalet med landstinget. Vi beklagar detta. Sedan beskedet har ett intensivt arbete pågått i landstinget för trygga förlossningar, och för att så många kvinnor som möjligt även i fortsättningen ska kunna föda på det sjukhus de har valt i första hand.

BB Sophia genomför i år 1 100 förlossningar. Under året kommer de andra förlossningsklinikerna i Stockholm att öka sin verksamhet. Södersjukhuset tar emot 900 fler, Danderyds Sjukhus/BB Stockholm 650 fler, Södertälje sjukhus 425 fler och Karolinska universitetssjukhuset 950 fler. Totalt ökar kapaciteten med 2 925 förlossningar.

Tillsammans med BB Sophias verksamhet kommer alltså landstinget att kunna täcka upp för de 3 200 förlossningar BB Sophia genomförde under 2015 samt årets beräknade ökning av antalet förlossningar. Sjukhusen har också gett oss besked om att de klarar kapaciteten när det gäller neonatalvården.

I det längre perspektivet har vi fått klartecken för att bygga BB på S:t Görans sjukhus. Det finns också planer på andra lösningar. Redan i dag kan vi slå fast att en rad åtgärder kommer att realiseras som bland annat går ut på att utöka antalet förlossningar på befintliga sjukhus.

Den ekonomiska ersättningen ser likadan ut för BB Sophia som för andra kliniker. Det är inte en lösning att ge ekonomiskt stöd från landstinget för att täcka upp det privat drivna BB Sophias underskott. Vi skulle i så fall inom kort få påhälsning av en rad vårdgivare som vill ha hjälp med sin ekonomi. För debattörerna som efterfrågar ansvar bör det vara uppenbart att den vägen inte är framkomlig.

Redan i dag sker över 92 procent av alla förlossningar i Stockholms län på det sjukhus som den födande kvinnan valt i första hand. 99,85 procent får plats på någon förlossningsklinik i Stockholms län. 96 procent är enligt patientenkäten nöjda med den vård de har fått. Min plan är att de siffrorna ska bli ännu bättre, att gravida kvinnor inte ska oroa sig för var de ska föda och att personalens arbetsbörda ska bli lättare. Det är ett scenario som är fullt realistiskt.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons