Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYSD Lakartidningen.se 2016-03-10

Stockholms barn- och äldrelandstingsråd om BB Sophia:Ansvar är att välja framkomliga vägar

Ella Bohlin
barn- och äldrelandstingsråd (KD), Stockholms läns landsting

Det är svårt att se vad personalen på BB Sophia genom Pär Ansved och Maria Herbstman vinner på att sprida oro kring Stockholms förlossningsvård och påstå att de politiska partier som infört privata alternativ skulle ha en ovilja mot dessa. Beskedet har, utifrån helhetsbilden och den samlade expertisen, under hela processen kring BB Sophia varit att kapaciteten finns. Samtidigt har både jag och alla andra i ledningen för Stockholms läns landsting tydligt sagt att vi uppskattar BB Sophia och arbetar för valfrihet för födande kvinnor.

Något som debattörerna inte tar upp, inte heller i sin »fakta«-sammanställning, är anledningen till att BB Sophia stänger. Som Praktikertjänsts vd har berättat räknade vårdgivaren fel. Kalkylerna för hyra, personalkostnader med mera gick inte ihop och därför har man valt att säga upp avtalet med landstinget. Vi beklagar detta. Sedan beskedet har ett intensivt arbete pågått i landstinget för trygga förlossningar, och för att så många kvinnor som möjligt även i fortsättningen ska kunna föda på det sjukhus de har valt i första hand.

BB Sophia genomför i år 1 100 förlossningar. Under året kommer de andra förlossningsklinikerna i Stockholm att öka sin verksamhet. Södersjukhuset tar emot 900 fler, Danderyds Sjukhus/BB Stockholm 650 fler, Södertälje sjukhus 425 fler och Karolinska universitetssjukhuset 950 fler. Totalt ökar kapaciteten med 2 925 förlossningar.

Tillsammans med BB Sophias verksamhet kommer alltså landstinget att kunna täcka upp för de 3 200 förlossningar BB Sophia genomförde under 2015 samt årets beräknade ökning av antalet förlossningar. Sjukhusen har också gett oss besked om att de klarar kapaciteten när det gäller neonatalvården.

I det längre perspektivet har vi fått klartecken för att bygga BB på S:t Görans sjukhus. Det finns också planer på andra lösningar. Redan i dag kan vi slå fast att en rad åtgärder kommer att realiseras som bland annat går ut på att utöka antalet förlossningar på befintliga sjukhus.

Den ekonomiska ersättningen ser likadan ut för BB Sophia som för andra kliniker. Det är inte en lösning att ge ekonomiskt stöd från landstinget för att täcka upp det privat drivna BB Sophias underskott. Vi skulle i så fall inom kort få påhälsning av en rad vårdgivare som vill ha hjälp med sin ekonomi. För debattörerna som efterfrågar ansvar bör det vara uppenbart att den vägen inte är framkomlig.

Redan i dag sker över 92 procent av alla förlossningar i Stockholms län på det sjukhus som den födande kvinnan valt i första hand. 99,85 procent får plats på någon förlossningsklinik i Stockholms län. 96 procent är enligt patientenkäten nöjda med den vård de har fått. Min plan är att de siffrorna ska bli ännu bättre, att gravida kvinnor inte ska oroa sig för var de ska föda och att personalens arbetsbörda ska bli lättare. Det är ett scenario som är fullt realistiskt.

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (8 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons