Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYZI Lakartidningen.se 2016-03-18

Replik till Viktor Madsen:Bollen ligger hos Utbildningsdepartementet

Heidi Stensmyren
ordförande i Sveriges läkarförbund

Emma Spak
ordförande, Sveriges yngre läkares förening

Vi tackar Viktor Madsen för artikeln om den viktiga frågan om AT och därmed nyexaminerade läkares väg ut på arbetsmarknaden. AT är en central del i Läkarförbundets utbildningspolitik. Precis som Viktor Madsen skriver innebär väntetiden till AT att vården bemannas av olegitimerade underläkare utan rätt till handledning. Det är olyckligt både för patientsäkerheten och för den enskilde underläkaren.

Det innebär också svårigheter att komma till rätta med den nationella läkarförsörjningen. Vi instämmer således till fullo i problembeskrivningen och åsikten att staten har ett ansvar för att utforma ett system som fungerar. Läkarförbundet och Sylf har därför efterlyst en ökad statlig samordning kring hela utbildningskedjan för att minska väntetiderna och påskynda genomströmningen. Däremot skulle inte en alltigenom statlig styrning av AT-dimensioneringen leda till en fungerande arbetsmarknad för nyutexaminerade läkare.

I ljuset av de brister som den nuvarande utbildningsstrukturen innebär för både individ och samhälle ställer sig Läkarförbundet och Sylf positiva till de förslag som presenterades i Läkarutbildningsutredningen (SOU 2013:15).

Här föreslås grundutbildningen leda till legitimering. Allmäntjänstgöringen i sin nuvarande form föreslås dock avvecklas, vilket vi ser problem med. Det är viktigt att den funktion som AT i dag har som introduktion till ett självständigt yrkesutövande inte försvinner. Därför förordar Läkarförbundet och Sylf en introduktionstjänstgöring som inledning på specialiseringen.

Dels skulle det innebära att flaskhalsarna i läkarnas vidareutbildning elimineras, dels att alla läkare, oavsett utbildningsland, får möjlighet till samma introduktion till den svenska arbetsmarknaden.

Det skulle också innebära att läkaren är legitimerad och får en helt annan ställning på arbetsmarknaden än den examinerade men icke legitimerade läkaren som väntar på att få göra AT har. Vi har haft möten med såväl Sveriges Kommuner och landsting som Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet om detta.

Bollen ligger nu hos Utbildningsdepartementet. Vi hoppas inom kort att få se konkreta förslag på hur framtidens läkarutbildning ska se ut.

Läs mer:

Väntetiden till AT en flaskhals – staten bör ta över ansvaret

Kommentera

Kommentera

Flera läkare missade diagnos – IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons