Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYZI Lakartidningen.se 2016-03-18

Replik till Viktor Madsen:Bollen ligger hos Utbildningsdepartementet

Heidi Stensmyren
ordförande i Sveriges läkarförbund

Emma Spak
ordförande, Sveriges yngre läkares förening

Vi tackar Viktor Madsen för artikeln om den viktiga frågan om AT och därmed nyexaminerade läkares väg ut på arbetsmarknaden. AT är en central del i Läkarförbundets utbildningspolitik. Precis som Viktor Madsen skriver innebär väntetiden till AT att vården bemannas av olegitimerade underläkare utan rätt till handledning. Det är olyckligt både för patientsäkerheten och för den enskilde underläkaren.

Det innebär också svårigheter att komma till rätta med den nationella läkarförsörjningen. Vi instämmer således till fullo i problembeskrivningen och åsikten att staten har ett ansvar för att utforma ett system som fungerar. Läkarförbundet och Sylf har därför efterlyst en ökad statlig samordning kring hela utbildningskedjan för att minska väntetiderna och påskynda genomströmningen. Däremot skulle inte en alltigenom statlig styrning av AT-dimensioneringen leda till en fungerande arbetsmarknad för nyutexaminerade läkare.

I ljuset av de brister som den nuvarande utbildningsstrukturen innebär för både individ och samhälle ställer sig Läkarförbundet och Sylf positiva till de förslag som presenterades i Läkarutbildningsutredningen (SOU 2013:15).

Här föreslås grundutbildningen leda till legitimering. Allmäntjänstgöringen i sin nuvarande form föreslås dock avvecklas, vilket vi ser problem med. Det är viktigt att den funktion som AT i dag har som introduktion till ett självständigt yrkesutövande inte försvinner. Därför förordar Läkarförbundet och Sylf en introduktionstjänstgöring som inledning på specialiseringen.

Dels skulle det innebära att flaskhalsarna i läkarnas vidareutbildning elimineras, dels att alla läkare, oavsett utbildningsland, får möjlighet till samma introduktion till den svenska arbetsmarknaden.

Det skulle också innebära att läkaren är legitimerad och får en helt annan ställning på arbetsmarknaden än den examinerade men icke legitimerade läkaren som väntar på att få göra AT har. Vi har haft möten med såväl Sveriges Kommuner och landsting som Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet om detta.

Bollen ligger nu hos Utbildningsdepartementet. Vi hoppas inom kort att få se konkreta förslag på hur framtidens läkarutbildning ska se ut.

Läs mer:

Väntetiden till AT en flaskhals – staten bör ta över ansvaret

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016