Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYZI Lakartidningen.se 2016-03-18

Replik till Viktor Madsen:Bollen ligger hos Utbildningsdepartementet

Heidi Stensmyren
ordförande i Sveriges läkarförbund

Emma Spak
ordförande, Sveriges yngre läkares förening

Vi tackar Viktor Madsen för artikeln om den viktiga frågan om AT och därmed nyexaminerade läkares väg ut på arbetsmarknaden. AT är en central del i Läkarförbundets utbildningspolitik. Precis som Viktor Madsen skriver innebär väntetiden till AT att vården bemannas av olegitimerade underläkare utan rätt till handledning. Det är olyckligt både för patientsäkerheten och för den enskilde underläkaren.

Det innebär också svårigheter att komma till rätta med den nationella läkarförsörjningen. Vi instämmer således till fullo i problembeskrivningen och åsikten att staten har ett ansvar för att utforma ett system som fungerar. Läkarförbundet och Sylf har därför efterlyst en ökad statlig samordning kring hela utbildningskedjan för att minska väntetiderna och påskynda genomströmningen. Däremot skulle inte en alltigenom statlig styrning av AT-dimensioneringen leda till en fungerande arbetsmarknad för nyutexaminerade läkare.

I ljuset av de brister som den nuvarande utbildningsstrukturen innebär för både individ och samhälle ställer sig Läkarförbundet och Sylf positiva till de förslag som presenterades i Läkarutbildningsutredningen (SOU 2013:15).

Här föreslås grundutbildningen leda till legitimering. Allmäntjänstgöringen i sin nuvarande form föreslås dock avvecklas, vilket vi ser problem med. Det är viktigt att den funktion som AT i dag har som introduktion till ett självständigt yrkesutövande inte försvinner. Därför förordar Läkarförbundet och Sylf en introduktionstjänstgöring som inledning på specialiseringen.

Dels skulle det innebära att flaskhalsarna i läkarnas vidareutbildning elimineras, dels att alla läkare, oavsett utbildningsland, får möjlighet till samma introduktion till den svenska arbetsmarknaden.

Det skulle också innebära att läkaren är legitimerad och får en helt annan ställning på arbetsmarknaden än den examinerade men icke legitimerade läkaren som väntar på att få göra AT har. Vi har haft möten med såväl Sveriges Kommuner och landsting som Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet om detta.

Bollen ligger nu hos Utbildningsdepartementet. Vi hoppas inom kort att få se konkreta förslag på hur framtidens läkarutbildning ska se ut.

Läs mer:

Väntetiden till AT en flaskhals – staten bör ta över ansvaret

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

139 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons