Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXHM Lakartidningen.se 2016-03-04

Depression och evidens – Stockholm är inte Sverige

Birgitta Wickberg
docent, Göteborgs universitet (senior); leg psykolog

birgitta.wickberg@gmail.com

Pamela Massoudi
fil dr, leg psykolog, Region Kronoberg

Björn Salomonsson och Rolf Sandell tar i ett intressant debattinlägg i LT 5/2016 [1] upp viktiga frågor om evidensbaserad praktik vid psykisk sjukdom. Vi instämmer i att det undersökande samtalet är särskilt viktigt när det gäller psykiska tillstånd som till exempel depression, vars etiologi, typ, djup, duration och samsjuklighet inte enkelt låter sig fångas med skattningsskalor.

Att KBT alltför ensidigt kommit att framstå som den förhärskande, ibland till och med allenarådande psykologiska depressionsbehandlingen i Sverige är bekymmersamt. Likaså att SSRI ordineras i brist på tillgång till psykologisk behandling. Målet bör vara att kunna matcha patientens behov utifrån anamnes, psykosociala förhållanden och önskemål med för henne/honom rätt behandlingsmetod.

Vi vill kommentera exemplet med de tre mammorna som troligen har postpartumdepression. Till vår förvåning hänvisar Björn Salomonsson och Rolf Sandell till ett lokalt dokument, en vårdplan för Stockholms läns landsting. Men Stockholm är inte Sverige! 

Om de i stället går till Socialstyrelsens nationella riktlinjer [2], finner de ett särskilt avsnitt för perinatalperioden. För nyblivna mammor med depressiva symtom eller lindrig depression rekommenderas stödjande samtalsbehandling, och för måttlig depression i första hand psykologisk behandling med KBT, interpersonell eller psykodynamisk terapi, och i andra hand läkemedelsbehandling med antidepressiva.

För patienten som i debattinlägget beskrivs ha problem i parrelationen hade förmodligen interpersonell terapi – med sin relationella inriktning – varit att föredra [3]. Vidare bör man inte glömma bort partnern, eller spädbarnet och eventuella behov av samspelsbehandling, då vi vet att det inte alltid räcker att behandla mamman för hennes depression [4].

Ett annat nationellt dokument som kan vara användbart är den webbaserade rikshandboken i barnhälsovård [5] där depression hos nyblivna mammor och även pappor beskrivs.

Läs slutreplik:
Faktum kvarstår – evidens inom psykiatrin är komplicerat

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

 1. Salomonsson B, Sandell R. Om psykisk sjukdom och evidens. Läkartidningen. 2016;113:DTY3.
 2. Nationella riktlinjer för behandling av depressionssjukdomar och ångesttillstånd. Stockholm: Socialstyrelsen; 2010.
 3. Stuart S, Koleva H. Psychological treatments for perinatal depression. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2014;28(1):61-70.
 4. Gunlicks ML, Weissman MM. Change in child psychopathology with improvement in parental depression: a systematic review. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2008;47(4):379-89.
 5. Wickberg B. Depression hos nyblivna mammor och screening med EPDS. Psykisk hälsa. Rikshandboken i barnhälsovård. 16 jan 2015.

Kommentarer (1)

 • Psykologer: Var psykologer, inte B-läkare!

  2016-03-04 17:01 | Det gör mig bedrövad att läsa en replik från två legitimerade psykologer, som uppenbarligen helt har anammat det biopsykiatriska perspektivet på psykisk ohälsa - tyvärr i likhet med så oerhört många av sina kolleger. Varför använder ni sådana begrepp och uttryck som "psykisk sjukdom" eller "vars etiologi, typ, djup, duration och samsjuklighet"? Har ni glömt er egen utbildning? Vi behöver återfå en psykologkår, som betraktar psykisk ohälsa i dess psykosociala sammanhang och som använder en terminologi som motsvarar det perspektivet!

  Hannes Qvarfordt, brukarföreträdare, Ombud för föreningarna RSMH-Livet/-Näckrosen, Göteborg

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons