Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXHM Lakartidningen.se 2016-03-04

Depression och evidens – Stockholm är inte Sverige

Birgitta Wickberg
docent, Göteborgs universitet (senior); leg psykolog

birgitta.wickberg@gmail.com

Pamela Massoudi
fil dr, leg psykolog, Region Kronoberg

Björn Salomonsson och Rolf Sandell tar i ett intressant debattinlägg i LT 5/2016 [1] upp viktiga frågor om evidensbaserad praktik vid psykisk sjukdom. Vi instämmer i att det undersökande samtalet är särskilt viktigt när det gäller psykiska tillstånd som till exempel depression, vars etiologi, typ, djup, duration och samsjuklighet inte enkelt låter sig fångas med skattningsskalor.

Att KBT alltför ensidigt kommit att framstå som den förhärskande, ibland till och med allenarådande psykologiska depressionsbehandlingen i Sverige är bekymmersamt. Likaså att SSRI ordineras i brist på tillgång till psykologisk behandling. Målet bör vara att kunna matcha patientens behov utifrån anamnes, psykosociala förhållanden och önskemål med för henne/honom rätt behandlingsmetod.

Vi vill kommentera exemplet med de tre mammorna som troligen har postpartumdepression. Till vår förvåning hänvisar Björn Salomonsson och Rolf Sandell till ett lokalt dokument, en vårdplan för Stockholms läns landsting. Men Stockholm är inte Sverige! 

Om de i stället går till Socialstyrelsens nationella riktlinjer [2], finner de ett särskilt avsnitt för perinatalperioden. För nyblivna mammor med depressiva symtom eller lindrig depression rekommenderas stödjande samtalsbehandling, och för måttlig depression i första hand psykologisk behandling med KBT, interpersonell eller psykodynamisk terapi, och i andra hand läkemedelsbehandling med antidepressiva.

För patienten som i debattinlägget beskrivs ha problem i parrelationen hade förmodligen interpersonell terapi – med sin relationella inriktning – varit att föredra [3]. Vidare bör man inte glömma bort partnern, eller spädbarnet och eventuella behov av samspelsbehandling, då vi vet att det inte alltid räcker att behandla mamman för hennes depression [4].

Ett annat nationellt dokument som kan vara användbart är den webbaserade rikshandboken i barnhälsovård [5] där depression hos nyblivna mammor och även pappor beskrivs.

Läs slutreplik:
Faktum kvarstår – evidens inom psykiatrin är komplicerat

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

 1. Salomonsson B, Sandell R. Om psykisk sjukdom och evidens. Läkartidningen. 2016;113:DTY3.
 2. Nationella riktlinjer för behandling av depressionssjukdomar och ångesttillstånd. Stockholm: Socialstyrelsen; 2010.
 3. Stuart S, Koleva H. Psychological treatments for perinatal depression. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2014;28(1):61-70.
 4. Gunlicks ML, Weissman MM. Change in child psychopathology with improvement in parental depression: a systematic review. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2008;47(4):379-89.
 5. Wickberg B. Depression hos nyblivna mammor och screening med EPDS. Psykisk hälsa. Rikshandboken i barnhälsovård. 16 jan 2015.

Kommentarer (1)

 • Psykologer: Var psykologer, inte B-läkare!

  2016-03-04 17:01 | Det gör mig bedrövad att läsa en replik från två legitimerade psykologer, som uppenbarligen helt har anammat det biopsykiatriska perspektivet på psykisk ohälsa - tyvärr i likhet med så oerhört många av sina kolleger. Varför använder ni sådana begrepp och uttryck som "psykisk sjukdom" eller "vars etiologi, typ, djup, duration och samsjuklighet"? Har ni glömt er egen utbildning? Vi behöver återfå en psykologkår, som betraktar psykisk ohälsa i dess psykosociala sammanhang och som använder en terminologi som motsvarar det perspektivet!

  Hannes Qvarfordt, brukarföreträdare, Ombud för föreningarna RSMH-Livet/-Näckrosen, Göteborg

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons