Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXHM Lakartidningen.se 2016-03-04

Depression och evidens – Stockholm är inte Sverige

Birgitta Wickberg
docent, Göteborgs universitet (senior); leg psykolog

birgitta.wickberg@gmail.com

Pamela Massoudi
fil dr, leg psykolog, Region Kronoberg

Björn Salomonsson och Rolf Sandell tar i ett intressant debattinlägg i LT 5/2016 [1] upp viktiga frågor om evidensbaserad praktik vid psykisk sjukdom. Vi instämmer i att det undersökande samtalet är särskilt viktigt när det gäller psykiska tillstånd som till exempel depression, vars etiologi, typ, djup, duration och samsjuklighet inte enkelt låter sig fångas med skattningsskalor.

Att KBT alltför ensidigt kommit att framstå som den förhärskande, ibland till och med allenarådande psykologiska depressionsbehandlingen i Sverige är bekymmersamt. Likaså att SSRI ordineras i brist på tillgång till psykologisk behandling. Målet bör vara att kunna matcha patientens behov utifrån anamnes, psykosociala förhållanden och önskemål med för henne/honom rätt behandlingsmetod.

Vi vill kommentera exemplet med de tre mammorna som troligen har postpartumdepression. Till vår förvåning hänvisar Björn Salomonsson och Rolf Sandell till ett lokalt dokument, en vårdplan för Stockholms läns landsting. Men Stockholm är inte Sverige! 

Om de i stället går till Socialstyrelsens nationella riktlinjer [2], finner de ett särskilt avsnitt för perinatalperioden. För nyblivna mammor med depressiva symtom eller lindrig depression rekommenderas stödjande samtalsbehandling, och för måttlig depression i första hand psykologisk behandling med KBT, interpersonell eller psykodynamisk terapi, och i andra hand läkemedelsbehandling med antidepressiva.

För patienten som i debattinlägget beskrivs ha problem i parrelationen hade förmodligen interpersonell terapi – med sin relationella inriktning – varit att föredra [3]. Vidare bör man inte glömma bort partnern, eller spädbarnet och eventuella behov av samspelsbehandling, då vi vet att det inte alltid räcker att behandla mamman för hennes depression [4].

Ett annat nationellt dokument som kan vara användbart är den webbaserade rikshandboken i barnhälsovård [5] där depression hos nyblivna mammor och även pappor beskrivs.

Läs slutreplik:
Faktum kvarstår – evidens inom psykiatrin är komplicerat

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

 1. Salomonsson B, Sandell R. Om psykisk sjukdom och evidens. Läkartidningen. 2016;113:DTY3.
 2. Nationella riktlinjer för behandling av depressionssjukdomar och ångesttillstånd. Stockholm: Socialstyrelsen; 2010.
 3. Stuart S, Koleva H. Psychological treatments for perinatal depression. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2014;28(1):61-70.
 4. Gunlicks ML, Weissman MM. Change in child psychopathology with improvement in parental depression: a systematic review. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2008;47(4):379-89.
 5. Wickberg B. Depression hos nyblivna mammor och screening med EPDS. Psykisk hälsa. Rikshandboken i barnhälsovård. 16 jan 2015.

Kommentarer (1)

 • Psykologer: Var psykologer, inte B-läkare!

  2016-03-04 17:01 | Det gör mig bedrövad att läsa en replik från två legitimerade psykologer, som uppenbarligen helt har anammat det biopsykiatriska perspektivet på psykisk ohälsa - tyvärr i likhet med så oerhört många av sina kolleger. Varför använder ni sådana begrepp och uttryck som "psykisk sjukdom" eller "vars etiologi, typ, djup, duration och samsjuklighet"? Har ni glömt er egen utbildning? Vi behöver återfå en psykologkår, som betraktar psykisk ohälsa i dess psykosociala sammanhang och som använder en terminologi som motsvarar det perspektivet!

  Hannes Qvarfordt, brukarföreträdare, Ombud för föreningarna RSMH-Livet/-Näckrosen, Göteborg

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016