Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXHM Lakartidningen.se 2016-03-04

Depression och evidens – Stockholm är inte Sverige

Birgitta Wickberg
docent, Göteborgs universitet (senior); leg psykolog

birgitta.wickberg@gmail.com

Pamela Massoudi
fil dr, leg psykolog, Region Kronoberg

Björn Salomonsson och Rolf Sandell tar i ett intressant debattinlägg i LT 5/2016 [1] upp viktiga frågor om evidensbaserad praktik vid psykisk sjukdom. Vi instämmer i att det undersökande samtalet är särskilt viktigt när det gäller psykiska tillstånd som till exempel depression, vars etiologi, typ, djup, duration och samsjuklighet inte enkelt låter sig fångas med skattningsskalor.

Att KBT alltför ensidigt kommit att framstå som den förhärskande, ibland till och med allenarådande psykologiska depressionsbehandlingen i Sverige är bekymmersamt. Likaså att SSRI ordineras i brist på tillgång till psykologisk behandling. Målet bör vara att kunna matcha patientens behov utifrån anamnes, psykosociala förhållanden och önskemål med för henne/honom rätt behandlingsmetod.

Vi vill kommentera exemplet med de tre mammorna som troligen har postpartumdepression. Till vår förvåning hänvisar Björn Salomonsson och Rolf Sandell till ett lokalt dokument, en vårdplan för Stockholms läns landsting. Men Stockholm är inte Sverige! 

Om de i stället går till Socialstyrelsens nationella riktlinjer [2], finner de ett särskilt avsnitt för perinatalperioden. För nyblivna mammor med depressiva symtom eller lindrig depression rekommenderas stödjande samtalsbehandling, och för måttlig depression i första hand psykologisk behandling med KBT, interpersonell eller psykodynamisk terapi, och i andra hand läkemedelsbehandling med antidepressiva.

För patienten som i debattinlägget beskrivs ha problem i parrelationen hade förmodligen interpersonell terapi – med sin relationella inriktning – varit att föredra [3]. Vidare bör man inte glömma bort partnern, eller spädbarnet och eventuella behov av samspelsbehandling, då vi vet att det inte alltid räcker att behandla mamman för hennes depression [4].

Ett annat nationellt dokument som kan vara användbart är den webbaserade rikshandboken i barnhälsovård [5] där depression hos nyblivna mammor och även pappor beskrivs.

Läs slutreplik:
Faktum kvarstår – evidens inom psykiatrin är komplicerat

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

 1. Salomonsson B, Sandell R. Om psykisk sjukdom och evidens. Läkartidningen. 2016;113:DTY3.
 2. Nationella riktlinjer för behandling av depressionssjukdomar och ångesttillstånd. Stockholm: Socialstyrelsen; 2010.
 3. Stuart S, Koleva H. Psychological treatments for perinatal depression. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2014;28(1):61-70.
 4. Gunlicks ML, Weissman MM. Change in child psychopathology with improvement in parental depression: a systematic review. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2008;47(4):379-89.
 5. Wickberg B. Depression hos nyblivna mammor och screening med EPDS. Psykisk hälsa. Rikshandboken i barnhälsovård. 16 jan 2015.

Kommentarer (1)

 • Psykologer: Var psykologer, inte B-läkare!

  2016-03-04 17:01 | Det gör mig bedrövad att läsa en replik från två legitimerade psykologer, som uppenbarligen helt har anammat det biopsykiatriska perspektivet på psykisk ohälsa - tyvärr i likhet med så oerhört många av sina kolleger. Varför använder ni sådana begrepp och uttryck som "psykisk sjukdom" eller "vars etiologi, typ, djup, duration och samsjuklighet"? Har ni glömt er egen utbildning? Vi behöver återfå en psykologkår, som betraktar psykisk ohälsa i dess psykosociala sammanhang och som använder en terminologi som motsvarar det perspektivet!

  Hannes Qvarfordt, brukarföreträdare, Ombud för föreningarna RSMH-Livet/-Näckrosen, Göteborg

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

bild

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus i stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons