Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYCC Lakartidningen.se 2016-03-01

Förlossnings- och neonatalvården i Stockholm:Ta ansvar och rädda BB Sophia

bild Foto: Colourbox

Finns det beslutsfattare och politiker som vill rädda verksamheten vid BB Sophia? Vem bär annars det yttersta ansvaret för en uppseglande vårdkris?

För personalen på BB Sophia:

Pär Ansved
överläkare, neonatalavdelningen

Par.Ansved@bbsophia.se

Maria Herbstman
mottagningsansvarig läkare, obstetrik

Vi som arbetar på BB Sophia nåddes torsdagen den 4 februari 2016 av beskedet att Praktikertjänst sagt upp vårdavtalet med landstinget och att verksamheten ska läggas ner i augusti.  

Inom tre timmar kunde vi läsa i olika medier att landstinget har en dialog med övriga förlossningsenheter om utökning av kapaciteten [1, 2], och att barn- och äldrelandstingsrådet i Stockholm anser att landstinget har tillräcklig kapacitet och att det inte finns anledning till oro [3]. Vid stormöten med Praktikertjänst fick vi dock uppfattningen att de inte ens skulle verka för att hålla verksamheten igång under sommaren.

Vi som har mångårig erfarenhet av förlossnings- och neonatalvård har en helt annan uppfattning. Om BB Sophia försvinner finns det anledning att oroa sig rejält över bristande förlossnings- och neonatalkapacitet om man är blivande förälder, men även om man är personal på andra förlossningsenheter.

De som sökt sig till BB Sophia är engagerade, kunniga och erfarna barnmorskor, sjuksköterskor och annan personal som känt en otillfredsställelse med den vård som bedrivits. Tidspress och ökade krav har successivt urholkat patientvården och ibland riskerat att äventyra patientsäkerheten. En majoritet av personalen kommer sannolikt inte att återvända till förlossning, BB eller neonatalvård. Detta skulle utgöra ett enormt kompetenstapp för hela Stockholmsregionen.

Det borde finnas förutsättningar för att lösa situationen.

Ett alternativ är en generellt ökad ersättning från landstinget till de sjukhus som arbetar med förlossningar. Ersättningen har i allt väsentligt varit oförändrad sedan vårdvalet infördes 2010, medan kostnaderna har ökat.

En annan lösning skulle vara ekonomiskt stöd från landstinget till BB Sophia, motsvarande det som Södertälje sjukhus har. Detta blir billigare och enklare än att lösa situationen på annat sätt. 

Det finns ytterligare förslag på lösningar som dock ingen av parterna är villig att ta till sig, än mindre diskutera.

Läget är låst. Praktikertjänst tycks ha gett upp, och landstingets företrädare känns färgade av en allmän ovilja mot privata alternativ och fast i ett orealistiskt resonemang om att det går att utöka platser på befintliga sjukhus.

Vi har ett destruktivt scenario. Det kommer att saknas tusentals förlossningsplatser i Stockholm, samtidigt som en välfungerande och uppskattad klinik läggs ner. Gravida kvinnor i Stockholm kommer att oroa sig för var de är välkomna att föda. Hänvisningarna utanför Stockholm kommer att öka, och personalen blir tyngd av arbetsbördan, vilket leder till ökad risk för utbrändhet och sjukskrivningar.

Att ordna antalet förlossningsplatser på annat sätt än genom en ekonomisk uppgörelse med BB Sophia blir en dyrare lösning för landstinget. Den övergripande bilden är att politik, prestige och orealistiska kalkyler driver Stockholms förlossningsvård mot kaos. De som får betala notan är skattebetalarna, personalen inom förlossnings- och neonatalvården och de familjer som ska föda barn i framtiden. Tiden är ytterst knapp: även i år kommer det en sommar då belastningen som alltid är på gränsen till vad vården klarar av. Då finns BB Sophia kanske inte kvar.

Finns det beslutsfattare och politiker som vill rädda verksamheten? Vem bär annars det yttersta ansvaret för en uppseglande vårdkris? Vem beskriver de prematurfödda barnens situation? De små som själva inte kan föra sin talan, men vars liv kan riskeras på grund av platsbrist i neonatalsjukvården eller i en onödig ambulanstransport till ett sjukhus med neonatalplatser långt utanför Stockholmsregionen.

 BB Sophia – om förlossningsvården

 • BB Sophia kan ta emot 4 000–4 500 kvinnor per år och startade för att en utökning av Stockholms förlossningsplatser behövdes.
 • Antalet förlossningar når under våren 2016 de förväntade målen.
 • Neonatalvården i Stockholm når gång på gång kapacitetstaket.
 • Våren 2016 väntas förlossningstalen öka med 8 procent jämfört med 2015. I kalkylen ingår inte nyanlända flyktingar, som står för en ökning på cirka 10 procent. Denna ökning belastar även angränsande län och försvårar hänvisningar över länsgränserna.
 • En landstingsprognos som räknade med full kapacitet på BB Sophia visar att det kommer att saknas cirka 2 000 förlossningsplatser 2018.
 • Ersättningen i Vårdval förlossning har varit oförändrad sedan vårdvalet infördes 2010 samtidigt som kostnaderna ökat.
 • Förlossnings- och neonatalvård kan inte effektiviseras, förlossningar kan inte förkortas och sjuka barn kan inte skrivas hem tidigare än i dag.
 • Inom kort startar Nya Karolinska sjukhuset. Där planeras för en minskning med cirka 600 förlossningar/år.
 • Stockholms neonatalverksamhet är fullt utnyttjad. Överbeläggningar är vanligt. BB Sophia är ett viktigt avlastande komplement. På papperet finns lediga neonatalplatser inom KS, men avdelningen på Huddinge har aldrig kunnat utnyttja sina platser på grund av kronisk sjuksköterskebrist.
 • BB Sophia kommer i topp i landstingets patientenkät, och egna mätningar visar på en mycket hög föräldranöjdhet.
 • Trots BB Sophias stora andel förstföderskor (56 procent) uppnås bland de högsta kvalitetsparametrarna (till exempel låg blödningsfrekvens vid kejsarsnitt) av alla Stockholms förlossningsenheter.
 • BB Sophia lever upp till vård enligt FN:s barnkonvention, vilket flera neonatalavdelningar i Stockholm för närvarande inte gör.

Referenser

 1. BB Sophia avvecklas – går inte ihop ekonomiskt. Dagens Nyheter. DN.se. 4 feb 2016.
 2. Gustafsson A. Praktikertjänst ger upp BB Sophia. Dagens Nyheter. STHLM. 4 feb 2016.
 3. Bohlin E. »Vi ska möta behovet av förlossningsplatser«. Replik. Svenska Dagbladet. SvD Debatt. 11 feb 2016.

Kommentarer (10)

 • Fruktansvärt!

  2016-03-01 20:49 | En privat vårdgivare klarar inte av den ekonomiska verkligheten och är tvungen att lägga ner sin verksamhet. Praktiertjänst försöker skylla sitt misslyckande på ersättningen från landstinget. Istället för att inse sina tillkortkommande i sin affärsplan, ta konsekvensen och lägga ner företaget under stillsamma former. Man för även fram (via proxys) ett mardrömsscenario i Läkartidningen där gravida blir lidande, man spelar på den rädsla som blivande föräldrar redan känner inför förlossningen. Man hoppas få till en folkstorm som ska påverka landstingpolitkerna i "rätt" riktning. Skäms på er!
  Som läkare lär det inte finnas några problem att få jobb annorstädes. Det finns en brist på barnmorskor i Sthlm med omnejd, så ingen lär sannolikt gå arbetslös. Landstinget säger att man kommer att klara förlossningvården speciellt om personalen från BB Sophia kommer att gå till landstinget så man klarar av semesterperioden i år och den ökade mängden förslossningar som nu väntas inom landstinget nu när den privata sektorn som vanligt misslyckas. Så det blir ju intressant att se om personalen på BB Sophia egentligen bryr sig om de gravida och söker jobb inom landstinget eller om det endast för fram riskerna med nedläggningen som ett retoriskt meningslöst argument för att pengar ska trollas fram från det offentliga för att ges till profitörerna på Praktikertjänst.

  Gunnar Karlberg , Överläkare, Edinburgh, Skottland

  Jäv:

 • Instämmer!

  2016-03-02 01:03 | Gunnar Karlberg sammanfattar läget utmärkt. Ytterligare:
  ”En majoritet av personalen kommer sannolikt inte att återvända till förlossning, BB eller neonatalvård” skriver författarna. Det ser ut som utpressning, säger jag. Och ni håller er offentligt finansierade specialisering som gisslan. Debattpjäsen får en snarare att fundera över hur mycket, och hur länge, ni anser att landstinget ska ta ytterligare från den ansträngda offentliga verksamheten och hälla ner i fickorna på er innan ni är nöjda.
  Innehåll som i den här debattartikeln inverkar menligt på förtroendet för all vårdpersonal. Läkarna kommer att falla hårdast, men verkar tyvärr också ha varit flitiga att gräva gropen.
  Se även t.ex. http://www.dn.se/sthlm/inhyrda-lakare-sprackte-bb-sophias-ekonomi/

  Knut Anderberg, ssk, Oslo, Norge

  Jäv:

 • Privatiserad vård alltid bättre?

  2016-03-02 07:48 | Kan det vara så att bra siffror, glada och nöjda medarbetare och nöjda patienter går hand i hand med en större personalstyrka/täthet? Vilket kostar pengar, vilket gör att vinsten blir mindre, vilket gör att man lägger ner verksamheten? Slutsatsen kanske borde bli att bra vård är svår att bedriva så billigt som våra politiker och i förlängningen befolkningen skulle vilja?

  Erik Ramelius , Leg läk, Vårdcentral i Skåne

  Jäv: Landstingsantälld

 • Ägandeform är inte kärnfrågan

  2016-03-02 08:44 | Tack för inlägget! Detta är en debattartikel så det är bra att den skapar just debatt.
  Vi, medarbetare på BB Sophia, har som enda syftet
  att rädda en förlossningsklinik som har under sina två års existens haft de mest nöjda mammor av alla Stockholms förlossningskliniker och neonatalföräldrar som ger oss toppbetyg i våra enkätundersökningar. Vårt och hela personalens syfte är att driva vidare den vård vi tror på.
  Vi tar inte ställning till ägandeförhållanden - privat eller offentligt. Tvärtom, vid vårt möte med politikerna för någon vecka sedan, föreslog vi att Landstinget skulle köpa upp oss istället för att "skala upp" platser på de övriga klinikerna. De tackade nej.
  Beträffande personalen - vi tar alltid ansvar och bedriver den bästa vården vi kan erbjuda. Men vår personal är enskilda individer och bestämmer själva var de vill arbeta.
  Att lägga över ansvaret för vårdkaoset i Stockholm och skuldbelägga vår personal, om de inte ”hjälper” Landstiget i sina komplicerade, dåligt genomtänkta och ohållbara kalkyler borde du, Gunnar Karlberg, skämmas för.

  Maria Herbstman, Specialist i Obst/Gyn, BB Sophia

  Jäv: anställd på BB Sophia

 • Skuldbeläggandet

  2016-03-02 12:01 | Jag instämmer med Maria Herbstmann, men vill ändå understryka att Gunnar Karlbergs kommentar inte handlade om hur personalen hjälper Landstinget, utan huruvida "personalen på BB Sophia egentligen bryr sig om de gravida". Helt gräslig frågeställning, ett skuldbeläggande utan dess like. Jag undrar hur många, överläkare eller andra, som söker sig till nya verksamheter för att de främst bryr sig om patienterna, eller om det är det egna intresset för själva området eller kanske de personliga fördelar som bytet innebär? Håll sig till sak istället för att kasta smuts.

  Johan Almsén, lärare, Bromma

  Jäv:

 • Sluta spela på samvetet!

  2016-03-02 13:10 | Är det inte dags att politiker slutar räkna kallt med vårdpersonal och spela på vårt samvete? I slutändan är att arbeta inom vården just ett arbete. Om en inte är nöjd med arbetsförhållande, ledning och lön varför ska en då ta jobbet? När det finns andra jobb att tillgå? För andras skull? För att vi ska tänka på patienterna/de födande/de prematura barnen? När ska det blir politikernas jobb att faktiskt tänka på den lilla människan i det här spelet? Varför inte hålla rätt personer ansvariga för det kaos de skapar?

  Rebecca Nilsson, Leg ssk/blivande barnmorska , Studerande

  Jäv:

 • Vem tänker på patienterna?

  2016-03-02 13:20 | Intressant att se hur debatten vinklas innan den har kommit igång på riktigt. Det är inte frågan om privatiserad eller landstingsvård som bör ställas utan den egentliga frågan är hur Stockholms blivande mammor och deras nyfödda barn ska klara sig när det saknas förlossningsplatser i länet ’big time’?

  Sedan två år tillbaka har BB Sophia med mycket engagemang och kompetens bidragit att skapa ytterligare resurser inom förlossnings- och neonatalvården och därmed kunnat avlasta den redan pressade vårdsituationen i Stockholm samt erbjuder ett alternativ till alla föräldrar som inte vill föda på de övriga sjukhusen. Att döma efter resultaten av undersökningarna hos familjerna samt externa kvalitetskontroller har BB Sophia lyckats mycket väl med sin målsättning.

  Vidare är det intressant att notera att de kommentarer som ställer sig mycket kritiskt till BB Sophia kommer från folk som varken har med BB Sophia att göra eller har närmare insyn i dess verksamhet. All deras kunskap kommer från rapporter i medierna, som dessvärre alltför ofta är gravt felaktiga, såsom den citerade artikeln i gårdagens DN. Bygger man sina åtaganden på artiklarnas påståenden och icke-sanningar kan vi tyvärr inte förvänta oss en saklig och gynnsam diskussion.

  Vad som gäller den påtalade personalsituationen så kan BB Sophia inte skryta med en större personaltäthet. Det man kan skryta med är dock en betydligt större arbetsglädje hos de som jobbar där, allteftersom man får uppskattning för sitt arbete och får känslan att man verkligen kan göra en skillnad med sitt jobb. Allt sådant man för det mesta saknar när man är landstingsanställd. Tittar man på administrativ personal har BB Sophia dessutom en betydligt mindre personaltäthet än jämförbara enheter.

  Man får ett intryck av att BB Sophia med sitt arbetssätt och sin syn på barnafödandet, som gynnar och uppskattas mycket av föräldrarna, har irriterat tillräckligt många för att nu sätta käpp i hjulen och lägga ner verksamheten. Jantelagen lever…

  Johannes von Rosen, neonatolog, BB Sophia

  Jäv: jobbar på BB Sophia

 • Skapade resurser inom vården?

  2016-03-02 14:41 | Enligt Johannes har BB Sophia skapat resurser. Med tanke på hur lång tid det tar att utbilda barnmorskor, sjuksköterskor och läkare antar jag att man inte skapat nya medarbetare utan snarare rekryterat dem från andra enheter. Har dessa rekryterats utomlands är det givetvis ett tillskott, men alla som rekryterats från enheter i Stockholms-området har väl snarare omlokaliserats? Sen är jag inte tillräckligt insatt när det gäller BB Sophia eftersom jag inte bor i närheten och inte heller följer mediernas rapportering. Landstinget skulle nog ta och anstränga sig och rekrytera de som arbetat på BB Sophia. Om det stämmer att man haft bättre resultat, nöjdare personal, nöjdare föräldrar och dessutom klarat detta på samma eller mindre personal (alltså billigare, eftersom det framförallt är personal som kostar) så kan nog landstinget lära sig av det. Synd bara att det tydligen inte går ihop sig ekonomiskt.

  Erik Ramelius , Leg läk, Region Skåne

  Jäv:

 • Ska jag skämmas?!

  2016-03-02 23:00 | Varför är det så provocerande med en vårdform som ger den födande kvinnan det stöd och resurser hon behöver när hon föder sitt barn? Varför ska jag som barnmorska skämmas när jag avstår från att arbeta på en plats som inte ger den födande den vård hon har behov av? Skäms, du som påstår att barnmorskor inte bryr sig om gravida kvinnor!

  Elin Hallgren , Barnmorska , BB Sophia

  Jäv: Anställd på BB Sophia

 • Praktikertjänst är oss svaret skyldiga

  2016-03-02 23:45 | Det vore klädsamt om det vinstdrivande bolaget, i detta fall Praktikertjänst, upplyser läsarna om deras roll, deras ansvar, för detta. Det är plågsamt att tänka på hur blivande föräldrar drabbas eftersom vinsterna inte blev vad man hoppades på. Även Johannes von Rosen och Maria Herbstman vore betjänta över att iallfall reflektera över detta. Ett bolag rekryterar barnmorskor, läkare och annan personal. Man renoverar utrymmen för att bedriva förlossningsvård, men när debit och kredit inte går ihop drabbas tredje man. Mammor, pappor och barn. Praktikertjänst borde verkligen skämmas.

  Carl Lagergren, MD, PhD, Akademiska Sjukhuset

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons