Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXUZ Läkartidningen 09/2016
Lakartidningen.se 2016-03-01

Apropå!Klaffoperationer och prestige

Håkan Borg
TAVI-patient; leg läkare 1963–2013, öron–näsa–halsläkare, specialist, huvud- och halskirurgi, Nyköping
hakan@roiro.se

Svenska hjärtförbundet anser att perkutan aortaklaffoperation (TAVI) endast ska utföras på sjukhus med toraxkirurgi (LT 3–4/2016) [1]. Jag instämmer.

Jag är en erfaren läkare med mer än 50 års verksamhet. Den 16 oktober 2015 fick jag en perkutan aortaklaff inopererad. I efterförloppet fick jag ett hematom som gav svåra smärtor. Punktionen skedde i arteria femoralis ovan avgångsstället för arteria profunda femoris. Görs en punktion på mer än 5 mm i diameter innebär det en påtaglig risk. Vad sker vid fortsatt artärläckage eller skada på artären? Risk finns för gangrän i benet eftersom kollateralkretslopp saknas mellan arteria iliaca och arteria profunda femoris.

Vid införande av perkutan aortaklaff bör friläggning ske av arteria femoralis nedanför avgången av arteria profunda femoris så att noggrann hemostas kan göras. De flesta patienter står dessutom på antikoagulantia, vilket höjer blödningsrisken. Kärlsutur lege artis ska göras under synens kontroll. Det förutsätter att arteria femoralis har ett lumen på minst 6 mm, annars måste direkt punktion av arteria subclavia eller aorta göras, alternativt öppen klaffkirurgi. Med ultraljud kan arteria femoralis och eventuella plack i den lokaliseras.

De årligen 500 perkutana aortaklaffoperationerna i landet bör koncentreras till två team vid samma sjukhus med likvärdiga operatörer, nämligen radiolog och kirurg (cirka 125 operationer per operatör och år). Både den kardiologiska utredningen före operationen och uppföljningen ska skötas av kardiologer. Team med kardiolog, radiolog och toraxkirurg är önskvärt, men operationen ska koncentreras till två team med två speciellt utbildade operatörer. Detta överensstämmer väl med SOU:s »Träning ger färdighet« [2].

Jag vill gå längre än författarna av artikeln och rekommendar att det nuvarande antalet årliga operationer utförs i Linköping av två operationsteam. Linköping har den förnämsta bilddiagnostiken, en förutsättning för korrekt diagnostik och behandling. Verksamheten bör vara nationell högspecialiserad vård. Mörkertalet av aortastenos är stort, och när behovet av perkutan aortaklaffoperation överstiger 500 per år måste ett andra centrum kopplas in. Stockholm är då den logiska lokalisationen.

Aortastenosoperationer brådskar, men är inte akuta. Geografi betyder litet, kvalitet desto mer. Koncentrera operationerna, gör rätt och avstå från prestige, för patienternas bästa.

Referenser

 1. Tornvall P, Rexius H, Vasko P. Perkutan aortaklaffimplantation kräver tillgång till toraxkirurgi. Läkartidningen. 2016;113:DUHI.
 2. SOU 2015:98. Träning ger färdighet. Koncentrera vården för patientens bästa. Stockholm: Socialdepartementet; 2015.

Kommentarer (3)

 • Kärlkirurgen är en viktig medlem i teamet kring TAVI ingrepp

  2016-03-01 17:00 | Det var trevligt att läsa ditt inlägg med utgångspunkt för dina dubbla roller, som kollega och patient. Nog kan det finnas skäl att centralisera den endovaskulära hjärtklaffskirurgin till ett antal enheter i Sverige, men knappast till ett enda sjukhus. Det är alltför sårbart, och sannolikt onödigt med en så extrem centralisering. De komplikationer som inträffar i samband med denna kirurgi drabbar ofta accesskärlen (femoralis och iliaca) som thoraxkirurger inte är utbildade att handlägga. Mot den bakgrunden är det viktigt att teamet som utför ingreppet också innehåller en kärlkirurg, eller att kärlkirurger finns i bakgrunden för att ta hand om komplikationerna.

  Martin Björck, Professor i kärlkirurgi, Uppsala Universitet/Akademiska sjukhuset

  Jäv: Är kärlkirurg, och bryr mig om patienterna, vilket båda innebär ett slags jäv.

 • Organisation av sjukvård i ett stort land med liten befolkning: Västerås nästa?

  2016-03-05 08:53 | Det är inte uppenbart varför just Stockholm vore det naturliga andra centret i Sverige. Uppsala, som ligger nära Arlanda och Västerås flygplatser, och Göteborg med sin stora erfarenhet av hjärtkirurgi verkar minst lika om inte mer naturliga.

  Prof Björcks analys är som alltid, på spiken, inte minst att bara ha ett centrum är lite för sårbart. Man skulle dock kunna tänka sig ett Nordiskt samarbete – det bor mindre människor i Norden än i hela Kalifornien, Texas el den sk Tri-State-Area runt New York – och att vi köper service från antingen Danmark eller Norge. Detta kunde vara kostnadseffektivt.

  Om man ser till kommunikationer inom Sverige, kanske Västerås sjukhus skulle expanderas men med två universitetssjukhus inom regionen och KI/KS intill är detta knappast troligt. Organisation av sjukvård i ett stort land med liten befolkning är ett intressant ämne.

  Lars Breimer, docent överläkare, Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ, Örebro

  Jäv:

 • Klaffoperationer och prestige

  2016-04-15 12:08 | Tack Martin Björk för kommentaren. Jag kan inte hålla med om att Tavi-operationer görs på mer än ett sjukhus. Du håller väl med om att 4 operatörer räcker för att göra 520 ingrepp a 90 minuter. Operationstiden kommer dessutom att kortas med mera träning. Eftersom kontinuitet bör eftersträvas behövs två operationslag alltid finnas tillgängligt. Under ledigheter finns möjlighet att ett lag finns på plats. Sprider man operationerna på flera sjukhus blir det avbrott i verksamheten. Aortastenosoperationer brådskar, det erfor jag själv när pumpkapacitetn sjönk till 30 %. Då kan inte en tre-månaders väntetid tolereras. Dessutom behövs speciella instrument och klaffproteser och då räcker det med ett sjukhus, som håller lager.

  Håkan Borg, ÖNH läkare, Skördevägen 10 61146 Nyköping

  Jäv: Tavi-patient

Kommentera

Kommentera

Flera läkare missade diagnos – IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. () 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (14 kommentarer) 25 AUG 2016

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons