Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYF9 Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-16

Apropå!Meriter och transparens

Jingcheng Zhao
läkarstuderande, termin 7; f d studentrepresentant i styrelsen för utbildning
jingcheng.zhao@gmail.com

Mamud Miyan
läkarstuderande, termin 11; båda Karolinska institutet, Stockholm

Vår artikel i Läkartidningen [1] där vi kritiserar rekryteringsprocessen för underläkarvikariat före AT, och kräver att den ska ske öppet och meritokratiskt, har fått stor uppmärksamhet.

Vi har följt upp det gensvar vi fick med en enkät till läkarstuderande och läkare via Facebook. Enkäten delades i Facebookgruppen för samtliga läkarstudenter vid KI och grupperna för dem som läser termin 10, 11, och AT-läkare i Stockholm.

Inom 12 timmar fick vi 232 svar, varav 178 hade sökt ett underläkarvikariat de senaste fem åren. Av dessa håller endast 7 procent helt och hållet med om att kriterierna för att få ett vikariat var tydliga. Bara 25 procent känner sig trygga med att framtida arbetsgivare kan bedöma deras medicinska kompetens. Dessutom tycker 79 procent att man borde ställa högre krav på en meritokratisk och öppen anställningsprocess. Enkäten visar tydligt att riktlinjer för rekryteringen av underläkare före AT behövs nu, då det lär dröja åratal innan AT slopas (om det alls kommer att ske).

Självklart ska ledarkunskaper och andra betydelsefulla kompetenser beaktas. Utmaningen med meritokratisk rektrytering inför kortare anställningar med högt söktryck är inte unik för vården. En kombination av kunskapstest, intervjuer och case-/patientfallövningar har utgjort välstuderade, skalbara rekryteringsprocesser i andra branscher i decennier. Att implementeringen tycks vara svårgenomförbar inom sjukvården illustrerar avsaknaden av meritokrati samt bristen på diskussion och initiativ i frågan.

Vår enkät visar att det föreligger starkt missnöje med nuvarande rekryteringsprocess. Faktum kvarstår att underläkartjänster inte utlyses offentligt. Det saknas meritbaserade urvalskriterier. Vi behöver alla göra vår del för att detta skyndsamt ska bli verklighet.

Kommentarer (4)

 • Frågat äldre erfarnare kollegor?

  2016-03-16 15:34 | Hur man anställer underläkarvikarier före AT är förstås inte en angelägenhet enbart för läkarstudenter. Har ni i er enkät fått några svar från äldre kollegor med större professionell erfarenhet?

  Göran Ågren, Öl, Kirurgiska kliniken USÖ

  Jäv:

 • Hur stor var svarsfrekvensen?

  2016-03-16 16:41 | Det skulle vara intressant att veta svarsfrekvensen på kollegorna Zhaos och Miyans enkät.

  För inte så länge sedan framfördes i Sahlgrenska akademin i Göteborg att betyg skulle införas under studietiden. Det lokala läkarförbundet (möjligen SYLF:s representant) genomförde en enkät av sina medlemmar. Likt i Zhao and Miyans fall redovisas inte % som besvarade enkäten, bara utfallet. Kortfattat:

  FÖR införandet av betyg framfördes
  - bättre differentiering vid arbetssökande
  - ökad internationalisering med ökad möjlighet till utbyte över gränserna

  MOT införandet av betyg framfördes
  - ökad stress och ökad psykisk ohälsa
  - rädsla för att gränsen för godkänd skulle sänkas vilket skulle leda till sämre kvalitet på utbildningen och sänkt anseende
  - att för att få bra betyg skulle studenterna nedprioritera sidoprojekt typ forskning och studentlivsengagemang – mao ett dubbelliv som Astrid Jacobsen och Tord Gjerdalen har kunnat leva skulle vara ett minne blott (systrarna Brun-Lie brinner ju för civilingenjörsbanan) – för att inte tala om att spela i Blåsljuden!

  Lars Breimer, docent överläkare, Laboratoriemedicin USÖ

  Jäv: har kommenterat Zhaos o Miyans tidigare artikel om meriter

 • Vårt arbete i SYLF Stockholm

  2016-03-21 20:52 | Under SYLFs fullmäktigemöte 18-19 mars motionerande SYLF Stockholm om att SYLF skall ta fram en modell för hur ett utlysningsförfarande av vikariat längre än sex månader och tillsvidaretjänster såsom ST skall gå till. Motionen antogs tillsammans med SYLFs Stockholms andra motion om att SYLF skall lyfta frågan om ett förbättrat utlysningsförfarande av lediga läkartjänster för yngre läkare. SYLF har således tagit sig an dessa frågor och kommer att stå upp för yngre läkares rättigheter. Se artikel, http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/03/Underlakarrekrytering-kan-bli-Sylf-certifierad/ Om ni fortsatt är intresserade av att arbeta vidare med dessa frågor vill vi i SYLF Stockholm uppmuntra er att engagera er i Sveriges läkarförbund Student Stockholm alternativt kan ni kontakta oss på stockholm@sylf.se

  Johanna Suneson, Sammankallande i utbildningsfrågor SYLF Stockholm, AT-läk och jur kand., St Görans sjukhus, Gärdets VC.

  Jäv:

 • Svar till föregående

  2016-03-25 19:00 | Hej och tack för era kommentarer!

  Re: Göran. Vi har självfallet diskuterat denna fråga med seniora kollegor, dock valde vi att fokusera på just de yngre med denna enkät. Eftersom det också berör äldre kollegor, speciellt när det är oftast de som har hand om rekryteringen, är det även viktigt att få deras input vid framtagande av ny rekryteringspolicy.

  Re: Lars. Tack igen för dina kommentarer. Det är lite svårt att uppskatta % för just denna enkät. Vi siktade främst åt studenter på senare terminer på KI, där det är ungefär 160 studenter per termin. Räknar man de sista 3 terminerna (som får söka UL-vik) samt en termin extra (de som tagit examen) är det ungefär 600 i målgruppen. Då fick vi strax över 30% i svarsfrekvens. Detta är en mycket grovuppskattning då även vissa AT-läkare också svarade.

  Vi håller med många av dina poäng. Olyckligt att man vill ta bort incitament för att bli duktig på medicin för att man ska ha tid för sidosysslor (läs: inte fokusera på att studera medicin) under studietiden. Så är dock läget idag. Eftersom facket inte engagerar sig i frågan tolkar vi det som att medlemmarna i facket stödjer status quo, vilket blir resultatet i praktiken.

  RE: Johanna. Tack för din kommentar och ert initiativ. Vi tycker, som sagt, att det behövs riktlinjer godkända av facket, precis som det ni har föreslagit. Dock anser vi att dessa borde vara obligatoriska och att det borde finnas påföljder för de kliniker som inte bedriver transparent rekrytering. Trots en mycket god intention, ger ert förslag fortsatt möjlighet för kliniker att fortsätta rekrytera med icke-transparenta processer. Vårt fack måste kunna ställa krav på arbetsgivarna, något som vi som kår kanske blivit allt sämre på med åren ur historisk synvinkel.

  Jingcheng Zhao, Läkarstudent, Karolinska Institutet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Nu utreds behovet av introduktion till ST

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Detta som en del i en förnyad läkarutbildning. () 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. () 28 JUL 2016

Annons Annons

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016