Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYF9 Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-16

Apropå!Meriter och transparens

Jingcheng Zhao
läkarstuderande, termin 7; f d studentrepresentant i styrelsen för utbildning
jingcheng.zhao@gmail.com

Mamud Miyan
läkarstuderande, termin 11; båda Karolinska institutet, Stockholm

Vår artikel i Läkartidningen [1] där vi kritiserar rekryteringsprocessen för underläkarvikariat före AT, och kräver att den ska ske öppet och meritokratiskt, har fått stor uppmärksamhet.

Vi har följt upp det gensvar vi fick med en enkät till läkarstuderande och läkare via Facebook. Enkäten delades i Facebookgruppen för samtliga läkarstudenter vid KI och grupperna för dem som läser termin 10, 11, och AT-läkare i Stockholm.

Inom 12 timmar fick vi 232 svar, varav 178 hade sökt ett underläkarvikariat de senaste fem åren. Av dessa håller endast 7 procent helt och hållet med om att kriterierna för att få ett vikariat var tydliga. Bara 25 procent känner sig trygga med att framtida arbetsgivare kan bedöma deras medicinska kompetens. Dessutom tycker 79 procent att man borde ställa högre krav på en meritokratisk och öppen anställningsprocess. Enkäten visar tydligt att riktlinjer för rekryteringen av underläkare före AT behövs nu, då det lär dröja åratal innan AT slopas (om det alls kommer att ske).

Självklart ska ledarkunskaper och andra betydelsefulla kompetenser beaktas. Utmaningen med meritokratisk rektrytering inför kortare anställningar med högt söktryck är inte unik för vården. En kombination av kunskapstest, intervjuer och case-/patientfallövningar har utgjort välstuderade, skalbara rekryteringsprocesser i andra branscher i decennier. Att implementeringen tycks vara svårgenomförbar inom sjukvården illustrerar avsaknaden av meritokrati samt bristen på diskussion och initiativ i frågan.

Vår enkät visar att det föreligger starkt missnöje med nuvarande rekryteringsprocess. Faktum kvarstår att underläkartjänster inte utlyses offentligt. Det saknas meritbaserade urvalskriterier. Vi behöver alla göra vår del för att detta skyndsamt ska bli verklighet.

Kommentarer (4)

 • Frågat äldre erfarnare kollegor?

  2016-03-16 15:34 | Hur man anställer underläkarvikarier före AT är förstås inte en angelägenhet enbart för läkarstudenter. Har ni i er enkät fått några svar från äldre kollegor med större professionell erfarenhet?

  Göran Ågren, Öl, Kirurgiska kliniken USÖ

  Jäv:

 • Hur stor var svarsfrekvensen?

  2016-03-16 16:41 | Det skulle vara intressant att veta svarsfrekvensen på kollegorna Zhaos och Miyans enkät.

  För inte så länge sedan framfördes i Sahlgrenska akademin i Göteborg att betyg skulle införas under studietiden. Det lokala läkarförbundet (möjligen SYLF:s representant) genomförde en enkät av sina medlemmar. Likt i Zhao and Miyans fall redovisas inte % som besvarade enkäten, bara utfallet. Kortfattat:

  FÖR införandet av betyg framfördes
  - bättre differentiering vid arbetssökande
  - ökad internationalisering med ökad möjlighet till utbyte över gränserna

  MOT införandet av betyg framfördes
  - ökad stress och ökad psykisk ohälsa
  - rädsla för att gränsen för godkänd skulle sänkas vilket skulle leda till sämre kvalitet på utbildningen och sänkt anseende
  - att för att få bra betyg skulle studenterna nedprioritera sidoprojekt typ forskning och studentlivsengagemang – mao ett dubbelliv som Astrid Jacobsen och Tord Gjerdalen har kunnat leva skulle vara ett minne blott (systrarna Brun-Lie brinner ju för civilingenjörsbanan) – för att inte tala om att spela i Blåsljuden!

  Lars Breimer, docent överläkare, Laboratoriemedicin USÖ

  Jäv: har kommenterat Zhaos o Miyans tidigare artikel om meriter

 • Vårt arbete i SYLF Stockholm

  2016-03-21 20:52 | Under SYLFs fullmäktigemöte 18-19 mars motionerande SYLF Stockholm om att SYLF skall ta fram en modell för hur ett utlysningsförfarande av vikariat längre än sex månader och tillsvidaretjänster såsom ST skall gå till. Motionen antogs tillsammans med SYLFs Stockholms andra motion om att SYLF skall lyfta frågan om ett förbättrat utlysningsförfarande av lediga läkartjänster för yngre läkare. SYLF har således tagit sig an dessa frågor och kommer att stå upp för yngre läkares rättigheter. Se artikel, http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/03/Underlakarrekrytering-kan-bli-Sylf-certifierad/ Om ni fortsatt är intresserade av att arbeta vidare med dessa frågor vill vi i SYLF Stockholm uppmuntra er att engagera er i Sveriges läkarförbund Student Stockholm alternativt kan ni kontakta oss på stockholm@sylf.se

  Johanna Suneson, Sammankallande i utbildningsfrågor SYLF Stockholm, AT-läk och jur kand., St Görans sjukhus, Gärdets VC.

  Jäv:

 • Svar till föregående

  2016-03-25 19:00 | Hej och tack för era kommentarer!

  Re: Göran. Vi har självfallet diskuterat denna fråga med seniora kollegor, dock valde vi att fokusera på just de yngre med denna enkät. Eftersom det också berör äldre kollegor, speciellt när det är oftast de som har hand om rekryteringen, är det även viktigt att få deras input vid framtagande av ny rekryteringspolicy.

  Re: Lars. Tack igen för dina kommentarer. Det är lite svårt att uppskatta % för just denna enkät. Vi siktade främst åt studenter på senare terminer på KI, där det är ungefär 160 studenter per termin. Räknar man de sista 3 terminerna (som får söka UL-vik) samt en termin extra (de som tagit examen) är det ungefär 600 i målgruppen. Då fick vi strax över 30% i svarsfrekvens. Detta är en mycket grovuppskattning då även vissa AT-läkare också svarade.

  Vi håller med många av dina poäng. Olyckligt att man vill ta bort incitament för att bli duktig på medicin för att man ska ha tid för sidosysslor (läs: inte fokusera på att studera medicin) under studietiden. Så är dock läget idag. Eftersom facket inte engagerar sig i frågan tolkar vi det som att medlemmarna i facket stödjer status quo, vilket blir resultatet i praktiken.

  RE: Johanna. Tack för din kommentar och ert initiativ. Vi tycker, som sagt, att det behövs riktlinjer godkända av facket, precis som det ni har föreslagit. Dock anser vi att dessa borde vara obligatoriska och att det borde finnas påföljder för de kliniker som inte bedriver transparent rekrytering. Trots en mycket god intention, ger ert förslag fortsatt möjlighet för kliniker att fortsätta rekrytera med icke-transparenta processer. Vårt fack måste kunna ställa krav på arbetsgivarna, något som vi som kår kanske blivit allt sämre på med åren ur historisk synvinkel.

  Jingcheng Zhao, Läkarstudent, Karolinska Institutet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons