Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYF9 Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-16

Apropå!Meriter och transparens

Jingcheng Zhao
läkarstuderande, termin 7; f d studentrepresentant i styrelsen för utbildning
jingcheng.zhao@gmail.com

Mamud Miyan
läkarstuderande, termin 11; båda Karolinska institutet, Stockholm

Vår artikel i Läkartidningen [1] där vi kritiserar rekryteringsprocessen för underläkarvikariat före AT, och kräver att den ska ske öppet och meritokratiskt, har fått stor uppmärksamhet.

Vi har följt upp det gensvar vi fick med en enkät till läkarstuderande och läkare via Facebook. Enkäten delades i Facebookgruppen för samtliga läkarstudenter vid KI och grupperna för dem som läser termin 10, 11, och AT-läkare i Stockholm.

Inom 12 timmar fick vi 232 svar, varav 178 hade sökt ett underläkarvikariat de senaste fem åren. Av dessa håller endast 7 procent helt och hållet med om att kriterierna för att få ett vikariat var tydliga. Bara 25 procent känner sig trygga med att framtida arbetsgivare kan bedöma deras medicinska kompetens. Dessutom tycker 79 procent att man borde ställa högre krav på en meritokratisk och öppen anställningsprocess. Enkäten visar tydligt att riktlinjer för rekryteringen av underläkare före AT behövs nu, då det lär dröja åratal innan AT slopas (om det alls kommer att ske).

Självklart ska ledarkunskaper och andra betydelsefulla kompetenser beaktas. Utmaningen med meritokratisk rektrytering inför kortare anställningar med högt söktryck är inte unik för vården. En kombination av kunskapstest, intervjuer och case-/patientfallövningar har utgjort välstuderade, skalbara rekryteringsprocesser i andra branscher i decennier. Att implementeringen tycks vara svårgenomförbar inom sjukvården illustrerar avsaknaden av meritokrati samt bristen på diskussion och initiativ i frågan.

Vår enkät visar att det föreligger starkt missnöje med nuvarande rekryteringsprocess. Faktum kvarstår att underläkartjänster inte utlyses offentligt. Det saknas meritbaserade urvalskriterier. Vi behöver alla göra vår del för att detta skyndsamt ska bli verklighet.

Kommentarer (4)

 • Frågat äldre erfarnare kollegor?

  2016-03-16 15:34 | Hur man anställer underläkarvikarier före AT är förstås inte en angelägenhet enbart för läkarstudenter. Har ni i er enkät fått några svar från äldre kollegor med större professionell erfarenhet?

  Göran Ågren, Öl, Kirurgiska kliniken USÖ

  Jäv:

 • Hur stor var svarsfrekvensen?

  2016-03-16 16:41 | Det skulle vara intressant att veta svarsfrekvensen på kollegorna Zhaos och Miyans enkät.

  För inte så länge sedan framfördes i Sahlgrenska akademin i Göteborg att betyg skulle införas under studietiden. Det lokala läkarförbundet (möjligen SYLF:s representant) genomförde en enkät av sina medlemmar. Likt i Zhao and Miyans fall redovisas inte % som besvarade enkäten, bara utfallet. Kortfattat:

  FÖR införandet av betyg framfördes
  - bättre differentiering vid arbetssökande
  - ökad internationalisering med ökad möjlighet till utbyte över gränserna

  MOT införandet av betyg framfördes
  - ökad stress och ökad psykisk ohälsa
  - rädsla för att gränsen för godkänd skulle sänkas vilket skulle leda till sämre kvalitet på utbildningen och sänkt anseende
  - att för att få bra betyg skulle studenterna nedprioritera sidoprojekt typ forskning och studentlivsengagemang – mao ett dubbelliv som Astrid Jacobsen och Tord Gjerdalen har kunnat leva skulle vara ett minne blott (systrarna Brun-Lie brinner ju för civilingenjörsbanan) – för att inte tala om att spela i Blåsljuden!

  Lars Breimer, docent överläkare, Laboratoriemedicin USÖ

  Jäv: har kommenterat Zhaos o Miyans tidigare artikel om meriter

 • Vårt arbete i SYLF Stockholm

  2016-03-21 20:52 | Under SYLFs fullmäktigemöte 18-19 mars motionerande SYLF Stockholm om att SYLF skall ta fram en modell för hur ett utlysningsförfarande av vikariat längre än sex månader och tillsvidaretjänster såsom ST skall gå till. Motionen antogs tillsammans med SYLFs Stockholms andra motion om att SYLF skall lyfta frågan om ett förbättrat utlysningsförfarande av lediga läkartjänster för yngre läkare. SYLF har således tagit sig an dessa frågor och kommer att stå upp för yngre läkares rättigheter. Se artikel, http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/03/Underlakarrekrytering-kan-bli-Sylf-certifierad/ Om ni fortsatt är intresserade av att arbeta vidare med dessa frågor vill vi i SYLF Stockholm uppmuntra er att engagera er i Sveriges läkarförbund Student Stockholm alternativt kan ni kontakta oss på stockholm@sylf.se

  Johanna Suneson, Sammankallande i utbildningsfrågor SYLF Stockholm, AT-läk och jur kand., St Görans sjukhus, Gärdets VC.

  Jäv:

 • Svar till föregående

  2016-03-25 19:00 | Hej och tack för era kommentarer!

  Re: Göran. Vi har självfallet diskuterat denna fråga med seniora kollegor, dock valde vi att fokusera på just de yngre med denna enkät. Eftersom det också berör äldre kollegor, speciellt när det är oftast de som har hand om rekryteringen, är det även viktigt att få deras input vid framtagande av ny rekryteringspolicy.

  Re: Lars. Tack igen för dina kommentarer. Det är lite svårt att uppskatta % för just denna enkät. Vi siktade främst åt studenter på senare terminer på KI, där det är ungefär 160 studenter per termin. Räknar man de sista 3 terminerna (som får söka UL-vik) samt en termin extra (de som tagit examen) är det ungefär 600 i målgruppen. Då fick vi strax över 30% i svarsfrekvens. Detta är en mycket grovuppskattning då även vissa AT-läkare också svarade.

  Vi håller med många av dina poäng. Olyckligt att man vill ta bort incitament för att bli duktig på medicin för att man ska ha tid för sidosysslor (läs: inte fokusera på att studera medicin) under studietiden. Så är dock läget idag. Eftersom facket inte engagerar sig i frågan tolkar vi det som att medlemmarna i facket stödjer status quo, vilket blir resultatet i praktiken.

  RE: Johanna. Tack för din kommentar och ert initiativ. Vi tycker, som sagt, att det behövs riktlinjer godkända av facket, precis som det ni har föreslagit. Dock anser vi att dessa borde vara obligatoriska och att det borde finnas påföljder för de kliniker som inte bedriver transparent rekrytering. Trots en mycket god intention, ger ert förslag fortsatt möjlighet för kliniker att fortsätta rekrytera med icke-transparenta processer. Vårt fack måste kunna ställa krav på arbetsgivarna, något som vi som kår kanske blivit allt sämre på med åren ur historisk synvinkel.

  Jingcheng Zhao, Läkarstudent, Karolinska Institutet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. () 31 MAJ 2016

bild

3 frågor till
Bo Jacobsson

Författarintervjun | Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  () 31 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

bild

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Krönika | Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   () 31 MAJ 2016

Elbehandlade kan få ökat stöd

Nyheter | Patienter kan få minnesstörningar i samband med elbehandling, ECT. Därför framhåller nu Socialstyrelsen vikten av ökat stöd till dessa patienter. () 31 MAJ 2016

bild

Sommaren är här – och huggormen

Kultur | Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. () 31 MAJ 2016

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons