Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYF9 Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-16

Apropå!Meriter och transparens

Jingcheng Zhao
läkarstuderande, termin 7; f d studentrepresentant i styrelsen för utbildning
jingcheng.zhao@gmail.com

Mamud Miyan
läkarstuderande, termin 11; båda Karolinska institutet, Stockholm

Vår artikel i Läkartidningen [1] där vi kritiserar rekryteringsprocessen för underläkarvikariat före AT, och kräver att den ska ske öppet och meritokratiskt, har fått stor uppmärksamhet.

Vi har följt upp det gensvar vi fick med en enkät till läkarstuderande och läkare via Facebook. Enkäten delades i Facebookgruppen för samtliga läkarstudenter vid KI och grupperna för dem som läser termin 10, 11, och AT-läkare i Stockholm.

Inom 12 timmar fick vi 232 svar, varav 178 hade sökt ett underläkarvikariat de senaste fem åren. Av dessa håller endast 7 procent helt och hållet med om att kriterierna för att få ett vikariat var tydliga. Bara 25 procent känner sig trygga med att framtida arbetsgivare kan bedöma deras medicinska kompetens. Dessutom tycker 79 procent att man borde ställa högre krav på en meritokratisk och öppen anställningsprocess. Enkäten visar tydligt att riktlinjer för rekryteringen av underläkare före AT behövs nu, då det lär dröja åratal innan AT slopas (om det alls kommer att ske).

Självklart ska ledarkunskaper och andra betydelsefulla kompetenser beaktas. Utmaningen med meritokratisk rektrytering inför kortare anställningar med högt söktryck är inte unik för vården. En kombination av kunskapstest, intervjuer och case-/patientfallövningar har utgjort välstuderade, skalbara rekryteringsprocesser i andra branscher i decennier. Att implementeringen tycks vara svårgenomförbar inom sjukvården illustrerar avsaknaden av meritokrati samt bristen på diskussion och initiativ i frågan.

Vår enkät visar att det föreligger starkt missnöje med nuvarande rekryteringsprocess. Faktum kvarstår att underläkartjänster inte utlyses offentligt. Det saknas meritbaserade urvalskriterier. Vi behöver alla göra vår del för att detta skyndsamt ska bli verklighet.

Kommentarer (4)

 • Frågat äldre erfarnare kollegor?

  2016-03-16 15:34 | Hur man anställer underläkarvikarier före AT är förstås inte en angelägenhet enbart för läkarstudenter. Har ni i er enkät fått några svar från äldre kollegor med större professionell erfarenhet?

  Göran Ågren, Öl, Kirurgiska kliniken USÖ

  Jäv:

 • Hur stor var svarsfrekvensen?

  2016-03-16 16:41 | Det skulle vara intressant att veta svarsfrekvensen på kollegorna Zhaos och Miyans enkät.

  För inte så länge sedan framfördes i Sahlgrenska akademin i Göteborg att betyg skulle införas under studietiden. Det lokala läkarförbundet (möjligen SYLF:s representant) genomförde en enkät av sina medlemmar. Likt i Zhao and Miyans fall redovisas inte % som besvarade enkäten, bara utfallet. Kortfattat:

  FÖR införandet av betyg framfördes
  - bättre differentiering vid arbetssökande
  - ökad internationalisering med ökad möjlighet till utbyte över gränserna

  MOT införandet av betyg framfördes
  - ökad stress och ökad psykisk ohälsa
  - rädsla för att gränsen för godkänd skulle sänkas vilket skulle leda till sämre kvalitet på utbildningen och sänkt anseende
  - att för att få bra betyg skulle studenterna nedprioritera sidoprojekt typ forskning och studentlivsengagemang – mao ett dubbelliv som Astrid Jacobsen och Tord Gjerdalen har kunnat leva skulle vara ett minne blott (systrarna Brun-Lie brinner ju för civilingenjörsbanan) – för att inte tala om att spela i Blåsljuden!

  Lars Breimer, docent överläkare, Laboratoriemedicin USÖ

  Jäv: har kommenterat Zhaos o Miyans tidigare artikel om meriter

 • Vårt arbete i SYLF Stockholm

  2016-03-21 20:52 | Under SYLFs fullmäktigemöte 18-19 mars motionerande SYLF Stockholm om att SYLF skall ta fram en modell för hur ett utlysningsförfarande av vikariat längre än sex månader och tillsvidaretjänster såsom ST skall gå till. Motionen antogs tillsammans med SYLFs Stockholms andra motion om att SYLF skall lyfta frågan om ett förbättrat utlysningsförfarande av lediga läkartjänster för yngre läkare. SYLF har således tagit sig an dessa frågor och kommer att stå upp för yngre läkares rättigheter. Se artikel, http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/03/Underlakarrekrytering-kan-bli-Sylf-certifierad/ Om ni fortsatt är intresserade av att arbeta vidare med dessa frågor vill vi i SYLF Stockholm uppmuntra er att engagera er i Sveriges läkarförbund Student Stockholm alternativt kan ni kontakta oss på stockholm@sylf.se

  Johanna Suneson, Sammankallande i utbildningsfrågor SYLF Stockholm, AT-läk och jur kand., St Görans sjukhus, Gärdets VC.

  Jäv:

 • Svar till föregående

  2016-03-25 19:00 | Hej och tack för era kommentarer!

  Re: Göran. Vi har självfallet diskuterat denna fråga med seniora kollegor, dock valde vi att fokusera på just de yngre med denna enkät. Eftersom det också berör äldre kollegor, speciellt när det är oftast de som har hand om rekryteringen, är det även viktigt att få deras input vid framtagande av ny rekryteringspolicy.

  Re: Lars. Tack igen för dina kommentarer. Det är lite svårt att uppskatta % för just denna enkät. Vi siktade främst åt studenter på senare terminer på KI, där det är ungefär 160 studenter per termin. Räknar man de sista 3 terminerna (som får söka UL-vik) samt en termin extra (de som tagit examen) är det ungefär 600 i målgruppen. Då fick vi strax över 30% i svarsfrekvens. Detta är en mycket grovuppskattning då även vissa AT-läkare också svarade.

  Vi håller med många av dina poäng. Olyckligt att man vill ta bort incitament för att bli duktig på medicin för att man ska ha tid för sidosysslor (läs: inte fokusera på att studera medicin) under studietiden. Så är dock läget idag. Eftersom facket inte engagerar sig i frågan tolkar vi det som att medlemmarna i facket stödjer status quo, vilket blir resultatet i praktiken.

  RE: Johanna. Tack för din kommentar och ert initiativ. Vi tycker, som sagt, att det behövs riktlinjer godkända av facket, precis som det ni har föreslagit. Dock anser vi att dessa borde vara obligatoriska och att det borde finnas påföljder för de kliniker som inte bedriver transparent rekrytering. Trots en mycket god intention, ger ert förslag fortsatt möjlighet för kliniker att fortsätta rekrytera med icke-transparenta processer. Vårt fack måste kunna ställa krav på arbetsgivarna, något som vi som kår kanske blivit allt sämre på med åren ur historisk synvinkel.

  Jingcheng Zhao, Läkarstudent, Karolinska Institutet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons