Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXUD Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-07

Apropå!En ny våg av praktikansökningar från utlandsstudenter

Sjukvården nås snart av nya praktikansökningar från läkarstudenter som läser vid utländska fakulteter. Det är dags att öppna dörren! Båda parter vinner på att utlandsstuderande erbjuds klinisk praktik i hemlandet.

För Sveriges läkarförbund Student Utland:

Christian Linhardt, ordförande
christian.linhardt@gmail.com

Ban Shakir, vice ordförande

Sofia Necander, kassör

Leith Al-Amide, praktik/IT-ansvarig

Monér Alchay, praktik/IT-ansvarig

Antalet läkarstudenter som studerar utomlands har ökat kraftigt. I dag har var tredje nyexaminerad läkare i Sverige läst vid en utländsk fakultet, jämfört med var tionde för ett decennium sedan. Det mest populära landet att studera i är Polen, som utbildar cirka 40 procent av de utlandsstuderande.

År 2012 reformerade Polen sitt läkarprogram och avskaffade då den »AT-tjänstgöring« som studenten kunnat göra i hemlandet. I stället antogs den modell vi ser hos majoriteten av lärosätena i EU, nämligen 10 terminer teori följt av 2 terminer klinisk praktik inom förutbestämda ämnesområden, varpå legitimation erhålls.

Vi studenter vill oftast göra den kliniska rotationen (även sommarpraktik och andra obligatoriska placeringar) i vårt hemland. Den stora andelen svenska medicinstuderande i Polen innebär att ansökningar om klinisk praktik kommer att öka. Den första kullen från Polens nya läkarprogram behöver sin praktik om ett och ett halvt år. Är svensk sjukvård redo att ta emot vågen av ansökningar, när det i dagsläget i princip helt saknas ett organiserat system för att ta emot praktiksökande utlandsstudenter? Vi vill påstå att situationen är akut.

Läkarutbildningarna i Europa har olika krav på innehåll och tidpunkt för praktikplaceringar. Gemensamt är dock att alla kräver klinisk praktik. Detta problem brottas vi utlandsstudenter med. Många vill göra sin praktik i Sverige, men möts oftast av en stängd dörr. Våra ansökningar hamnar i en spiral av byråkrati, formalia, eftersändningar och nekande svar. Vi möts av en komplicerad, långdragen och oklar väg för att lyckas få tag i den kliniska placering vårt universitet kräver.

Hur gynnar det oss när vi väl kommer hem om vi gjort den obligatoriska praktiken i ett land där de flesta av oss inte tänkt stanna efter examen, där vi inte kan språket flytande och där sjukvårdsrutinerna skiljer sig från dem i Sverige? Förutom inblick i de svenska rutinerna kommer vi att sakna den patientkontakt som uppnås genom ömsesidig språklig förståelse. Språkbarriärer förhindrar kommunikation, speciellt inom vårdyrkena.

Vi vill etablera ett samarbete mellan praktikanter och svensk sjukvård. Vi vill förenkla och öka möjligheten till klinisk praktik på svenska sjukhus. Vi utgör en tredjedel av Sveriges framtida nyexaminerade läkare. Om vi kan integreras i svensk sjukvård före legitimationen ökar den långsiktiga vinsten för båda parter. Ta vara på chansen att erbjuda oss praktik! Se det som en möjlighet, inte som ett problem.

Kommentarer (17)

 • Money talls, bullshit walks

  2016-03-07 17:28 | Var är pengarna till de handledare som kommer att behövas? Hur mycket pengar får de sjukhus som tar emot utlandsstudenter från de polska universiteten för att ordna utbildning och planera placeringen? Det är tämligen trångt med studenter på många svenska sjukhus redan nu.

  Carl David Dolata, Läk, Region Skåne

  Jäv:

 • Inte rimligt

  2016-03-07 17:45 | När studenter från utlandet upptar auskultationsplatser på Svenska sjukhus påverkas svenska läkarstudenter, är det rättvist? Sedan 2005 har antalet läkarstudenter utbildade i Sverige fordubblats, vilket har medfört sämre kvalité i den kliniska delen av utbildningen. Vore det inte bättre att man lärde sig språket i det land man ändå studerar och bor i i minst 6 år (oftast längre)? På så sätt kan utlandsstudenter göra praktik i det land dom studerar, utan att belasta det svenska sjukvårdssystemet och förringa för svenska läkarstudenter. Dessutom önskar många utländska läkarstudenter att utföra sin praktik under sommarmånader, det är oroväckande eftersom sommarmånaderna är dom minst bemannade. Det ska ju inte endast handla om att auskultera av tiden för att det är obligatorisk, utan det ska hållas en viss kvalitet i utbildningen. Jag tycker det är högst anmärkningsvärt att läkarutbildningar i öst inte tillhandahåller obligatoriska, kvalitetskontrollerade praktikplatser åt sin egna läkarstudenter. Detta borde inte gå ut över den svenska sjukvården.

  Navid Golestani, AT-läkare, utlandsutbildad, Köpenhamn

  Jäv: utlandsutbildad

 • Kommentar till Carl David Dolata samt Navid Golestani

  2016-03-08 13:15 | Hejsan framtida kollegor! Money talks indeed, Sverige besparar cirka 230 000 kronor (i genomsnitt) per student och år som vi läser utomlands, totalt är det över en miljon kronor per läkare som svenska skattebetalare slipper betala för att utbilda. Eftersom 60 % av alla läkarlegitimationer som utfärdades 2013 och 2014 var till utländska läkare (vi är bara en bråkdel av dessa) så kan man dock förstå att Sverige inte kan försörja sig själv med tillräckligt mycket läkare, då trots dessa 60 % Sverige ändå befinner sig i läkarbrist. Vi tycker det är en liten summa pengar i sammanhanget som behövs för att erbjuda våra studenter praktik, då majoriteten av oss ändå kommer spendera hela yrkeslivet i Sverige, alltså även en summa som snabbt kommer att betala tillbaka sig själv. Att göra praktiken i utlandet finns det plats för, men att lära sig det lokala språket samtidigt som man pluggar till läkare är inte en enkel match. Generellt i utlandet är konkurrensen högre och det krävs mycket tid från studenterna för att klara sig vidare i utbildningen, på min skola (Semmelweis University, Budapest) är det cirka 50 % som inte klarar sig förbi 2a året då studierna är så tuffa. Dessutom som vi skriver i artikeln ovan så är fördelarna större att göra praktiken i Sverige, inte bara för oss men även för landstingen.

  Christian Linhardt, Ordförande Sveriges läkarförbund Student Utland, Studerande

  Jäv: Utlandsstuderande

 • Polsk utbildning ≠ svenskt vikariat

  2016-03-08 14:55 | Hur kan man rimligtvis landa i slutsatsen att Sveriges sjukvårds- och utbildningssystem är förpliktigat att tillgodose svenska läkarstudenter som utbildar sig utomlands med vikariat och AT-tjänster? Ni har ju själva valt att utbilda er utomlands, det finns inget moraliskt eller juridiskt kontrakt som ingås vid påbörjande av utlandsstudier som stipulerar att ni har någon som helst rätt till vik./AT vid hemkomst. Vik. och f.f.a. AT är att betraktas som en förlängning av den svenska läkarutbildningen, inget mindre och inget mer. Vidare är det ekonomiska argumentet som Christian Lindhardt för världsfrånvänt; draget till sin logiska slutsats skulle det innebära att Sverige lät resten av EU utbilda sin vårdpersonal för att det är "ekonomiskt gångbart". De läkare som Sverige behöver utbildas i Sverige för att försäkra rätt kvantitet och god kvalité, samt en integration i det svenska sjukvårdssystemet.

  Gabriel Högström, Läkarstuderande T10, doktorand, UmU

  Jäv:

 • Svar till Lindhart

  2016-03-08 15:59 | 1. Sverige har brist på specialister, i allmänmedicin och psykiatri för att vara precis. Vi har ett överskott på underläkare, den kommer du också bli varse om när du påbörjar ditt arbetsliv. Den läkarbrist som du påpekar ( tolkar det som att du menar generell) existerar inte. 2. Att Sverige, enligt dig, sparar pengar på att du återvänder rättfärdigar inte att svenska läkarstudenter ska offra auskultationstid till utlandsstuderandes fördel. 3. För mig är det inte rimligt att bo i ett land i 6 år utan att lära språket, argumentet med tidsbrist på grund av studier håller inte. Se man till att integrera sig får man det mesta ut av dom inhemska praktikplatserna. Så dåliga placeringar kan det väl inte vara, när universiteten i utlandet nu är så bra? Sen nämner du att 50% kuggar, jag vet inte var dessa siffror kommer ifrån men om det är så hög andel av utlandsstuderande svenskar som kuggar är det verkligen oroväckande och man borde se över kvalitén på utbildningen.

  Navid Golestani, AT, Kbh

  Jäv: utlandsutbildad

 • Läs om!

  2016-03-08 17:00 | Vem har sagt något om förpliktelse, krav eller tvång? Tolkar man det så får man nog läsa texten på nytt. Det enda vi vill säga är att vi studerar utomlands, vi finns, vi är många (!) och vi kommer att komma hem till Sverige. Vill svensk sjukvård lägga vår ”leg./ST-lön” + ”handledarlön” för att integrera oss, eller vill de lägga en ”icke-lön för en praktikant” + ”handledarlön” för att integrera oss? Detta är inte en fråga om huruvida svenskar har rätt till praktik eller inte, det handlar om hur verkligheten ser ut, om ett problem som finns och som kommer att bli större - om inget görs åt saken. Vi kräver såldes inget, inte heller tvingar vi någon något, men vi vill flagga för hur läget faktisk ser ut.
  Det finns idag två svenska medicinska fakulteter som erbjuder praktikplats via en ansökan till deras universitet - således går man som student under deras utbildningsram och på de sjukhus/kliniker de har avtal med. Jag tycker fler universitet borde ta efter denna filosofi. Universitet får betalt, sjukhuset får betalt, handlaren får betalt, ingen plats tas från någon svensk student och den utlandsstuderande studenten får praktik - win win situation, för alla parter. Så sluta haka fast i hur verkligheten ser ut, för den kan inte ändras. Vad som däremot kan ändras är framtiden och det är upp till svensk sjukvård att avgöra hur den kommer se ut.

  Sofia Necander , Läkarstuderande T-10,

  Jäv: Utlandsstuderande

 • Läkaryrket en köpares marknad idag, inte längre en säljares

  2016-03-08 17:22 | I juni ifjol skrev jag ett inlägg i Dagens Medicin (no 23/15, sid 21) med rubriken "Det går att komma åt problemen med AT och ST" där jag efterlyste ett matchningssystem och beskrev ett möjligt web-baserat system.
  -- Någon med diskriptorn ”Navid” kommenterade ”Förnuftigt! Så är det idag i Danmark, och det fungerar hur fint som helst!” – medan ”svar på tal” ansåg att mitt förslag var en ”plan i bästa stalinistiska anda. Tack men nej tack.” Jag blev rätt smickrad att benämnas för ”stalinist” och hoppas att nästa gång en annan kommentator byter ut ett par bokstäver.
  -- Det finns givetvis inget förhinder att utlandsstuderande anmäler sig till ett dylikt framtida matchningssystem. Skulle AT avskaffas flyttas flaskhalsen bara framåt till ST.
  -- Som Läkartidningen har påtalat har ett icke oansenligt antal specialistkompetenta läkare kommit med flyktingströmmen. Dessa håller på att etablera sig i det svenska systemet. Läkaryrket har blivit en köpares marknad i Sverige. De som börjar bli färdiga med sina grundutbildningar må vara sig själva närmast och inte dra sig för att söka AT och sedan ST på mindre eftertrådda platser.

  Lars Breimer, docent överläkare, Laboratoriemedicin, USÖ

  Jäv:

 • Varför denna missunsamhet? Alla skulle vinna på öppna dörrar!

  2016-03-09 13:29 | Sverige har läkarbrist. Utlandsutbildade svenska ungdomar visar både en stor motivation, målvetenhet och är beredda / har möjlighet att betala för sin utbildning utomlands. Sverige får skörda färdigutbildade läkare. Praktik i hemlandet skulle ge värdefull erfarenhet och kunskap om förhållandena här och underlätta senare anpassningen till arbetsplatsen i Sverige. Med dessa unga kollegor får man också en ökad kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom EU. Man borde uppmuntra mottagandet. Helst skulle jag se en nationell samordning med centralt administrerade förutbestämda praktikplatser och sedan efter examen en kort introduktionsutbildning där AT inte är en möjlighet. Detta skulle underlätta för alla parter och skapa en win win situation och också en större förutsägbarhet i Sveriges läkarförsörjning. Vi bör välkomna och uppskatta dessa unga kollegor precis som vi välkomnar och uppskattar kollegorna utbildade i Sverige.

  Marja Jurvanen, Övergripande ATST-studierektor, Barnläkare, Skånevård Kryh

  Jäv:

 • Svar till Sofia Necander

  2016-03-10 10:39 | Du skriver: "Detta är inte en fråga om huruvida svenskar har rätt till praktik eller inte, det handlar om hur verkligheten ser ut, om ett problem som finns och som kommer att bli större - om inget görs åt saken" Då frågar jag: Vad är egentligen problemet, utöver att ni som inte kom in på en läkarutbildning i Sverige känner er orättvist förfördelade avseende AT-platser? Sverige har tillräckligt antal läkare per capita och det behöver inte 50 % ytterligare nyutexaminerade som dessutom besitter undermåliga kliniska kunskaper. Vidare säger du: "Det finns idag två svenska medicinska fakulteter som erbjuder praktikplats via en ansökan till deras universitet - således går man som student under deras utbildningsram och på de sjukhus/kliniker de har avtal med. Jag tycker fler universitet borde ta efter denna filosofi. Universitet får betalt, sjukhuset får betalt, handlaren får betalt, ingen plats tas från någon svensk student och den utlandsstuderande studenten får praktik ". Då önskar jag fråga dig om du varit på ett undervisande sjukhus -- vilket nästan alla sjukhus i samband med utlokaliserade läkarutbildningar idag är -- och sett hur det ser ut? Det formligen myllrar av kandidater på alla stora sjukhus som erbjuder högspecialiserad vård och kompetenta handledare. Att säga "ingen plats tas från någon svensk student" stämmer helt enkelt inte.

  Gabriel Högström, Läkarstuderande, T10, doktorand, UmU

  Jäv:

 • Tankar omkring situationen

  2016-03-10 12:27 | Som ovanstående kommentator har påpekat i "Svar till Sofia Necander": Hur man än vrider och vänder på argumentet att Sverige är förpliktigat till att erbjuda klinik och AT-platser till utlandsutbildade kommer man inte ifrån det faktum att svenska läkarstudenter drabbas negativt, i en redan pressad situation på undervisande sjukhus runt om i landet. Det förbryllar mig vidare att en studierektor som Marja Jurvanen anser att Sverige har läkarbrist. Sist var det 189 ansökande till 6 AT-platser i Karlskoga, i utkanten av Örebro. Det är verkligheten idag, vi har ingen generell läkarbrist i Sverige. Underläkare ska vikariera i snitt ca 1 år innan AT (ännu längre i större städer, i Stockholm upp emot 2,5 år). Vi har den tredje (!) högsta läkartätheten bland OECD-länderna. Däremot är det i landstingens, och regeringens, intresse att tutta i oss lögnen om läkarbrist. Dom önskar ju en köpares marknad, som det redan är idag (läs Lars Breimers kommentar). Jag är dessutom oroad över Läkarförbundets agerande i frågan. Det verkar som att vi läkare är den enda yrkeskår som accepterar att vårt förbund inte agerar i våra intressen. Man gör allt för att sänka kvalitén och förkorta tiden för utlandsutbildade, samt öka antalet platser på läkarutbildningen i Sverige. Att introducera utländska läkare, och se till att Sverige har tillräckligt med läkare är i sig själv en god gärning, men det ska inte vara på bekostnad på kvalité och anseende. Tyvärr tummas det allt för mycket på dessa faktorer när man idag utfärdar specialistbevis, och erkänner alla möjliga utbildningar som grund för legitimation. Både regeringen och Läkarförbundet stödjer förslaget att slopa AT, och införa läkarlegitimation efter 6 år studier. Hur långt ifrån verkligheten är man egentligen när man tror att 6 månaders teoretisk utbildning ersätter 18 månaders självständig klinisk vidareutbildning? Om det inte är att trumma på kvalité, så vet jag inte vad som är. Värst av allt, är ju att det är patienterna som drabbas i slutändan.

  Navid Golestani, AT, Köpenhamn

  Jäv: utlandsutbildad

 • Våra intressen

  2016-03-10 19:58 | Det är svårt det där ... med våra intressen. Det är värt att inte glömma att dessa unga (blivande) kollegor, precis som de utbildade i umeå, örebro, stockholm mfl är just det. Blivande kollegor!

  David Löfgren, läkare, Örebro

  Jäv:

 • Kvalitet och anseende.

  2016-03-11 09:18 | Att använda termer som "kvalitet" och "anseende" om svensk utbildning med antydande om avsaknad av dessa kvaliteter inom utbildningar utanför Sveriges gränser är förolämpande för en betydande andel av era kollegor, framtida kollegor och utländska kollegor. Jag skulle gärna se underlag för dessa påståenden samt bevittna er antyda sådant för era kollegor med utländsk utbildning. Svenska utbildningsresultat och lärosäten är mig veterligen ej hyllade internationell eller i alla fall inte ansett som bättre än andra, varken inom läkarkåren eller annan yrkeskategori, men rätta mig om jag har fel. Detta sagt utan att på något sätt klanka ned på svensk utbildning eller mina framtida kollegors medicinska kunskaper.

  Ida Skeppar, Läk.stud T12, Semmelweis University

  Jäv: Utlandsstuderande med utlandsutbildade föräldrar och sambo.

 • Svar till Ida Skeppar

  2016-03-11 13:34 | Jag ska förklara vad jag menar med "undermåliga kliniska kunskaper": (1) I jämförelse med Sverige har de flesta östeuropeiska läkarutbildningar betydligt mindre klinisk tjänstgöring innan examen. Detta i kombination med faktumet att ni erhåller legitimation vid examenstillfället innebär att ni i jämförelse med någon som har en svensk legitimation har betydligt mindre kunskap gällande faktiskt klinisk arbete. Det är ju just därför alla som läser i Polen, Ungern m.m. är så angelägna om att få praktisera på ett svenskt sjukhus -- eftersom att ni inte har de förkunskaper som krävs för att påbörja en svensk ST-tjänstgöring. (Eller du kanske vill ta joursökaren på medicinakuten i Kiruna när du börjar din ST?) (2) Eran teoretiska utbildning är i stort baserad på förlegad pedagogik som bygger på ingående detaljkunskaper. Hur mycket skolning har ni i att ställa differentialdiagnoser, lämna dödsbesked och penetrera alkoholanamnes? D.v.s. saker som är svåra i verkligheten. Att inhämta stora mängder faktakunskaper är jobbigt, men det är inte svårt och det har dessutom mindre relevans i klinisk praktik än vad man tror. Man ska givetvis inte förringa nyttan av bra teoretiska förkunskaper -- de kan verkligen komma till användning. Men samtidigt är det viktiga att betona att de kunskaperna inte alltid inbegriper detaljerad anatomi eller Frank Sterlings lag. Svensk läkarutbildning har idag gått ifrån en undervisningsmodell som betonar detaljkunskaper till en modell där klinisk handläggning, patientkontakt och differentialdiagnostisk står i centrum. Det kanske inte är lika "svårt" på pappret, men det är väldigt värdefullt när du ska träffa och handlägga patienter. Värdet blir också tydligt när man diskuterar olika läkarutbildning med lektorer och f.d. studenter från just Östeuropa, vilka båda vittnar om den kliniska kompetensen hos läkarstudenter i Sverige i jämförelse med de från Östeuropa. Du säger "samt bevittna er antyda sådant för era kollegor med utländsk utbildning", vad är det du vill ha sagt med det? Jag har diskuterat saken med flera utlandsutbildade läkare och det råder inte kontrovers gällande påståendet att den teoretiska bördan är tyngre i Östeuropa men att den kliniska utbildningen är sämre än i Sverige.

  Gabriel Högström, Läkarstuderande T10, doktorand, UmU

  Jäv:

 • Alla eller bara alla ni vill?

  2016-03-11 21:01 | Jag funderar på huruvida det ens går, juridiskt och praktiskt, att ha skilda regler för den grupp av läkarstuderande som artikelförfattarna tillhör, dvs med tidigare anknytning till Sverige och/eller är svenska medborgare, i förhållande till läkarstuderande i EU som helhet. Om det dessutom ska vara avgiftsfritt för individen (skulle man trots det fortsätta betala studieavgift till det polska universitetet under praktikterminerna i Sverige?) finns det väl inget som säger att möjligheten inte skulle vara enormt attraktiv för många studenter som inte- tillhör SLF Student Utlands målgrupp? Jag kan mycket väl tänka mig att många landsting skulle vara väldigt intresserade av att knyta till sig läkarstuderande från länder där många invandrade läkare i dagsläget kommer ifrån (Tyskland, Baltikum, Grekland m.fl) innan examen/legitimering för att underlätta kommande immigration/integrering. Jag kan då inte komma på något bra argument för varför utlandsstuderande som kan hävda tillhörighet i Sverige (varför det nu skulle vara relevant) ska få automatisk förtur om möjlighet till praktik breddas. I ekonomifrågan är det inte heller så enkelt som att bara hävda något slags plusnetto "för landet". Inte minst ALF-avtal blir knepiga historier om staten ska betala landstingen för utlandsstuderande praktikanter.

  Cheng Xu, Doktorand, Läk. , Molekylär Medicin och Kirurgi, KI

  Jäv:

 • SVAR TILL GABRIEL O navid

  2016-03-18 00:32 | Hej, vill bara meddela er att jag har varit utomlandsstudent från Polen, och nu är en student i Danmark, har även arbetat mycket i Sverige och Norge med mina framtida skandinaviska kollegor. Ni har helt fel bild och massa fördomar. Att trycka ner utomlandsstudenter genom att säga att skandinavisk utbildning är mycket bättre är helt fel. Jag är bevis, jag har tagit del av bägge delar. Men det är ju inte så konstigt, ett besök i svensk sjukhus, slutar upp med massa statistik och osannolikhet och du går hem fortfarande med problemet .. Tryck aldrig mer ner den östeuropeiska utbildningen då ni ej varit där, förresten Polen ligger parallellt med Sverige. Om du kollar kartan och studerar den så ser du att Polen ligger i centraleuropa. Har stor respekt för de som dragit till öst för att fullfölja sin dröm och så klart ska man hjälpa de på bästa sätt. Teori är A och O, spelar ingen roll vad du säger, kliniken kommer om de får chansen! Och tro mig differential diagnos du tjatar om, de där är en godkänd fråga utomlands, inte högre än så. Så fortsätt klanka ner på dina framtida kollegor, inga problem... Ni är ju i o för sig mycket mer bättre än alla andra. Skärpning, ni ska bli läkare. Vad är de för trams ni är inne med.

  Faisal Ghairat, läkarstudent, Odense Universitetssjukhus

  Jäv:

 • Betalda och självutnämnda "flyktingläkare"

  2016-03-21 17:46 | Om inte läkarförbundet kan agera i våra intressen bör man gå ur förbundet. Ett förbund ska jobba för våra löner och villkor. Det går att starkt ifrågasätta förbundets arbete sista åren som mer verkar jobba på beslut som kommer sänka kraven för att bli läkare i Sverige och därmed lönedumpning och sämre villkor på sikt. Redan nu står man med mössan i handen i mellansverige (läs Stockholm, Uppsala, Västerås) och ber om ett jobb på sjukhusen. Löneförhandling är inte möjligt som i de flesta andra attraktiva ubildningar. Landstingen gör vad de vill med oss läkare. I USA är det helt det motsatta. Man har höga krav och det är attraktivt att bli läkare i USA vilket gör att de bästa skriver proven och antas därefter. Att vårt eget förbund jobbar med lönedumpning och sämre villkor för läkare är anmärkningsvärt. För det är precis det som effekten blir när man ÖSER in nya läkare i systemet. Sen kan man ha enskild empati och förståelse för utlandsstuderande som "köpt" en plats i östatsland och säkert har samma akademiska kunskaper som oss andra. Men dessa självutnämnda "flyktingläkare" från ffa öststaterna har gjort ett aktivt val med att ta utbildning i östeuropa och bör själva få ta konsekvensen av det. Inte komma och kräva lönedumpning och sämre villkor på svenska arbetsmarknaden som redan är urusel.

  Jan Pettersson, Läkare, Karolinska Sjukhuset

  Jäv:

 • Kommentar til Jan Pettersson

  2016-03-22 16:11 | Kan inte annat än att hålla med. Jag tror att många efterfrågar ett förbund som agerar i läkarnas intresse, vilket läkarförbundet inte verkar göra i dagsläget. Man agerar passivt i många viktiga frågor. Frågan är bara hur man kan ändra på detta förutom att gå ur förbundet? Starta ett nytt förbund?

  Navid Golestani, AT, Kph

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (8 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons