Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYHE Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-16

Apropå!Riksrevisionen och KBT

Li Wolf, socionom, leg psykoterapeut
li.wolf@neurokbtgbg.se

Alexander Rozental, leg psykolog, doktorand

Erik Hjalmarsson, leg psykolog, leg psykoterapeut

Lise Bergman Nordgren, leg psykolog, leg psykoterapeut, fil dr

Linda Jüris, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, med dr

Riksrevisionens granskning av rehabiliteringsgarantin [1] har debatterats flitigt. Granskningen visar på en rad problem, bland annat i implementering och ersättningssystem, men också att återgång i arbete inte uppnåtts i den utsträckning man önskat. Riksrevisionen fann även att utbildningsnivån hos dem som ska leverera evidensbaserad psykologisk behandling i vissa fall är för låg, men anser inte att detta kan skyllas på KBT.

KBT är den psykologiska behandlingsmetod som har bäst evidens vid ångest och depressionstillstånd, och rekommenderas i Nationella riktlinjer från Socialstyrelsen [2]. Att alla behandlare ska ha utbildningsnivå motsvarande legitimerad psykoterapeut (vilket förts fram i debattinlägg i medierna) är både orimligt och omöjligt. Av större vikt är att ha utbildning i den terapiform man tillhandahåller.

I dag ger även behandlare med utbildning i andra terapiinriktningar KBT, vilket enligt studier påverkar utfallet [3-5]. Vi anser att grundläggande psykoterapiutbildning i KBT med tillhörande handledning är en tillräckligt god utbildningsnivå.

Det är en självklarhet att valet av behandling ska styras av evidens. Därför är det vår förhoppning att regeringen fortsätter att satsa på ökad tillgänglighet till KBT. 

Vi delar även synpunkten som förts fram i debatten att en diskussion kring lösningar bör föras med respekt för resultat av utvärderingar och forskning. Vi rekommenderar att detta sker i samarbete med specialister och forskare på området (för att finjustera rehabiliteringsgarantin), och att man tar intryck av Storbritannien och satsningen på IAPT (Improving access to psychological therapies) [6, 7].

Referenser

 1. Rehabiliteringsgarantin fungerar inte – tänk om eller lägg ner. Stockholm: Riksrevisionen; 2015. RiR 2015:19.
 2. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010 – stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen; 2010. Artikelnr 2010-3-4.
 3. Roth AD, Pilling S. Using an evidence-based methodology to identify the competences required to deliver effective cognitive and behavioural therapy for depression and anxiety disorders. Behav Cogn Psychother. 2008;36:129-47.
 4. Ginsburg DM, Bohn C, Höfling V, et al. Treatment specific competence predicts outcome in cognitive therapy for social anxiety disorder. Behav Res Ther. 2012;50(12):747-52.
 5. Waller G, Turner H. Therapist drift redux: why well-meaning clinicians fail to deliver evidence-based therapy, and how to get back on track. Behav Res Ther. 2016:77:129-37.
 6. National Health Service. IAPT (Improving Access to Psychological Therapies). http://www.iapt.nhs.uk/about-iapt/http://www.nice.org.uk/">
 7. Layard R, Clark DM. Thrive – the power of psychological therapy. London: Penguin Books Ltd; 2015.

Kommentarer (1)

 • Evidens?

  2016-03-16 18:11 | Ja - om man menar att metaanalyser av randomiserade, förvisso kontrollerade, studier av behandlingar - utan double-blind förfarande är evidens, för något öht.

  Peter Hagland, Psykiater, Koppardalens VC

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons