Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYHE Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-16

Apropå!Riksrevisionen och KBT

Li Wolf, socionom, leg psykoterapeut
li.wolf@neurokbtgbg.se

Alexander Rozental, leg psykolog, doktorand

Erik Hjalmarsson, leg psykolog, leg psykoterapeut

Lise Bergman Nordgren, leg psykolog, leg psykoterapeut, fil dr

Linda Jüris, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, med dr

Riksrevisionens granskning av rehabiliteringsgarantin [1] har debatterats flitigt. Granskningen visar på en rad problem, bland annat i implementering och ersättningssystem, men också att återgång i arbete inte uppnåtts i den utsträckning man önskat. Riksrevisionen fann även att utbildningsnivån hos dem som ska leverera evidensbaserad psykologisk behandling i vissa fall är för låg, men anser inte att detta kan skyllas på KBT.

KBT är den psykologiska behandlingsmetod som har bäst evidens vid ångest och depressionstillstånd, och rekommenderas i Nationella riktlinjer från Socialstyrelsen [2]. Att alla behandlare ska ha utbildningsnivå motsvarande legitimerad psykoterapeut (vilket förts fram i debattinlägg i medierna) är både orimligt och omöjligt. Av större vikt är att ha utbildning i den terapiform man tillhandahåller.

I dag ger även behandlare med utbildning i andra terapiinriktningar KBT, vilket enligt studier påverkar utfallet [3-5]. Vi anser att grundläggande psykoterapiutbildning i KBT med tillhörande handledning är en tillräckligt god utbildningsnivå.

Det är en självklarhet att valet av behandling ska styras av evidens. Därför är det vår förhoppning att regeringen fortsätter att satsa på ökad tillgänglighet till KBT. 

Vi delar även synpunkten som förts fram i debatten att en diskussion kring lösningar bör föras med respekt för resultat av utvärderingar och forskning. Vi rekommenderar att detta sker i samarbete med specialister och forskare på området (för att finjustera rehabiliteringsgarantin), och att man tar intryck av Storbritannien och satsningen på IAPT (Improving access to psychological therapies) [6, 7].

Referenser

 1. Rehabiliteringsgarantin fungerar inte – tänk om eller lägg ner. Stockholm: Riksrevisionen; 2015. RiR 2015:19.
 2. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010 – stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen; 2010. Artikelnr 2010-3-4.
 3. Roth AD, Pilling S. Using an evidence-based methodology to identify the competences required to deliver effective cognitive and behavioural therapy for depression and anxiety disorders. Behav Cogn Psychother. 2008;36:129-47.
 4. Ginsburg DM, Bohn C, Höfling V, et al. Treatment specific competence predicts outcome in cognitive therapy for social anxiety disorder. Behav Res Ther. 2012;50(12):747-52.
 5. Waller G, Turner H. Therapist drift redux: why well-meaning clinicians fail to deliver evidence-based therapy, and how to get back on track. Behav Res Ther. 2016:77:129-37.
 6. National Health Service. IAPT (Improving Access to Psychological Therapies). http://www.iapt.nhs.uk/about-iapt/http://www.nice.org.uk/">
 7. Layard R, Clark DM. Thrive – the power of psychological therapy. London: Penguin Books Ltd; 2015.

Kommentarer (1)

 • Evidens?

  2016-03-16 18:11 | Ja - om man menar att metaanalyser av randomiserade, förvisso kontrollerade, studier av behandlingar - utan double-blind förfarande är evidens, för något öht.

  Peter Hagland, Psykiater, Koppardalens VC

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (8 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons