Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYPP Lakartidningen.se 2016-03-17

Fakulteterna bör granska kraven på professionella medicinetiker

Karolinska institutets etiska råd ska ombildas efter Macchiariniskandalen. Professionella etikers roll och ansvar debatteras. Hur påverkas vår syn på utbildning och forskning inom medicinsk etik vid de medicinska fakulteterna?

Johnny Ludvigsson
senior professor i pediatrik, Linköpings universitet

Johnny.Ludvigsson@regionostergotland.se 

Medicinsk etik är en viktig del av utbildningen av läkare och annan personal inom hälso- och sjukvården [1]. Det finns en mängd etiska frågor som rör allt ifrån abort och eutanasi till mindre dramatiska, men likväl viktiga vardagsfrågor, som när man får eller inte får ta prov på patienter mot deras vilja (exempelvis barn) eller huruvida det är rätt eller inte att mata senildementa som inte vill äta [2]. Även om den mesta etikundervisningen äger rum »vid sängkanten« i konkreta situationer behövs föreläsningar, diskussioner och fallbeskrivningar.

Medicinsk etik har vuxit till ett ämne med företrädare vid olika lärosäten. Sjukhusen har skaffat sig etiska råd som förväntas ge synpunkter på svåra etiska dilemman. Etikprövningsnämnder bedömer forskningsprojekt innan de får genomföras, och forskningsetik är en obligatorisk del av forskarutbildningen. Helsingforsdeklarationen, med regler om informerat samtycke, är en grundbult som dock förbigicks i Macchiarinis experiment på människor.

Inga nämnder, råd eller professorer i medicinsk etik fråntar den enskilde läkaren/forskaren ansvar och skyldighet att ta ställning, men man bör kunna förvänta sig, eller rentav kräva, att personer med särskild kompetens i medicinsk etik känner ansvar för att deras område inte hamnar i förfall. När man ser hur Macchiariniskandalen på Karolinska institutet (KI) respektive Karolinska sjukhuset (KS) utvecklats undrar man vilket ansvar etikerna tagit?

Det som pågick i Macchiariniskandalen kan förmodas ha varit okänt för de flesta även på KI/KS, inklusive deras etiker, fram till dess att tre anställda läkare i juni 2014 avgav en rapport där de avslöjade missförhållandena. Redan då borde etiker ha reagerat, men vem försvarade anmälarna som möttes av motangrepp och hot?  

KI:s etikråd frikände enligt uppgift Paolo Macchiarini våren 2015. När sedan den externe utredaren Bengt Gerdin överlämnade sin rapport i maj samma år fanns all anledning att stå upp för etiken, emot forskningsfusk och mot att patienter utsatts för livsfarliga och till slut dödande experiment. Vilka professionella etiker protesterade när KI:s ledning sopade Bengt Gerdins utredning under mattan?

Kanske kan proffs inom medicinsk etik bli direkt farliga om de invaggar sin medicinska omgivning i falsk trygghet? Om en smittsam hjärnhinneinflammation hotar sprida sig förväntar sig alla att infektionsläkare och smittskyddsläkare slår larm. Om brist på etik leder till katastrof för forskningen och sjukvården [3] med dödsfall som följd, duger det inte att teoretiskt filosofera. Då förväntar man sig att professorer i medicinsk etik slår larm!   

De medicinska fakulteterna behöver fundera igenom vilka krav man bör kunna ställa på professionella medicinetiker.

Johnny Ludvigsson var under många år ansvarig för medicinsk etik på läkarutbildningen vid Linköpings universitet. Han var också ansvarig för Etiskt Forum i Linköping i 25 år och är medlem i etikprövningsnämnden vid medicinska fakulteten i Linköping sedan drygt 30 år.

Referenser

 1. Ludvigsson J. Grundutbildning för läkare. Behövs mer humaniora och kritiskt tänkande? Läkartidningen. 1993;90(42):3641-2.
 2. Ludvigsson J. Varför gör jag så här? Vårdens vardagsetik konkretiseras vid Etiskt Forum i Linköping. Läkartidningen. 1995;92(20):2113-5.
 3. Risberg B. Karolinska är etikens Tjernobyl. Läkartidningen. 2016;113:DWWE.

Kommentarer (2)

 • Kritiskt etiskt tänkande i all högre utbildning?

  2016-03-18 10:19 | Johnny Ludvigsson har absolut en poäng! Etik är inte bara en fråga för etikprofessorer. Det är en fråga för oss alla. Vi har två sorter av etiskt tänkande. Dels en "magkänsla" som sekundsnabbt talar om för oss vad som är rätt eller fel, gott eller dåligt. Dels ett långsamt välövervägt tänkande som bättre passar de komplexa problem vi möter i våra liv, som inte längre levs på stäpperna eller i urskogarna. Det sistnämnda behöver vi lära oss, speciellt när vi står inför etiska dilemman - när något både är bra och dåligt, rätt och fel, nämligen i olika avseenden. Av detta skäl har statsvetarna professor Bo Rothstein, pol. mag. Marcus Tannenberg och jag tagit initiativ till ett förslag ("Poznan Declaration") som fått ett mycket omfattande stöd och nu väntar på att implementeras, se Läkartidningen. 2015;112:DSXL Lakartidningen.se 2015-11-13

  Lennart Levi, Professor emeritus, Karolinska institutet

  Jäv:

 • Väl skrivet

  2016-03-18 13:04 | Välgörande ord av Johnny Ludvigsson. Om "krig är för viktigt att överlåta till generalerna" kanske motsvarande gäller för etiken och dess främsta företrädare i akademierna. Det är nödvändigt att ett etiskt förhållningssätt styr all vår verksamhet, men problemet som måste hanteras är när man upptäcker att så inte är fallet.
  Kloka ord även av överläkare Astrid Seeberger i DN Kultur 2016-03-16: Därför går systemfelet vid KI djupare än Macchiariniaffären: http://dela.dn.se/gb0xpv0bC8pMzRCZ9pRVnX0Dfz7s1IILdtimiq_m7D6fLHgyHWLs_qG0BNAm9dLbDzHIugrKLB6omh_lXcYkBA,,

  Lennart Tegler, pensionerad chefläkare, pensionär, tidigare Universitetssjukhuset i Linköping

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (8 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons