Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYPP Lakartidningen.se 2016-03-17

Fakulteterna bör granska kraven på professionella medicinetiker

Karolinska institutets etiska råd ska ombildas efter Macchiariniskandalen. Professionella etikers roll och ansvar debatteras. Hur påverkas vår syn på utbildning och forskning inom medicinsk etik vid de medicinska fakulteterna?

Johnny Ludvigsson
senior professor i pediatrik, Linköpings universitet

Johnny.Ludvigsson@regionostergotland.se 

Medicinsk etik är en viktig del av utbildningen av läkare och annan personal inom hälso- och sjukvården [1]. Det finns en mängd etiska frågor som rör allt ifrån abort och eutanasi till mindre dramatiska, men likväl viktiga vardagsfrågor, som när man får eller inte får ta prov på patienter mot deras vilja (exempelvis barn) eller huruvida det är rätt eller inte att mata senildementa som inte vill äta [2]. Även om den mesta etikundervisningen äger rum »vid sängkanten« i konkreta situationer behövs föreläsningar, diskussioner och fallbeskrivningar.

Medicinsk etik har vuxit till ett ämne med företrädare vid olika lärosäten. Sjukhusen har skaffat sig etiska råd som förväntas ge synpunkter på svåra etiska dilemman. Etikprövningsnämnder bedömer forskningsprojekt innan de får genomföras, och forskningsetik är en obligatorisk del av forskarutbildningen. Helsingforsdeklarationen, med regler om informerat samtycke, är en grundbult som dock förbigicks i Macchiarinis experiment på människor.

Inga nämnder, råd eller professorer i medicinsk etik fråntar den enskilde läkaren/forskaren ansvar och skyldighet att ta ställning, men man bör kunna förvänta sig, eller rentav kräva, att personer med särskild kompetens i medicinsk etik känner ansvar för att deras område inte hamnar i förfall. När man ser hur Macchiariniskandalen på Karolinska institutet (KI) respektive Karolinska sjukhuset (KS) utvecklats undrar man vilket ansvar etikerna tagit?

Det som pågick i Macchiariniskandalen kan förmodas ha varit okänt för de flesta även på KI/KS, inklusive deras etiker, fram till dess att tre anställda läkare i juni 2014 avgav en rapport där de avslöjade missförhållandena. Redan då borde etiker ha reagerat, men vem försvarade anmälarna som möttes av motangrepp och hot?  

KI:s etikråd frikände enligt uppgift Paolo Macchiarini våren 2015. När sedan den externe utredaren Bengt Gerdin överlämnade sin rapport i maj samma år fanns all anledning att stå upp för etiken, emot forskningsfusk och mot att patienter utsatts för livsfarliga och till slut dödande experiment. Vilka professionella etiker protesterade när KI:s ledning sopade Bengt Gerdins utredning under mattan?

Kanske kan proffs inom medicinsk etik bli direkt farliga om de invaggar sin medicinska omgivning i falsk trygghet? Om en smittsam hjärnhinneinflammation hotar sprida sig förväntar sig alla att infektionsläkare och smittskyddsläkare slår larm. Om brist på etik leder till katastrof för forskningen och sjukvården [3] med dödsfall som följd, duger det inte att teoretiskt filosofera. Då förväntar man sig att professorer i medicinsk etik slår larm!   

De medicinska fakulteterna behöver fundera igenom vilka krav man bör kunna ställa på professionella medicinetiker.

Johnny Ludvigsson var under många år ansvarig för medicinsk etik på läkarutbildningen vid Linköpings universitet. Han var också ansvarig för Etiskt Forum i Linköping i 25 år och är medlem i etikprövningsnämnden vid medicinska fakulteten i Linköping sedan drygt 30 år.

Referenser

 1. Ludvigsson J. Grundutbildning för läkare. Behövs mer humaniora och kritiskt tänkande? Läkartidningen. 1993;90(42):3641-2.
 2. Ludvigsson J. Varför gör jag så här? Vårdens vardagsetik konkretiseras vid Etiskt Forum i Linköping. Läkartidningen. 1995;92(20):2113-5.
 3. Risberg B. Karolinska är etikens Tjernobyl. Läkartidningen. 2016;113:DWWE.

Kommentarer (2)

 • Kritiskt etiskt tänkande i all högre utbildning?

  2016-03-18 10:19 | Johnny Ludvigsson har absolut en poäng! Etik är inte bara en fråga för etikprofessorer. Det är en fråga för oss alla. Vi har två sorter av etiskt tänkande. Dels en "magkänsla" som sekundsnabbt talar om för oss vad som är rätt eller fel, gott eller dåligt. Dels ett långsamt välövervägt tänkande som bättre passar de komplexa problem vi möter i våra liv, som inte längre levs på stäpperna eller i urskogarna. Det sistnämnda behöver vi lära oss, speciellt när vi står inför etiska dilemman - när något både är bra och dåligt, rätt och fel, nämligen i olika avseenden. Av detta skäl har statsvetarna professor Bo Rothstein, pol. mag. Marcus Tannenberg och jag tagit initiativ till ett förslag ("Poznan Declaration") som fått ett mycket omfattande stöd och nu väntar på att implementeras, se Läkartidningen. 2015;112:DSXL Lakartidningen.se 2015-11-13

  Lennart Levi, Professor emeritus, Karolinska institutet

  Jäv:

 • Väl skrivet

  2016-03-18 13:04 | Välgörande ord av Johnny Ludvigsson. Om "krig är för viktigt att överlåta till generalerna" kanske motsvarande gäller för etiken och dess främsta företrädare i akademierna. Det är nödvändigt att ett etiskt förhållningssätt styr all vår verksamhet, men problemet som måste hanteras är när man upptäcker att så inte är fallet.
  Kloka ord även av överläkare Astrid Seeberger i DN Kultur 2016-03-16: Därför går systemfelet vid KI djupare än Macchiariniaffären: http://dela.dn.se/gb0xpv0bC8pMzRCZ9pRVnX0Dfz7s1IILdtimiq_m7D6fLHgyHWLs_qG0BNAm9dLbDzHIugrKLB6omh_lXcYkBA,,

  Lennart Tegler, pensionerad chefläkare, pensionär, tidigare Universitetssjukhuset i Linköping

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons