Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYLS Lakartidningen.se 2016-03-18

Väntetiden till AT en flaskhals – staten bör ta över ansvaret

Viktor Madsen
läkarstudent, Karolinska institutet, Stockholm

viktor.madsen@stud.ki.se

För varje år ökar den genomsnittliga väntetiden till AT, och det är inte längre endast ett storstadsfenomen. I genomsnitt har tiden mellan läkarexamen och start av AT ökat från 7 månader år 2008 till drygt 10 månader år 2015 [1]. Längst var väntetiden i Stockholm med 19 månader [1].

Ur utbildnings- och patientsäkerhetsmässiga perspektiv är det ett uppenbart problem att ett stort antal examinerade läkare under ett eller flera år arbetar som icke-legitimerade underläkare med sämre utbildning, erfarenhet, klinisk bredd och mindre handledning men med liknande ansvar som AT-läkare [2-4].

En årligt ökande väntetid till AT utgör också ett försörjningsproblem för Sverige när man i andra änden av produktionsapparaten av läkare lider brist på specialistläkare inom stora specialiteter som allmänmedicin och psykiatri [5].

Trots att statistik visat ökande väntetid de senaste sju åren och trots att antalet antagna på läkarutbildningen år 2015 ökat med 58 procent (687 studenter) jämfört med år 2008 [6], samtidigt som Sveriges outsourcing av läkarutbildning fortsatt, har antalet AT-platser inte ökats med motsvarande mängd.

Är man cynisk, vilket inte ligger så långt bort i den frustration som många läkarstudenter och underläkare i dag upplever, kan man undra om denna flaskhals existerar för att någon part gynnas av den. Kan det vara så att icke-legitimerade underläkare i kö skapar ett konkurrensutsatt utbud av billigare arbetskraft? Det är inte omöjligt att göra den tolkningen [2-4].

Jag vill inte vara cynisk. Däremot tror jag att det finns två stora frågor som skapar en osäkerhet hos landstingen för att i närtid investera i och öka antalet AT-platser i tillräckliga volymer.

 • Den ena är utredningen om den framtida läkarutbildningen som föreslagit harmonisering med resten av EU och avskaffande av AT [7]. Sveriges Kommuner och landsting uttryckte i sitt remissvar 2015 oro över att avskaffa AT [8].
 • Den andra är utredningen kring Sveriges framtida regionala indelning, där utredarnas första förslag innebär en minskning från dagens 21 landsting till 6 regioner [9, 10]. Riksdagens kommittédirektiv har satt 1 januari 2019 som ett möjligt datum för en eller flera indelningsändringar [11].

Att väntetiden till AT nu är så lång att den utgör såväl utbildnings-, patientsäkerhets- som försörjningsmässiga problem är alarmerande. Givet det faktum att väntetiden ökat kontinuerligt sedan mätningarna började och den osäkerhet som råder kring läkarutbildningens framtida utformning samt landstingens antal och storlek är det naturligt att fråga sig om landstingen klarar av den uppgift de är skyldiga att sköta. Den rimliga åtgärden borde vara att staten tar över ansvaret och garanterar antalet AT-platser. Tanken är inte ny. Samma resonemang uttrycktes av Centerpartiet och Kristdemokraterna i september 2015 [12].

Liksom frågan om statligt ansvar för styrning av ST-block, som sjukvårdsminister Gabriel Wikström lyft [13] men som Läkarförbundet ställt sig negativt till [14], måste en debatt föras kring ett statligt ansvar av AT-platser. Skillnaden är förstås att AT är en utbildning jämfört med det stora antalet ST-utbildningar. Ett statligt ansvar för AT bör därför inte påverka den enskilde läkarens valfrihet i sin yrkeskarriär samt klinikers möjlighet att säkra kompetens.

Jag anser att frågan om statligt ansvar för AT-platser är något som framför allt Läkarförbundet måste ta sig an och inkludera i det arbete för fler AT-platser man beslutade om under 2015 års fullmäktigemöte [15]. I förlängningen hoppas jag att sjukvårdsministern inser att ett statligt ansvar för AT-platser är den rimligaste vägen att gå, givet den problematiska situation som råder.

Läs repliken:
Bollen ligger hos Utbildningsdepartementet

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

 1. SYLF:s AT-ranking 2015. Stockholm: Sveriges yngre läkares förening; 2015.
 2. Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO ställer krav för att öka patientsäkerheten på akutmottagningar. 31 mar 2015.
 3. Agerberg M. Icke färdigutbildade på akuten. IVO kritiserar ännu ett landsting. Läkartidningen. 2015;112:DFZU.
 4. Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Akutmottagningarna i Uppsala/Örebro står inför stora utmaningar. 8 jun 2015.
 5. Dahl AS. Fortsatt brist på specialistläkare. Läkartidningen. 2016;113:DX77.
 6. Läkarstudent.se. Antagning till läkarprogram.
 7. SOU 2013:15. För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning. Stockholm: Utbildningsdepartementet; 2013.
 8. För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) [remissvar]. Stockholm: Sveriges Kommuner och landsting; 2015. Dnr 15/2099.
 9. Sex regioner i utredarnas skiss. Dagens Medicin. 9 mar 2016.
 10. Regeringskansliet. Nu inleds arbetet med Sveriges framtida regionala indelning [pressmeddelande]. 2 jul 2015.
 11. Kommittédirektiv 2015:77. Ny indelning av län och landsting. Stockholm: Finansdepartementet; 2015.
 12. Kalleny S, Lodding M. C och KD: Öka det nationella ansvaret. SVT Nyheter. 2 sep 2015.
 13. Ministern har laddat klart. Dagens Medicin. 24 jun 2015.
 14. Agerberg M. Förstatliga ST är inte lösningen. Läkartidningen. 2016;113:DXUE.
 15. Pagels S. Läkarförbundet ska verka för fler AT-platser. Sjukhusläkaren. 1 jun 2015.

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer kan sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. () 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (12 kommentarer) 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons