Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYR6 Lakartidningen.se 2016-03-18

Replik från Kvinnliga läkares förening:Surrogatmoderskap handlar inte om barnen utan om de vuxna

Styrelsen för Kvinnliga läkares förening genom

Ingela Heimann, ordförande
ingela.heimann@kvinnligalakare.se

Andreas Bengtsson skriver i egen sak [1], men missar att frågan om surrogatmoderskap inte handlar om barnen utan om de vuxna. Gott om källor finns att tillgå.

Regeringen tillsatte en utredning av huruvida altruistiskt surrogatmoderskap ska tillåtas i Sverige (altruistiskt surrogatmoderskap innebär att den gravida kvinnan inte har vinstmotiv, utan får betalt genom kostnadstäckning) [2]. Efter tre års arbete föreslog utredningen att förbjuda surrogatmoderskap.

Det är smärtsamt för många människor att inte kunna få barn, och Kvinnliga läkares förening (KLF) vill inte förminska den sorg det kan innebära. Men det är ingen mänsklig rättighet att till varje pris få bli förälder till ett genetiskt barn, trots att vi nu har medicintekniska möjligheter till det.

KLF har flera skäl att motsätta sig surrogatmoderskap, av vilka några redovisas nedan.

Det är inte möjligt att kontrollera att altruistiskt surrogatmoderskap inte glider mot ett kommersiellt. Vad som är en rimlig kostnadstäckning är svårt att bedöma. Till exempel är en fjärdedel av alla gravida kvinnor sjukskrivna under delar av graviditeten. Ska den minskningen av den aktuella årsinkomsten och den framtida pensionen ersättas av beställarparet eller av Försäkringskassan? En annan fråga rör ersättning för komplikationer – vem ska avgöra vilken ersättning som ska betalas till surrogatmodern vid exempelvis inkontinens? Det finns även risk för tragiska situationer om surrogatmodern väljer att göra abort eller att själv behålla barnet [3].

Fler kvinnor i världen dör av graviditet­ och förlossningsrelaterade orsaker än i krig, inbördeskrig, HIV, tuberkulos och malaria tillsammans. Även i Sverige har vi medicinska risker [4], och de flesta ökar med antal graviditeter; till exempel opereras i Sverige 6 000 kvinnor per år för framfall. Andra vanliga komplikationer är depression (15 procent), blodpropp (1,7 procent), ​bristningar av grad 3 eller 4 (3,5 procent), urininkontinens (33 procent första året efter förlossningen), preeklampsi (8 procent) och graviditetsdiabetes (2 procent), och årligen dör 8–10 kvinnor [5].

Det är inte vanligt, men det finns även risk för skador på barnet, och det har skett att beställarparet avvisat ett barn av fel kön, eller som inte var fritt från handikapp eller genetisk avvikelse [6].

Andreas Bengtsson är själv förälder genom kommersiellt surrogatmoderskap, vilket inte är tillåtet i något EU-land. I Storbritannien har altruistiskt surrogatmoderskap varit tillåtet sedan 1980-talet, men det är vanligt att betalningen till surrogatmodern överskrider kostnadstäckningen. Studier från Storbritannien och Australien tyder på att tillåtet altruistiskt surrogatmoderskap leder till en bredare acceptans för att hyra någon annans livmoder. Olika studier kommer fram till lite olika resultat, men antalet surrogatbarn i Storbritannien har enligt flera studier mer än fördubblats sedan 2003 [7-10]. 

Andelen av dess barn som kom till genom kommersiellt surrogatmoderskap utomlands uppskattas till drygt 2 procent år 2003 och till 37 procent 2013 [9]. De flesta godkänns av domstolar trots att det är förbjudet i lag [11]. I Australien beräknas antalet inhemska surrogatfödslar åren 2010–2011 till 16, medan 394 barn föddes av surrogatmödrar i Indien [12]. Det finns inte något exempel i världen där kommersiella surrogatfödslar minskat när altruistiska födslar tillåtits.

I de flesta länder är surrogatmoderskap inte möjligt. Indien, Thailand, Mexiko och Nepal har skärpt lagarna mot surrogatmoderskap eller infört förbud. Kambodja och Malaysia väntas följa efter. Europaparlamentet rekommenderade nyligen sina medlemsländer att införa förbud mot alla former av surrogatmoderskap [13].

Andreas Bengtsson anklagar KLF för falska annonser [1]. Vi kan tyvärr inte svara på kritik mot en kampanj som vi varken planerat eller försvarat. Han kritiserar oss även för att ha skrivit under ett brett internationellt upprop mot surrogatmoderskap [14]. Det är inte första eller sista gången organisationer eller politiska partier samarbetar i enskilda frågor även om man inte är överens om alla politiska frågor.

En fylligare version av denna text finns på www.kvinnligalakare.se.

Referenser

 1. Bengtsson A. Kräver svar av Kvinnliga läkares förening: Surrogatmoderskap och källor. Läkartidningen. 2016;113:DX6Z.
 2. Kommittédirektiv. Utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. Stockholm: Justitiedepartementet; 2013. Dir. 2013:70.
 3. Fiano C. Human rights. Surrogate pregnant with triplets threatened with »financial ruin« if she doesn’t abort. Live Action News. 26 nov 2015.
 4. Sveriges officiella statistik. Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. Medicinska födelseregistret 1973–2014. Assisterad befruktning 1991–2013. Stockholm: Socialstyrelsen; 2015. Artikelnr 2015-12-27.
 5. Grunewald C, Nilsson E, Cnattingius S, et al. Mödradödligheten underskattad i Sverige. Läkartidningen. 2008;105:2250-3.
 6. TNN. Aussie couple abandoned surrogate baby in India. Times of India. 10 okt 2014.
 7. Family Law Week; Scott N, Dodson P. Surrogacy in the UK vs surrogacy abroad – entirely different, or one and the same? 2015.
 8. Crawshaw M, Blyth E, van den Akker O. The changing profile of surrogacy in the UK – implications for national and international policy and practice. J Soc Welf Fam Law. 2012;34:267-77.
 9. Horsey K. Surrogacy in the UK: Myth busting and reform. Report of the Surrogacy UK Working Group on Surrogacy Law Reform. November 2015. Hitchin: Surrogacy UK; 2015.
 10. Westminster Hall Commons Debates. Surrogacy. 14 okt 2014.
 11. Dickenson D. Property in the body: feminist perspectives. New York: Cambridge University Press; 2007. 
 12. Millbank J. Rethinking »commercial« surrogacy in Australia. J Bioeth Inq. 2015;12(3):477-90.
 13. Europaparlamentet. Annual report on human rights and democracy in the world 2014 and the EU policy on the matter. 17 dec 2015.
 14. Stop Surrogacy Now Statement.

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Jobb i fokus

166 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons