Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYR6 Lakartidningen.se 2016-03-18

Replik från Kvinnliga läkares förening:Surrogatmoderskap handlar inte om barnen utan om de vuxna

Styrelsen för Kvinnliga läkares förening genom

Ingela Heimann, ordförande
ingela.heimann@kvinnligalakare.se

Andreas Bengtsson skriver i egen sak [1], men missar att frågan om surrogatmoderskap inte handlar om barnen utan om de vuxna. Gott om källor finns att tillgå.

Regeringen tillsatte en utredning av huruvida altruistiskt surrogatmoderskap ska tillåtas i Sverige (altruistiskt surrogatmoderskap innebär att den gravida kvinnan inte har vinstmotiv, utan får betalt genom kostnadstäckning) [2]. Efter tre års arbete föreslog utredningen att förbjuda surrogatmoderskap.

Det är smärtsamt för många människor att inte kunna få barn, och Kvinnliga läkares förening (KLF) vill inte förminska den sorg det kan innebära. Men det är ingen mänsklig rättighet att till varje pris få bli förälder till ett genetiskt barn, trots att vi nu har medicintekniska möjligheter till det.

KLF har flera skäl att motsätta sig surrogatmoderskap, av vilka några redovisas nedan.

Det är inte möjligt att kontrollera att altruistiskt surrogatmoderskap inte glider mot ett kommersiellt. Vad som är en rimlig kostnadstäckning är svårt att bedöma. Till exempel är en fjärdedel av alla gravida kvinnor sjukskrivna under delar av graviditeten. Ska den minskningen av den aktuella årsinkomsten och den framtida pensionen ersättas av beställarparet eller av Försäkringskassan? En annan fråga rör ersättning för komplikationer – vem ska avgöra vilken ersättning som ska betalas till surrogatmodern vid exempelvis inkontinens? Det finns även risk för tragiska situationer om surrogatmodern väljer att göra abort eller att själv behålla barnet [3].

Fler kvinnor i världen dör av graviditet­ och förlossningsrelaterade orsaker än i krig, inbördeskrig, HIV, tuberkulos och malaria tillsammans. Även i Sverige har vi medicinska risker [4], och de flesta ökar med antal graviditeter; till exempel opereras i Sverige 6 000 kvinnor per år för framfall. Andra vanliga komplikationer är depression (15 procent), blodpropp (1,7 procent), ​bristningar av grad 3 eller 4 (3,5 procent), urininkontinens (33 procent första året efter förlossningen), preeklampsi (8 procent) och graviditetsdiabetes (2 procent), och årligen dör 8–10 kvinnor [5].

Det är inte vanligt, men det finns även risk för skador på barnet, och det har skett att beställarparet avvisat ett barn av fel kön, eller som inte var fritt från handikapp eller genetisk avvikelse [6].

Andreas Bengtsson är själv förälder genom kommersiellt surrogatmoderskap, vilket inte är tillåtet i något EU-land. I Storbritannien har altruistiskt surrogatmoderskap varit tillåtet sedan 1980-talet, men det är vanligt att betalningen till surrogatmodern överskrider kostnadstäckningen. Studier från Storbritannien och Australien tyder på att tillåtet altruistiskt surrogatmoderskap leder till en bredare acceptans för att hyra någon annans livmoder. Olika studier kommer fram till lite olika resultat, men antalet surrogatbarn i Storbritannien har enligt flera studier mer än fördubblats sedan 2003 [7-10]. 

Andelen av dess barn som kom till genom kommersiellt surrogatmoderskap utomlands uppskattas till drygt 2 procent år 2003 och till 37 procent 2013 [9]. De flesta godkänns av domstolar trots att det är förbjudet i lag [11]. I Australien beräknas antalet inhemska surrogatfödslar åren 2010–2011 till 16, medan 394 barn föddes av surrogatmödrar i Indien [12]. Det finns inte något exempel i världen där kommersiella surrogatfödslar minskat när altruistiska födslar tillåtits.

I de flesta länder är surrogatmoderskap inte möjligt. Indien, Thailand, Mexiko och Nepal har skärpt lagarna mot surrogatmoderskap eller infört förbud. Kambodja och Malaysia väntas följa efter. Europaparlamentet rekommenderade nyligen sina medlemsländer att införa förbud mot alla former av surrogatmoderskap [13].

Andreas Bengtsson anklagar KLF för falska annonser [1]. Vi kan tyvärr inte svara på kritik mot en kampanj som vi varken planerat eller försvarat. Han kritiserar oss även för att ha skrivit under ett brett internationellt upprop mot surrogatmoderskap [14]. Det är inte första eller sista gången organisationer eller politiska partier samarbetar i enskilda frågor även om man inte är överens om alla politiska frågor.

En fylligare version av denna text finns på www.kvinnligalakare.se.

Referenser

 1. Bengtsson A. Kräver svar av Kvinnliga läkares förening: Surrogatmoderskap och källor. Läkartidningen. 2016;113:DX6Z.
 2. Kommittédirektiv. Utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. Stockholm: Justitiedepartementet; 2013. Dir. 2013:70.
 3. Fiano C. Human rights. Surrogate pregnant with triplets threatened with »financial ruin« if she doesn’t abort. Live Action News. 26 nov 2015.
 4. Sveriges officiella statistik. Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. Medicinska födelseregistret 1973–2014. Assisterad befruktning 1991–2013. Stockholm: Socialstyrelsen; 2015. Artikelnr 2015-12-27.
 5. Grunewald C, Nilsson E, Cnattingius S, et al. Mödradödligheten underskattad i Sverige. Läkartidningen. 2008;105:2250-3.
 6. TNN. Aussie couple abandoned surrogate baby in India. Times of India. 10 okt 2014.
 7. Family Law Week; Scott N, Dodson P. Surrogacy in the UK vs surrogacy abroad – entirely different, or one and the same? 2015.
 8. Crawshaw M, Blyth E, van den Akker O. The changing profile of surrogacy in the UK – implications for national and international policy and practice. J Soc Welf Fam Law. 2012;34:267-77.
 9. Horsey K. Surrogacy in the UK: Myth busting and reform. Report of the Surrogacy UK Working Group on Surrogacy Law Reform. November 2015. Hitchin: Surrogacy UK; 2015.
 10. Westminster Hall Commons Debates. Surrogacy. 14 okt 2014.
 11. Dickenson D. Property in the body: feminist perspectives. New York: Cambridge University Press; 2007. 
 12. Millbank J. Rethinking »commercial« surrogacy in Australia. J Bioeth Inq. 2015;12(3):477-90.
 13. Europaparlamentet. Annual report on human rights and democracy in the world 2014 and the EU policy on the matter. 17 dec 2015.
 14. Stop Surrogacy Now Statement.

Kommentera

Kommentera

Tillverkaren överger Macchiarini-metoden

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (1 kommentar) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (6 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

146 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons