Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYR6 Lakartidningen.se 2016-03-18

Replik från Kvinnliga läkares förening:Surrogatmoderskap handlar inte om barnen utan om de vuxna

Styrelsen för Kvinnliga läkares förening genom

Ingela Heimann, ordförande
ingela.heimann@kvinnligalakare.se

Andreas Bengtsson skriver i egen sak [1], men missar att frågan om surrogatmoderskap inte handlar om barnen utan om de vuxna. Gott om källor finns att tillgå.

Regeringen tillsatte en utredning av huruvida altruistiskt surrogatmoderskap ska tillåtas i Sverige (altruistiskt surrogatmoderskap innebär att den gravida kvinnan inte har vinstmotiv, utan får betalt genom kostnadstäckning) [2]. Efter tre års arbete föreslog utredningen att förbjuda surrogatmoderskap.

Det är smärtsamt för många människor att inte kunna få barn, och Kvinnliga läkares förening (KLF) vill inte förminska den sorg det kan innebära. Men det är ingen mänsklig rättighet att till varje pris få bli förälder till ett genetiskt barn, trots att vi nu har medicintekniska möjligheter till det.

KLF har flera skäl att motsätta sig surrogatmoderskap, av vilka några redovisas nedan.

Det är inte möjligt att kontrollera att altruistiskt surrogatmoderskap inte glider mot ett kommersiellt. Vad som är en rimlig kostnadstäckning är svårt att bedöma. Till exempel är en fjärdedel av alla gravida kvinnor sjukskrivna under delar av graviditeten. Ska den minskningen av den aktuella årsinkomsten och den framtida pensionen ersättas av beställarparet eller av Försäkringskassan? En annan fråga rör ersättning för komplikationer – vem ska avgöra vilken ersättning som ska betalas till surrogatmodern vid exempelvis inkontinens? Det finns även risk för tragiska situationer om surrogatmodern väljer att göra abort eller att själv behålla barnet [3].

Fler kvinnor i världen dör av graviditet­ och förlossningsrelaterade orsaker än i krig, inbördeskrig, HIV, tuberkulos och malaria tillsammans. Även i Sverige har vi medicinska risker [4], och de flesta ökar med antal graviditeter; till exempel opereras i Sverige 6 000 kvinnor per år för framfall. Andra vanliga komplikationer är depression (15 procent), blodpropp (1,7 procent), ​bristningar av grad 3 eller 4 (3,5 procent), urininkontinens (33 procent första året efter förlossningen), preeklampsi (8 procent) och graviditetsdiabetes (2 procent), och årligen dör 8–10 kvinnor [5].

Det är inte vanligt, men det finns även risk för skador på barnet, och det har skett att beställarparet avvisat ett barn av fel kön, eller som inte var fritt från handikapp eller genetisk avvikelse [6].

Andreas Bengtsson är själv förälder genom kommersiellt surrogatmoderskap, vilket inte är tillåtet i något EU-land. I Storbritannien har altruistiskt surrogatmoderskap varit tillåtet sedan 1980-talet, men det är vanligt att betalningen till surrogatmodern överskrider kostnadstäckningen. Studier från Storbritannien och Australien tyder på att tillåtet altruistiskt surrogatmoderskap leder till en bredare acceptans för att hyra någon annans livmoder. Olika studier kommer fram till lite olika resultat, men antalet surrogatbarn i Storbritannien har enligt flera studier mer än fördubblats sedan 2003 [7-10]. 

Andelen av dess barn som kom till genom kommersiellt surrogatmoderskap utomlands uppskattas till drygt 2 procent år 2003 och till 37 procent 2013 [9]. De flesta godkänns av domstolar trots att det är förbjudet i lag [11]. I Australien beräknas antalet inhemska surrogatfödslar åren 2010–2011 till 16, medan 394 barn föddes av surrogatmödrar i Indien [12]. Det finns inte något exempel i världen där kommersiella surrogatfödslar minskat när altruistiska födslar tillåtits.

I de flesta länder är surrogatmoderskap inte möjligt. Indien, Thailand, Mexiko och Nepal har skärpt lagarna mot surrogatmoderskap eller infört förbud. Kambodja och Malaysia väntas följa efter. Europaparlamentet rekommenderade nyligen sina medlemsländer att införa förbud mot alla former av surrogatmoderskap [13].

Andreas Bengtsson anklagar KLF för falska annonser [1]. Vi kan tyvärr inte svara på kritik mot en kampanj som vi varken planerat eller försvarat. Han kritiserar oss även för att ha skrivit under ett brett internationellt upprop mot surrogatmoderskap [14]. Det är inte första eller sista gången organisationer eller politiska partier samarbetar i enskilda frågor även om man inte är överens om alla politiska frågor.

En fylligare version av denna text finns på www.kvinnligalakare.se.

Referenser

 1. Bengtsson A. Kräver svar av Kvinnliga läkares förening: Surrogatmoderskap och källor. Läkartidningen. 2016;113:DX6Z.
 2. Kommittédirektiv. Utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. Stockholm: Justitiedepartementet; 2013. Dir. 2013:70.
 3. Fiano C. Human rights. Surrogate pregnant with triplets threatened with »financial ruin« if she doesn’t abort. Live Action News. 26 nov 2015.
 4. Sveriges officiella statistik. Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. Medicinska födelseregistret 1973–2014. Assisterad befruktning 1991–2013. Stockholm: Socialstyrelsen; 2015. Artikelnr 2015-12-27.
 5. Grunewald C, Nilsson E, Cnattingius S, et al. Mödradödligheten underskattad i Sverige. Läkartidningen. 2008;105:2250-3.
 6. TNN. Aussie couple abandoned surrogate baby in India. Times of India. 10 okt 2014.
 7. Family Law Week; Scott N, Dodson P. Surrogacy in the UK vs surrogacy abroad – entirely different, or one and the same? 2015.
 8. Crawshaw M, Blyth E, van den Akker O. The changing profile of surrogacy in the UK – implications for national and international policy and practice. J Soc Welf Fam Law. 2012;34:267-77.
 9. Horsey K. Surrogacy in the UK: Myth busting and reform. Report of the Surrogacy UK Working Group on Surrogacy Law Reform. November 2015. Hitchin: Surrogacy UK; 2015.
 10. Westminster Hall Commons Debates. Surrogacy. 14 okt 2014.
 11. Dickenson D. Property in the body: feminist perspectives. New York: Cambridge University Press; 2007. 
 12. Millbank J. Rethinking »commercial« surrogacy in Australia. J Bioeth Inq. 2015;12(3):477-90.
 13. Europaparlamentet. Annual report on human rights and democracy in the world 2014 and the EU policy on the matter. 17 dec 2015.
 14. Stop Surrogacy Now Statement.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

bild

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus i stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons