Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX7M Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-03

Vilseledande om virusinfektioner, handhygien och handsprit

Malin Bengnér
med dr, överläkare, infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov; biträdande smittskyddsläkare, Region Jönköpings län
malin.bengner@rjl.se

Professor Agnes Wolds insatser för att belysa hur kvinnor missgynnas vid ansökningar om forskarassistenttjänster till Medicinska forskningsrådet kan knappast överskattas, och hennes kamp mot irrationella råd vid graviditet och amning har lugnat många oroliga mammor. Rationalitet och vetenskapligt underbyggda argument har alltid känts som hennes ledstjärnor.

Därför är det med viss besvikelse jag följt hennes senaste framträdanden i olika medier där svepande formuleringar och direkta felaktigheter dykt upp, bland annat att virusinfektioner som influensa, förkylningar och magsjuka inte överförs via kontaktsmitta och att både handsprit och tvätt med tvål och vatten är meningslöst för att förebygga dessa infektioner.

När det gäller smittvägar är det visat att influensa- och förkylningsvirus finns i miljön och på fingrarna [1, 2]. Det är också visat att vi omedvetet rör oss i ansiktet i genomsnitt 15 gånger i timmen [3]. Framför allt ögon och näsa är mycket mottagliga för virussmitta [4].

En annan studie delade upp personal som vårdade barn med RS-infektion i tre grupper: de som höll i och vårdade barnen som vanligt, de som bara tog i sängkläderna när barnet inte var kvar i rummet och de som satt på en stol utan att röra vid barnet eller sängen. Enbart individer i grupp ett och två blev smittade [5]. Såväl en Cochraneanalys [6] som andra översiktsartiklar [7, 8] finner att evidensläget ger tydligt stöd för handhygienens betydelse för att stoppa överföringen av luftvägsinfektion.

När det gäller handsprit instämmer nog de flesta som arbetar med hygien- och smittskyddsfrågor i att den främst fyller en funktion inom sjukvården. Där har den en central roll som ett snabbt och skonsamt sätt att få rena händer före och efter varje patientkontakt. Lika tät tvätt med tvål och vatten torkar ut huden och är svår för de flesta att tolerera.

I samhället är vanlig handtvätt i regel fullt tillräcklig, men det beror inte på att handspriten inte skulle fungera. Effekten må vara begränsad på magsjukevirus som calici, men influensavirus och flera förkylningsvirus är mycket känsliga för handsprit.

Mycket av det Agnes Wold för fram är sunt och sant. Överdriven tvätt och städning i hemmet gör oss sannolikt inte friskare, och den normala bakteriefloran på huden finns det i regel ingen anledning att oroa sig för. Däremot finns det god anledning att, särskilt i influensatider, tvätta händerna efter att man varit på toaletten eller snutit sig och innan man äter. Att nyansera är möjligen inte lika underhållande och slagkraftigt som att popularisera, men när förenkling övergår i rena felaktigheter bör det bemötas.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

 1. Winther B, McCue K, Ashe K, et al. Rhinovirus contamination of surfaces in homes of adults with natural colds: transfer of virus to fingertips during normal daily activities. J Med Virol. 2011;83(5):906-9.
 2. Thomas Y, Boquete-Suter P, Koch D, et al. Survival of influenza virus on human fingers. Clin Microbiol Infect. 2014;20(1):O58-64.
 3. Nicas M, Best D. A study quantifying the hand-to-face contact rate and its potential application to predicting respiratory tract infection. J Occup Environ Hyg. 2008;5(6):347-52.
 4. Hall CB, Douglas RG Jr, Schnabel KC, et al. Infectivity of respiratory syncytial virus by various routes of inoculation. Infect Immun. 1981;33(3):779-83.
 5. Hall CB, Douglas RG Jr. Modes of transmission of respiratory syncytial virus. J Pediatr. 1981;99(1):100-3.
 6. Jefferson T, Del Mar CB, Dooley L, et al. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(7):CD006207.
 7. Brankston G, Gitterman L, Hirji Z, et al. Transmission of influenza A in human beings. Lancet Infect Dis. 2007;7(4):257-65.

Kommentarer (8)

 • Att göra wåld på kunskap och beprövad erfarenhet!

  2016-03-03 18:18 | Mycket bra! Nyanserat och vederhäftigt.

  Gunnar Jacobsson, Med dr, överläkare, Infektionskliniken Skövde

  Jäv:

 • Tack Malin!

  2016-03-04 20:22 | Gillas.

  Urban Svensson , Företagsläkare , Previa

  Jäv:

 • Efterlängtad respons

  2016-03-07 11:31 | Bra och balanserad artikel.

  Astrid Lundevall, Överläkare, Strama Stockholm

  Jäv:

 • Väl skrivet!

  2016-03-08 17:29 | Som sagt - Agnes W skriver och säger många bra saker men det hon påstått om virus och handhygien har varit felaktigt - bra med nyansering!

  Fredrik Elgh, Professor/överläkare i virologi, Umeå universitet/NUS

  Jäv:

 • Tack!

  2016-03-16 13:51 | Har väntat på en sådan här artikel. Viktigt att rätt information sprids!

  Anna Hedberg, infektionsläkare, Akademiska Sjukhuset

  Jäv:

 • Rätt eller fel enligt vetenskapen?

  2016-03-18 22:04 | Kollade referens 6, Cochraneöversikten. Handsprit effektivt bara i studier med små barn och det var inte i sjukvårdsmiljö. Munskydd och handtvätt på sjukhus viss effekt, handsprit utan tilläggseffekt. Av 3700 granskade artiklar dög bara 67 varav ett fåtal höll den standard man vanligen kräver. Ett längre resonemang om påtaglig bias-risk. Tycker inte repliken är akademiskt renhårig. Man ska inte kasta sten när man sitter i ett glashus.

  Mårten Bengtsson, Spec allmänmedicin, Vårdcentralen Örkelljunga

  Jäv:

 • Detsamma gäller hennes påståenden kring amning.

  2016-03-19 12:05 | Tyvärr är en del av hennes påståenden kring amning också i sak helt felaktiga. En del av det hon säger går emot den forskning och kunskap som finns kring amning. Sedan ska ingen skuldbeläggas kring amning eller inte amning, men människor har rätt till riktigt kunskap och informerade val.

  Heidi Aalto, Barnmorska, 1177

  Jäv:

 • Vilka framträdanden avses?

  2016-03-21 14:47 | Vad är det för framträdanden som Malin Bengnér avser? Det vore intressant att veta vilka uttalanden av Agnes Wold som du argumenterar emot. Tacksam för länkar till dessa medier!

  Stina Stjernström, ST-läkare, AnOpIVA Sahlgrenska

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. () 31 MAJ 2016

bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

Annons Annons

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons