Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX7M Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-03

Vilseledande om virusinfektioner, handhygien och handsprit

Malin Bengnér
med dr, överläkare, infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov; biträdande smittskyddsläkare, Region Jönköpings län
malin.bengner@rjl.se

Professor Agnes Wolds insatser för att belysa hur kvinnor missgynnas vid ansökningar om forskarassistenttjänster till Medicinska forskningsrådet kan knappast överskattas, och hennes kamp mot irrationella råd vid graviditet och amning har lugnat många oroliga mammor. Rationalitet och vetenskapligt underbyggda argument har alltid känts som hennes ledstjärnor.

Därför är det med viss besvikelse jag följt hennes senaste framträdanden i olika medier där svepande formuleringar och direkta felaktigheter dykt upp, bland annat att virusinfektioner som influensa, förkylningar och magsjuka inte överförs via kontaktsmitta och att både handsprit och tvätt med tvål och vatten är meningslöst för att förebygga dessa infektioner.

När det gäller smittvägar är det visat att influensa- och förkylningsvirus finns i miljön och på fingrarna [1, 2]. Det är också visat att vi omedvetet rör oss i ansiktet i genomsnitt 15 gånger i timmen [3]. Framför allt ögon och näsa är mycket mottagliga för virussmitta [4].

En annan studie delade upp personal som vårdade barn med RS-infektion i tre grupper: de som höll i och vårdade barnen som vanligt, de som bara tog i sängkläderna när barnet inte var kvar i rummet och de som satt på en stol utan att röra vid barnet eller sängen. Enbart individer i grupp ett och två blev smittade [5]. Såväl en Cochraneanalys [6] som andra översiktsartiklar [7, 8] finner att evidensläget ger tydligt stöd för handhygienens betydelse för att stoppa överföringen av luftvägsinfektion.

När det gäller handsprit instämmer nog de flesta som arbetar med hygien- och smittskyddsfrågor i att den främst fyller en funktion inom sjukvården. Där har den en central roll som ett snabbt och skonsamt sätt att få rena händer före och efter varje patientkontakt. Lika tät tvätt med tvål och vatten torkar ut huden och är svår för de flesta att tolerera.

I samhället är vanlig handtvätt i regel fullt tillräcklig, men det beror inte på att handspriten inte skulle fungera. Effekten må vara begränsad på magsjukevirus som calici, men influensavirus och flera förkylningsvirus är mycket känsliga för handsprit.

Mycket av det Agnes Wold för fram är sunt och sant. Överdriven tvätt och städning i hemmet gör oss sannolikt inte friskare, och den normala bakteriefloran på huden finns det i regel ingen anledning att oroa sig för. Däremot finns det god anledning att, särskilt i influensatider, tvätta händerna efter att man varit på toaletten eller snutit sig och innan man äter. Att nyansera är möjligen inte lika underhållande och slagkraftigt som att popularisera, men när förenkling övergår i rena felaktigheter bör det bemötas.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

 1. Winther B, McCue K, Ashe K, et al. Rhinovirus contamination of surfaces in homes of adults with natural colds: transfer of virus to fingertips during normal daily activities. J Med Virol. 2011;83(5):906-9.
 2. Thomas Y, Boquete-Suter P, Koch D, et al. Survival of influenza virus on human fingers. Clin Microbiol Infect. 2014;20(1):O58-64.
 3. Nicas M, Best D. A study quantifying the hand-to-face contact rate and its potential application to predicting respiratory tract infection. J Occup Environ Hyg. 2008;5(6):347-52.
 4. Hall CB, Douglas RG Jr, Schnabel KC, et al. Infectivity of respiratory syncytial virus by various routes of inoculation. Infect Immun. 1981;33(3):779-83.
 5. Hall CB, Douglas RG Jr. Modes of transmission of respiratory syncytial virus. J Pediatr. 1981;99(1):100-3.
 6. Jefferson T, Del Mar CB, Dooley L, et al. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(7):CD006207.
 7. Brankston G, Gitterman L, Hirji Z, et al. Transmission of influenza A in human beings. Lancet Infect Dis. 2007;7(4):257-65.

Kommentarer (8)

 • Att göra wåld på kunskap och beprövad erfarenhet!

  2016-03-03 18:18 | Mycket bra! Nyanserat och vederhäftigt.

  Gunnar Jacobsson, Med dr, överläkare, Infektionskliniken Skövde

  Jäv:

 • Tack Malin!

  2016-03-04 20:22 | Gillas.

  Urban Svensson , Företagsläkare , Previa

  Jäv:

 • Efterlängtad respons

  2016-03-07 11:31 | Bra och balanserad artikel.

  Astrid Lundevall, Överläkare, Strama Stockholm

  Jäv:

 • Väl skrivet!

  2016-03-08 17:29 | Som sagt - Agnes W skriver och säger många bra saker men det hon påstått om virus och handhygien har varit felaktigt - bra med nyansering!

  Fredrik Elgh, Professor/överläkare i virologi, Umeå universitet/NUS

  Jäv:

 • Tack!

  2016-03-16 13:51 | Har väntat på en sådan här artikel. Viktigt att rätt information sprids!

  Anna Hedberg, infektionsläkare, Akademiska Sjukhuset

  Jäv:

 • Rätt eller fel enligt vetenskapen?

  2016-03-18 22:04 | Kollade referens 6, Cochraneöversikten. Handsprit effektivt bara i studier med små barn och det var inte i sjukvårdsmiljö. Munskydd och handtvätt på sjukhus viss effekt, handsprit utan tilläggseffekt. Av 3700 granskade artiklar dög bara 67 varav ett fåtal höll den standard man vanligen kräver. Ett längre resonemang om påtaglig bias-risk. Tycker inte repliken är akademiskt renhårig. Man ska inte kasta sten när man sitter i ett glashus.

  Mårten Bengtsson, Spec allmänmedicin, Vårdcentralen Örkelljunga

  Jäv:

 • Detsamma gäller hennes påståenden kring amning.

  2016-03-19 12:05 | Tyvärr är en del av hennes påståenden kring amning också i sak helt felaktiga. En del av det hon säger går emot den forskning och kunskap som finns kring amning. Sedan ska ingen skuldbeläggas kring amning eller inte amning, men människor har rätt till riktigt kunskap och informerade val.

  Heidi Aalto, Barnmorska, 1177

  Jäv:

 • Vilka framträdanden avses?

  2016-03-21 14:47 | Vad är det för framträdanden som Malin Bengnér avser? Det vore intressant att veta vilka uttalanden av Agnes Wold som du argumenterar emot. Tacksam för länkar till dessa medier!

  Stina Stjernström, ST-läkare, AnOpIVA Sahlgrenska

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (8 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons