Annons
Annons
Annons Annons

Styrelsen för Svensk förening för klinisk kemi: Egenordinerade prov – aktörer måste ta ansvar

bild

Debatt 25 APR 2018 Vi ser en ökande efterfrågan hos allmänheten på att få blodprov analyserade utifrån egna frågeställningar. Svensk förening för klinisk kemi har inga invändningar mot att sådana prov erbjuds av offentliga eller privata aktörer mot en kostnad, men det finns farhågor.

Låt läkare ta plats även inom politiken

Inledare 25 APR 2018 Med tanke på hälso- och sjukvårdens grundläggande vikt inom det svenska samhället är det lätt att säga att det finns en kompetens inom läkarkåren (och andra yrken inom vården) som bör kunna bidra till ett konstruktivt arbete i riksdagen.

Annons Annons

Stoppa jakten på privatläkare!

Signerat 24 APR 2018 »… att utgå från att privat verksamma läkare gör fel och utsätta dem för rent Kafkaartade processer är inte värdigt ett rättssamhälle.«

Tack för erbjudandet, men nej tack...

bild

Debatt 24 APR 2018 Det borde föras en allvarlig debatt om hyrläkarverksamheten, inte bara bland ansvariga politiker utan även inom läkarprofessionen, skriver Jan Fagius, utifrån ett erbjudande om välbetalda korttidsvikariat i Norge. (43 kommentarer)

Läkarförbundet och Sylf ställer krav på en flexibel AT

bild

Debatt 23 APR 2018 Läkarförbundet och Sylf vill att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att revidera regelverket kring allmäntjänstgöringen (AT). De välkomnar Stockholms beslut om att införa 18 månader som enhetlig längd på AT och uppmanar övriga landsting och regioner att ta efter SLL. (3 kommentarer)

Välfungerande bältesfri klinik jämnades med marken – synd

bild

Debatt 23 APR 2018 För cirka 20 år sedan fanns fem BUP- och ett 20-tal vuxenpsykiatriska kliniker med slutenvård i Stockholms läns landsting. En BUP-klinik använde fasthållning i stället för bältesläggning. Verksamheten hann aldrig utvärderas innan klinken försvann. Synd, tycker Sigmund Soback. (1 kommentar)

Dialog och samförstånd efterlyses

bild

Debatt 20 APR 2018 Tore Södermark funderar över Försäkringskassans rationella byråkrati och det aggressiva sätt som den hanteras på, och efterlyser mer samförstånd. (3 kommentarer)

Dags att lära sig mer om tillstånd som orsakar lidande

Inledare 18 APR 2018 Detta seminarium kommer att belysa två svåra sjukdomstillstånd som förorsakar stort lidande och ofta har ett långdraget, ibland kroniskt, förlopp. Det är viktigt för alla som arbetar inom sjukvården att ha kunskaper om dessa tillstånd.

SLF student kräver högre löner för sommarvikarierande underläkare

bild

Debatt 18 APR 2018 Lönenivån är för låg och löneutvecklingstakten för långsam för sommarvikarierande underläkare. Det skriver SLF student, som anser att 30 000 kronor i månaden är en skälig lägsta lönenivå. (3 kommentarer)

Viktigt att se den allmänna trenden i det unika exemplet

bild

Debatt 17 APR 2018 Min känsla är att vi håller på att tappa kontrollen över en verklighet som vi inte riktigt vågat möta och inte fullt ut förstått, skriver Attila Grünczeisz utifrån sina upplevelser som hyrläkare. (8 kommentarer)

Den fragmentiserade vården måste styras upp

Signerat 17 APR 2018 »Skulden för fragmentiseringen borde … falla på de styrsystem som reglerar sjuk­vården.« (1 kommentar)

Stockholms läns landsting: AT-rekryteringen ska ske på sakliga grunder

bild

Debatt 13 APR 2018 Stockholms läns landsting inför samordnad rekrytering av AT-tjänster för att säkerställa att alla tillsättningar sker på sakliga grunder, samt en enhetlig längd på AT på 18 månader så att läkare snabbare får sin legitimation och kan börja specialisera sig. Det skriver Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd. (2 kommentarer)

bild

Apropå! Kraften i att utveckla medarbetarskapet i vården

Debatt 12 APR 2018 Att jobba med och stärka sjukvårdsorganisationen inifrån genom ett fokuserat arbete med medarbetarskap skapar förutsättningar för varaktigt god arbetsmiljö och starka interna nätverk, skriver Henrik Engblom och medförfattare.

Patienter som vill byta läkare möts med regler

Inledare 11 APR 2018 – Juridiskt sett är det väldigt tydligt. En patient får självklart ha önskemål – men den som vägrar bli behandlad av en viss medarbetare anses tacka nej till erbjuden vård, säger Eivor Blomqvist.

Många felaktigheter om dödshjälp

Debatt 10 APR 2018 Thomas Lindén, ledamot i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, visar i Läkartidningen prov på okunnighet i dödshjälpsfrågan. Vi delar inte förbundets inställning och vill kommentera några felaktiga påståenden, skriver Karin Brunnström och medförfattare. (4 kommentarer)

Viktigt med ärlig och öppen debatt om dödshjälp

Debatt 10 APR 2018 Det viktigt att befolkningen fortsatt kan ha fullt förtroende för att läkaren har deras liv och hälsa som sitt mål. Dödshjälp är inte är förenligt med det, skriver Thomas Lindén i denna replik till en grupp författare som på debattplats i LT kritiserar hans artikel under vinjetten Signerat. (2 kommentarer)

Digital vård är inget mobilabonnemang

Signerat 10 APR 2018 »Redan nu finns anledning att erinra om att marknadsföringen av läkarverksamhet inte får vara påträngande eller jippobetonad.« ()

Minska antalet borreliaserologier

Debatt 09 APR 2018 Antalet borreliaserologier kan minskas drastiskt i Sverige. Analys av IgM mot borrelia i serum bör upphöra helt liksom upprepad provtagning av patienter som någon gång haft en positiv serologi, skriver Daniel Bremell och Gunnar Jacobsson. ()

Annons Annons

Medicinsk utveckling styr sjukvården

Debatt 06 APR 2018 Ordföranden i Svenska läkaresällskapet föreslår en läkarutbildning baserad på generalistbaserad kompetens och en specialitetsordning med färre och bredare specialiteter. Han har därmed glömt den medicinska utvecklingen, skriver Tomas Bremell. (1 kommentar)

Hela systemet ska försörjas med adekvat läkarkompetens

Debatt 06 APR 2018 Utbildningen fram till specialistkompetens ska försörja hela hälso- och sjukvårdssystemet med adekvat läkarkompetens, skriver Stefan Lindgren i denna replik till Tomas Bremell. (1 kommentar)

Felaktiga slutsatser om nyttan av granulocyttransfusion

Debatt 05 APR 2018 En översiktsartikel om granulocyttransfusioners plats inom nutida medicinsk verksamhet som nyligen publicerats i Läkartidningen har två avgörande brister, skriver Bengt Ekermo. ()

Rekommendationerna är väl underbyggda

Debatt 05 APR 2018 Granulocyttransfusioner har använts i Sverige i mer än 40 år. Våra rekommendationer har förankrats genom muntlig genomgång och manuskript i svensk-norska BMT-gruppen och i Svensk aferesgrupp, skriver Gösta Berlin och medförfattare i denna replik på ett debattinlägg av Bengt Ekermo i Läkartidningen. ()

Annons Annons

Nätläkarpraktik på termin 12 – en »vinn-vinn«-situation

Debatt 04 APR 2018 Oexaminerade läkare skulle kunna få en bra introduktion till första linjens vård om universitetssjukvården kunde bli arbetsgivare och låta dem praktisera under sista terminen som nätdoktorer, med kompetent handledning av erfarna kliniska lärare, föreslår Susanne Bejerot. (13 kommentarer)

Apropå! Lärorikt fall av bältros med förlamning och smärta i benen

Debatt 29 MAR 2018 Per Herrström beskriver ett fall av bältros där flera kliniska särdrag skiljer sig från klassisk bältros. Fallet kan vara av värde att hålla i åtanke om man stöter på svårförklarliga fall av hälta eller ischiassmärta, skriver han. (1 kommentar)

Överbeläggning måste lösas av arbetsgivaren

Inledare 29 MAR 2018 »Jag tror att det här är en permanent kris som vi kommer att ha under hela min livstid.« ()

Hög tid att planera undervisning i akutsjukvård på läkarutbildningarna

Debatt 27 MAR 2018 Även oerfarna läkare förväntas i dag kunna arbeta på akutmottagningar. I praktiken har dock få läkarstudenter eller nyexaminerade läkare den kompetensen. Det är hög tid att planera för undervisning i akutsjukvård på läkarutbildningarna.   ()

Tre centrala förslag mot vårdplatsbristen

Signerat 27 MAR 2018 »Vårdplatsbrist får inte förhindra att människor får den vård de behöver.« ()

Vi diskuterar gärna hur vi kan förbättra utbildningsmiljön

Debatt 26 MAR 2018 Vi är beroende av studenternas medverkan för att kunna göra förbättringar, skriver universitetslektor Agneta Ekman, Sahlgrenska akademin, i denna replik till ett debattinlägg i LT av Sveriges läkarförbund student Göteborg. Agneta Ekman välkomnar ett möte för att diskutera utbildningsmiljön. (1 kommentar)

Apropå! En distriktsläkares surrealistiska vårderfarenhet

Debatt 23 MAR 2018 Jag fick inte det jag ursprungligen sökt för – en professionell medicinsk bedömning och ett resonabelt samtal kring mina kanske inbillade symtom, konstaterar Klaus Stein, som efter lång tid med bland annat hosta, feber och anfåddhet blev patient. (19 kommentarer)

Apropå! »Alla vet att man ska äta frukt och grönt och röra på sig«

Debatt 22 MAR 2018 WHO har som mål att minska den globala dödligheten i livsstilssjukdomar med 25 procent till år 2025. För att nå dit krävs relevant och riktad information som når fram och kan påverka människor att göra hälsosamma val, skriver Alexandra Krettek och medförfattare. ()

Möt handledare som inspirerar och engagerar

Inledare 21 MAR 2018 Tyvärr fungerar inte handledningen bra på alla platser inom vården. Det är därför glädjande att det finns ett tydligt fackligt engagemang i frågan. Exempelvis kommer Sylf, Sveriges yngre läkares förening, i dagarna med en ny handledningspolicy. I den skriver man att utbildningen måste ses som en naturlig del av sjukvården och bör prioriteras. ()

Oacceptabel arbetsmiljö för läkarstudenter i Göteborg

Debatt 21 MAR 2018 Arbetsmiljön vid Sahlgrenska akademin är oacceptabel. Läkarstudenten Andreas Bruhn kräver, tillsammans med ordföranden i Sveriges läkarförbund student Göteborg, Elin Ekdahl, svar på hur problemen med det stora överintaget av läkarstudenter ska lösas. (11 kommentarer)

Mer kunskap behövs om bioidentiska hormoner

Debatt 20 MAR 2018 Hilde Löfqvist skriver i en debattartikel i Läkartidningen att vi även i Sverige bör kunna förskriva mikroniserat progesteron utan att behöva ansöka om licens. Kunskapsläget är dock fortfarande oklart, då det saknas randomiserade studier av bröst- och endometriesäkerhet, skriver Angelica Lindén Hirschberg. (1 kommentar)

Om kriget kommer – krisande krisberedskap

Signerat 20 MAR 2018 »Krisberedskapen inom den civila sjukvården är på de flesta håll undermålig, och vi arbetar redan på gränsen av vår kapacitet.« (2 kommentarer)

Varning för DNA-test som marknadsförs på webben

Debatt 19 MAR 2018 Efter analys av ett stort antal webbplatser som marknadsför genetiska test direkt till konsumenter konstaterar Rikard Erlandson att de i de flesta fall endast bidrar med förvirring. Han efterlyser en reglering av verksamheten. ()

Annons Annons