Annons Annons
Annons

Dags att omvärdera stillasittandet

bild

Debatt 25 JUN 2018 I en färsk genomgång av stillasittandets betydelse för hälsan förs övertygande argument fram om avsaknaden av evidens för att stillasittande i sig skulle medföra negativa hälsoeffekter. Mot den bakgrunden finns det anledning att snarast revidera de rekommendationer som ges, skriver Patrick Bergman.

Slutreplik i debatt om värdegrunder: »Jag är inbiten ateist som du«

bild

Debatt 21 JUN 2018 Precis som Jakob Ratz Endler har jag starkt ogillat klyschor som är svåra att leva upp till, som ibland nästan blir ett hån mot oss som arbetar på golvet. Men den idéburna icke vinstsyftande vården har ändrat min ståndpunkt, skriver Joakim Crafoord i denna slutreplik i debatten om värdegrunder i Läkartidningen.

Annons Annons

Arbete i ett annat land berikar vården

Inledare 20 JUN 2018 Samtidigt ser han att vården i Nya Zeeland har mycket att lära av hur det fungerar i Sverige. Digitaliseringen ligger efter och stora delar av journalen skrivs för hand. När något går fel är fokus inte på brister i verksamheten utan på den enskilde läkaren eller sjuksköterskan.

Vill förbundet begränsa konflikträtten?

bild

Debatt 19 JUN 2018 Det kokar i många fackförbund just nu, och det är ett bra läge att gå samman och rekommendera regeringen att inte lägga fram förslag om lagändringar som hotar att begränsa strejkrätten, skriver Marja Forssman.

Replik från Läkarförbundet: Förslaget framhäver avtalsvägen

bild

Debatt 19 JUN 2018 Genom att Läkarförbundet och Saco, tillsammans med arbetsmarknadens parter, ånyo har tagit ansvar i en situation där enskilda händelser höll på att medföra ett förödande ingrepp i den svenska modellen har avtalsvägen, med konflikträtten, värnats och betonats., skriver Heidi Stensmyren i denna replik till ett debattinlägg av Marja Forssman i LT. (1 kommentar)

Sommar och sol – nu är det värre än i fjol

Signerat 19 JUN 2018 »Det är vi läkare som tvingas skriva ut patienter trots att de inte har återhämtat sig.«

Replik till Bengt Järhult: Dialogen med Försäkringskassan har äntligen återupptagits

bild

Debatt 18 JUN 2018 Vi har haft ett första möte med Försäkringskassans tillförordnade generaldirektör och enades då om att titta på frågor som Bengt Järhult ställer. Dialogen har alltså återupptagits, skriver Ove Andersson, andre vice ordförande i Sveriges läkarförbund, i denna kommentar till Bengt Järhults debattinlägg i Läkartidningen. (2 kommentarer)

Läkarnas roll central om Vision e-Hälsa 2025 ska uppnås

bild

Debatt 18 JUN 2018 Läkarkåren måste ha en central roll i såväl utveckling, införande och utvärdering av digitala lösningar som i de förändrade arbetssätt i vården som blir möjliga genom digitalisering, skriver Mattias Agestam och medförfattare.

Bengt Järhult: Överväg stridsåtgärder mot »kompletteringsterrorn«

bild

Debatt 15 JUN 2018 Efter ett besök i Försäkringskassans nya Webcert vill Bengt Järhult (bland annat) att Läkarförbundet tar strid för att samhällets mest sjuka och utsatta omfattas av välfärdssystemen och inte manövreras ut i en inhuman teknokratisk process, om än baserad på lagstiftning. (6 kommentarer)

Replik från Jakob Ratz Endler: Vi klarar oss bättre utan klyschornas klokskap

bild

Debatt 14 JUN 2018 I snart tio års tid har jag skrivit krönikor i Läkartidningen om allt från strutsar till stickor. Ingenting jag tidigare skrivit har givit en respons som kommer i närheten av vad krönikan om värdegrunder gjort. Det konstaterar Jacob Ratz Endler i sin replik på Joakim Crafoords kommentar på debattplats i LT.

Sylf visar att AT-rekrytering kan förbättras

Inledare 13 JUN 2018 Att alla som söker en AT-tjänst ska känna att de fått en rättvis prövning är naturligtvis svårt att uppnå. Men Sylfs arbete för en »schyst« bedömning är ett bra steg på vägen mot ett sådant mål.

Akutsjukvårdens uppdrag behöver definieras

Signerat 13 JUN 2018 »Akutsjukvård är inte ’ad hoc’-sjukvård utan är i sig till stor del högspecialiserad verksamhet.«

bild

Här finns möjligheten att spara 70 miljoner kronor per år

Debatt 11 JUN 2018 Sjukvården skulle kunna spara minst 70 miljoner kronor om året om resultaten från en engelsk studie gällande bedömning av graden av njursvikt också gäller för Sverige, skriver Lars Breimer.

bild

Replik från övningsledaren för Liv: Fokus var att öva sprängskador ur kirurgiskt perspektiv

Debatt 08 JUN 2018 Övningens primära fokus var att rent medicinskt öva sprängskador ur ett kirurgiskt perspektiv. Den var också ett sätt att stresstesta sjukhusets förmåga att omhänderta ett stort antal svårt skadade på kort tid. Det skriver övningsledaren för Liv i denna replik på Tom Lundins debattinlägg i Läkartidningen.

Dödshjälp bakom okunskapens slöja

Debatt 08 JUN 2018 Om vi i huvudsak utgår från behovs- och solidaritetsprinciper är det svårt att argumentera för en vård i livets slutskede baserad på hopp om tur i livets lotteri, skriver Niels Lynøe och medförfattare. Författarna föreslår att systemet i livets slutskede anpassas till vårt i övrigt rättvisa sjukvårdssystem.  (4 kommentarer)

Makan är den vanligaste njurdonatorn

Debatt 08 JUN 2018 Vid en tredjedel av alla njurtransplantationer i Sverige kommer njuren från en levande givare. Donation mellan makar visar störst könsskillnad. Hela 75 procent av sådana donationer sker från maka till make, konstaterar Ingela Fehrman Ekholm och Anette Lennerling. ()

Protein väcker starka känslor

Debatt 07 JUN 2018 Det har kommit många starka reaktioner på min medicinska kommentar om proteinintag, inte bara i läsarkommentarer i Läkartidningen utan även på annan plats. Denna replik gäller ett debattinlägg i LT av Tommy Lundberg och medförfattare, skriver Gunnar Johansson. ()

Ge chefsföreningen resurser att utveckla kurser och mentorskap

Debatt 07 JUN 2018 Läkare som blir chefer måste lämna modenyckerna när det gäller ledningsfilosofi och organisationstänkande och återgå till gammal beprövad erfarenhet, nämligen att styras av klassisk vårdetik, skriver Lars Jacobsson i en kommentar till en artikel i LT under »Signerat«. ()

Annons Annons

Vi måste vänligt men bestämt ta över ledarpositionerna

Debatt 07 JUN 2018 Sveriges Läkarförbund har redan identifierat läkares chefsskap som en strategiskt viktig fråga, och arbetar nära Chefsföreningen i dessa frågor, skriver Anders Lundberg i denna replik till ett inlägg av Lars Jacobsson. ()

Även gamla klyschor kan innehålla en kärna av klokskap

Debatt 05 JUN 2018 Joakim Crafoord frågar sig här om det är värdegrunder i sig det är fel på, eller hur vi använder dem. Om en värdegrund har ryggrad blir den något som medarbetarna kan luta sig mot när tidsandans konjunktur viker, skriver han apropå en flitigt kommenterad krönika i LT av Jakob Ratz Endler. (3 kommentarer)

Dags att vara mer proaktiva mot missbruk av förskrivningsrätten

Debatt 04 JUN 2018 En genomgång av läkemedelsförskrivning i Stockholms län avslöjar att vissa läkare skriver fler recept på testosteron och tillväxthormon än endokrinologiska enheter i Stockholm. Detta leder till frågan huruvida läkemedel med missbrukspotential endast bör få förskrivas av enheter med endokrinologisk kompetens, skriver Mikael Lehtihet. (3 kommentarer)

Apropå! Artär eller ven?

Debatt 01 JUN 2018 Jonas Wuopio vill att praktiserande läkare försöker hitta borttappad (?) kunskap om vener och artärer, apropå ifrågasatta remisser med frågeställning DVT. (3 kommentarer)

Annons Annons

Apropå! Katastrofövning utan psykotraumatologisk aspekt

Debatt 31 MAJ 2018 Det är förvånande att katastrofövningen »Liv« i Göteborg inte tycks ha inkluderat psykologiska, psykosociala och potentiella psykiatriska aspekter, anser Tom Lundin. (1 kommentar)

Stora vinster av att se över proteinintaget

Debatt 30 MAJ 2018 Ett upp till dubbelt så stort proteinintag som RDA rekommenderas för tränande indvidier, äldre och dem som vill gå ner i fettmassa. Detta är mycket viktigt utifrån en allt äldre population som kämpar mot förlust av muskelmassa, fallolyckor och förlorad autonomi i hemmet, skriver Tommy Lundberg och medförfattare i en replik på Gunnar Johanssons kommentar i LT om protein. ()

Om vikten av att »facebooka« enligt reglerna

Inledare 30 MAJ 2018 Ulrika Sandén är jurist och forskare i medicinsk juridik vid Umeå universitet. Hennes råd är att inte diskutera patienter över huvud taget i sociala medier, inte ens avidentifierade och inte heller i slutna grupper. ()

IVO:s handläggning försvårar möjligheten att lära av misstag

Debatt 30 MAJ 2018 Inspektionen för vård och omsorg arbetar, enligt uppgift med hur anmälningsfall ska kunna bidra till lärande och utveckling av vården. Utifrån den erfarenhet vi har av handläggningen kan vi inte se att så sker, skriver styrelsen för Svensk förening för patologi. (1 kommentar)

Upphäv beslutet om rikssjukvård inom viss barn- och ungdomskirurgi

Debatt 29 MAJ 2018 Beslutet om rikssjukvård inom viss avancerad barn- och ungdomskirurgi bör upphävas och utvecklas vidare inom den nya processen för nationell högspecialiserad vård som träder i kraft första juli 2018, skriver Rolf Christofferson. ()

Rikssjukvårdsuppdraget innebär ett stort åtagande

Debatt 29 MAJ 2018 Genom att samla viss avancerad barn- och ungdomskirurgi till färre enheter ges bättre förutsättningar för att öka kvaliteten på vården, bedriva forskning samt göra vården mer jämlik, skriver Kristina Wikner, Socialstyrelsen, i denna replik på ett debattinlägg i LT av Rolf Christofferson. (1 kommentar)

Mer behövs för en nationell läkemedelslista

Signerat 29 MAJ 2018 »Läkemedels­listan behöver bli mycket mer än en samman­slagning av register.« (1 kommentar)

Professionen missar målet i debatt kring migränvården

Debatt 28 MAJ 2018 Det finns stora samhällsekonomiska besparingar att göra inom vården, socialförsäkringen och landets produktionsbortfall genom en bättre utförd vård av patienter med svår huvudvärk, skriver Anna Karin Wallberg apropå en debatt i Läkartidningen. ()

Tvångsmässig träning måste tas på allvar

Debatt 28 MAJ 2018 För 15 år sedan var de vanligaste symtomen vid ätstörning kräkning och hetsätning, i dag är det träning. Träning ska vara tryggt och positivt för alla. Genom att ta tvångsmässig träning på allvar kommer vi närmare det målet, skriver Emma Forsén Mantilla och medförfattare. ()

Selektiv nivåstrukturering av svensk kirurgi behövs

Debatt 25 MAJ 2018 Sjukvården måste fungera väl för alla, oavsett var i landet man bor. Samtidigt kan vi inte avstå från en selektiv, genomtänkt och balanserad nivåstrukturering av de avancerade operationer där detta påtagligt förbättrar överlevnaden hos patienterna. Det skriver åtta professorer i kirurgi på debattplats i Läkartidningen. (2 kommentarer)

Staten och professionen bör styra offentlig sjukvård i framtiden

Debatt 25 MAJ 2018 Endast med kompetent ledarskap och statligt huvudmannaskap kommer förtroendet och arbetsglädjen åter i svensk offentlig vård, skriver Bertil Sjölund. (8 kommentarer)

Jag hoppas att Irene Svenonius tänker lyssna på professionen

Debatt 24 MAJ 2018 Vi socialdemokrater träffar såväl läkarnas representanter som Kommunal och Vårdförbundet regelbundet och har använt deras inspel när vi utformat vår politik, skriver Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd i Stockholm, i denna replik till finanslandstingsrådet (M) Irene Svenonius. ()

Läs på inför förslag om ny primärvård!

Inledare 23 MAJ 2018 »Att överhuvudtaget prata om att erbjuda fast läkare i primärvården till dem som vill är att säga att det behövs fler allmänläkare i primärvården. Där är min inställning att vi inte bara kan förtydliga den delen i lagstiftningen utan att också föreslå hur vi ska nå det målet. Det kommer att finnas med sådana förslag«, säger hon till exempel. ()

Annons Annons

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.