Annons Annons
Annons Annons

Ingen anledning att ifrågasätta intagnings-CTG

bild

Debatt 15 OKT 2018 Intagnings-CTG är en effektiv metod som förespråkas på alla förlossningsenheter. Flera tidigare studier har missförstått användningen av intagnings-CTG och kommit till felaktiga slutsatser, skriver Lizza Parts (bilden) och Pelle G Lindqvist.

Lägst kostnad ger ökad risk för felmedicinering

bild

Debatt 12 OKT 2018 Det är dags att TLV omprövar spotmarknadsstrategin vid uppköp av läkemedel och övergår till att upphandla läkemedel för två år i taget, skriver Ulf Paulsson (»patient med kunskaper om inköpsstrategier«). (3 kommentarer)

Annons Annons

Södertäljes akutmodell väcker tankar

Inledare 10 OKT 2018 – Förr kunde man bli klassad som kirurgpatient, få vänta på kirurgen – som sedan tyckte att man var medicinpatient. Så fick man vänta på medicinläkaren … Nu delar vi in patienterna efter hur sjuka de är. Det är lättare att jobba som det är nu, eftersom det inte är så mycket tjafs om var patienten ska vara, säger Josefine Ylitalo, som är specialist i akutsjukvård och allmänmedicin.

Marknadsföring av läkar­verksamhet ska vara värdig

Signerat 09 OKT 2018 »Läkaren ska av­hålla sig från påträngande marknadsföring.«

SLF student kräver hållbara studiemiljöer

bild

Debatt 08 OKT 2018 Den psykiska ohälsan bland Sveriges läkarstudenter får inte fortsätta att öka. Det ligger inte bara i studenternas intresse utan är en angelägenhet försåväl hälso- och sjukvården som våra framtida patienter, skriver företrädare för SLF student.

Ompröva blodtrycksmål för typ 2-diabetes snarast

bild

Debatt 05 OKT 2018 Staffan Björck ifrågasätter Socialstyrelsens rekommendation för målblodtryck gällande personer med typ 2-diabetes. Dagens behandlingsmål kan lågt räknat ha inneburit en femårseffekt i storleksordningen 1 000 onödiga stroke eller hjärtinfarkter hos personer med diabetes i Sverige, skriver han. (4 kommentarer)

Nu kommer NEWS2 – bör införas brett nationellt

bild

Debatt 04 OKT 2018 En översatt reviderad version av det tidiga varningssystemet NEWS lanseras i oktober 2018. NEWS2 rekommenderas bli nationellt gällande. Varje vårdinrättning bör anpassa insatserna utfrån sin organisation och sina resurser, skriver Therese Djärv och medförfattare. (3 kommentarer)

Slutreplik, ABC-artikel om smärta: Viktigt att se till hela bilden vid smärtproblematik

bild

Debatt 04 OKT 2018 När det gäller smärta – och särskilt ländryggsvärk – finns det i dag många bra prevalensstudier att luta sig mot när man ska utreda orsaken till besvären, skriver Johan Hambraeus i denna slutreplik gällande en ABC-artikel om smärta i LT som han kritiserat. (3 kommentarer)

Visst är det möjligt att utveckla primärvården

Signerat 02 OKT 2018 »Det fina är att man på Öland insett att lösningarna … inte är att göra mer av samma.« (1 kommentar)

Hos oss är vetenskapen alltid i fokus

Inledare 01 OKT 2018 Det finns således mycket vetande att ta del av redan i ett enskilt nummer av Läkartidningen. För detta ska alla som bidrar med artiklar ha ett stort tack.

Dags att optimera profylax mot neonatala GBS-infektioner

bild

Debatt 28 SEP 2018 Riktad antibiotikaprofylax är effektivare baserad på påvisande av grupp B-streptokocker hos mödrar än på maternella riskfaktorer. Förväntad minimal morbiditet, mortalitet och omfattning av hjärnskador innebär humanitära och samhällsekonomiska vinster, skriver Claes Schalén och medförfattare. (1 kommentar)

Cochranekontrovers: Är HPV-vacciner säkra?

bild

Debatt 28 SEP 2018 Forskare vid Cochrane Nordic i Köpenhamn och universitetet i Oxford är oense med ledningen för Cochrane om en Cohraneöversikt gällande säkerheten hos HPV-vacciner. Jag ska här inte välja sida i konflikten men försöka besvara frågan: är HPV-vacciner säkra för de vaccinerade? skriver Inge Axelsson. (2 kommentarer)

En påminnelse om behovet av ny primärvård

Inledare 26 SEP 2018 »Hon uppvaktar pensionerade distriktsläkare, rekryterar andra specialister och tycker att man måste vara öppen för flexibla arbetssätt. På Hammarstrands hälsocentral arbetar till exempel en läkare halva året i Hammarstrand och halva året från Bolivia med hjälp av distansteknik.«

Förlegat om smärta i nacke och rygg

bild

Debatt 25 SEP 2018 Det är viktigt att det som skrivs om långvarig smärta inte ytterligare stigmatiserar smärtpatienterna, skriver Johan Hambreus som anser att en ABC-artikeln i LT riskerar att bidra till att fördomar stärks och behandlingsbara smärttillstånd missas.

Replik till Johan Hambraeus: ABC-artiklar baseras på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag

bild

Debatt 25 SEP 2018 Ryggsmärta är ett vanligt symtom på såväl ofarliga som farliga tillstånd, och att inte beskriva specifika diagnoser skulle te sig märkligt och inte uppfylla syftet med en ABC-artikel, skriver Helena Brisby i denna replik till Johan Hambraeus. (2 kommentarer)

Sjukvårdspolitik är långdistans

Signerat 25 SEP 2018 »I princip alla par­tier höjde ribban och gick fram med våra frågor.« ()

Satsa på Cochrane i Sverige

Debatt 21 SEP 2018 Cochrane Sverige bör få stöd för att utveckla evidensbaserad medicin i Sverige, inklusive en nationell licens för Cochrane för alla IP-adresser i landet, skriver Inge Axelsson och medförfattare. (1 kommentar)

Överdiagnostik – minerat fält med obeforskade konsekvenser

Debatt 20 SEP 2018 Överbehandling, överanvändning av test och överdiagnostik uppmärksammas allt mer. Forskningsfältet tycks dock vara starkt minerat, skriver Oskar Lindfors. (3 kommentarer)

Annons Annons

Dubbel trombocythämning – viktigt att tänka på blödningsrisk

Debatt 19 SEP 2018 Författarna till en översiktsartikel i LT rekommenderar protonpumpshämmare till högriskpatienter som förskrivs dubbel trombocythämning. Vad som inte tas upp i artikeln är blödningsrisken vid samtidig infektion med H pylori, konstaterar Peter Benno och Per M Hellström. ()

Sjukhuset som får bra betyg av sina läkare

Inledare 19 SEP 2018 Ålands centralsjukhus uppskattas av sina läkare. En viktig del i att driva vården där är dock de svenska AT-läkarnas närvaro. När Läkartidningen besöker sjukhuset finns det åtta AT-läkare där. ()

Läkarkåren behövs för Vision e-hälsa 2025

Signerat 18 SEP 2018 »Vi har vant oss vid betydligt snabbare teknik i privatlivet.« ()

Polariserad debatt om riktlinjer skymmer viktiga frågor

Debatt 12 SEP 2018 Debatten om Socialstyrelsens nya riktlinjer för ångest och depression har varit polariserad och inte konstruktiv. Diskussionen bör inte handla om PDT eller KBT utan om evidensbaserade metoder och kompetensbrist, skriver Lise Bergman Nordgren och medförfattare. ()

Annons Annons

Hanteringen måste bli bättre vid sjukskrivning

Signerat 11 SEP 2018 »Individen får nu vänta längre på besked och läkarna tvingas lägga alltmer tid på pappersarbete.« ()

AT-rankningen – mycket väsen om ingenting?

Debatt 07 SEP 2018 Mycket väsen har förts om årets AT-rankning, och stora växlar dras på en subjektiv enkät. Det enklaste sättet att tolka resultaten är att svensk AT på det hela taget håller mycket hög kvalitet och uppfyller läkarnas förväntningar, skriver Lars Breimer. ()

Primärvården måste stärkas, men inte genom kvällsmottagning

Debatt 07 SEP 2018 Förslaget att vårdcentralerna ska hålla öppet längre på kvällstid kommer inte att locka läkare till primärvården, anser Mikael Ekholm. Han är övertygad om att läkare inte vill vara schemalagda fram till klockan 22.00. (8 kommentarer)

Läkare måste kräva en ambitiös klimatpolitik

Debatt 06 SEP 2018 Sätt igång! Vi har inte en dag att förlora, skriver Lotta Velin, läkarstudent och representant för Sveriges unga på FN:s nästa klimatmöte. Läkare har makt och med makt följer ansvar, konstaterar hon. (3 kommentarer)

Det svenska screeningprogrammet är en stor framgång

Debatt 06 SEP 2018 Med hittills över 6 000 räddade levnadsår är det svenska screeningprogrammet för bukaortaaneurysm en stor framgång, skriver Anders Wanhainen och medförfattare i denna slutreplik till Minna Johansson och medarbetare i debatten om bukaortascreening. (14 kommentarer)

Stor enighet om att screening för bukaortaaneurysm räddar liv

Debatt 05 SEP 2018 I en artikel i Lancet ifrågasätts nyttan av screening för bukaortaaneurysm. Studien är behäftad med allvarliga brister, skriver Anders Wanhainen et al. Randomiserade studier visar att screening halverar dödligheten och är kostnadseffektiv, vilket bekräftats i en stor studie av det svenska screeningprogrammet, påpekar de. ()

Dags för oberoende granskning av det svenska screeningprogrammet

Debatt 05 SEP 2018 Nyligen beslutade Danmark att inte införa screening för bukaortaaneurysm då det är osäkert om nyttan överväger skadan. Screening rekommenderades i Sverige av Socialstyrelsen 2016. Utredningen gjordes i huvudsak av kärlkirurger med ansvar för screening. Det är dags för en oberoende granskning, skriver Minna Johansson et al i denna replik på ett debattinlägg i LT. (12 kommentarer)

Värderingen av ett QALY varierar

Debatt 04 SEP 2018 NT-rådet välkomnar och uppmuntrar en debatt kring samhällets betalningsvilja för insatser i hälso- och sjukvård. Men denna debatt bör föras på den politiska nivån, skriver Gerd Lärfars och Gustaf Befrits i denna kommentar till ett debattinlägg i Läkartidningen. (5 kommentarer)

Riksdags- vs landstingsval – dags att driva på för skilsmässa

Debatt 03 SEP 2018 Vi föreslår att Läkarförbundet tillsammans med andra fackförbund som representerar anställda i vården driver förslaget om skilda valdagar. Oavsett vilka lösningar man vill se på sjukvårdens problem och utmaningar är det av värde med ökad öppen debatt, skriver Magnus Forssblad och Tycho Tullberg. (8 kommentarer)

Fortfarande oklarheter kring debattartikel med Alliansen

Debatt 30 AUG 2018 Trots försöket att förtydliga är det fortfarande oklart om det var Heidi Stensmyrens eget initiativ att skriva under allianspartiernas debattartikel, skriver Simon Larsson och medförfattare i denna slutreplik till en debatt i LT. Det är även oklart om förbundet bjöd in partierna eller tvärt om, anser författarna. (14 kommentarer)

Läkarförbundet driver krav på reglerad fortbildning

Debatt 29 AUG 2018 För att hälso- och sjukvården inte ska gå miste om den potential som AI i vården innebär krävs satsningar på grund- och vidareutbildning samt fortbildning för specialister, skriver Heidi Stensmyren och Sofia Rydgren Stale. ()

Här vill läkare ta makten med ett eget parti

Inledare 29 AUG 2018 2014 hade Vård för pengarna sju läkare som kandiderade till landstingsfullmäktige, på årets valsedel är de fem. ()

Handledning måste bygga på hög kvalitet

Signerat 28 AUG 2018 »De vädrar morgonluft och börjar planera för att placera ST-läkare på enheter som är svåra att bemanna.« (1 kommentar)

Annons Annons

Debattera i Läkartidningen!


Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.