Annons
Annons

»Vårdalarmister« motverkar kvalitets-utvecklingen

bild

Debatt 13 JAN 2017 Debatten om värdebaserad vård har spårat ur. Läkarnas organisationer har missat tåget och försöker desperat att komma i fatt. En strategi är att bidra med argument som kan utveckla arbetssätt och utfall. Det sista vi behöver är vårdalarmister, skriver Jörgen Nordenström och Nina Rehnqvist. (9 kommentarer)

Managementteori i ny kostym – eller kejsarens nya kläder?

Debatt 16 JAN 2017 I ett samhälle som förutsätter samma rätt till vård för alla medborgare och där specialkunskaper är något värdefullt och dyrbart kan värdebaserad vård aldrig fungera, skriver Lars Falk och Yvonne Dellmark, som tittat på likheter med en annan omdebatterad managementteori, nämligen New public management (NPM).

Annons Annons

Ska värdebaserad vård införas av konsulter utan vetenskaplig evidens?

bild

Debatt 16 JAN 2017 Vilka intressen har det multinationella managementföretaget Boston Consulting Group i värdebaserad vård i Sverige? Är värdebaserad vård, som den införs på NKS, förenlig med hälso- och sjukvårdslagens etiska plattform? Författarna efterlyser en öppen debatt och diskussion. (2 kommentarer)

Sahlgrenska bör ta ett »stålbad«

bild

Debatt 12 JAN 2017 Etikprövningslagen behöver ses över och skärpas skriver Bo Risberg, apropå ett antal regenerativa operationer på Sahlgrenska universitetssjukhuset 2011–2012 där man »hoppat över« stadiet med djurförsök. (6 kommentarer)

När besparingar slår hårt mot sjukhusets vård

Inledare 11 JAN 2017 Amanda Johansson tillhör sista kullen AT-läkare i Sollefteå som kunde göra sin kirurgplacering vid sjukhuset.

Apropå! Behovet av rosor bland ris

bild

Debatt 10 JAN 2017 En eloge! Harriet Maler ger ett exempel på motsatsen till den senaste tidens rapporter om den dåliga, överbelastade och ineffektiva sjukvården i Stockholm.

Replik angående virtuell vård: Vi välkomnar en dialog om hur digitala vårdmöten kan användas

Debatt 05 JAN 2017 Vi välkomnar en dialog kring hur digitala vårdmöten bäst kan användas för att uppnå en jämlik och modern vård, skriver Johan Flodin, medicinskt ansvarig läkare på KRY.se, och medförfattare.  (6 kommentarer)

»Ingen saknar svansbenet« Koccygektomi rekommenderas

bild

Debatt 05 JAN 2017 Det är hög tid att infoga koccygektomi i behandlingsarsenalen mot kroniska besvär från svansbenet, anser Tycho Tullberg (2 kommentarer)

Replik till Kurt Gerok-Andersson och Börje Åkerlund: Värdebaserad vård – allt utom vad det egentligen är

bild

Debatt 04 JAN 2017 Vi har svårt att se att värdebaserad vård enligt Michael Porters modell bidrar med något kvalitativt avseende teamarbete, skriver Lars Falk och Yvonne Dellmark i denna replik till Kurt Gerok-Andersson och Börje Åkerlund.

Värdebaserad vård är väl värd en utvärdering

bild

Debatt 04 JAN 2017 Värdebaserad vård förtjänar att utvärderas och inte att omedelbart förkastas, skriver Kurt Gerok-Andersson och Börje Åkerlund i denna slutreplik riktad till Lars Falk och Yvonne Dellmark.

Nytt år ger nya möjligheter

Signerat 03 JAN 2017 »… lön och anställningsvillkor ska motsvara det ansvar och de krav som ställs på läkare.«

Uppföljning av läkemedel vid schizofreni bör avbrytas omgående

Debatt 02 JAN 2017 I den påbörjade uppdateringen av riktlinjerna för behandling av schizofreni ingår en uppföljning av de åtta vanligaste läkemedlen. Uppföljningen bör avbrytas, eftersom kunskapsläget inte förändrats, skriver Mats Berglund och Leif Lindström.

Socialstyrelsen svarar Mats Berglund och Leif Lindström: Viktigt med samlat stöd för vård vid schizofreni

Debatt 02 JAN 2017 Socialstyrelsen uppdaterar de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni, och lägger samman riktlinjerna för psykosociala insatser och antipsykotisk läkemedelsbehandling till en samlad riktlinje. Arbetet ska inte föregripas av vare sig Socialstyrelsen eller Mats Berglund och Leif Lindström, skriver Socialstyrelsen i denna replik.

Läkarassisterat självmord – ett självmål för svensk sjukvård

bild

Debatt 29 DEC 2016 Om alla ska få skräddarsy sitt jobb och vägra arbetsuppgifter som normalt ingår är vi ute på farligt vatten. Assisterat självmord kommer att bli en mardröm inte bara för läkarkåren utan även för patienterna = medborgarna. (3 kommentarer)

Dags att fasa in hyrläkarna

bild

Debatt 28 DEC 2016 Om dagens och framtidens primärvård ska fungera på det sätt som de allra flesta vill krävs att landstingen slutar att låtsas som om det är någon annan som har ansvaret för läkarbemanningen, skriver Åke Åkesson. (8 kommentarer)

Den etiska plattformen kräver tolkningar i praktiken

Debatt 27 DEC 2016 Prioriteringscentrum vill betona sitt stöd för den etiska plattformen som grund för prioriteringar. Den har ett mycket viktig symboliskt värde, men kräver tolkning när den används i praktiken, skriver Per Carlsson och medförfattare i denna replik till Finn Bengtsson och medförfattare. ()

Värdebaserad vård – inte alltid värdelös

Debatt 22 DEC 2016 Vi vill nyansera den negativa bilden av värdebaserad multidisciplinär vård för patienter med avancerad hälsoproblematik, skriver Kurt Gerok-Andersson och Börje Åkerlund. (1 kommentar)

Vitsen med virtuell vård

Debatt 22 DEC 2016 Vi ifrågasätter all marknadsföring av »läkarbesök online«, som saknar flera av de viktigaste delarna i ett läkarbesök – det personliga mötet, fysisk undersökning och möjlighet till provtagning direkt, skriver Mikael Hoffman och medförfattare. (6 kommentarer)

Annons Annons

Vi kräver tryggare villkor för forskare

Signerat 21 DEC 2016 »… i årets forskningsproposition försitter regeringen ett gyllene tillfälle att leverera.«  ()

Oroande bild av hur läkare har det på jobbet

Inledare 21 DEC 2016 Läkartidningen har fått in lägesrapporter från nästan alla lokalföreningar inom Läkarförbundet och det är en oroande bild som visas upp. ()

Patientorganisationer i etikprövning ‒ ett vådligt slag i luften

Debatt 20 DEC 2016 Att utse en person som i EPN ska representera patientorganisationer riskerar att, tvärtemot EU:s goda intentioner, försämra patientinflytandet, anser Sven Wallerstedt. ()

Stoppa anslag till forskare vars forskning inte kan reproduceras

Debatt 19 DEC 2016 De allra flesta forskare är hederliga, men de som fuskar måste riskera avskräckande straff, skriver Tomas L Lindahl. Han efterlyser ett forskarsamhälle där de resultat som rapporteras verkligen prövas öppet. (1 kommentar)

Annons Annons

Alla läkare måste behärska cellbiologins och biokemins språk

Debatt 16 DEC 2016 Henrik Sjövall har två uppmaningar apropå det nya legitimationsgrundande kunskapsprovet. Till skrivningsmakarna i Umeå: Låt ribban ligga kvar! Till studenterna: Hem och läs på! (16 kommentarer)

»Halvtid« för standardiserade vårdförlopp i cancervården

Debatt 14 DEC 2016 Införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården har kommit ungefär halvvägs. Syftet är i första hand att korta väntetiderna, vilket förväntas bidra till en mer jämlik cancervård och öka patienternas nöjdhet. Samtidigt är det viktigt att bevaka att satsningen inte leder till undanträngning av annan vård, skriver Ingrid Schmidt och medförfattare. ()

Stora brister i den palliativa vården

Debatt 13 DEC 2016 Den palliativa vården är till för att möta behov hos den enskilda människan (patienten) och hos närstående när sjukdom eller ålder gör att livet går mot sitt slut. Det här lyckas inte svensk vård och omsorg tillräckligt bra med, skriver Olivia Wigzell och Christina Broman, Socialstyrelsen. ()

Fortfarande gäller att bara riksdagen kan upphäva sina egna beslut

Debatt 09 DEC 2016 Fortfarande gäller – också för Prioriteringscentrum – att det bara är riksdagen som kan upphäva beslut som riksdagen fattat, skriver Göran Hermerén och medförfattare. (3 kommentarer)

Arbets(o)förmåga, psykiatri och samhälle

Debatt 07 DEC 2016 Samhället springer för fort för många, vilket blir ett samhällsproblem för alla. Hur kan vi få tillbaka enklare jobb och acceptans av de gränser vi har? Det undrar Tord Bergmark. (2 kommentarer)

Nya strategier för behandling av långvarig bäckensmärta

Debatt 06 DEC 2016 Vid långvarig bäckensmärta är fokus på en enskild diagnos improduktivt. Tidig intervention och patientutbildning kan minska smärtans långsiktiga konsekvenser, skriver Eva Uustal. ()

Brist på vårdplatser skapar kris i vården

Signerat 06 DEC 2016 »Målet är att ge människor den vård som de behöver …« (1 kommentar)

Risker med könsmissmatchat blod kan inte avfärdas

Debatt 06 DEC 2016 Så länge det saknas randomiserade studier kan man med hänsyn till patientsäkerheten inte kategoriskt avfärda den påvisade risken med könsmissmatchat blod, skriver Henrik Bjursten och Per Ederoth i denna replik till ett autoreferat i LT. ()

Vår slutsats om könsmatchning av blodenheter står fast

Debatt 06 DEC 2016 Vi står fast vid slutsatsen att det inte finns någon anledning att införa könsmatchning av blodenheter. Att genomföra en randomiserad studie på detta kunskapsunderlag vore mycket olyckligt, skriver Gustaf Edgren och medförfattare i denna replik till Henrik Bjursten och Per Ederoth. ()

Sjukhusbygget som riskerar att utlösa en ohanterlig vårdkris

Debatt 05 DEC 2016 Sverige har en livshotande vårdplatsbrist som förvärras för varje år. Bygget av Nya Karolinska Solna hotar att påtagligt försämra vården och vårdplatssituationen i Stockholms län för »vanliga patienter«. Två kriskommissioner bör tillsättas, en nationell och en för Stockholms län, skriver Jan Halldin. (5 kommentarer)

Cykelolyckorna ökar – viktigt använda lykta vid mörkerkörning

Debatt 05 DEC 2016 Att intresset för cyklande växer är utmärkt ur folkhälsosynpunkt. Samtidigt ökar dock antalet cykelolyckor. Mer information om skaderisker och följdverkningar av en hjärnskakning behövs, skriver Christian Åkermark. (2 kommentarer)

Orosanmälan är lika aktuell och viktig nu som före rapporten

Debatt 05 DEC 2016 Orosanmälan till sociala myndigheter vid misstanke att barn far illa är lika aktuell och viktig nu som före rapporten, skriver företrädare för SBU i denna replik till Jonas F Ludvigsson angående myndighetens rapport om skakvåld. ()

Annons Annons