Annons Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Vårdcentraler som är digitala kräver diskussion

Inledare 26 JUL 2017 Det är bra att sjukvården blir bättre på att använda olika digitala verktyg. Med det sagt är det viktigt att diskutera den verksamhet som de digitala vårdcentralerna bedriver. ()

Utlokaliseringar behöver få mer uppmärksamhet

Inledare 05 JUL 2017 SKL menar att den ökande andelen utlokaliserade patienter kan vara en bidragande orsak till att vårdskadorna ser ut att öka igen. ()

Visst går det att jobba som chef på distans

Inledare 21 JUN 2017 Det handlar om verksamhetschef Virginia Zazo som tillfälligt flyttat med sin make till Australien och som under 18 månader ska försöka att sköta arbetet hemma i Umeå på distans. ()

Engagemanget i utbildningen är glädjande

Inledare 07 JUN 2017 Det är av avgörande vikt för den svenska hälso- och sjukvården att såväl grundutbildning som fortbildning av läkare håller en hög klass. ()

Åtgärder krävs mot läkarnas sjukskrivningar

Inledare 31 MAJ 2017 »Vi misstänker att arbetsmiljön har blivit sämre eftersom sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa har ökat bland unga kvinnliga läkare. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi tillsammans med vårt fackförbund undersöker vad det är som gör att det ser ut så här«, säger Nina Rose, vice ordförande i Kvinnliga läkares förening och ST-läkare i gynekologi. ()

Här ljusnar det för läkarna i primärvården

Inledare 17 MAJ 2017 2014 gjorde distriktsläkare Daniel Svedin en anmälan till Arbetsmiljöverket om den ohållbara arbetsmiljön för läkarna i Falu primärvårdsområde. Nu konstaterar han att antalet ST-läkare i allmänmedicin i Dalarna har ökat från 70 till 100 på två år. ()

Sjukskrivningar kräver mer samverkan

Inledare 10 MAJ 2017 Läkares relation till Försäkringskassan är ett ämne som återkommande diskuteras.  ()

Det är bra om beredskapen kan diskuteras

Inledare 26 APR 2017 »Bilden visar ett Sverige som är dåligt rustat för en plötslig situation med många traumapatienter. Det är en följd av att den militära kirurgiska kapaciteten nästan är helt avvecklad och att den civila sjukvården under lång tid dragit åt svångremmen.« ()

Tack till alla som var med och försökte att rädda liv

Inledare 12 APR 2017 Joakim Nordahl och alla andra som deltog i räddningsarbetet är värda ett stort tack och många varma tankar, för sina insatser. ()

Brist på läkare ledde till att fler sjukskriver

Inledare 05 APR 2017 Resultatet har blivit att sjukskrivningar för dag 8 till 14 nu kan skötas av anställda med yrken som distriktssköterska, barnmorska, fysioterapeut och psykolog. ()

Utmaning hitta en lösning på vårdplatsfrågan

Inledare 29 MAR 2017 På Gotland vill hälso- och sjukvårdsledningen stänga sju av de trettio vårdplatserna på kirurgi- och urologiavdelningen på Visby lasarett inom kort. ()

Viktigt hitta väg fram till goda språkkunskaper

Inledare 22 MAR 2017 Med de nya, hårdare språkkraven riskerar EU-läkarna att bli betydligt färre.  ()

Läs om ett ämne varje läkare bör ägna intresse åt

Inledare 14 MAR 2017 Ett andra steg blir att fundera över vad man som enskild läkare kan göra för att minska på antalet diagnostiska fel och misstag. För, som Pelle Gustafson konstaterar, är diagnosställande huvudsakligen en uppgift för läkare. Arbetet för att minska på felen och misstagen kan således aldrig lyckas om inte läkare engagerar sig i det. ()

En hyllning till alla läkare som gör vad de kan

Inledare 01 MAR 2017 Historien om Benny Ståhlbergs ingripande är inte bara en påminnelse om den tacksamhet som patienter och anhöriga kan känna gentemot läkare. Den är också en hyllning till alla läkare som i tjänsten och på fritiden gör vad de kan för människor som behöver hjälp. ()

Visst kan man bli läkare när man är över 40

Inledare 21 FEB 2017 Alla är de över 40 och har framgångsrika karriärer bakom sig – men har mitt i livet valt att sätta sig i skolbänken igen för att bli läkare. ()

Ta gärna del av Kjell Asplunds olika synpunkter

Inledare 14 FEB 2017 Kjell Asplund menar till exempel att kontinuitet är »oerhört försummat« i dag. (4 kommentarer)

AT-läkare ska ha rätt till stöd när behov finns

Inledare 08 FEB 2017 Fallet »Anna« visar att det inte alltid är lätt för en AT-läkare som far illa på jobbet att få fungerande hjälp. ()

Utbildning i brytpunktssamtal kan rekommenderas

Inledare 01 FEB 2017 Brytpunktssamtalens värde kan sägas ha förtydligats inom vården genom de nya ST-föreskrifter som kom i maj 2015. Där framgår att ett mål i de kliniskt inriktade ST-utbildningarna är att läkare ska kunna genomföra brytpunktssamtal. ()

Värdebaserad vård tar över debatt efter NPM

Inledare 25 JAN 2017 Nu verkar dock ett annat begrepp vara på väg att hamna i fokus för diskussionen om sjukvårdens organisation. (1 kommentar)