Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

»Not invented here« inget framgångsrecept

Signerat 20 FEB 2018 »Detta är en indikator som borde få lamporna på både Socialdepartementet och Socialstyrelsen att lysa rött.« ()

Obligatorisk ST i allmänmedicin löser inga problem

Signerat 13 FEB 2018 »Primärvården behöver tillföras resurser … men att införa en obligatorisk placering för samtliga ST-läkare är inte en del av lösningen.« (6 kommentarer)

Jämlik vård efter behov behövs också på nätet

Signerat 07 FEB 2018 »Vård på nätet bör i så hög grad som möjligt utgå från patientens behov av en fast läkarkontakt inom den ordinarie vårdcentralen …« ()

Sverige behöver en mångfald av vårdgivare

Signerat 31 JAN 2018 »Vårdgivare i olika driftsformer och storlek ökar förutsättningarna för ett effektivt resursutnyttjande.« (2 kommentarer)

Bristen på AT-platser värre än någonsin!

Signerat 23 JAN 2018 »Det dryga året som varje läkare i snitt försenas är ett år som hen hade kunnat arbeta som specialist.« ()

Framtidsspaningar inför det nya året

Signerat 16 JAN 2018 » Alla är överens om behoven, men ingen tar ansvar för att lösa problemet.« (1 kommentar)

Nya examensmål för läkare på väg att införas

Signerat 09 JAN 2018 »Att de ska vara hållbara över tid är en utmaning.« ()

Så fungerar medicinskt ledningsansvarig läkare

Signerat 19 DEC 2017 »En del av cheferna har ingen medicinsk kompetens alls.« ()

Framtida BT behöver granskas externt

Signerat 30 NOV 2017 »I arbetet med BT får vi inte göra om samma misstag som man gjorde när AT-föreskriften skrevs.« ()

Förminskandet av kvinnor helt oacceptabelt

Signerat 28 NOV 2017 »Varannan kvinnlig student känner sig utsatt för kränkande sär­behandling under läkarstudierna.« (1 kommentar)

Traditionell facklig förhandling ger resultat

Signerat 21 NOV 2017 »Arbetsgivaren kan inte längre i tysthet skriva bort övertidsersättningen.« ()

Det medicinska ansvaret avgörande vid fast vårdkontakt

Signerat 14 NOV 2017 »Allas ansvar kan dessvärre resultera i ingens ansvar.« ()

God och jämlik hälsa måste vara för alla

Signerat 08 NOV 2017 »Det personliga ansvaret kräver att man redan mycket tidigt i livet måste få chansen att välja rätt.« ()

Den högspecialiserade vården måste landa rätt

Signerat 24 OKT 2017 »Det handlar inte bara om antalet operationer.« (3 kommentarer)

Samhällsbärare – läkaransvar som förpliktigar

Signerat 17 OKT 2017 »Det är inte enbart i mottagnings­rummet vi kan hjälpa.« ()

Läkemedels hållbarhet – en prioriterad fråga

Signerat 10 OKT 2017 »En viktig fråga är läkemedels hållbarhet när det nått patienten.« ()

Vårdgivarens ansvar att hantera klagomål snabbt

Signerat 28 SEP 2017 »Vårdgivaren har bäst förutsättningar att besvara klagomål.« ()

Budgeten – bra ansats men utan långsiktighet

Signerat 26 SEP 2017 »Särskilt glädjande är att vi nu sakta börjar se satsningar inom primärvård och öppenvård.« (1 kommentar)

Nytt om pensioner: Ökad trygghet och sänkt avgift

Signerat 20 SEP 2017 »Det betyder i praktiken … att det blir mer i pension för de anställda.« ()

Oacceptabelt med hot och våld på arbetsplats

Signerat 12 SEP 2017 »Det yttersta ansvaret att skapa en trygg arbetsplats har arbets­givaren.« (1 kommentar)