Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CPZ4 Läkartidningen 5/2014
Läkartidningen.se 2014-01-28

Skär inte i unga pojkars könsorgan utan deras samtycke

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, thomas.flodin@slf.se 

I Sverige genomgår 3 000–5 000 pojkar varje år en kirurgisk operation utan primär medicinsk indikation. Bör läkare medverka eller avstå från denna verksamhet?

Frågan om inställningen till omskärelse på barn tillhör de klassiska etiska frågorna. Vad väger tyngst, föräldrarnas rätt att inkludera sitt barn i en social, kulturell och religiös gemenskap eller barnets rätt till kroppslig integritet? Har samhället rätt, eller kanske skyldighet, att lägga sig i reli­gions­utövning som innebär att omyndiga icke beslutskapabla barn permanent förlorar en del av sin kropp? 

Sedan 1982 finns en lag som förbjuder kvinnlig omskärelse, könsstympning, i Sverige. Är det någon principiell skillnad mellan att avlägsna vävnad från könsorganet på en flicka eller på en pojke? Innebär Barnkonventionens krav på skydd för barnet något som väger tyngre än religionsfriheten? 

I Sverige har frågan debatterats livligt det senaste året. Argumenten från både för- och motsidan är välkända. Kultur och tradition ställs mot medicinsk risk och bristande samtycke. Är kränkning av religionsfrihet allvarligare än kränkning av kroppen? 

Debatten tog ny fart efter en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 september 2013 undertecknad av Barnombudsmannen samt ordförandena i Vårdförbundet, Barnläkarföreningen, Barnkirurgisk förening och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 

I artikeln, som är kritisk till omskärelse utan samtycke, ställs krav på en lagändring. I lagen om omskärelse av pojkar från 2001 anges att barnets inställning »så långt det är möjligt« ska fastställas. Att detta är omöjligt hos barn som är åtta dagar gamla borde rimligen varit en bekant komplikation för lagstiftaren.

I en studie från Rigshospitalet publicerad i den danska läkartidningen i augusti 2013 redovisas en förhållandevis hög komplikationsfrekvens, cirka 5 procent bland de drygt 300 operationer som utfördes på sjukhuset mellan 1996–2004. Argumentet att risken minskar om omskärelse utförs på sjukhus är sannolikt riktigt, men även på ett stort välkänt sjukhus finns en icke obetydlig komplikationsrisk. Detta är medicinskt svårt att försvara om medicinska fördelar för små pojkar saknas. 

Det är i tider av växande främlingsfientlighet, som både inkluderar islamofobi och antisemitism, vanskligt att uttala sig i frågor som kan uppfattas som stöd för extremister. Religionsfrihet liksom yttrandefrihet är viktiga och omistliga värden i en demokrati. 

Att upprätthålla en stor tolerans för and­ras kulturhistoria och seder är en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. Detta får dock inte innebära att alla seder måste accepteras utan diskussion. Så kallade hederskulturer kan ifrågasättas om individer far illa. Aga av barn bör fördömas oavsett om den utövats av många under lång tid.

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har förtydligat sin syn på manlig omskärelse. Det nya ställningstagandet finns i sin helhet på Läkarförbundets hemsida och ansluter sig till det uttalande som Barnläkarföreningen, Läkaresällskapet och de nordiska etikdelegationerna i olika sammanhang gett uttryck för. 

Vi anser att barnets rätt till samtycke ska respekteras. Föräldrarna behöver också informeras om risker och smärta. Vi förordar även att de i stället överväger att göra en symbolisk omskärelse i avvaktan på att barnet självt kan ta ställning. Ett förbud mot omskärelse skulle dock i dagsläget sannolikt orsaka att flera barn än i dag skadas.  

I gränsdragningen mellan respekten för andra kulturer och individens integritet bör även läkare ha en åsikt. Av höstens meningsutbyte att döma finns både kollegor som försvarar och som tar kraftigt avstånd från manlig omskärelse. 

Läkarförbundets nuvarande ställningstagande betonar vikten av att frågan hanteras på ett sätt som bättre skyddar patienten. Debatten är viktig för att på sikt skapa en vård där respekten för patientens åsikt inkluderar även den egna könshuden.

Kommentera

Kommentera

Läkartidningen - Start

bild

Om surdeg, evidens
och klinisk intuition

Krönika | Det finns evidens på att beprövad erfarenhet kompletterar evidensbaserad vetenskap inom såväl bakkonst som läkekonst. Lars Wahlström förklarar hur.   () 25 JUL 2014

Kritiserat journalsystem byts ut

Nyheter | Region Skåne byter ut journalsystemet PMO. Ett nytt system ska upphandlas nästa år, enligt Skånska Dagbladet. () 25 JUL 2014

Annons Annons
bild

»Oväntat« att kvinnor över 80 får hormon-
behandling

Nyheter | Hormonbehandling för övergångsbesvär ges även till kvinnor över 80 år visar en studie från Linköpings universitet. () 25 JUL 2014

Akut-p-piller kan användas oberoende av kroppsvikt

Nyheter | Akutpreventivmedel kan användas av alla kvinnor, oberoende av hur mycket de väger. Den slutsatsen drar den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, CHMP, efter en granskning. () 25 JUL 2014

bild

Jordbävningar förde med sig psykiatriska konsekvenser

Nya rön | Det var 40 procent vanligare för jordbävningsdrabbade i Nya Zeeland att uppfylla kriterier för en psykiatrisk diagnos när man slog samman depression-, PTSD- och ångestrelaterade diagnoser, jämfört med kontrollgruppen, visar en studie i Jama Psychiatry. () 25 JUL 2014

Metoder för återgång till arbete – nu ställs resultaten samman

Nyheter | Resultaten från 24 forskningsprojekt inriktade på metoder för återgång till arbete efter sjukskrivning ska bedömas och sammanställas, enligt ett regeringsuppdrag. () 25 JUL 2014

bild

Större risk att dö vid värmebölja för kvinnor under 65

Nyheter | Kvinnor under 65 år och psykiskt sjuka över 65 år är två av grupperna där dödligheten vid värmeböljor ökade mer än för befolkningen i stort, enligt en svensk studie. () 24 JUL 2014

Kirurg borde ha begärt assistans vid blödning

Patientsäkerhet | Under en operation i ljumskområdet uppstod en svårkontrollerad blödning, som i sin förlängning ledde till bestående men. Kirurgen som utförde operationen får kritik för att han inte begärde hjälp av en kärlkirurg. () 24 JUL 2014

Författaren till »Pillerparadoxen«:»En recensent får kritisera och såga en bok, men inte ljuga«

Debatt | Det är dålig stil av kritikern att ljuga om bokens innehåll för att stärka sin egen argumentation, skriver författaren till »Pillerparadoxen« i denna replik till Herman Holms recension. () 24 JUL 2014

Budskapet – inte budbäraren!

Debatt | Herman Holm är fortsatt kritisk till stora delar av det budskap Robert Whitaker för fram i boken »Pillerparadoxen« som han recenserade. () 24 JUL 2014

Kan Omega 3 minska risken för ALS?

Nya rön | Jama Neurology har publicerat en studie där forskare tittat på en möjlig koppling mellan risk för ALS och Omega 3-fettsyror. Länken tänks vara fleromättade fettsyror, oxidativ stress/inflammation, sjukdomsutveckling av ALS. Fynden kommenteras och beskrivs som intressanta: som »en liten pusselbit«. (2 kommentarer) 24 JUL 2014

Mängder av hypoteser om plötslig spädbarnsdöd –
men inget genomslag

Översikt | Den dominerande hypotesen om uppkomsten av plötslig spädbarnsdöd är trippelriskmodellen, det vill säga en kombination av kritisk ålder (särskilt 1–5 månader), medfödda riskfaktorer (till exempel passiv rökning) och yttre riskfaktorer (till exempel mag- eller sidoläge, samsovning). (1 kommentar) 23 JUL 2014

Chikungunya har nått USA

Nyheter | De första nordamerikanska fallen av virussjukdomen chikungunya har i sommar rapporterats från Florida. () 23 JUL 2014

Ny vägledning för att minska risken för spädbarnsdöd

Kommentar | Socialstyrelsen presenterade i december 2013 uppdaterade råd för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Dessa råd har Socialstyrelsen nyligen kompletterat med ett faktaunderlag, ett vägledningsdokument för hälso- och sjukvårdspersonal. () 23 JUL 2014

Allt färre amerikaner
avlider av stroke

Nya rön | Allt färre amerikaner drabbas av stroke, och av de drabbade är det allt färre som avlider. Det visar en studie som presenteras i JAMA. () 23 JUL 2014

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 29–31/2014

På väg till skärgårdsdoktorn

Tidigare nummer

Nya arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons