Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CPZ4 Läkartidningen 5/2014
Lakartidningen.se 2014-01-28

Skär inte i unga pojkars könsorgan utan deras samtycke

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, thomas.flodin@slf.se 

I Sverige genomgår 3 000–5 000 pojkar varje år en kirurgisk operation utan primär medicinsk indikation. Bör läkare medverka eller avstå från denna verksamhet?

Frågan om inställningen till omskärelse på barn tillhör de klassiska etiska frågorna. Vad väger tyngst, föräldrarnas rätt att inkludera sitt barn i en social, kulturell och religiös gemenskap eller barnets rätt till kroppslig integritet? Har samhället rätt, eller kanske skyldighet, att lägga sig i reli­gions­utövning som innebär att omyndiga icke beslutskapabla barn permanent förlorar en del av sin kropp? 

Sedan 1982 finns en lag som förbjuder kvinnlig omskärelse, könsstympning, i Sverige. Är det någon principiell skillnad mellan att avlägsna vävnad från könsorganet på en flicka eller på en pojke? Innebär Barnkonventionens krav på skydd för barnet något som väger tyngre än religionsfriheten? 

I Sverige har frågan debatterats livligt det senaste året. Argumenten från både för- och motsidan är välkända. Kultur och tradition ställs mot medicinsk risk och bristande samtycke. Är kränkning av religionsfrihet allvarligare än kränkning av kroppen? 

Debatten tog ny fart efter en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 september 2013 undertecknad av Barnombudsmannen samt ordförandena i Vårdförbundet, Barnläkarföreningen, Barnkirurgisk förening och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 

I artikeln, som är kritisk till omskärelse utan samtycke, ställs krav på en lagändring. I lagen om omskärelse av pojkar från 2001 anges att barnets inställning »så långt det är möjligt« ska fastställas. Att detta är omöjligt hos barn som är åtta dagar gamla borde rimligen varit en bekant komplikation för lagstiftaren.

I en studie från Rigshospitalet publicerad i den danska läkartidningen i augusti 2013 redovisas en förhållandevis hög komplikationsfrekvens, cirka 5 procent bland de drygt 300 operationer som utfördes på sjukhuset mellan 1996–2004. Argumentet att risken minskar om omskärelse utförs på sjukhus är sannolikt riktigt, men även på ett stort välkänt sjukhus finns en icke obetydlig komplikationsrisk. Detta är medicinskt svårt att försvara om medicinska fördelar för små pojkar saknas. 

Det är i tider av växande främlingsfientlighet, som både inkluderar islamofobi och antisemitism, vanskligt att uttala sig i frågor som kan uppfattas som stöd för extremister. Religionsfrihet liksom yttrandefrihet är viktiga och omistliga värden i en demokrati. 

Att upprätthålla en stor tolerans för and­ras kulturhistoria och seder är en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. Detta får dock inte innebära att alla seder måste accepteras utan diskussion. Så kallade hederskulturer kan ifrågasättas om individer far illa. Aga av barn bör fördömas oavsett om den utövats av många under lång tid.

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har förtydligat sin syn på manlig omskärelse. Det nya ställningstagandet finns i sin helhet på Läkarförbundets hemsida och ansluter sig till det uttalande som Barnläkarföreningen, Läkaresällskapet och de nordiska etikdelegationerna i olika sammanhang gett uttryck för. 

Vi anser att barnets rätt till samtycke ska respekteras. Föräldrarna behöver också informeras om risker och smärta. Vi förordar även att de i stället överväger att göra en symbolisk omskärelse i avvaktan på att barnet självt kan ta ställning. Ett förbud mot omskärelse skulle dock i dagsläget sannolikt orsaka att flera barn än i dag skadas.  

I gränsdragningen mellan respekten för andra kulturer och individens integritet bör även läkare ha en åsikt. Av höstens meningsutbyte att döma finns både kollegor som försvarar och som tar kraftigt avstånd från manlig omskärelse. 

Läkarförbundets nuvarande ställningstagande betonar vikten av att frågan hanteras på ett sätt som bättre skyddar patienten. Debatten är viktig för att på sikt skapa en vård där respekten för patientens åsikt inkluderar även den egna könshuden.

Kommentera

Kommentera
bild

Ny metod hittar C difficile-utbrott snabbare

Nya rön | Clostridium difficile finns i tarmen hos 2–5 procent av den friska befolkningen och bakteriens sporer kan överleva i omgivningen runt smittade personer under lång tid, och därigenom lätt spridas till andra. En ny och världsunik metod möjliggör för lokala laboratorier att snabbare identifiera smittspridning av C difficile.  () 28 MAJ 2015

Nyare p-piller kopplade till högre blodproppsrisk än äldre p-piller

Nya rön | I två inbyggda fall–kontrollstudier publicerade i BMJ kunde p-piller som innehåller nyare typer av gestagener kopplas till högre risk för venös tromboembolism än p-piller med andra generationens gestagener. () 28 MAJ 2015

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015 De fem tar plats i förbundsstyrelsen

Nyheter | Sarah Jevrém, Johan Styrud, Carl-Johan Sundberg, Sven Söderberg och Jonas Ålebring valdes in i Läkarförbundets styrelse på tisdagseftermiddagen, enligt valberedningens förslag. () 27 MAJ 2015

bild

Svensk perinatalvård i framkanten – ändå måste den bli bättre

Kommentar | Svensk perinatalvård uppvisar hög överlevnad bland extremt för tidigt födda barn. Trots att närmare 55 procent drabbas av allvarliga komplikationer i nyföddhetsperioden, har 3 av 4 barn inga svåra funktionshinder vid 2,5 års ålder. Fortsatta ansträngningar måste dock göras för kvalitet och patientsäkerhet i världsklass. () 27 MAJ 2015

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015: Fulllmäktige vill se mer stöd till fackligt aktiva privatanställda

Nyheter | Svårigheterna för privatanställda att ägna sig åt fackligt arbete väckte stort engagemang på Läkarförbundets fullmäktigemöte. () 27 MAJ 2015

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015 Läkarförbundets centralstyrelse döps om till förbundsstyrelse

Nyheter | En rad stadgeändringar röstades igenom under Läkarförbundets fullmäktigemöte. Bland annat döps förbundets centralstyrelse om till förbundsstyrelse. () 27 MAJ 2015

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015 Kvinnliga och manliga läkares livslöner ska analyseras

Nyheter | Underläkarlöner som släpar efter och lönediskriminering av kvinnliga läkare togs upp i två motioner. () 27 MAJ 2015

Ingen ökad risk för graviditetskomplikationer vid behandling med antipsykotika

Nya rön | Användning av antipsykotiska läkemedel under graviditeten var inte förknippad med ökad risk för vanliga graviditetskomplikationer i en kohortstudie publicerad i BMJ. Ingen koppling till för tidig födsel eller avvikande födelsevikt hos barnet observerades heller. () 27 MAJ 2015

bild

Målrelaterad ersättning gav ingen effekt på mortalitet Engelskt ersättningssystem i primärvården levde inte upp till förväntningarna

Kommentar | Målrelaterad ersättning till vårdcentraler finns sedan drygt 10 år i England, och en omfattande studie visar att incidensen av förtida mortalitet inte hade påverkats genom målrelaterad ersättning.  () 27 MAJ 2015

Avsättning för förtroendevaldas pension ska göras retroaktivt

Nyheter | De förtroendevalda som har heltids- eller deltidsersättning från Läkarförbundet ska få »erforderlig« avsättning för pension och försäkringar enligt kollektivavtal, enligt ett beslut på mötet på tisdagen. () 27 MAJ 2015

Sylf samlar löften från läkare

Nyheter | Den 4 juni är det dags för Change Day – en internationell rörelse som uppmanar hälso- och sjukvårdspersonal att göra skillnad. Sylf hoppas få minst hundra underläkare att avge ett löfte om hur vården kan bli bättre.  () 27 MAJ 2015

»Vi litar på professionerna«

Nyheter | Kulturförändringen måste börja med att vi politiker säger att vi litar på professionerna. Det sade sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt inledningstal på Läkarförbundets fullmäktigemöte den 26–27 maj, och möttes med applåder. () 26 MAJ 2015

Inget förslag om läkared

Nyheter | Det är orealistiskt att införa obligatoriskt krav på avlagd läkared, och en sådan ed skulle ändå bli mycket allmänt hållen. Centralstyrelsen vill i stället öka medvetenheten om förbundets etiska regler. () 26 MAJ 2015

Systematiskt grepp fick fart på fortbildningen

Nyheter | Usla fortbildningssiffror fick verksamhetschefen vid infektionskliniken på Västmanlands sjukhus Västerås, Thomas Vikerfors, att tänka om. »Jag som verksamhetschef har ett ansvar mot mina patienter att våra doktorer får den kunskap de behöver.« (1 kommentar) 26 MAJ 2015

Heidi Stensmyren inledde:
»Det är ett historiskt år«

Nyheter | – Det är ett historiskt år. Det är inte bara 112-årsjubileum för Läkarförbundet. Det är också det år som vi har lika många kvinnor som män som medlemmar i Läkarförbundet, sa ordförande Heidi Stensmyren när hon inledde fullmäktigemötet på tisdagsmorgonen. () 26 MAJ 2015

Annonser
Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons