Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CPZ4 Läkartidningen 5/2014
Läkartidningen.se 2014-01-28

Skär inte i unga pojkars könsorgan utan deras samtycke

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, thomas.flodin@slf.se 

I Sverige genomgår 3 000–5 000 pojkar varje år en kirurgisk operation utan primär medicinsk indikation. Bör läkare medverka eller avstå från denna verksamhet?

Frågan om inställningen till omskärelse på barn tillhör de klassiska etiska frågorna. Vad väger tyngst, föräldrarnas rätt att inkludera sitt barn i en social, kulturell och religiös gemenskap eller barnets rätt till kroppslig integritet? Har samhället rätt, eller kanske skyldighet, att lägga sig i reli­gions­utövning som innebär att omyndiga icke beslutskapabla barn permanent förlorar en del av sin kropp? 

Sedan 1982 finns en lag som förbjuder kvinnlig omskärelse, könsstympning, i Sverige. Är det någon principiell skillnad mellan att avlägsna vävnad från könsorganet på en flicka eller på en pojke? Innebär Barnkonventionens krav på skydd för barnet något som väger tyngre än religionsfriheten? 

I Sverige har frågan debatterats livligt det senaste året. Argumenten från både för- och motsidan är välkända. Kultur och tradition ställs mot medicinsk risk och bristande samtycke. Är kränkning av religionsfrihet allvarligare än kränkning av kroppen? 

Debatten tog ny fart efter en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 september 2013 undertecknad av Barnombudsmannen samt ordförandena i Vårdförbundet, Barnläkarföreningen, Barnkirurgisk förening och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 

I artikeln, som är kritisk till omskärelse utan samtycke, ställs krav på en lagändring. I lagen om omskärelse av pojkar från 2001 anges att barnets inställning »så långt det är möjligt« ska fastställas. Att detta är omöjligt hos barn som är åtta dagar gamla borde rimligen varit en bekant komplikation för lagstiftaren.

I en studie från Rigshospitalet publicerad i den danska läkartidningen i augusti 2013 redovisas en förhållandevis hög komplikationsfrekvens, cirka 5 procent bland de drygt 300 operationer som utfördes på sjukhuset mellan 1996–2004. Argumentet att risken minskar om omskärelse utförs på sjukhus är sannolikt riktigt, men även på ett stort välkänt sjukhus finns en icke obetydlig komplikationsrisk. Detta är medicinskt svårt att försvara om medicinska fördelar för små pojkar saknas. 

Det är i tider av växande främlingsfientlighet, som både inkluderar islamofobi och antisemitism, vanskligt att uttala sig i frågor som kan uppfattas som stöd för extremister. Religionsfrihet liksom yttrandefrihet är viktiga och omistliga värden i en demokrati. 

Att upprätthålla en stor tolerans för and­ras kulturhistoria och seder är en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. Detta får dock inte innebära att alla seder måste accepteras utan diskussion. Så kallade hederskulturer kan ifrågasättas om individer far illa. Aga av barn bör fördömas oavsett om den utövats av många under lång tid.

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har förtydligat sin syn på manlig omskärelse. Det nya ställningstagandet finns i sin helhet på Läkarförbundets hemsida och ansluter sig till det uttalande som Barnläkarföreningen, Läkaresällskapet och de nordiska etikdelegationerna i olika sammanhang gett uttryck för. 

Vi anser att barnets rätt till samtycke ska respekteras. Föräldrarna behöver också informeras om risker och smärta. Vi förordar även att de i stället överväger att göra en symbolisk omskärelse i avvaktan på att barnet självt kan ta ställning. Ett förbud mot omskärelse skulle dock i dagsläget sannolikt orsaka att flera barn än i dag skadas.  

I gränsdragningen mellan respekten för andra kulturer och individens integritet bör även läkare ha en åsikt. Av höstens meningsutbyte att döma finns både kollegor som försvarar och som tar kraftigt avstånd från manlig omskärelse. 

Läkarförbundets nuvarande ställningstagande betonar vikten av att frågan hanteras på ett sätt som bättre skyddar patienten. Debatten är viktig för att på sikt skapa en vård där respekten för patientens åsikt inkluderar även den egna könshuden.

Kommentera

Kommentera

Läkartidningen - Start

bild

Amerikaner löper stor risk för att drabbas av diabetes

Nya rön | Fyra av tio amerikaner födda mellan 2000 och 2011 förväntas drabbas av diabetes någon gång under livet. Den beräkningen görs i en studie presenterad i Lancet Diabetes & Endocrinology. () 20 AUG 2014

bild

Internationell kongress för geriatrik inleddes i dag

Nyheter | På onsdagen samlades ett drygt 100-tal forskare och läkare i Stockholm till vad som är den första internationella konferensen i geriatrik i Sverige. () 20 AUG 2014

bild

Sömnmedel vanligt i rymden

Nya rön | Intresserad av vilka sömnvanor astronauter har? I Lancet Neurology har en grupp forskare från bland annat Harvard-universitetet tittat närmare på just detta. () 20 AUG 2014

Åtalet i Astrid Lindgren-fallet baserat på ett omöjligt värde

Debatt | Den höga tiopentalkoncentration i blodet som brottsanklagelsen i Astrid Lindgren-fallet vilar på är fysikaliskt omöjlig att uppnå, skriver Olof Borgå. (1 kommentar) 20 AUG 2014

bild

Lokalföreningarna säger sitt inför valet:Vårdplatsbristen i topp även i år

Nyheter | Vårdplatsbristen hamnar i topp när Läkartidningen frågar Läkarförbundets lokalföreningar om de viktigaste valfrågorna i deras landsting/region. Ett problem som även dominerade inför förra valet. (1 kommentar) 19 AUG 2014

bild

Myggnät vid ljumskbråcks-kirurgi ett alternativ i låginkomstländer Interimsanalys av kontrollerad randomiserad studie visar goda resultat

Originalstudie | En randomiserad studie i Uganda undersöker om myggnät med liknande material som kommersiella nät är jämförbara med kommersiella (och dyrare) nät vid ljumskbråckskirurgi. En interimsanalys har inte påvisat några skillnader mellan behandlingsarmarna eller allvarliga komplikationer som föranleder avbrott av studien. () 19 AUG 2014

bild

Sanningen om drickandet

Kultur | Långt mindre än hälften av jordens invånare använder alkohol. Förr i tiden sa man att den som dricker mer än sin doktor dricker för mycket. Mycket har förändrats sedan den sanningen formulerades, fastslår en färsk rapport från WHO. (2 kommentarer) 19 AUG 2014

bild

Förbundets VD Håkan Wittgren lämnar sitt jobb

Nyheter | Läkarförbundets VD Håkan Wittgren avgår sista september, efter sex år på posten. »De uppdrag jag rekryterades för är i stort sett klara«, säger Håkan Wittgren. () 18 AUG 2014

»Primum nil nocere« förstahandsalternativ vid takotsubo-kardiomyopati Vid allvarliga fall bör mekaniskt stöd som brygga till återhämtning prövas

Översikt | Takotsubo-kardiomyopati är ett livshotande sjukdomstillstånd som kännetecknas av akut insättande utbredd vänsterkammardysfunktion, som inte kan förklaras av en eller flera kranskärlsocklusioner. Trots stadigt ökande incidens världen över saknas behandlingsrekommendationer i såväl europeiska som amerikanska riktlinjer för hjärtsjukvård. () 19 AUG 2014

… men ohälsan tiger still

Debatt | Jäktade läkare intalar sig att de gjort något när FaR knappats in i datorn, hälso­statistiken når nya höjder men ohälsan tiger still, skriver Carl Edvard Rudebeck. () 18 AUG 2014

Malmökommissionens
recept för bättre folkhälsa

Debatt | Läkares medverkan är viktig i folkhälsoarbetet, skriver Malmökommissionens före detta ordförande Sven-Olof Isacsson. () 18 AUG 2014

Karolinska institutet tappar
i universitetsrankning

Nyheter | Karolinska institutet är det enda svenska universitet på Academic Ranking of World Universities lista över världens 20 främsta medicinska universitet år 2014. () 18 AUG 2014

Oro efter attack mot ebolaklinik

Nyheter | En klinik för ebolasmittade i Liberias huvudstad Monrovia har attackerats. Myndigheterna oroar sig för smittspridning efter att minst 29 patienter lämnat kliniken, skriver SVT Nyheter. () 18 AUG 2014

Linköping i fokus om Sverige får ett ebolafall

Nyheter | I Linköping finns Sveriges enda högisoleringsenhet för extremt smittsamma patienter. Där tränar personalen regelbundet på att ta emot misstänkta fall av ebola. () 15 AUG 2014

WHO: Över 1 000 döda

Nyheter | Ebolautbrottet fortsätter att skörda liv. Hittills har 1 069 dödsfall rapporterats från Guinea, Liberia, Nigeria och Sierra Leone, enligt Världshälsoorganisationen, WHO. () 15 AUG 2014

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 34-35/2014

Myggnät vid ljumskbråckskirurgi

Tidigare nummer

Nya arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons