Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CPZ4 Läkartidningen 5/2014
Läkartidningen.se 2014-01-28

Skär inte i unga pojkars könsorgan utan deras samtycke

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, thomas.flodin@slf.se 

I Sverige genomgår 3 000–5 000 pojkar varje år en kirurgisk operation utan primär medicinsk indikation. Bör läkare medverka eller avstå från denna verksamhet?

Frågan om inställningen till omskärelse på barn tillhör de klassiska etiska frågorna. Vad väger tyngst, föräldrarnas rätt att inkludera sitt barn i en social, kulturell och religiös gemenskap eller barnets rätt till kroppslig integritet? Har samhället rätt, eller kanske skyldighet, att lägga sig i reli­gions­utövning som innebär att omyndiga icke beslutskapabla barn permanent förlorar en del av sin kropp? 

Sedan 1982 finns en lag som förbjuder kvinnlig omskärelse, könsstympning, i Sverige. Är det någon principiell skillnad mellan att avlägsna vävnad från könsorganet på en flicka eller på en pojke? Innebär Barnkonventionens krav på skydd för barnet något som väger tyngre än religionsfriheten? 

I Sverige har frågan debatterats livligt det senaste året. Argumenten från både för- och motsidan är välkända. Kultur och tradition ställs mot medicinsk risk och bristande samtycke. Är kränkning av religionsfrihet allvarligare än kränkning av kroppen? 

Debatten tog ny fart efter en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 september 2013 undertecknad av Barnombudsmannen samt ordförandena i Vårdförbundet, Barnläkarföreningen, Barnkirurgisk förening och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 

I artikeln, som är kritisk till omskärelse utan samtycke, ställs krav på en lagändring. I lagen om omskärelse av pojkar från 2001 anges att barnets inställning »så långt det är möjligt« ska fastställas. Att detta är omöjligt hos barn som är åtta dagar gamla borde rimligen varit en bekant komplikation för lagstiftaren.

I en studie från Rigshospitalet publicerad i den danska läkartidningen i augusti 2013 redovisas en förhållandevis hög komplikationsfrekvens, cirka 5 procent bland de drygt 300 operationer som utfördes på sjukhuset mellan 1996–2004. Argumentet att risken minskar om omskärelse utförs på sjukhus är sannolikt riktigt, men även på ett stort välkänt sjukhus finns en icke obetydlig komplikationsrisk. Detta är medicinskt svårt att försvara om medicinska fördelar för små pojkar saknas. 

Det är i tider av växande främlingsfientlighet, som både inkluderar islamofobi och antisemitism, vanskligt att uttala sig i frågor som kan uppfattas som stöd för extremister. Religionsfrihet liksom yttrandefrihet är viktiga och omistliga värden i en demokrati. 

Att upprätthålla en stor tolerans för and­ras kulturhistoria och seder är en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. Detta får dock inte innebära att alla seder måste accepteras utan diskussion. Så kallade hederskulturer kan ifrågasättas om individer far illa. Aga av barn bör fördömas oavsett om den utövats av många under lång tid.

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har förtydligat sin syn på manlig omskärelse. Det nya ställningstagandet finns i sin helhet på Läkarförbundets hemsida och ansluter sig till det uttalande som Barnläkarföreningen, Läkaresällskapet och de nordiska etikdelegationerna i olika sammanhang gett uttryck för. 

Vi anser att barnets rätt till samtycke ska respekteras. Föräldrarna behöver också informeras om risker och smärta. Vi förordar även att de i stället överväger att göra en symbolisk omskärelse i avvaktan på att barnet självt kan ta ställning. Ett förbud mot omskärelse skulle dock i dagsläget sannolikt orsaka att flera barn än i dag skadas.  

I gränsdragningen mellan respekten för andra kulturer och individens integritet bör även läkare ha en åsikt. Av höstens meningsutbyte att döma finns både kollegor som försvarar och som tar kraftigt avstånd från manlig omskärelse. 

Läkarförbundets nuvarande ställningstagande betonar vikten av att frågan hanteras på ett sätt som bättre skyddar patienten. Debatten är viktig för att på sikt skapa en vård där respekten för patientens åsikt inkluderar även den egna könshuden.

Kommentera

Kommentera

Läkartidningen - Start

Slutreplik från Jonas Lindeberg: Felaktig diagnoskod – en fallgrop i journalen

Debatt | Vi kan inte medvetet införa felaktigheter och fallgropar i våra journaler, skriver Jonas Lindeberg apropå Socialstyrelsens svar angående risken med att rapportera diagnoskoder från inskrivning i slutenvård. (1 kommentar) 27 FEB 2015

bild

FaR oförtjänt på »onödiga listan« – vad händer nu?

Debatt | FaR skulle kunna vara en oslagbar medicin för att främja livskvalitet och hälsa, ja rent av ett magiskt piller, skriver Karin Weman-Josefsson. () 27 FEB 2015

Annons Annons
bild

Replik från »Onödiga gruppen«: FaR låser diskussionen

Debatt | Karin Weman-Josefssons inlägg illustrerar hur låsningen till FaR hindrar en förutsättningslös diskussion om hur patienter som skulle må bra av att öka sin fysiska aktivitet bäst blir bemötta, skriver Carl Edvard Rudebeck.  (1 kommentar) 27 FEB 2015

Färre 6:6a-larm om arbetsmiljön

Nyheter | Efter två år med ovanligt många larm från skyddsombud inom hälso- och sjukvården har antalet 6:6a-anmälningar minskat rejält. Men enligt Arbetsmiljöverket betyder det inte att arbetsmiljön har blivit bättre. () 27 FEB 2015

Arbetsmiljöverket granskar arbetsbelastningen för första linjens chefer: Treårig chefssatsning startar i år

Nyheter | Hur mår första linjens hälso- och sjukvårdschefer? Det ska Arbetsmiljöverket ta reda på. Under året sätts chefernas hälsa under särskild lupp. () 27 FEB 2015

bild

Tidig hemgång efter höftfraktur samband med ökad dödlighet

Nya rön | Kortare inneliggande vårdtid efter höftfraktur kunde i en svensk studie kopplas till ökad risk att avlida inom 30 dagar efter utskrivning – men bara för patienter som skrevs ut från sjukhuset efter högst 10 dagar. () 27 FEB 2015

bild

Rättighetsetik och psykiatrins mest utmanande frågor

Debatt | Suicidprevention, missbruksvård och behandling av människor med beteendestörningar bör ske med respekt för individens självbestämmanderätt och egenansvar, skriver Antoinette Lundahl. (4 kommentarer) 26 FEB 2015

bild

Det är aldrig för sent att träna för en bättre hälsa

Recension | Det är aldrig för sent att träna sig till bättre hälsa, i synnerhet om man får bra handledning i tränandets ädla konst. Denna bok ger just en sådan, menar Läkartidningens anmälare. (1 kommentar) 27 FEB 2015

Halvt svar på etisk fråga om information om dyra läkemedel

Nyheter | Nej, det är inte förenligt med lagen att undanhålla information om godkänd, effektiv behandling. Men huruvida det är etiskt försvarbart att berätta om läkemedel som endast vissa har råd med, det svarar Socialstyrelsen inte på. () 26 FEB 2015

Både plus och minus med operation mot fetma före graviditet

Nya rön | En fetmaoperation före en graviditet minskar risken för graviditetsdiabetes och överdriven fostertillväxt, men ökar risken för att barnet föds litet för tiden och för kortare graviditetslängd, enligt resultaten i en nypublicerad studie. () 26 FEB 2015

Nya låneregler skapar oro bland läkarstudenter i utlandet

Nyheter | I sommar inför Centrala studiestödsnämnden, CSN, nya regler för utlandsstudenter. Något som har skapat oro bland läkarstudenter. () 26 FEB 2015

Stor volym är nödvändigt för kvalitet i sjukvården

Debatt | Svenska sjukhus och kirurger måste operera mer för att upprätthålla hög kvalitet, skriver Måns Rosén och medförfattare, Utredningen om högspecialiserad vård.  (3 kommentarer) 25 FEB 2015

Sex timmars arbetsdag för läkare på Norrlands universitetssjukhus

Nyheter | I Västerbottens läns landsting finns planer på att införa sex timmars arbetsdag på två avdelningar vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Men frågan är om läkarna verkligen vill jobba mindre? (4 kommentarer) 26 FEB 2015

Vägledning för hundterapi i vård och omsorg framtagen

Nyheter | Hur går man praktiskt tillväga vid införande av hund i vård och omsorg? Nu har en vägledning tagits fram. () 25 FEB 2015

Kortad sjukhustid vid hjärtsvikt tack vare personcentrerad vård

Nyheter | Vårdtiden på sjukhus för hjärtsviktspatienter kortades i medeltal från nio till sju dagar, tack vare tillämpning av personcentrerad vård. Det visar en studie som genomförts vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra i Göteborg. () 25 FEB 2015

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 9/2015

ABC om Yrsel på akuten

Tidigare nummer

Reflexion

Signerat

"Tack, läkare
vid barnakuten i Örebro!"

(5 kommentarer) Michael Wilczek

Nya arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Ebola-utbrottet

Här hittar du fler artiklar om ebola.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons