Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CPZ4 Läkartidningen 5/2014
Läkartidningen.se 2014-01-28

Skär inte i unga pojkars könsorgan utan deras samtycke

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, thomas.flodin@slf.se 

I Sverige genomgår 3 000–5 000 pojkar varje år en kirurgisk operation utan primär medicinsk indikation. Bör läkare medverka eller avstå från denna verksamhet?

Frågan om inställningen till omskärelse på barn tillhör de klassiska etiska frågorna. Vad väger tyngst, föräldrarnas rätt att inkludera sitt barn i en social, kulturell och religiös gemenskap eller barnets rätt till kroppslig integritet? Har samhället rätt, eller kanske skyldighet, att lägga sig i reli­gions­utövning som innebär att omyndiga icke beslutskapabla barn permanent förlorar en del av sin kropp? 

Sedan 1982 finns en lag som förbjuder kvinnlig omskärelse, könsstympning, i Sverige. Är det någon principiell skillnad mellan att avlägsna vävnad från könsorganet på en flicka eller på en pojke? Innebär Barnkonventionens krav på skydd för barnet något som väger tyngre än religionsfriheten? 

I Sverige har frågan debatterats livligt det senaste året. Argumenten från både för- och motsidan är välkända. Kultur och tradition ställs mot medicinsk risk och bristande samtycke. Är kränkning av religionsfrihet allvarligare än kränkning av kroppen? 

Debatten tog ny fart efter en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 september 2013 undertecknad av Barnombudsmannen samt ordförandena i Vårdförbundet, Barnläkarföreningen, Barnkirurgisk förening och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 

I artikeln, som är kritisk till omskärelse utan samtycke, ställs krav på en lagändring. I lagen om omskärelse av pojkar från 2001 anges att barnets inställning »så långt det är möjligt« ska fastställas. Att detta är omöjligt hos barn som är åtta dagar gamla borde rimligen varit en bekant komplikation för lagstiftaren.

I en studie från Rigshospitalet publicerad i den danska läkartidningen i augusti 2013 redovisas en förhållandevis hög komplikationsfrekvens, cirka 5 procent bland de drygt 300 operationer som utfördes på sjukhuset mellan 1996–2004. Argumentet att risken minskar om omskärelse utförs på sjukhus är sannolikt riktigt, men även på ett stort välkänt sjukhus finns en icke obetydlig komplikationsrisk. Detta är medicinskt svårt att försvara om medicinska fördelar för små pojkar saknas. 

Det är i tider av växande främlingsfientlighet, som både inkluderar islamofobi och antisemitism, vanskligt att uttala sig i frågor som kan uppfattas som stöd för extremister. Religionsfrihet liksom yttrandefrihet är viktiga och omistliga värden i en demokrati. 

Att upprätthålla en stor tolerans för and­ras kulturhistoria och seder är en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. Detta får dock inte innebära att alla seder måste accepteras utan diskussion. Så kallade hederskulturer kan ifrågasättas om individer far illa. Aga av barn bör fördömas oavsett om den utövats av många under lång tid.

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har förtydligat sin syn på manlig omskärelse. Det nya ställningstagandet finns i sin helhet på Läkarförbundets hemsida och ansluter sig till det uttalande som Barnläkarföreningen, Läkaresällskapet och de nordiska etikdelegationerna i olika sammanhang gett uttryck för. 

Vi anser att barnets rätt till samtycke ska respekteras. Föräldrarna behöver också informeras om risker och smärta. Vi förordar även att de i stället överväger att göra en symbolisk omskärelse i avvaktan på att barnet självt kan ta ställning. Ett förbud mot omskärelse skulle dock i dagsläget sannolikt orsaka att flera barn än i dag skadas.  

I gränsdragningen mellan respekten för andra kulturer och individens integritet bör även läkare ha en åsikt. Av höstens meningsutbyte att döma finns både kollegor som försvarar och som tar kraftigt avstånd från manlig omskärelse. 

Läkarförbundets nuvarande ställningstagande betonar vikten av att frågan hanteras på ett sätt som bättre skyddar patienten. Debatten är viktig för att på sikt skapa en vård där respekten för patientens åsikt inkluderar även den egna könshuden.

Kommentera

Kommentera

Läkartidningen - Start

bild

Efter sluten omröstning i Norrbotten: Backgård valdes till ordförande i landstingsstyrelsen

Nyheter | Kenneth Backgård från Norrbottens sjukvårdsparti (NS) blir mycket överraskande ny ordförande i landstingsstyrelsen i Norrbotten. Det är första gången ett sjukvårdsparti får den viktigaste politiska posten i ett landsting. () 21 NOV 2014

bild

Ytterligare sänkning
av LDL-kolesterol gör nytta
Vinster vid akut koronart syndrom – främst vid diabetes, visar IMPROVE-IT

Kommentar | IMPROVE-IT visar att LDL-kolesterol är en viktig och påverkbar riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom. Studien – som presenterades på den amerikanska hjärtkongressen i Chicago nu i veckan – ger klart stöd för att minskade nivåer av LDL-kolesterol ger kliniska vinster. (5 kommentarer) 21 NOV 2014

Landstingspolitiker
i Jönköping JK-anmäls

Nyheter | Landstingspolitikerna i Jönköping som skickade ett brev till en ST-läkare på Höglandssjukhuset i Eksjö har nu anmälts till Justitiekanslern. »Det är bra om det utreds«, säger ST-läkaren. () 21 NOV 2014

bild

Kombinerad antitrombocyt-
terapi gav färre stentrelaterade blodproppar men fler blödningar

Nya rön | Trombocythämmande behandling med acetylsalicylsyra i kombination med klopidogrel eller prasugrel under längre tid än 12 månader efter insättande av läkemedelsavgivande stent minskade risken för kardio- och cerebrovaskulära händelser. () 21 NOV 2014

Slutreplik om förlossnings-
enheter utanför akutsjukhus

Debatt | Styrelsen för Svensk förening för obstetrisk anestesi och intensivvård, SFOAI, kommer här med sin slutreplik om förlossningsvård på enheter utanför akutsjukhus, i vilken man kommenterar flera olika inlägg i debatten. (1 kommentar) 21 NOV 2014

bild

Finanslandstingsrådet om det hemliga mötet: »Väldigt allvarliga anklagelser«

Nyheter | Finanslandstingsrådet i Stockholms läns landsting, Torbjörn Rosdahl (M), ser allvarligt på uppgifterna om att Karolinskas styrelseordförande Per Båtelson suttit på två stolar. () 20 NOV 2014

bild

Mångkulturella möten i sjukvården

Recension | Den första boken som ger inblick och vägledning i den svenska sjukvårdens mångkulturella verklighet. Efterlängtad, enligt recensenten Leena Maria Johansson, psykiater och psykoterapeut. () 21 NOV 2014

bild

MSF kan bli
SLF Student

Nyheter | Medicine studerandes förbund, MSF, är trötta på att blandas ihop med andra. Därför föreslås nu ett namnbyte till Sveriges läkarförbund Student. () 20 NOV 2014

bild

Toppolitikern i Jönköping ser inget fel i mejlet till ST-läkaren

Nyheter | »Man har gjort en höna av en fjäder«. Det säger Håkan Jansson (M), landstingsstyrelsens ordförande i Jönköping, om mejlet som han och fyra andra ledande politiker skickade till en ST-läkare på Höglandssjukhuset i Eksjö. (2 kommentarer) 20 NOV 2014

Åtal hade inte varit aktuellt
med nuvarande lagstiftning

Nyheter | Ärendet med sex landstingschefer i Västernorrland som riskerar åtal för brott mot arbetstidslagen (ATL) kan bli ett isolerat rättsfall eftersom lagstiftningen ändrades den 1 juli i år. Med den nya lagen hade det inte varit aktuellt med allmänt åtal. »Men eftersom ärendet gäller övertidsbrott under 2013 och tidigare, omfattas det därför av den lagstiftning som gällde då«, säger Läkarförbundets chefsjurist Nils Erik Solberg. () 20 NOV 2014

Barn till mödrar med reumatoid artrit föds oftare för tidigt

Nya rön | Barn vars mor under graviditeten har diagnostiserad eller preklinisk reumatoid artrit har omkring 1,5 gånger större risk att födas för tidigt, men fostertillväxten hämmas inte nämnvärt, enligt en studie presenterad i Arthritis & Rheumatology. () 20 NOV 2014

Frida Kareliusson kan
bli ny MSF-ordförande

Nyheter | Förra året valdes Emma Furberg till ordförande för Medicine studerandes förbund, MSF. Nu kliver hon av posten. Valberedningen föreslår att Frida Kareliusson från Linköping tar över. (1 kommentar) 20 NOV 2014

Blivande föräldrar
gav svar om KUB-test

Nyheter | Beslutet om att göra KUB-testet var inte svårt att fatta, ansåg 93 procent av kvinnorna och deras partners som fanns med i forskningsunderlaget till en avhandling från Örebro universitet. () 20 NOV 2014

Karolinskas ord-
förande hade hemligt möte med avskedade barn-
kirurgen på SUS

Nyheter | I början av sommaren hade Karolinska universitetssjukhusets styrelseordförande, Per Båtelson, ett hemligt möte i Stockholm med den senare avskedade barnhjärtkirurgen Sune Johansson från Lund. Mötet handlade om möjligheten för det privata vårdbolaget Healthwing att bedriva barnhjärtkirurgi i Karolinskas lokaler. När mötet ägde rum var Per Båtelson samtidigt delägare och styrelseledamot i Healthwing. (2 kommentarer) 19 NOV 2014

Läkarföreningen riktar
hård kritik mot politikermejl

Nyheter | Landstingspolitikernas agerande fördöms kraftfullt av Jönköpings läns läkarförening.»Politikerna har definitivt gått över gränsen«, säger ordföranden Bengt Hultberg. () 19 NOV 2014

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 47/2014

Tema: Barn som far illa

Tidigare nummer

Nya arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Ebola-utbrottet

Här hittar du fler artiklar om ebola.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons Annons