Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CPZ4 Läkartidningen 5/2014
Läkartidningen.se 2014-01-28

Skär inte i unga pojkars könsorgan utan deras samtycke

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, thomas.flodin@slf.se 

I Sverige genomgår 3 000–5 000 pojkar varje år en kirurgisk operation utan primär medicinsk indikation. Bör läkare medverka eller avstå från denna verksamhet?

Frågan om inställningen till omskärelse på barn tillhör de klassiska etiska frågorna. Vad väger tyngst, föräldrarnas rätt att inkludera sitt barn i en social, kulturell och religiös gemenskap eller barnets rätt till kroppslig integritet? Har samhället rätt, eller kanske skyldighet, att lägga sig i reli­gions­utövning som innebär att omyndiga icke beslutskapabla barn permanent förlorar en del av sin kropp? 

Sedan 1982 finns en lag som förbjuder kvinnlig omskärelse, könsstympning, i Sverige. Är det någon principiell skillnad mellan att avlägsna vävnad från könsorganet på en flicka eller på en pojke? Innebär Barnkonventionens krav på skydd för barnet något som väger tyngre än religionsfriheten? 

I Sverige har frågan debatterats livligt det senaste året. Argumenten från både för- och motsidan är välkända. Kultur och tradition ställs mot medicinsk risk och bristande samtycke. Är kränkning av religionsfrihet allvarligare än kränkning av kroppen? 

Debatten tog ny fart efter en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 september 2013 undertecknad av Barnombudsmannen samt ordförandena i Vårdförbundet, Barnläkarföreningen, Barnkirurgisk förening och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 

I artikeln, som är kritisk till omskärelse utan samtycke, ställs krav på en lagändring. I lagen om omskärelse av pojkar från 2001 anges att barnets inställning »så långt det är möjligt« ska fastställas. Att detta är omöjligt hos barn som är åtta dagar gamla borde rimligen varit en bekant komplikation för lagstiftaren.

I en studie från Rigshospitalet publicerad i den danska läkartidningen i augusti 2013 redovisas en förhållandevis hög komplikationsfrekvens, cirka 5 procent bland de drygt 300 operationer som utfördes på sjukhuset mellan 1996–2004. Argumentet att risken minskar om omskärelse utförs på sjukhus är sannolikt riktigt, men även på ett stort välkänt sjukhus finns en icke obetydlig komplikationsrisk. Detta är medicinskt svårt att försvara om medicinska fördelar för små pojkar saknas. 

Det är i tider av växande främlingsfientlighet, som både inkluderar islamofobi och antisemitism, vanskligt att uttala sig i frågor som kan uppfattas som stöd för extremister. Religionsfrihet liksom yttrandefrihet är viktiga och omistliga värden i en demokrati. 

Att upprätthålla en stor tolerans för and­ras kulturhistoria och seder är en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. Detta får dock inte innebära att alla seder måste accepteras utan diskussion. Så kallade hederskulturer kan ifrågasättas om individer far illa. Aga av barn bör fördömas oavsett om den utövats av många under lång tid.

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har förtydligat sin syn på manlig omskärelse. Det nya ställningstagandet finns i sin helhet på Läkarförbundets hemsida och ansluter sig till det uttalande som Barnläkarföreningen, Läkaresällskapet och de nordiska etikdelegationerna i olika sammanhang gett uttryck för. 

Vi anser att barnets rätt till samtycke ska respekteras. Föräldrarna behöver också informeras om risker och smärta. Vi förordar även att de i stället överväger att göra en symbolisk omskärelse i avvaktan på att barnet självt kan ta ställning. Ett förbud mot omskärelse skulle dock i dagsläget sannolikt orsaka att flera barn än i dag skadas.  

I gränsdragningen mellan respekten för andra kulturer och individens integritet bör även läkare ha en åsikt. Av höstens meningsutbyte att döma finns både kollegor som försvarar och som tar kraftigt avstånd från manlig omskärelse. 

Läkarförbundets nuvarande ställningstagande betonar vikten av att frågan hanteras på ett sätt som bättre skyddar patienten. Debatten är viktig för att på sikt skapa en vård där respekten för patientens åsikt inkluderar även den egna könshuden.

Kommentera

Kommentera

Läkartidningen - Start

bild

Ingen effekt av akut blodtrycks-behandling vid stroke

Nya rön | Vilken effekt ger blodtrycksbehandling i akutfasen vid stroke? En jämförande kontrollstudie visar att behandling visst gav blodtryckssänkning, men några skillnader i resultat på Rankin-skalan mellan de patienter som avslutat behandlingen och de som fortsatt kunde inte ses. () 31 OKT 2014

Avstängd kirurg avskedades

Nyheter | Den barnhjärtkirurg vid Skånes universitetssjukhus som stängts av för att ha planerat en konkurrerande privat verksamhet avskedades på torsdagen från sin tjänst med omedelbar verkan. (2 kommentarer) 30 OKT 2014

Annons Annons

Läkarförbundet sågar regeringens förslag om slopat obligatorium

Nyheter | Den rödgröna regeringens vilja att slopa den tvingande lagen om vårdval i primärvården har inte fallit i god jord hos Läkarförbundet. I sitt remissvar riktar förbundet hård kritik mot förslaget. (1 kommentar) 30 OKT 2014

bild

Läkarförbundet inrättar en arbetsgrupp för klimatförändring och hälsa

Nyheter | En ny arbetsgrupp inom Läkarförbundet ska lyfta upp frågan om klimatförändringens hälsoeffekter och påverkan på hälso- och sjukvården. (1 kommentar) 30 OKT 2014

Liten ljusning i det eboladrabbade Liberia

Nyheter | Den snabba spridningen av ebola i Liberia verkar ha bromsat in, enligt Världshälsoorganisationen, WHO. Både antalet begravningar och konstaterade fall har minskat. () 30 OKT 2014

bild

Ny rapport: Svenska läkares utbildning i strålskydd har betydande brister

Nyheter | Svenska läkare får för dålig utbildning i strålskydd. I en rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten påpekas det bland annat att separata kurser i ämnet saknas på grundutbildningen. () 30 OKT 2014

Färre än väntat dör av vårdskador

Nyheter | En tidigare uppskattning att 3 000 patienter dör på grund av vårdskador varje är kan ha varit dubbelt för hög. Det visar en ny undersökning från Sveriges Kommuner och landsting, SKL. (1 kommentar) 29 OKT 2014

Chefer slipper polisanmälan

Nyheter | Regiondirektören i Skåne, Jonas Rastad, har tidigare hotat att polisanmäla två chefer eftersom de inte Lex Maria-anmält ett utbrott av Clostridium difficile i Ystad. Nu drar han tillbaka hotet. Men cheferna kritiseras ändå. () 29 OKT 2014

bild

Slutreplik från Josef Davidsson: Läs rätt om läkare med utbildning utanför Sverige

Debatt | Läs om, läs rätt, skriver Josef Davidsson i denna slutreplik i debatten som startade med artikeln »Tala klarspråk om läkarutbildning utanför Sverige«. (3 kommentarer) 29 OKT 2014

Patient filmades för att visas i tv – nu tas målet upp i hovrätten

Nyheter | I dag, onsdag, tog Svea hovrätt upp det uppmärksammande sjukhusfilmningsfallet i Uppsala. På ena sidan står de anhöriga till en nu avliden patient som visades i dokusåpan »Sjukhuset«. På den andra står landstinget i Uppsala. (3 kommentarer) 29 OKT 2014

Proteins roll i ADHD granskad med hjälp av PET

Nya rön | I JAMA Psychiatry har en grupp forskare tittat på vilken roll den så kallade noradrenalintransportören spelar vid ADHD. Resultatet: man såg inte några skillnader beträffande vare sig mängd eller distribution av transportören mellan ADHD-patienterna och kontrollerna. () 29 OKT 2014

Svensk förening för kärlkirurgi är nu egen specialitetsförening

Nyheter | Läkarförbundets centralstyrelse beslutade vid sitt möte den 23 oktober att Svensk förening för kärlkirurgi, SSVS, tas upp som en egen specialitetsförening i Läkarförbundet. () 29 OKT 2014

Svensk läkare vald till chef på det mest isolerade sjukhuset

Nyheter | Läkaren Attila Frigyesi är chef på ett av världens mest isolerade sjukhus på ön Sankta Helena i södra Atlanten. Här behandlar han patienter med allt från hosta till malaria och fullt utblommad aids. () 28 OKT 2014

Ökad användning av opioider kan leda till toleransutveckling

Översikt | Morfinläkemedlen, opioiderna, är goda läkemedel mot svår smärta som rätt använda kan ge många patienter lindring också vid långvarig smärta. Men den ökande användningen har utvecklats till ett folkhälsoproblem med följder som allvarliga biverkningar, toleransutveckling och bristande effekt. (5 kommentarer) 28 OKT 2014

»Jag tippar att regionfrågan kommer upp på bordet«

Nyheter | Läkarförbundet träffade för första gången den nye folkhälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström på måndagen. En fråga som ministern ville diskutera var behovet av nivåstrukturering, och Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren bedömer att regionfrågan kan bli aktuell på nytt. () 28 OKT 2014

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 44–45/2014

Alkoholstopp inför operation kan minska komplikationer

Tidigare nummer

Nya arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons