Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CPZ4 Läkartidningen 5/2014
Läkartidningen.se 2014-01-28

Skär inte i unga pojkars könsorgan utan deras samtycke

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, thomas.flodin@slf.se 

I Sverige genomgår 3 000–5 000 pojkar varje år en kirurgisk operation utan primär medicinsk indikation. Bör läkare medverka eller avstå från denna verksamhet?

Frågan om inställningen till omskärelse på barn tillhör de klassiska etiska frågorna. Vad väger tyngst, föräldrarnas rätt att inkludera sitt barn i en social, kulturell och religiös gemenskap eller barnets rätt till kroppslig integritet? Har samhället rätt, eller kanske skyldighet, att lägga sig i reli­gions­utövning som innebär att omyndiga icke beslutskapabla barn permanent förlorar en del av sin kropp? 

Sedan 1982 finns en lag som förbjuder kvinnlig omskärelse, könsstympning, i Sverige. Är det någon principiell skillnad mellan att avlägsna vävnad från könsorganet på en flicka eller på en pojke? Innebär Barnkonventionens krav på skydd för barnet något som väger tyngre än religionsfriheten? 

I Sverige har frågan debatterats livligt det senaste året. Argumenten från både för- och motsidan är välkända. Kultur och tradition ställs mot medicinsk risk och bristande samtycke. Är kränkning av religionsfrihet allvarligare än kränkning av kroppen? 

Debatten tog ny fart efter en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 september 2013 undertecknad av Barnombudsmannen samt ordförandena i Vårdförbundet, Barnläkarföreningen, Barnkirurgisk förening och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 

I artikeln, som är kritisk till omskärelse utan samtycke, ställs krav på en lagändring. I lagen om omskärelse av pojkar från 2001 anges att barnets inställning »så långt det är möjligt« ska fastställas. Att detta är omöjligt hos barn som är åtta dagar gamla borde rimligen varit en bekant komplikation för lagstiftaren.

I en studie från Rigshospitalet publicerad i den danska läkartidningen i augusti 2013 redovisas en förhållandevis hög komplikationsfrekvens, cirka 5 procent bland de drygt 300 operationer som utfördes på sjukhuset mellan 1996–2004. Argumentet att risken minskar om omskärelse utförs på sjukhus är sannolikt riktigt, men även på ett stort välkänt sjukhus finns en icke obetydlig komplikationsrisk. Detta är medicinskt svårt att försvara om medicinska fördelar för små pojkar saknas. 

Det är i tider av växande främlingsfientlighet, som både inkluderar islamofobi och antisemitism, vanskligt att uttala sig i frågor som kan uppfattas som stöd för extremister. Religionsfrihet liksom yttrandefrihet är viktiga och omistliga värden i en demokrati. 

Att upprätthålla en stor tolerans för and­ras kulturhistoria och seder är en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. Detta får dock inte innebära att alla seder måste accepteras utan diskussion. Så kallade hederskulturer kan ifrågasättas om individer far illa. Aga av barn bör fördömas oavsett om den utövats av många under lång tid.

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har förtydligat sin syn på manlig omskärelse. Det nya ställningstagandet finns i sin helhet på Läkarförbundets hemsida och ansluter sig till det uttalande som Barnläkarföreningen, Läkaresällskapet och de nordiska etikdelegationerna i olika sammanhang gett uttryck för. 

Vi anser att barnets rätt till samtycke ska respekteras. Föräldrarna behöver också informeras om risker och smärta. Vi förordar även att de i stället överväger att göra en symbolisk omskärelse i avvaktan på att barnet självt kan ta ställning. Ett förbud mot omskärelse skulle dock i dagsläget sannolikt orsaka att flera barn än i dag skadas.  

I gränsdragningen mellan respekten för andra kulturer och individens integritet bör även läkare ha en åsikt. Av höstens meningsutbyte att döma finns både kollegor som försvarar och som tar kraftigt avstånd från manlig omskärelse. 

Läkarförbundets nuvarande ställningstagande betonar vikten av att frågan hanteras på ett sätt som bättre skyddar patienten. Debatten är viktig för att på sikt skapa en vård där respekten för patientens åsikt inkluderar även den egna könshuden.

Kommentera

Kommentera

Läkartidningen - Start

bild

Öppna data viktig pusselbit i framtidens forskningsmetod

Debatt | Vetenskapsrådet föreslår nu nationella riktlinjer för öppna data. Men vi behöver också en ny kultur som skapar en genuin efterfrågan på befintliga data, skriver Gustav Nilsonne. () 24 OKT 2014

bild

»Zaire« bakom största ebola-epidemin någonsin Ger högst dödlighet av de fyra humanpatogena ebolavirusen

Kommentar | Ebolaepidemin i de tre västafrikanska länderna Sierra Leone, Liberia och Guinea är den största någonsin och ännu utom kontroll. Epidemin orsakas av en ny variant av Zaire-ebolavirus, som ger högst dödlighet av de fyra humanpatogena ebolavirusen. (2 kommentarer) 23 OKT 2014

Annons Annons

Ebola nu samhällsfarlig sjukdom

Nyheter | Regeringen har beslutat att ebola ska klassas som samhällsfarlig sjukdom. Beslutet öppnar för fler skyddsåtgärder. () 24 OKT 2014

bild

Försummat ebola, försummade befolkningar

Debatt | Kunde mer ha gjorts långt tidigare för att stoppa den explosionsartade utvecklingen av ebolaepidemin i Västafrika? skriver Åke Thörn. () 24 OKT 2014

bild

Replik från MSF och MSF Utland: Dags att integrera våra utländska kollegor

Debatt | Det är hög tid att landstingen och läkarkollegiet verkar för att integrera våra utländska kollegor istället för att marginalisera dem, skriver Emma Furberg och Maria Forssén i denna replik till Josef Davidsson. () 24 OKT 2014

Lovande försök med stamceller vid makuladegeneration

Nya rön | Embryonala stamceller skulle kunna utgöra en källa för att ersätta de celler som skadas vid åldersrelaterad makuladegeneration, enligt en artikel i Lancet där man ställt samman data från två lovande pilotförsök. () 24 OKT 2014

Budgetpropositionen: Kömiljarden avskaffas

Nyheter | Regeringen avskaffar den av Läkarförbundet starkt kritiserade kömiljarden. Pengarna ska i stället gå till en så kallad professionsmiljard. () 23 OKT 2014

Budgetpropositionen: Etableringslotsarna slopas

Nyheter | Regeringen vill ta bort etableringslotsarna. Läkarförbundet blev som första fackförbund lots 2011. Sedan dess har förbundet inom projektet hjälpt sex nyanlända läkare på vägen mot ett jobb. () 23 OKT 2014

bild

Replik från Läkarförbundet och Sylf: Utlandsutbildade läkare ett välkommet tillskott

Debatt | Emma Spak, Sylf och Eva Engström, Läkarförbundet, svarar AT-läkaren Josef Davidsson angående lagstadgad AT-tjänstgöring för utlandsutbildade. () 23 OKT 2014

Journal via nätet ökade rädslan på akuten

Nyheter | 15 procent av personalen vid akutmottagningen i Uppsala upplever en större rädsla för hot och våld efter införandet av nätjournaler, visar en enkätundersökning. () 23 OKT 2014

»Jag hade tur. Människor i Afrika har en helt annan upplevelse«

Nyheter | Den norska läkare som sedan början av oktober vårdats för ebola i Norge, har friskförklarats. Nu berättar hon med egna ord om arbetet i Sierra Leone och vården i Norge. (1 kommentar) 22 OKT 2014

Snabbantning inte sämre än en långsam viktminskningsmetod

Nya rön | Forskare har undersökt om det är vanligare att individer som snabbantar går upp i vikt efter bantningskuren jämfört med personer som bantar under en längre period. Ingen skillnad märktes – de allra flesta återgick till sin startvikt. () 23 OKT 2014

»Jag är orolig över signalerna om
att lagstifta
om nationella riktlinjer«

Nyheter | Göran Stiernstedt känner en oro inför den nya regeringens förslag om att göra de nationella riktlinjerna obligatoriska.– Vi läkare vet ju att det ibland är oerhört viktigt att bryta mot en riktlinje. (3 kommentarer) 22 OKT 2014

Framgångsrikt projekt för tredjelandsläkare hotas

Nyheter | Ett EU-finansierat arbetsmarknadsprojekt har gjort det lättare för tredjelandsläkare att komma in på arbetsmarknaden. Nu är fack och arbetsgivare oroliga för att kompetensen ska gå förlorad när projekttiden löper ut vid årsskiftet. () 22 OKT 2014

Låga halter antibiotika och tungmetaller bidrar till multiresistens

Nya rön | Ny forskning från Uppsala universitet visar att plasmider som bär på många resistensgener mot antibiotika kan anrikas vid mycket låga koncentrationer av antibiotika och tungmetaller. () 22 OKT 2014

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 43/2014

IT-system i vården kräver nya tankesätt

Tidigare nummer

Nya arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons