Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CPZ4 Läkartidningen 5/2014
Läkartidningen.se 2014-01-28

Skär inte i unga pojkars könsorgan utan deras samtycke

Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, thomas.flodin@slf.se 

I Sverige genomgår 3 000–5 000 pojkar varje år en kirurgisk operation utan primär medicinsk indikation. Bör läkare medverka eller avstå från denna verksamhet?

Frågan om inställningen till omskärelse på barn tillhör de klassiska etiska frågorna. Vad väger tyngst, föräldrarnas rätt att inkludera sitt barn i en social, kulturell och religiös gemenskap eller barnets rätt till kroppslig integritet? Har samhället rätt, eller kanske skyldighet, att lägga sig i reli­gions­utövning som innebär att omyndiga icke beslutskapabla barn permanent förlorar en del av sin kropp? 

Sedan 1982 finns en lag som förbjuder kvinnlig omskärelse, könsstympning, i Sverige. Är det någon principiell skillnad mellan att avlägsna vävnad från könsorganet på en flicka eller på en pojke? Innebär Barnkonventionens krav på skydd för barnet något som väger tyngre än religionsfriheten? 

I Sverige har frågan debatterats livligt det senaste året. Argumenten från både för- och motsidan är välkända. Kultur och tradition ställs mot medicinsk risk och bristande samtycke. Är kränkning av religionsfrihet allvarligare än kränkning av kroppen? 

Debatten tog ny fart efter en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 september 2013 undertecknad av Barnombudsmannen samt ordförandena i Vårdförbundet, Barnläkarföreningen, Barnkirurgisk förening och Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 

I artikeln, som är kritisk till omskärelse utan samtycke, ställs krav på en lagändring. I lagen om omskärelse av pojkar från 2001 anges att barnets inställning »så långt det är möjligt« ska fastställas. Att detta är omöjligt hos barn som är åtta dagar gamla borde rimligen varit en bekant komplikation för lagstiftaren.

I en studie från Rigshospitalet publicerad i den danska läkartidningen i augusti 2013 redovisas en förhållandevis hög komplikationsfrekvens, cirka 5 procent bland de drygt 300 operationer som utfördes på sjukhuset mellan 1996–2004. Argumentet att risken minskar om omskärelse utförs på sjukhus är sannolikt riktigt, men även på ett stort välkänt sjukhus finns en icke obetydlig komplikationsrisk. Detta är medicinskt svårt att försvara om medicinska fördelar för små pojkar saknas. 

Det är i tider av växande främlingsfientlighet, som både inkluderar islamofobi och antisemitism, vanskligt att uttala sig i frågor som kan uppfattas som stöd för extremister. Religionsfrihet liksom yttrandefrihet är viktiga och omistliga värden i en demokrati. 

Att upprätthålla en stor tolerans för and­ras kulturhistoria och seder är en nödvändighet i ett demokratiskt samhälle. Detta får dock inte innebära att alla seder måste accepteras utan diskussion. Så kallade hederskulturer kan ifrågasättas om individer far illa. Aga av barn bör fördömas oavsett om den utövats av många under lång tid.

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har förtydligat sin syn på manlig omskärelse. Det nya ställningstagandet finns i sin helhet på Läkarförbundets hemsida och ansluter sig till det uttalande som Barnläkarföreningen, Läkaresällskapet och de nordiska etikdelegationerna i olika sammanhang gett uttryck för. 

Vi anser att barnets rätt till samtycke ska respekteras. Föräldrarna behöver också informeras om risker och smärta. Vi förordar även att de i stället överväger att göra en symbolisk omskärelse i avvaktan på att barnet självt kan ta ställning. Ett förbud mot omskärelse skulle dock i dagsläget sannolikt orsaka att flera barn än i dag skadas.  

I gränsdragningen mellan respekten för andra kulturer och individens integritet bör även läkare ha en åsikt. Av höstens meningsutbyte att döma finns både kollegor som försvarar och som tar kraftigt avstånd från manlig omskärelse. 

Läkarförbundets nuvarande ställningstagande betonar vikten av att frågan hanteras på ett sätt som bättre skyddar patienten. Debatten är viktig för att på sikt skapa en vård där respekten för patientens åsikt inkluderar även den egna könshuden.

Kommentera

Kommentera

Läkartidningen - Start

bild

Frågor och svar om vården inför valet Det vill partierna – och Läkarförbundet

Nyheter | När det gäller behovet av samordning av ST-tjänster, att vårdgarantin bör ses över och att styrsystemen behöver förändras finns det en samsyn mellan flertalet partier och Läkarförbundet. Det visar Läkartidningens enkät. () 02 SEP 2014

Individualiserad behandling viktig vid akut hälseneruptur

Översikt | Ett ökat intresse för motion högre upp i åldrarna har gjort att incidensen av akuta hälsenerupturer ökar. Viktigt är att diagnosen inte fördröjs, och att välja rätt behandling för varje patient.  () 02 SEP 2014

Annons Annons
bild

Höftledsartroskopi ny teknik vid höftledssmärta

Översikt | Många patienter besväras av smärta orsakat av så kallad femuro-acetabulärt impingement. Det kan förekomma hos yngre idrottsutövare, men också hos medelålders individer med symtom som påverkar vardagslivet. () 02 SEP 2014

Socialdemokraterna satsar på bemanning i vården

Nyheter | Nu har även Socialdemokraterna presenterat sina vallöften på vårdområdet. Största satsningen handlar om att öka bemanningen i vården genom traineeprogram och fler utbildningsplatser för sjuksköterskor. () 02 SEP 2014

bild

Skadepanoramat är idrottens baksida

Översikt | Motion och idrott är bra – glädjefyllt och hälsobringande. Men motion och idrott har också en baksida i risken för problem med överbelastning och skador. I högriskzonen finns självfallet elitidrottarna, men även vanliga vardagsmotionärer kan drabbas, skriver Jón Karlsson och Carl Johan Sundberg. () 02 SEP 2014

bild

Individualiserad terapi viktigt vid främre korsbandsskada

Översikt | Alltid rehabilitering, ibland rekonstruktion. Så lyder behandlingsstrategin vid främre korsbandsskada – i princip. Individualiserad behandling är nämligen också en hörnsten; varje enskilt knä har sina egna förutsättningar. () 02 SEP 2014

Färre vårdrelaterade infektioner kräver mer än hygienrutiner

Debatt | Om man vidgar begreppet hygienrutiner till att omfatta mer än basala hygienrutiner förebyggs vårdrelaterade infektioner, skriver företrädare för Svensk förening för vårdhygien. () 02 SEP 2014

bild

De vågade livet för att hjälpa krigsfångarna Om svenska humanitära insatser i Ryssland 1915–1922

Kultur | Uppsalastudenten Sven Hedblom avbröt studierna och reste 1915 som Röda korsdelegat till i Sibirien. Hans uppgift var att dela ut förnödenheter bland krigsfångar och behövande, men insatsen kom att kosta honom livet.  () 02 SEP 2014

bild

AT-rankning 2014: Kirunas väg till toppen

Nyheter | För tre år sedan kritiserades Kiruna sjukhus för att AT-läkarna fick för lite handledning och gick ensamjourer. I år toppar sjukhuset AT-rankningen. Läkartidningen åkte till Kiruna för att ta reda på vad som hänt. () 01 SEP 2014

»Surfa in« på biblioteket hemifrån

Debatt | Sjukhusbiblioteket i Dalarna har utvecklat en tjänst som ger användaren enkel och snabb åtkomst till medicinsk information. () 02 SEP 2014

Få gravida röker i låg- och medel-inkomstländer

Nya rön | I Lancet Global Health presenteras en undersökning om gravida kvinnors rökvanor i låg- och medelinkomstländer. Av samtliga gravida använder bara 2,6 procent tobak. () 01 SEP 2014

Större skillnad mellan de bästa och sämsta orterna

Nyheter | Det spelar stor roll var du gör din AT. Klyftan mellan de bästa och de sämsta orterna har växt, enligt årets AT-rankning från Sveriges yngre läkares förening. () 01 SEP 2014

Alliansen presenterar sina sjukvårdssatsningar

Nyheter | Kömiljarden ska utvecklas till en »samordnings- och tillgänglighetsmiljard«. Och en miljard ska satsas för att minska den psykiska ohälsan bland unga. Det är några av satsningarna på vårdpolitikens område i alllianspartiernas valmanifest som presenterades på måndagen. () 01 SEP 2014

Ebolaprovsvaret var negativt

Nyheter | Patienten som legat isolerad på Karolinska universitetssjukhuset sedan i söndags har inte ebola.  () 01 SEP 2014

Inte acceptabelt för svårt sjuk att träffa nya läkare varje gång

Patientsäkerhet | Brist på kontinuitet och sammanhållen vård för patienter med allvarliga sjukdomar är inte förenligt med god vård. Det konstaterar IVO i samband med kritik av ett landsting. () 01 SEP 2014

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 34-35/2014

Myggnät vid ljumskbråckskirurgi

Tidigare nummer

Nya arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons