Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSAF Läkartidningen 46/2015
Lakartidningen.se 2015-11-10

Läkarförbundet tar fram policy för klimat och hälsa

Karin Båtelson, förste vice ordförande, Läkarförbundet; ordförande, Läkarförbundets arbetsgrupp för Klimat och hälsa 

karin.batelson@slf.se

Klimatmötet i Paris gäller ödesfrågan om vi kan hantera den pågående klimatförändringen. Just nu pågår många förberedande möten där man hör om både förhoppningar och miss­tröstan. Förhandlingarna rör hur ansvaret för ett förändrat beeteende och teknikutveckling ska fördelas mellan rika och fattigare länder, vilka klimatmål olika länder förväntas sätta, vem som är mest ansvarig för uppvärmningen och vem som ska betala. De utvecklingsländer som släppt ut minst drabbas hårdast av temperaturhöjningen. Sveriges andel är totalt sett försvinnande liten, men sett till konsumtion per individ så är våra klimatavtryck flera gånger över exempelvis en indiers. 

Jämfört med de föregående förhandlingarna i Köpenhamn 2009 – där man ju inte kom fram till någon bindande överenskommelse – är läget nu ändå annorlunda. Det finns en vetskap om att det inte längre bara handlar om klimatförändringar utan att vi verkligen riskerar framtida hälsa, ekonomi och möjligheter för fortsatt samhällsutveckling om vi inte gör något. Man har större insikt om människans påverkan på klimatet, man vet mer om hur planeten fungerar och, kanske viktigast, man har större kunskap och möjligheter till tekniska lösningar och annan utveckling för att verkligen kunna förändra.

Forskningen har avancerat oerhört under se senaste 30 åren så att vi både vet vad vi måste göra och dessutom har goda chanser att lyckas för att säkra en bra framtid för 9–10 miljarder människor, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre. Många organisationer, globala företag, forskare och invånare arbetar och trycker också på för förändring. Det är hoppfullt.

EU:s mål redan före Parismötet är att minska sina utsläpp med 40 procent före 2030. Sverige har som mål att bli fossilfritt land.

Läkarförbundet har nu tagit fram en första klimatpolicy för att främja klimatåtgärder och hälsa. Vårt centrala engagemang för klimatfrågor inleddes förra året med Klimatdeklarationen tillsammans med Läkaresällskapet, Läkare för miljön och Sektionen för arbets- och miljömedicin, fortsatte med ett symposium i Almedalen i somras och går nu vidare med arbetet med den första klimatpolicyn. 

I Läkarförbundets policy tar vi fram förslag till olika åtgärder för att påverka vår interna verksamhet och för att stötta läkare lokalt. Vi vill också verka i större sammanhang, både nationellt och globalt, via de organisationer vi samarbetar med, och utgå från den kunskap om samband mellan klimat och hälsa som vi besitter.

Vår önskan är att påverka där det är möjligt. Dessutom vill vi verka som förmedlare av den kunskap som finns och skapa en arena för de som är intresserade. Vi önskar också att utbildning av god kvalitet om klimat och hälsa ska ingå både i grundutbildning och senare utbildning.

Läkarförbundet kan tyckas ha mycket annat att tampas med än klimatfrågor, men den åsikten kommer i första hand från dem som vill se läkarkåren som rena »sjukvårdsproducenter« eller »medicinska konsulter« i stället för att se den samhällsnytta som vi bidrar med på många plan; det handlar ju om att vi är välutbildade i hälsa och sjukdomar, har ett stort förtroende i samhället och alltså har stor möjlighet att påverka i många frågor. 

Dessutom är vi förtroendevalda ytterst ansvariga för Läkarförbundets verksamhet även vid sidan av det fackliga och professionella påverkansarbetet. Läkarförbundet har en verksamhet med ett 70-tal anställda och flera helägda dotterbolag där bland annat Läkartidningen och fastighetsbolag ingår. Här behöver vi se över vad vi kan göra för att förbättra och utveckla.

Sedan gäller det förstås att väcka det individuella ansvaret och medvetenheten hos oss alla. Man måste ställa sig frågan om vad just jag kan göra för att bidra till ett hållbart samhälle. Uttrycket »Vi ärver inte jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn« har fått en allvarligare innebörd.

Kommentarer (1)

  • Härligt att Läkarförbundet kommit hit!

    2015-11-11 15:00 | Från Läkare för Miljön är vi enormt glada för att Läkarförbundet nu tagit öppen ställning och också blivit aktivt i denna fråga. Vi har arbetat med klimat och hälsa sedan 2002, men det har inte varit lätt att få med våra egna organisationer på tåget. Så nu hoppas vi på ett fortsatt aktivt samarbete! www.lakareformiljon.se

    Ingrid Eckerman, F.d. ordförande, styrelsemedlem, Läkare för Miljön www.lakareformiljon.se

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (8 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 34–35/2016

Hon hoppas på socialmedicinens återkomst

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons