Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSAF Läkartidningen 46/2015
Lakartidningen.se 2015-11-10

Läkarförbundet tar fram policy för klimat och hälsa

Karin Båtelson, förste vice ordförande, Läkarförbundet; ordförande, Läkarförbundets arbetsgrupp för Klimat och hälsa 

karin.batelson@slf.se

Klimatmötet i Paris gäller ödesfrågan om vi kan hantera den pågående klimatförändringen. Just nu pågår många förberedande möten där man hör om både förhoppningar och miss­tröstan. Förhandlingarna rör hur ansvaret för ett förändrat beeteende och teknikutveckling ska fördelas mellan rika och fattigare länder, vilka klimatmål olika länder förväntas sätta, vem som är mest ansvarig för uppvärmningen och vem som ska betala. De utvecklingsländer som släppt ut minst drabbas hårdast av temperaturhöjningen. Sveriges andel är totalt sett försvinnande liten, men sett till konsumtion per individ så är våra klimatavtryck flera gånger över exempelvis en indiers. 

Jämfört med de föregående förhandlingarna i Köpenhamn 2009 – där man ju inte kom fram till någon bindande överenskommelse – är läget nu ändå annorlunda. Det finns en vetskap om att det inte längre bara handlar om klimatförändringar utan att vi verkligen riskerar framtida hälsa, ekonomi och möjligheter för fortsatt samhällsutveckling om vi inte gör något. Man har större insikt om människans påverkan på klimatet, man vet mer om hur planeten fungerar och, kanske viktigast, man har större kunskap och möjligheter till tekniska lösningar och annan utveckling för att verkligen kunna förändra.

Forskningen har avancerat oerhört under se senaste 30 åren så att vi både vet vad vi måste göra och dessutom har goda chanser att lyckas för att säkra en bra framtid för 9–10 miljarder människor, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre. Många organisationer, globala företag, forskare och invånare arbetar och trycker också på för förändring. Det är hoppfullt.

EU:s mål redan före Parismötet är att minska sina utsläpp med 40 procent före 2030. Sverige har som mål att bli fossilfritt land.

Läkarförbundet har nu tagit fram en första klimatpolicy för att främja klimatåtgärder och hälsa. Vårt centrala engagemang för klimatfrågor inleddes förra året med Klimatdeklarationen tillsammans med Läkaresällskapet, Läkare för miljön och Sektionen för arbets- och miljömedicin, fortsatte med ett symposium i Almedalen i somras och går nu vidare med arbetet med den första klimatpolicyn. 

I Läkarförbundets policy tar vi fram förslag till olika åtgärder för att påverka vår interna verksamhet och för att stötta läkare lokalt. Vi vill också verka i större sammanhang, både nationellt och globalt, via de organisationer vi samarbetar med, och utgå från den kunskap om samband mellan klimat och hälsa som vi besitter.

Vår önskan är att påverka där det är möjligt. Dessutom vill vi verka som förmedlare av den kunskap som finns och skapa en arena för de som är intresserade. Vi önskar också att utbildning av god kvalitet om klimat och hälsa ska ingå både i grundutbildning och senare utbildning.

Läkarförbundet kan tyckas ha mycket annat att tampas med än klimatfrågor, men den åsikten kommer i första hand från dem som vill se läkarkåren som rena »sjukvårdsproducenter« eller »medicinska konsulter« i stället för att se den samhällsnytta som vi bidrar med på många plan; det handlar ju om att vi är välutbildade i hälsa och sjukdomar, har ett stort förtroende i samhället och alltså har stor möjlighet att påverka i många frågor. 

Dessutom är vi förtroendevalda ytterst ansvariga för Läkarförbundets verksamhet även vid sidan av det fackliga och professionella påverkansarbetet. Läkarförbundet har en verksamhet med ett 70-tal anställda och flera helägda dotterbolag där bland annat Läkartidningen och fastighetsbolag ingår. Här behöver vi se över vad vi kan göra för att förbättra och utveckla.

Sedan gäller det förstås att väcka det individuella ansvaret och medvetenheten hos oss alla. Man måste ställa sig frågan om vad just jag kan göra för att bidra till ett hållbart samhälle. Uttrycket »Vi ärver inte jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn« har fått en allvarligare innebörd.

Kommentarer (1)

  • Härligt att Läkarförbundet kommit hit!

    2015-11-11 15:00 | Från Läkare för Miljön är vi enormt glada för att Läkarförbundet nu tagit öppen ställning och också blivit aktivt i denna fråga. Vi har arbetat med klimat och hälsa sedan 2002, men det har inte varit lätt att få med våra egna organisationer på tåget. Så nu hoppas vi på ett fortsatt aktivt samarbete! www.lakareformiljon.se

    Ingrid Eckerman, F.d. ordförande, styrelsemedlem, Läkare för Miljön www.lakareformiljon.se

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 28–30/2016

Den livsviktiga maten

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.