Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DS96 Läkartidningen 48/2015
Lakartidningen.se 2015-11-24

Nationell läkemedelslista bör införas – omgående!

Emma Spak, ledamot i förbundsstyrelsen, Läkarförbundet; ordförande, Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM)

emma.spak@slf.se

En nylistad patient på årskontroll utgår i princip alltid ifrån att jag har koll på alla läkemedel hen tar. »Det ser väl du i datorn?« Om det ändå vore så väl. Att med hjälp av läkemedelsförteckningen försöka bena ut den korrekta medicinlistan är som bekant svårt även om patienten är pigg. Kompliceras situationen av utsatta eller dosjusterade läkemedel, eller patientens sviktande minne, ökar risken för fel avsevärt. 

När inneliggande patienter flyttas mellan sjukhus eller till och med mellan olika avdelningar inom samma sjukhus uppstår också problem. Läkemedelsordinationer går vid transporten över från att vara digitala till papperslistor bara för att knappas in på nytt. Varje inknappning erbjuder ett tillfälle då misstag kan begås, siffror läsas fel eller knappar på tangentbordet missas. 

I vårdens alla övergångar mellan vård­givare, vårdnivåer och olika vård­avdelningar är risken stor att information tappas bort och patientsäkerheten sätts ur spel. Det är därför Läkarförbundet under många år verkat för en nationell läkemedelslista – en sammanhållen lista över patientens samtliga läkemedel. 

Målet med en gemensam läkemedelslista är att åstadkomma säker och ändamålsenlig läkemedelsbehandling. För att nå dit vill Läkarförbundet att patientens alla läkemedelsbehandlingar, oberoende av hur och var läkemedlet når patienten, ska inkluderas. Att skilja mellan öppen- och slutenvård re­spektive recept- och klinikläkemedel är inte ändamålsenligt i dagens sjukvårdsstruktur där alltmer avancerad vård kan ges i hemmet eller långvariga behandlingar kan delas ut dagligen på en mottagning i stället för att skrivas på recept. Att enkom skapa en lista över läkemedel förskrivna på recept och uthämtade på apotek skulle förvisso vara ett steg framåt, men på intet sätt ge den helhet vi vill eftersträva. Ju mer information läkemedelslistan innehåller, desto viktigare blir frågan vem som får se vilken information. Detta måste självklart differentieras utifrån behov och patientens samtycke. Läkarförbundet har också tillstyrkt förslaget om privatmarkering med en mer lättöppnad spärrfunktion som tillämpas i Danmark.

Genom den nationella ordinationsdatabasen (NOD), som Inera på landstingens uppdrag utvecklade, såg den gemensamma läkemedelslistan ut att bli verklighet. Arbetet med NOD avstannade dock under våren, och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och Inera efterfrågade lagjusteringar för att möjliggöra en fortsättning. Sedan dess har E-hälsokommitténs slutbetänkanden – som lyfter en nationell läkemedelslista som den mest prioriterade konkreta e-hälsoåtgärden – varit ute på remiss. Kritiska röster har bland annat kommit från Datainspektionen, som menar att förslaget är otydligt. Vilka uppgifter som ska registreras framgår inte, och hur de ska användas eller varför de behövs är inte tydligt motiverat. Som så många gånger tidigare lyfts integritetsfrågan fram som otillräckligt adresserad.

Socialdepartementet har under hösten påbörjat ett arbete med att ta fram ett lagändringsförslag för att möjliggöra fortsatt arbete med en nationell läkemedelslista. Att lagstiftningsmässigt komma i mål med ett förslag som täcker in alla intressenters behov är svårt. En farhåga i nuläget är att vi får ett lagförslag som endast medger vissa mindre åtgärder och tar oss en liten bit på vägen, något som i så fall kräver en entydig markering att arbetet inte avslutas där utan fortsätter med målsättningen att få en mer fullödig nationell läkemedelslista. 

Läkarförbundet fortsätter att verka för att den nationella läkemedelslistan ska förverkligas och anordnade genom Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik i oktober ett välbesökt rundabordssamtal om integritet och den nationella läkemedelslistan. Avsikten var att få en öppen och konstruktiv dialog kring de frågor som läkemedelslistan ständigt snubblat på. En tydlig slutsats från rundabordssamtalet är att det krävs en konkret behovsanalys. En sådan analys behöver utgå från verkligheten och följa patientens väg genom hälso- och sjukvården för att synliggöra patientsäkerhetsbristerna som finns i dagens system och peka på hur en nationell läkemedelslista kan överbrygga dem. Förhoppningen är att ett sådant arbete kan komma igång omgående – Läkarförbundet är redo att bidra! 

Kommentera

Kommentera
bild

Nu kommer patienten på besök via videolänk

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. () 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Staten behöver ta ett större och tydligare ansvar för vården

Debatt | Jag ser inte att det behövs en statlig kriskommission för sjukvården, men ett omställningsarbete som leds av staten. Det skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (bilden) som svar på inlägget »En sjukvårdspolitikers ansvar«. () 23 JUN 2016

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 26-27/2016

Läkarbesök via vidolänk

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Jobb i fokus

145 lediga jobb på

Annons
Annons
Annons Annons Annons