Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DS96 Läkartidningen 48/2015
Lakartidningen.se 2015-11-24

Nationell läkemedelslista bör införas – omgående!

Emma Spak, ledamot i förbundsstyrelsen, Läkarförbundet; ordförande, Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM)

emma.spak@slf.se

En nylistad patient på årskontroll utgår i princip alltid ifrån att jag har koll på alla läkemedel hen tar. »Det ser väl du i datorn?« Om det ändå vore så väl. Att med hjälp av läkemedelsförteckningen försöka bena ut den korrekta medicinlistan är som bekant svårt även om patienten är pigg. Kompliceras situationen av utsatta eller dosjusterade läkemedel, eller patientens sviktande minne, ökar risken för fel avsevärt. 

När inneliggande patienter flyttas mellan sjukhus eller till och med mellan olika avdelningar inom samma sjukhus uppstår också problem. Läkemedelsordinationer går vid transporten över från att vara digitala till papperslistor bara för att knappas in på nytt. Varje inknappning erbjuder ett tillfälle då misstag kan begås, siffror läsas fel eller knappar på tangentbordet missas. 

I vårdens alla övergångar mellan vård­givare, vårdnivåer och olika vård­avdelningar är risken stor att information tappas bort och patientsäkerheten sätts ur spel. Det är därför Läkarförbundet under många år verkat för en nationell läkemedelslista – en sammanhållen lista över patientens samtliga läkemedel. 

Målet med en gemensam läkemedelslista är att åstadkomma säker och ändamålsenlig läkemedelsbehandling. För att nå dit vill Läkarförbundet att patientens alla läkemedelsbehandlingar, oberoende av hur och var läkemedlet når patienten, ska inkluderas. Att skilja mellan öppen- och slutenvård re­spektive recept- och klinikläkemedel är inte ändamålsenligt i dagens sjukvårdsstruktur där alltmer avancerad vård kan ges i hemmet eller långvariga behandlingar kan delas ut dagligen på en mottagning i stället för att skrivas på recept. Att enkom skapa en lista över läkemedel förskrivna på recept och uthämtade på apotek skulle förvisso vara ett steg framåt, men på intet sätt ge den helhet vi vill eftersträva. Ju mer information läkemedelslistan innehåller, desto viktigare blir frågan vem som får se vilken information. Detta måste självklart differentieras utifrån behov och patientens samtycke. Läkarförbundet har också tillstyrkt förslaget om privatmarkering med en mer lättöppnad spärrfunktion som tillämpas i Danmark.

Genom den nationella ordinationsdatabasen (NOD), som Inera på landstingens uppdrag utvecklade, såg den gemensamma läkemedelslistan ut att bli verklighet. Arbetet med NOD avstannade dock under våren, och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och Inera efterfrågade lagjusteringar för att möjliggöra en fortsättning. Sedan dess har E-hälsokommitténs slutbetänkanden – som lyfter en nationell läkemedelslista som den mest prioriterade konkreta e-hälsoåtgärden – varit ute på remiss. Kritiska röster har bland annat kommit från Datainspektionen, som menar att förslaget är otydligt. Vilka uppgifter som ska registreras framgår inte, och hur de ska användas eller varför de behövs är inte tydligt motiverat. Som så många gånger tidigare lyfts integritetsfrågan fram som otillräckligt adresserad.

Socialdepartementet har under hösten påbörjat ett arbete med att ta fram ett lagändringsförslag för att möjliggöra fortsatt arbete med en nationell läkemedelslista. Att lagstiftningsmässigt komma i mål med ett förslag som täcker in alla intressenters behov är svårt. En farhåga i nuläget är att vi får ett lagförslag som endast medger vissa mindre åtgärder och tar oss en liten bit på vägen, något som i så fall kräver en entydig markering att arbetet inte avslutas där utan fortsätter med målsättningen att få en mer fullödig nationell läkemedelslista. 

Läkarförbundet fortsätter att verka för att den nationella läkemedelslistan ska förverkligas och anordnade genom Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik i oktober ett välbesökt rundabordssamtal om integritet och den nationella läkemedelslistan. Avsikten var att få en öppen och konstruktiv dialog kring de frågor som läkemedelslistan ständigt snubblat på. En tydlig slutsats från rundabordssamtalet är att det krävs en konkret behovsanalys. En sådan analys behöver utgå från verkligheten och följa patientens väg genom hälso- och sjukvården för att synliggöra patientsäkerhetsbristerna som finns i dagens system och peka på hur en nationell läkemedelslista kan överbrygga dem. Förhoppningen är att ett sådant arbete kan komma igång omgående – Läkarförbundet är redo att bidra! 

Kommentera

Kommentera

Flera läkare missade diagnos – IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. () 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (14 kommentarer) 25 AUG 2016

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 34–35/2016

Hon hoppas på socialmedicinens återkomst

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons