Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSY7 Läkartidningen 47/2015
Lakartidningen.se 2015-11-17

Socialstyrelsen – en myndighet som lyssnar

Thomas Lindén, ordförande, Läkarförbundets chefsförening; ledamot, Läkarförbundets förbundsstyrelse

thomas.linden@slf.se

Strax före sommaren i år beslutade Socialstyrelsen om nya föreskrifter och allmänna råd avseende utredning av vårdskador. 

Problemet med vårdskador är angeläget. Vi arbetar i en högriskbransch med sköra och utsatta människor som drabbats av sviktande kroppsfunktioner, ibland akut och livshotande. Vårt arbete bidrar dagligen till att hälsa och funktioner så långt det är möjligt återställs eller förbättras och, när det inte är möjligt, att individen får maximal lindring och stöd i sin situation. 

Ibland måste det gå fort och ofta saknas tillräcklig information för att förutsättningarna ska vara helt optimala. När det innebär att rätt behandling fördröjs eller att patienten inte reagerar som förutsett, och det därmed uppstår skada eller besvär, har det uppstått en vårdskada. Ibland är en sådan skada trivial och löser sig själv, ibland förorsakar den patienten skada och men. Ibland hade den dessutom gått att undvika om vi handlat annorlunda, patienten hade insjuknat någon annanstans eller om vi hade organiserat vårdinsatserna annorlunda. 

Att själva karaktären på vårt yrke innebär en risk för att patienter skadas, betyder att vi måste arbeta systematiskt och oupphörligt med att göra våra verksamheter så säkra som möjligt. Exempel på sådana systematiska arbeten som förbättrat patientsäkerheten de senaste åren är till exempel handboken för risk- och händelseanalys, nationella registret för händelseana­lyser (NITHA) och de nationellt genomförda markörbaserade journalgranskningarna. Det är följaktligen glädjande att se indikationer i mätningar på att medvetenheten om problemet ökar, medan vårdskadorna i sig minskar. Det finns emellertid mycket kvar att göra. 

I det avseendet var den nya föreskriften olycklig. Även om det i sig var positivt att den efter lång tids beredning till sist såg dagens ljus, innebar den tyvärr att såväl triviala som mycket allvarliga vårdskador skulle utredas med samma rigorösa metod. Det skulle fullständigt ha dränerat resurser i patientsäkerhetsarbetet för att beskriva händelser utan allvarlig konsekvens och med känd orsak – dessutom helt emot ansatserna i den Stiernstedtska utredningen (»En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården«) mot onödigt administrativt arbete. Vidare innebar föreskriften snarare en vridning åt att hitta syndabockar än att se sy­stemfel i patientsäkerhetsarbetet. Den tog heller inte intryck av de senaste årens utveckling av strukturerat patientsäkerhetsarbete, och nämnde inte metoder för strukturerad utredning av allvarliga vårdskador, vilket numera är en hörnsten.

Läkarförbundet, Läkaresällskapet, det gemensamma nätverket Sveriges Chef­läkare och Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor har fört fram likalydande invändningar mot den beslutade föreskriften, och den 5 november fattade Socialstyrelsen det ovanliga beslutet att återkalla beslutet och inarbeta de framförda synpunkterna i en ny föreskrift som troligen beslutas under våren 2016. 

All heder åt Socialstyrelsen för att den backar och gör om i en fråga där man uppenbart har hamnat snett. Vi vill ge vårt bidrag till hälso- och sjukvårdens ändamåls­enliga utveckling, och då är det bra med en myndighet som lyssnar.

Läkarförbundet är inte enbart en facklig organisation, utan har också som ändamål att ge sitt bidrag till att utveckla hälso- och sjukvården. Att föra fram läkarnas synpunkter på aktuella samhällsproblem är en del i det arbetet. Grunden för det arbetet är att Läkarförbundet (liksom dess chefsförening), har många medlemmar som kan sjukvården och är engagerade i dess förbättring. Du som medlem bidrar därför till att vi har en god hälso- och sjukvård även i framtiden.

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (8 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 34–35/2016

Hon hoppas på socialmedicinens återkomst

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons