Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSY7 Läkartidningen 47/2015
Lakartidningen.se 2015-11-17

Socialstyrelsen – en myndighet som lyssnar

Thomas Lindén, ordförande, Läkarförbundets chefsförening; ledamot, Läkarförbundets förbundsstyrelse

thomas.linden@slf.se

Strax före sommaren i år beslutade Socialstyrelsen om nya föreskrifter och allmänna råd avseende utredning av vårdskador. 

Problemet med vårdskador är angeläget. Vi arbetar i en högriskbransch med sköra och utsatta människor som drabbats av sviktande kroppsfunktioner, ibland akut och livshotande. Vårt arbete bidrar dagligen till att hälsa och funktioner så långt det är möjligt återställs eller förbättras och, när det inte är möjligt, att individen får maximal lindring och stöd i sin situation. 

Ibland måste det gå fort och ofta saknas tillräcklig information för att förutsättningarna ska vara helt optimala. När det innebär att rätt behandling fördröjs eller att patienten inte reagerar som förutsett, och det därmed uppstår skada eller besvär, har det uppstått en vårdskada. Ibland är en sådan skada trivial och löser sig själv, ibland förorsakar den patienten skada och men. Ibland hade den dessutom gått att undvika om vi handlat annorlunda, patienten hade insjuknat någon annanstans eller om vi hade organiserat vårdinsatserna annorlunda. 

Att själva karaktären på vårt yrke innebär en risk för att patienter skadas, betyder att vi måste arbeta systematiskt och oupphörligt med att göra våra verksamheter så säkra som möjligt. Exempel på sådana systematiska arbeten som förbättrat patientsäkerheten de senaste åren är till exempel handboken för risk- och händelseanalys, nationella registret för händelseana­lyser (NITHA) och de nationellt genomförda markörbaserade journalgranskningarna. Det är följaktligen glädjande att se indikationer i mätningar på att medvetenheten om problemet ökar, medan vårdskadorna i sig minskar. Det finns emellertid mycket kvar att göra. 

I det avseendet var den nya föreskriften olycklig. Även om det i sig var positivt att den efter lång tids beredning till sist såg dagens ljus, innebar den tyvärr att såväl triviala som mycket allvarliga vårdskador skulle utredas med samma rigorösa metod. Det skulle fullständigt ha dränerat resurser i patientsäkerhetsarbetet för att beskriva händelser utan allvarlig konsekvens och med känd orsak – dessutom helt emot ansatserna i den Stiernstedtska utredningen (»En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården«) mot onödigt administrativt arbete. Vidare innebar föreskriften snarare en vridning åt att hitta syndabockar än att se sy­stemfel i patientsäkerhetsarbetet. Den tog heller inte intryck av de senaste årens utveckling av strukturerat patientsäkerhetsarbete, och nämnde inte metoder för strukturerad utredning av allvarliga vårdskador, vilket numera är en hörnsten.

Läkarförbundet, Läkaresällskapet, det gemensamma nätverket Sveriges Chef­läkare och Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor har fört fram likalydande invändningar mot den beslutade föreskriften, och den 5 november fattade Socialstyrelsen det ovanliga beslutet att återkalla beslutet och inarbeta de framförda synpunkterna i en ny föreskrift som troligen beslutas under våren 2016. 

All heder åt Socialstyrelsen för att den backar och gör om i en fråga där man uppenbart har hamnat snett. Vi vill ge vårt bidrag till hälso- och sjukvårdens ändamåls­enliga utveckling, och då är det bra med en myndighet som lyssnar.

Läkarförbundet är inte enbart en facklig organisation, utan har också som ändamål att ge sitt bidrag till att utveckla hälso- och sjukvården. Att föra fram läkarnas synpunkter på aktuella samhällsproblem är en del i det arbetet. Grunden för det arbetet är att Läkarförbundet (liksom dess chefsförening), har många medlemmar som kan sjukvården och är engagerade i dess förbättring. Du som medlem bidrar därför till att vi har en god hälso- och sjukvård även i framtiden.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 28–30/2016

Den livsviktiga maten

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.