Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSY7 Läkartidningen 47/2015
Lakartidningen.se 2015-11-17

Socialstyrelsen – en myndighet som lyssnar

Thomas Lindén, ordförande, Läkarförbundets chefsförening; ledamot, Läkarförbundets förbundsstyrelse

thomas.linden@slf.se

Strax före sommaren i år beslutade Socialstyrelsen om nya föreskrifter och allmänna råd avseende utredning av vårdskador. 

Problemet med vårdskador är angeläget. Vi arbetar i en högriskbransch med sköra och utsatta människor som drabbats av sviktande kroppsfunktioner, ibland akut och livshotande. Vårt arbete bidrar dagligen till att hälsa och funktioner så långt det är möjligt återställs eller förbättras och, när det inte är möjligt, att individen får maximal lindring och stöd i sin situation. 

Ibland måste det gå fort och ofta saknas tillräcklig information för att förutsättningarna ska vara helt optimala. När det innebär att rätt behandling fördröjs eller att patienten inte reagerar som förutsett, och det därmed uppstår skada eller besvär, har det uppstått en vårdskada. Ibland är en sådan skada trivial och löser sig själv, ibland förorsakar den patienten skada och men. Ibland hade den dessutom gått att undvika om vi handlat annorlunda, patienten hade insjuknat någon annanstans eller om vi hade organiserat vårdinsatserna annorlunda. 

Att själva karaktären på vårt yrke innebär en risk för att patienter skadas, betyder att vi måste arbeta systematiskt och oupphörligt med att göra våra verksamheter så säkra som möjligt. Exempel på sådana systematiska arbeten som förbättrat patientsäkerheten de senaste åren är till exempel handboken för risk- och händelseanalys, nationella registret för händelseana­lyser (NITHA) och de nationellt genomförda markörbaserade journalgranskningarna. Det är följaktligen glädjande att se indikationer i mätningar på att medvetenheten om problemet ökar, medan vårdskadorna i sig minskar. Det finns emellertid mycket kvar att göra. 

I det avseendet var den nya föreskriften olycklig. Även om det i sig var positivt att den efter lång tids beredning till sist såg dagens ljus, innebar den tyvärr att såväl triviala som mycket allvarliga vårdskador skulle utredas med samma rigorösa metod. Det skulle fullständigt ha dränerat resurser i patientsäkerhetsarbetet för att beskriva händelser utan allvarlig konsekvens och med känd orsak – dessutom helt emot ansatserna i den Stiernstedtska utredningen (»En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården«) mot onödigt administrativt arbete. Vidare innebar föreskriften snarare en vridning åt att hitta syndabockar än att se sy­stemfel i patientsäkerhetsarbetet. Den tog heller inte intryck av de senaste årens utveckling av strukturerat patientsäkerhetsarbete, och nämnde inte metoder för strukturerad utredning av allvarliga vårdskador, vilket numera är en hörnsten.

Läkarförbundet, Läkaresällskapet, det gemensamma nätverket Sveriges Chef­läkare och Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor har fört fram likalydande invändningar mot den beslutade föreskriften, och den 5 november fattade Socialstyrelsen det ovanliga beslutet att återkalla beslutet och inarbeta de framförda synpunkterna i en ny föreskrift som troligen beslutas under våren 2016. 

All heder åt Socialstyrelsen för att den backar och gör om i en fråga där man uppenbart har hamnat snett. Vi vill ge vårt bidrag till hälso- och sjukvårdens ändamåls­enliga utveckling, och då är det bra med en myndighet som lyssnar.

Läkarförbundet är inte enbart en facklig organisation, utan har också som ändamål att ge sitt bidrag till att utveckla hälso- och sjukvården. Att föra fram läkarnas synpunkter på aktuella samhällsproblem är en del i det arbetet. Grunden för det arbetet är att Läkarförbundet (liksom dess chefsförening), har många medlemmar som kan sjukvården och är engagerade i dess förbättring. Du som medlem bidrar därför till att vi har en god hälso- och sjukvård även i framtiden.

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 24-25/2016

Packat och klart för hembesök

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Annons
Annons Annons