Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTZ4 Läkartidningen 51-53/2015
Lakartidningen.se 2015-12-15

Med hopp om en ljus jul i en mörk tid

Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet

heidi.stensmyren@slf.se

Det börjar, som det heter, lacka mot jul. För många av Läkarförbundets medlemmar runt om i Sverige är det en ansträngd tid med låg bemanning på arbetsplatserna. Sjukvården ska fungera, dag och natt – vardag som helgdag. 

Trots bråda dagar handlas det julklappar, planeras för ledighet, besök hos eller av släktingar, städas och pyntas. Julen är en tid av traditioner och många måsten, men förhoppningsvis även en tid av glädje och tillförsikt. En ljusets högtid, mitt i vintermörkret.

I vår vardag gör sig världen ändå påmind mellan julstök och hastande till och från jobbet. Vi ser tiggare på våra gator och kan läsa om attentat mot offentliga institutioner och flyktingförläggningar, och jakt på terrorister såväl i närliggande länder som på orter här i Sverige. I traditionella och sociala medier hårdnar debattklimatet, och hatiska ord slängs runt från både höger och vänster. Men olustkänslor och rädsla får inte tillåtas ta överhanden. Mitt i all oro finns också människor i behov av vardag och trygghet.

Aldrig tidigare har det kommit så många asylsökande till Sverige som nu. Även om huvuddelen av världens alla flyktingar är kvar i sitt eget hemland eller i grannländer sätter dagens situation stor press på vårt samhälle. 

Migrationsverket, tullen, polisen, socialförvaltningen och andra offentliga institutioner, ideella verksamheter och engagerade privatpersoner gör sitt yttersta för att ge nyanlända ett värdigt mottagande, hitta boenden och hjälpa människor tillrätta i sin nya tillvaro. Läkare ställer upp, deltar i humanitära insatser, donerar pengar och hjälper till med medicinska behov. 

Vissa flyktingar kommer att bli avvisade, andra får stanna – en längre eller en kortare tid. För många kommer Sverige att bli det nya hemlandet. Förutom den humanitära aspekten så kan nyanlända berika vårt land med nya erfarenheter och kunskaper. Den stora utmaningen är integrationen: att hitta vägar in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. För det krävs utbildning, validering, bostäder och många andra insatser. Det är resurskrävande, men det är investeringar i en bättre framtid för Sverige.

Parallellt med flyktingströmmar skakas vår värld av terrordåd. En del människor tar sig rätten att gripa till våld för att hota och skrämma andra till underkastelse. Detta kan aldrig tolereras, men måste ändå hanteras och i realiteten påverkar det oss. Vi måste dock stå upp för frihet, demokrati och alla människors lika värde. Risken är annars att rädsla och misstänksamhet övergår i diskriminering och hat. 

I februari arrangerar World Medical Association ett möte i Istanbul på temat »War and migration« där jag har bjudits in som talare. Våra turkiska kolleger står inför en extrem situation och har bett om stöd. Med tanke på risken för attacker och oroligheter vid samlingar som denna har vi vid denna pressläggning inte beslutat om mitt deltagande.  

I Läkarförbundets etiska regler slås det fast att vi läkare ska »om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följande människokärlekens och hederns bud«. Dessa ord handlar förstås om vårt professionella förhållande till patienterna, men borde också kunna fungera som ledstjärna för vårt agerande som samhällsmedborgare och medmänni­s­kor. 

Därför vill jag rikta en uppmaning om att så här i jultider ägna behövande i vår närhet och i andra länder en extra tanke, och fundera kring vad var och en kan göra för att lindra och trösta. Det kan handla om att skänka en slant till en frusen människa i ett gathörn eller lägga den i en insamlingsbössa. Det kan vara en gåva till Läkare utan gränser, Röda Korset eller Rädda Barnen. Det kan vara en utsträckt hand, en värmande filt eller en kopp kaffe till någon behövande. Eller att bjuda in någon ensam att få dela gemenskapen kring julbordet. 

Jag är imponerad av det engagemang och den generositet som ni visar varje dag, och i synnerhet i dessa tider. Läkarrollen innebär ett professionellt förhållningssätt. Nöd och mänskligt lidande är trots det tungt att möta. Glöm inte att också ta hand om er själva och era nära och kära. 

God Jul, önskar jag er alla!

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 34–35/2016

Hon hoppas på socialmedicinens återkomst

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons