Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTZ4 Läkartidningen 51-53/2015
Lakartidningen.se 2015-12-15

Med hopp om en ljus jul i en mörk tid

Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet

heidi.stensmyren@slf.se

Det börjar, som det heter, lacka mot jul. För många av Läkarförbundets medlemmar runt om i Sverige är det en ansträngd tid med låg bemanning på arbetsplatserna. Sjukvården ska fungera, dag och natt – vardag som helgdag. 

Trots bråda dagar handlas det julklappar, planeras för ledighet, besök hos eller av släktingar, städas och pyntas. Julen är en tid av traditioner och många måsten, men förhoppningsvis även en tid av glädje och tillförsikt. En ljusets högtid, mitt i vintermörkret.

I vår vardag gör sig världen ändå påmind mellan julstök och hastande till och från jobbet. Vi ser tiggare på våra gator och kan läsa om attentat mot offentliga institutioner och flyktingförläggningar, och jakt på terrorister såväl i närliggande länder som på orter här i Sverige. I traditionella och sociala medier hårdnar debattklimatet, och hatiska ord slängs runt från både höger och vänster. Men olustkänslor och rädsla får inte tillåtas ta överhanden. Mitt i all oro finns också människor i behov av vardag och trygghet.

Aldrig tidigare har det kommit så många asylsökande till Sverige som nu. Även om huvuddelen av världens alla flyktingar är kvar i sitt eget hemland eller i grannländer sätter dagens situation stor press på vårt samhälle. 

Migrationsverket, tullen, polisen, socialförvaltningen och andra offentliga institutioner, ideella verksamheter och engagerade privatpersoner gör sitt yttersta för att ge nyanlända ett värdigt mottagande, hitta boenden och hjälpa människor tillrätta i sin nya tillvaro. Läkare ställer upp, deltar i humanitära insatser, donerar pengar och hjälper till med medicinska behov. 

Vissa flyktingar kommer att bli avvisade, andra får stanna – en längre eller en kortare tid. För många kommer Sverige att bli det nya hemlandet. Förutom den humanitära aspekten så kan nyanlända berika vårt land med nya erfarenheter och kunskaper. Den stora utmaningen är integrationen: att hitta vägar in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. För det krävs utbildning, validering, bostäder och många andra insatser. Det är resurskrävande, men det är investeringar i en bättre framtid för Sverige.

Parallellt med flyktingströmmar skakas vår värld av terrordåd. En del människor tar sig rätten att gripa till våld för att hota och skrämma andra till underkastelse. Detta kan aldrig tolereras, men måste ändå hanteras och i realiteten påverkar det oss. Vi måste dock stå upp för frihet, demokrati och alla människors lika värde. Risken är annars att rädsla och misstänksamhet övergår i diskriminering och hat. 

I februari arrangerar World Medical Association ett möte i Istanbul på temat »War and migration« där jag har bjudits in som talare. Våra turkiska kolleger står inför en extrem situation och har bett om stöd. Med tanke på risken för attacker och oroligheter vid samlingar som denna har vi vid denna pressläggning inte beslutat om mitt deltagande.  

I Läkarförbundets etiska regler slås det fast att vi läkare ska »om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följande människokärlekens och hederns bud«. Dessa ord handlar förstås om vårt professionella förhållande till patienterna, men borde också kunna fungera som ledstjärna för vårt agerande som samhällsmedborgare och medmänni­s­kor. 

Därför vill jag rikta en uppmaning om att så här i jultider ägna behövande i vår närhet och i andra länder en extra tanke, och fundera kring vad var och en kan göra för att lindra och trösta. Det kan handla om att skänka en slant till en frusen människa i ett gathörn eller lägga den i en insamlingsbössa. Det kan vara en gåva till Läkare utan gränser, Röda Korset eller Rädda Barnen. Det kan vara en utsträckt hand, en värmande filt eller en kopp kaffe till någon behövande. Eller att bjuda in någon ensam att få dela gemenskapen kring julbordet. 

Jag är imponerad av det engagemang och den generositet som ni visar varje dag, och i synnerhet i dessa tider. Läkarrollen innebär ett professionellt förhållningssätt. Nöd och mänskligt lidande är trots det tungt att möta. Glöm inte att också ta hand om er själva och era nära och kära. 

God Jul, önskar jag er alla!

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 21/2016

Sprider smitta till nya områden

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons