Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTZ4 Läkartidningen 51-53/2015
Lakartidningen.se 2015-12-15

Med hopp om en ljus jul i en mörk tid

Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet

heidi.stensmyren@slf.se

Det börjar, som det heter, lacka mot jul. För många av Läkarförbundets medlemmar runt om i Sverige är det en ansträngd tid med låg bemanning på arbetsplatserna. Sjukvården ska fungera, dag och natt – vardag som helgdag. 

Trots bråda dagar handlas det julklappar, planeras för ledighet, besök hos eller av släktingar, städas och pyntas. Julen är en tid av traditioner och många måsten, men förhoppningsvis även en tid av glädje och tillförsikt. En ljusets högtid, mitt i vintermörkret.

I vår vardag gör sig världen ändå påmind mellan julstök och hastande till och från jobbet. Vi ser tiggare på våra gator och kan läsa om attentat mot offentliga institutioner och flyktingförläggningar, och jakt på terrorister såväl i närliggande länder som på orter här i Sverige. I traditionella och sociala medier hårdnar debattklimatet, och hatiska ord slängs runt från både höger och vänster. Men olustkänslor och rädsla får inte tillåtas ta överhanden. Mitt i all oro finns också människor i behov av vardag och trygghet.

Aldrig tidigare har det kommit så många asylsökande till Sverige som nu. Även om huvuddelen av världens alla flyktingar är kvar i sitt eget hemland eller i grannländer sätter dagens situation stor press på vårt samhälle. 

Migrationsverket, tullen, polisen, socialförvaltningen och andra offentliga institutioner, ideella verksamheter och engagerade privatpersoner gör sitt yttersta för att ge nyanlända ett värdigt mottagande, hitta boenden och hjälpa människor tillrätta i sin nya tillvaro. Läkare ställer upp, deltar i humanitära insatser, donerar pengar och hjälper till med medicinska behov. 

Vissa flyktingar kommer att bli avvisade, andra får stanna – en längre eller en kortare tid. För många kommer Sverige att bli det nya hemlandet. Förutom den humanitära aspekten så kan nyanlända berika vårt land med nya erfarenheter och kunskaper. Den stora utmaningen är integrationen: att hitta vägar in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. För det krävs utbildning, validering, bostäder och många andra insatser. Det är resurskrävande, men det är investeringar i en bättre framtid för Sverige.

Parallellt med flyktingströmmar skakas vår värld av terrordåd. En del människor tar sig rätten att gripa till våld för att hota och skrämma andra till underkastelse. Detta kan aldrig tolereras, men måste ändå hanteras och i realiteten påverkar det oss. Vi måste dock stå upp för frihet, demokrati och alla människors lika värde. Risken är annars att rädsla och misstänksamhet övergår i diskriminering och hat. 

I februari arrangerar World Medical Association ett möte i Istanbul på temat »War and migration« där jag har bjudits in som talare. Våra turkiska kolleger står inför en extrem situation och har bett om stöd. Med tanke på risken för attacker och oroligheter vid samlingar som denna har vi vid denna pressläggning inte beslutat om mitt deltagande.  

I Läkarförbundets etiska regler slås det fast att vi läkare ska »om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följande människokärlekens och hederns bud«. Dessa ord handlar förstås om vårt professionella förhållande till patienterna, men borde också kunna fungera som ledstjärna för vårt agerande som samhällsmedborgare och medmänni­s­kor. 

Därför vill jag rikta en uppmaning om att så här i jultider ägna behövande i vår närhet och i andra länder en extra tanke, och fundera kring vad var och en kan göra för att lindra och trösta. Det kan handla om att skänka en slant till en frusen människa i ett gathörn eller lägga den i en insamlingsbössa. Det kan vara en gåva till Läkare utan gränser, Röda Korset eller Rädda Barnen. Det kan vara en utsträckt hand, en värmande filt eller en kopp kaffe till någon behövande. Eller att bjuda in någon ensam att få dela gemenskapen kring julbordet. 

Jag är imponerad av det engagemang och den generositet som ni visar varje dag, och i synnerhet i dessa tider. Läkarrollen innebär ett professionellt förhållningssätt. Nöd och mänskligt lidande är trots det tungt att möta. Glöm inte att också ta hand om er själva och era nära och kära. 

God Jul, önskar jag er alla!

Kommentera

Kommentera

Liraglutid minskade mortalitet i grupp
av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Annons Annons
bild

»Hitintills förskonad från allvarlig sjukdom utanför mitt professionella liv blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 28–30/2016

Den livsviktiga maten

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.