Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUIF Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2016-01-07

Ett år av utmaningar och möjligheter

Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet

heidi.stensmyren@slf.se

Nytt år – nya möjligheter! För Läkarförbundet kommer 2016 att ägnas åt förberedelser inför nästa års avtalsrörelse, där många viktiga frågor för medlemmarna står på spel. Men det finns även andra utmaningar att arbeta med under året.

En sådan utmaning är den alltmer eftersatta fortbildningen. Kunskap om sjukdomar och deras behandling ökar i en allt snabbare takt. Läkare måste få fortbildning under hela yrkeskarriären för att ta till sig ny kunskap för att kunna bedriva en modern sjukvård. Därför måste fortbildning systematiskt ingå som en del av all medi-cinsk verksamhets kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete. Med det menas en god lärandemiljö med tid för dialog, eftertanke, kunskapsöverföring och sökande av information. För att det ska bli möjligt krävs tillräckligt med budgeterade resurser för deltagande i nödvändiga utbildningar och konferenser för alla läkare. Möjligheten till fortbildning är en nyckelfråga för att läkaryrket ska fortsätta vara attraktivt och på så sätt möta bristen på vissa specialister som råder på flera håll i landet. Förutom ade-kvat fortbildning behöver vårdens arbetssätt förbättras så att läkare kan använda sin professionella kunskap optimalt. Sverige har inte råd med tidsödande krångel med trilskande, icke-kommunicerande IT-system. Dessa behöver i många fall bytas ut, vilket är något Läkarförbundet driver hårt gentemot berörda landsting. Utöver detta, och vilket definitivt inte står i motsats till investeringar i bättre teknik, är ökat administrativt stöd från bland andra medicinska sekreterare ute i verksamheterna nödvändigt.

Vi kommer fortsätta att påtala den fara för arbetsmiljön som vårdplatsbristen utgör. Beläggningsgrad uppemot, och på många håll över, 100 procent är en allvarlig patientsäkerhetsrisk. Den leder också till att läkare, som har det medicinska ansvaret, tvingas till etiskt svåra och många gånger orimliga prioriteringar mellan behövande patienter. 

Läkare måste kunna erbjuda hälso- och sjukvård av hög kvalitet. För det krävs en utvecklad vårdgaranti som utgår från medicinska prioriteringar. Alternativa driftsformer bidrar till att utveckla vården genom att personalen har lättare att påverka. Det behövs en mångfald av vårdgivare och fler mindre, -läkarledda verksamheter med arbetssätt som utvecklar vården.

Läkarförbundet driver frågan om patienters rätt till en namngiven patientansvarig läkare (PAL) som fast vårdkontakt. En PAL-reform skapar förutsättningar för bättre läkarkontinuitet, ökad trygghet för patienten samt förbättrad patientsäkerhet och därigenom ett effektivare resursutnyttjande. 

Vi förespråkar ett offensivt arbete med förebyggande hälsovård. Utgångspunkten är att använda läkares expertkunskap. En viktig faktor för bra hälsa är en jämlik tillgång till vård över hela landet. Bostadsort och socioekonomi ska inte avgöra vilken vård en individ får.

Höjer vi blicken över vår egen vardag så finns det anledning att påminna om det klimattoppmöte som hölls i slutet av förra året. Läkarförbundet antog nyligen en policy för klimat och hälsa att aktivt arbeta med. Det handlar om att informera om klimatförändringarnas påverkan på hälsan och att främja en hållbar livsstil. Läkare har en viktig roll som ledare, experter och förebilder. Läkare behövs som chefer och ledare inom sjukvården men också inom myndigheter.

I vår yrkesroll ställs vi dagligen inför svåra medicinska prioriteringar och etiskt svåra situationer. För att hantera detta krävs en solid värdegrund. Vårt professionella förhållningssätt vilar på våra etiska regler, där vi under året gör en genomgång och översyn. Den medicinska professionens etiska regler bygger på World Medical Associations Genève-deklaration som antogs 1948. Även den är föremål för en översyn som vi är delaktiga i. 

Vi saknar inte utmaningar och frågor att arbeta med under året. Jag vill att ni under 2016 ska ta vara på era möjligheter att påverka. Står vi tillsammans blir vi starka!

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 34–35/2016

Hon hoppas på socialmedicinens återkomst

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Jobb i fokus

166 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons