Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUIF Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2016-01-07

Ett år av utmaningar och möjligheter

Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet

heidi.stensmyren@slf.se

Nytt år – nya möjligheter! För Läkarförbundet kommer 2016 att ägnas åt förberedelser inför nästa års avtalsrörelse, där många viktiga frågor för medlemmarna står på spel. Men det finns även andra utmaningar att arbeta med under året.

En sådan utmaning är den alltmer eftersatta fortbildningen. Kunskap om sjukdomar och deras behandling ökar i en allt snabbare takt. Läkare måste få fortbildning under hela yrkeskarriären för att ta till sig ny kunskap för att kunna bedriva en modern sjukvård. Därför måste fortbildning systematiskt ingå som en del av all medi-cinsk verksamhets kvalitetsutveckling och patientsäkerhetsarbete. Med det menas en god lärandemiljö med tid för dialog, eftertanke, kunskapsöverföring och sökande av information. För att det ska bli möjligt krävs tillräckligt med budgeterade resurser för deltagande i nödvändiga utbildningar och konferenser för alla läkare. Möjligheten till fortbildning är en nyckelfråga för att läkaryrket ska fortsätta vara attraktivt och på så sätt möta bristen på vissa specialister som råder på flera håll i landet. Förutom ade-kvat fortbildning behöver vårdens arbetssätt förbättras så att läkare kan använda sin professionella kunskap optimalt. Sverige har inte råd med tidsödande krångel med trilskande, icke-kommunicerande IT-system. Dessa behöver i många fall bytas ut, vilket är något Läkarförbundet driver hårt gentemot berörda landsting. Utöver detta, och vilket definitivt inte står i motsats till investeringar i bättre teknik, är ökat administrativt stöd från bland andra medicinska sekreterare ute i verksamheterna nödvändigt.

Vi kommer fortsätta att påtala den fara för arbetsmiljön som vårdplatsbristen utgör. Beläggningsgrad uppemot, och på många håll över, 100 procent är en allvarlig patientsäkerhetsrisk. Den leder också till att läkare, som har det medicinska ansvaret, tvingas till etiskt svåra och många gånger orimliga prioriteringar mellan behövande patienter. 

Läkare måste kunna erbjuda hälso- och sjukvård av hög kvalitet. För det krävs en utvecklad vårdgaranti som utgår från medicinska prioriteringar. Alternativa driftsformer bidrar till att utveckla vården genom att personalen har lättare att påverka. Det behövs en mångfald av vårdgivare och fler mindre, -läkarledda verksamheter med arbetssätt som utvecklar vården.

Läkarförbundet driver frågan om patienters rätt till en namngiven patientansvarig läkare (PAL) som fast vårdkontakt. En PAL-reform skapar förutsättningar för bättre läkarkontinuitet, ökad trygghet för patienten samt förbättrad patientsäkerhet och därigenom ett effektivare resursutnyttjande. 

Vi förespråkar ett offensivt arbete med förebyggande hälsovård. Utgångspunkten är att använda läkares expertkunskap. En viktig faktor för bra hälsa är en jämlik tillgång till vård över hela landet. Bostadsort och socioekonomi ska inte avgöra vilken vård en individ får.

Höjer vi blicken över vår egen vardag så finns det anledning att påminna om det klimattoppmöte som hölls i slutet av förra året. Läkarförbundet antog nyligen en policy för klimat och hälsa att aktivt arbeta med. Det handlar om att informera om klimatförändringarnas påverkan på hälsan och att främja en hållbar livsstil. Läkare har en viktig roll som ledare, experter och förebilder. Läkare behövs som chefer och ledare inom sjukvården men också inom myndigheter.

I vår yrkesroll ställs vi dagligen inför svåra medicinska prioriteringar och etiskt svåra situationer. För att hantera detta krävs en solid värdegrund. Vårt professionella förhållningssätt vilar på våra etiska regler, där vi under året gör en genomgång och översyn. Den medicinska professionens etiska regler bygger på World Medical Associations Genève-deklaration som antogs 1948. Även den är föremål för en översyn som vi är delaktiga i. 

Vi saknar inte utmaningar och frågor att arbeta med under året. Jag vill att ni under 2016 ska ta vara på era möjligheter att påverka. Står vi tillsammans blir vi starka!

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons