Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU96 Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-19

Stärkt life science ger möjlighet för läkarkåren

Anders Dahlqvist, ledamot förbundsstyrelsen, Läkarförbundet
anders.dahlqvist@slf.se

Regeringens ambitioner för »life science« är att under 2016 utarbeta en innovations- och forskningsproposition samt att inrätta ett innovationsråd. Som utredare har Anders Lönnberg tillsatts. Med hans erfarenhet från både landsting och näringsliv finns stora möjligheter att förbättra kopplingen mellan näringsliv, landsting/regioner och universitet.

Läkarförbundet har följt detta arbete intensivt och ser det som angeläget att både grund- och klinisk forskning åter stärks. Grundläggande forskning måste få tillräckligt utrymme, och fler läkare måste delta. Vi anser att den statliga forskningsfinansieringen bör delas på direkt basfinansiering av tjänster och infrastruktur samt att rådsanslag ska kunna fungera som projektmedel och gå till meriteringstjänster. Forskare måste kunna röra sig mellan landets universitet i större utsträckning. Lika viktigt som det är att locka hit utländska forskare är det att svenska läkare tjänstgör vid utländska universitet.

Den kliniska forskningen har minskat påtagligt de senaste åren. Landsting och regioner har varit alltför fokuserade på sjukvårdsproduktion, och forskning har lågprioriterats. Detta måste ändras, då sjukvården står för stora utmaningar i och med ökat antal äldre, risker för pandemier, antibiotikaresistens och ökat antal livsstilssjukdomar.

Läkarförbundet föreslår att kombinationstjänster inrättas så att läkare vid både universitet, läns- och länsdelssjukhus samt i primärvård kan arbeta inom klinisk verksamhet och även forska eller arbeta inom läkemedelsindustri eller medicinteknik. Detta skulle också förbättra läkares karriärmöjligheter och vidga läkarkårens arbetsmarknad. Sannolikt kan flera läkare lockas till kliniskt arbete om det kombineras med forskning och utveckling. Om mer fokus läggs på läkares deltagande i grundforskning och klinisk forskning kommer det att entusiasmera läkare och därigenom förbättra rekryteringsläget.

Utvecklingen av life science är även mycket viktigt nationalekonomiskt för Sverige. Life science sysselsätter i dag 40 000 personer och utgör åtta procent av exporten. Danmark är det land i Norden som lyckats med att öka exporten. En ökad satsning på Life science i Sverige måste inriktas på den globala marknaden då en medelklass, med därtill hörande livsstilssjukdomar, ökar betydligt globalt. Regeringens innovationsproposition kommer säkert att handla om att få fram tillräckligt med kapital. Många lovvärda projekt hamnar i dag utomlands. Detta måste förhindras genom samverkan mellan offentlig och privat finansiering. Läkemedels- och medicinteknikföretagen kan därutöver bidra med kompetens, drivkraft, infrastruktur och IT.

Tanken att pröva en innovationsfond för att finansiera en introduktionsperiod, där man möjliggör snabbare introduktion av läkemedel och medicinsk teknik, är mycket lovvärd. Detta förutsätter att den nationella strukturen för databaser och kvalitetsregister kan utvecklas och bibehållas. Journalsystemen måste kunna kommunicera med varandra. Ytterligare en faktor som är gynnsam för Sveriges del är det goda samarbetet med patientföreningarna i Sverige. Inhämtande av synpunkter från patienter när man designar studier höjer påtagligt studiekvaliteten.

Sammantaget ser Läkarförbundet fram emot att ta del av propositionen för innovation och forskning. Vi hoppas att den kan leda till att professionen blir överens med politiska företrädare om att kunskap och forskning är utvecklande för landet – inte minst ur nationalekonomisk synvinkel, men även för att det dessutom kan öka sysselsättningen i landet, inte bara för läkare.

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 34–35/2016

Hon hoppas på socialmedicinens återkomst

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons