Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWYE Läkartidningen 06/2016
Lakartidningen.se 2016-02-09

Både lagstiftning och kollegialt stöd behövs

Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet

heidi.stensmyren@slf.se

Bland det modigaste man kan göra är att stå upp för en annan människa när det behövs som mest. Det gäller i det stora, såväl som i det lilla. För det betyder så mycket att uttrycka sitt stöd för en kollega som protesterar mot missförhållanden, eller bara ge en vänlig klapp på axeln och några uppmuntrande ord. Det kan låta som självklarheter, men det kräver mod att trotsa tystnad, utfrysning och regelrätt mobbning, och inför andra ge någon sitt kollegiala stöd.

Regeringen har just lämnat en lagrådsremiss om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Den nya lagstiftningen är tänkt att ge stärkt och utökat skydd för visselblåsare, personer som slår larm om missförhållanden på arbetsplatsen. Läkarförbundet har länge efterfrågat detta och välkomnar förslaget. 

Möjligheten för vårdpersonal att utan risk för repressalier kunna uppmärksamma brister och risker har stor betydelse för patientsäkerhet och vårdkvalitet.

Meddelarskydd är nödvändigt, men en lagstadgad rättighet innebär ändå inte att individen helt skyddas mot sanktioner. Många gånger medges individen rätt i sak, men kritiseras för att ha agerat på felaktigt sett. Ibland framhålls formaliafel som tillmäts större betydelse än själva sakfrågan. 

Kollegerna som uppmärksammade missförhållanden kring fallen med patienterna som fick konstgjorda luftstrupar inopererade på Karolinska sjukhuset blev exempelvis hårt motarbetade och anklagades för att bland annat ha brutit mot allehanda regelverk. 

Utan att gå närmare in på detaljer kan jag konstatera att det redan i dag finns en lagstadgad rätt att påtala missförhållanden inom de offentligt drivna verksamheterna, men också böcker som visar hur olika visselblåsare drabbats personligen av sitt oegennyttiga agerande.

Arbetsgivarens sanktioner är en sida av myntet. Alltför ofta händer det tyvärr att medarbetare som  lyft en fråga och fått kollegornas stödjande tillrop plötsligt uppfattar sig som ensamma och obekväma. Stödet de nyss kände är som bortblåst. 

Det kan gå så långt att de drabbade får sin ställning på arbetsplatsen hotad, även när de haft rätt i sak och deras engagemang faktiskt gjort skillnad. Därför är viktigt att stödja varandra och inte ta avstånd eller passivt se på när någon som tagit risker fryses ut eller drabbas av andra negativa konsekvenser. Upplevelsen av svek blir extra stark när kolleger som i kafferummet själva beklagat sig över samma missförhållande sedan passivt tiger när det blåser snålt. Om vi inte står upp för varandra, vem ska då göra det?

I grunden handlar det om kulturen och samtals-klimatet på våra arbetsplatser. Såväl chefer som medarbetare har ett ansvar för att saklig kritik av missförhållanden ska kunna diskuteras fritt, utan att någon ska behöva oroa sig över repressalier eller dålig stämning. 

»Ensam är stark« är ett slitet och uselt ordspråk. Genom att handla gemensamt behöver diskussionen inte bli så polariserad eller personlig. Att få rätt i sak är viktigt, kollegialt stöd kan vara än viktigare. 

Macchiarini-fallet, som jag nämnde ovan, har många dimensioner. Nu kan vi konstatera att det tillsätts  en oberoende granskning av turerna kring och hanteringen inom både Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet (KI). Frågan om forskningsfusk behöver utredas på ett sätt som vinner legitimitet. 

I samband vad som hänt på KI har regelverket för hantering av forskningsfusk kritiserats från flera håll. Bland annat saknas nationella regler för hur misstankar ska utredas, och det saknas enhetliga sanktioner. I dag ligger ansvaret för att utreda oredlighet i forskning på lärosätena. 

Beslut om eventuella sanktioner mot en forskare fattas av rektorn vid det lärosäte där forskaren är anställd. 

Jag välkomnar därför den statliga utredning som har fått i uppdrag att utreda hur forskningsfusk ska utredas och hanteras. Utredaren professor Margareta Fahlgren ska, om hon finner att en sådan behövs, föreslå en ny ändamålsenlig organisation för oberoende och rättssäker utredning av forskningsfusk. Utredningen ska vara klar senast den 25 november i år. 

En utredning i grevens tid.

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 24-25/2016

Packat och klart för hembesök

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Annons
Annons Annons