Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWYE Läkartidningen 06/2016
Lakartidningen.se 2016-02-09

Både lagstiftning och kollegialt stöd behövs

Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet

heidi.stensmyren@slf.se

Bland det modigaste man kan göra är att stå upp för en annan människa när det behövs som mest. Det gäller i det stora, såväl som i det lilla. För det betyder så mycket att uttrycka sitt stöd för en kollega som protesterar mot missförhållanden, eller bara ge en vänlig klapp på axeln och några uppmuntrande ord. Det kan låta som självklarheter, men det kräver mod att trotsa tystnad, utfrysning och regelrätt mobbning, och inför andra ge någon sitt kollegiala stöd.

Regeringen har just lämnat en lagrådsremiss om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Den nya lagstiftningen är tänkt att ge stärkt och utökat skydd för visselblåsare, personer som slår larm om missförhållanden på arbetsplatsen. Läkarförbundet har länge efterfrågat detta och välkomnar förslaget. 

Möjligheten för vårdpersonal att utan risk för repressalier kunna uppmärksamma brister och risker har stor betydelse för patientsäkerhet och vårdkvalitet.

Meddelarskydd är nödvändigt, men en lagstadgad rättighet innebär ändå inte att individen helt skyddas mot sanktioner. Många gånger medges individen rätt i sak, men kritiseras för att ha agerat på felaktigt sett. Ibland framhålls formaliafel som tillmäts större betydelse än själva sakfrågan. 

Kollegerna som uppmärksammade missförhållanden kring fallen med patienterna som fick konstgjorda luftstrupar inopererade på Karolinska sjukhuset blev exempelvis hårt motarbetade och anklagades för att bland annat ha brutit mot allehanda regelverk. 

Utan att gå närmare in på detaljer kan jag konstatera att det redan i dag finns en lagstadgad rätt att påtala missförhållanden inom de offentligt drivna verksamheterna, men också böcker som visar hur olika visselblåsare drabbats personligen av sitt oegennyttiga agerande.

Arbetsgivarens sanktioner är en sida av myntet. Alltför ofta händer det tyvärr att medarbetare som  lyft en fråga och fått kollegornas stödjande tillrop plötsligt uppfattar sig som ensamma och obekväma. Stödet de nyss kände är som bortblåst. 

Det kan gå så långt att de drabbade får sin ställning på arbetsplatsen hotad, även när de haft rätt i sak och deras engagemang faktiskt gjort skillnad. Därför är viktigt att stödja varandra och inte ta avstånd eller passivt se på när någon som tagit risker fryses ut eller drabbas av andra negativa konsekvenser. Upplevelsen av svek blir extra stark när kolleger som i kafferummet själva beklagat sig över samma missförhållande sedan passivt tiger när det blåser snålt. Om vi inte står upp för varandra, vem ska då göra det?

I grunden handlar det om kulturen och samtals-klimatet på våra arbetsplatser. Såväl chefer som medarbetare har ett ansvar för att saklig kritik av missförhållanden ska kunna diskuteras fritt, utan att någon ska behöva oroa sig över repressalier eller dålig stämning. 

»Ensam är stark« är ett slitet och uselt ordspråk. Genom att handla gemensamt behöver diskussionen inte bli så polariserad eller personlig. Att få rätt i sak är viktigt, kollegialt stöd kan vara än viktigare. 

Macchiarini-fallet, som jag nämnde ovan, har många dimensioner. Nu kan vi konstatera att det tillsätts  en oberoende granskning av turerna kring och hanteringen inom både Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet (KI). Frågan om forskningsfusk behöver utredas på ett sätt som vinner legitimitet. 

I samband vad som hänt på KI har regelverket för hantering av forskningsfusk kritiserats från flera håll. Bland annat saknas nationella regler för hur misstankar ska utredas, och det saknas enhetliga sanktioner. I dag ligger ansvaret för att utreda oredlighet i forskning på lärosätena. 

Beslut om eventuella sanktioner mot en forskare fattas av rektorn vid det lärosäte där forskaren är anställd. 

Jag välkomnar därför den statliga utredning som har fått i uppdrag att utreda hur forskningsfusk ska utredas och hanteras. Utredaren professor Margareta Fahlgren ska, om hon finner att en sådan behövs, föreslå en ny ändamålsenlig organisation för oberoende och rättssäker utredning av forskningsfusk. Utredningen ska vara klar senast den 25 november i år. 

En utredning i grevens tid.

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 34–35/2016

Hon hoppas på socialmedicinens återkomst

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons