Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXZA Läkartidningen 09/2016
Lakartidningen.se 2016-03-01

Bättre vård med läkare i ledningen

Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet
heidi.stensmyren@slf.se

En rykande aktuell studie visar tydligt att läkare som chefer har en mycket viktig roll att spela för vårdens kvalitet och utveckling. Amanda Goodall, gästforskare vid Cass Business School i London, har funnit ett tydligt samband mellan högpre-sterande sjukhus och läkares ledarskap. Hennes studie är baserad på sjukhus i USA, men hon ser ingen anledning till andra resultat i jämförbara länder.  

I studien har Goodall granskat de bästa sjukhusen inom tre områden och hur den högsta ledningen för respektive sjukhus har sett ut. Av de 100 bästa cancersjukhusen i USA visade det sig att 51 leds av personer med bakgrund som läkare. Motsvarande siffra för de 100 sjukhus som är bäst på matsmältningsproblem och hjärtsjukvård är 34 respektive 37 sjukhus ledda av läkare.

Enligt den brittiska tidningen The Guardian, som tagit del av studien, säger Goodall att resultatet är imponerande då det finns omkring 6 300 sjukhus i USA, och endast 235 av dessa leds av läkare. 

Studien, som publiceras i den amerikanska tidskriften Social Science and Medicin, visar också att sjukhusen med läkare i ledningen har 25 procent bättre kvalitetsresultat än andra jämförbara sjukhus. 

Amanda Goodalls slutsatser är att det finns klara samband mellan sjukhus som leds av läkare och god vård. Många sjukhus skulle därför behöva läkare i den högsta ledningen. Tidigare var det betydligt vanligare att sjukhusen leddes av läkare. Numera är ledningen inom välfärden dominerad av ekonomins era, även juridikens. I framtiden spår jag att den medicinska professionens kapacitet kommer användas mera till det bästa för våra patienter.

En stor del av utvecklingen av sjukvården vilar just på läkarna. Vi måste vara med och styra vården, och det är svårt att göra från en position i baksätet. Läkare behöver därför kliva fram och ta plats vid ratten. 

Läkare är den yrkeskategori i sjukvården som har högst medicinsk kompetens och som kan ta det medicinska ansvaret. Att leda och ta ansvar är en icke valbar del i professionens yrkesroll. Läkares kompetens behövs i det ofta svåra beslutsfattandet som krävs i hälso- och sjukvården. Grunden för styrning och utveckling måste ständigt vara medicinska överväganden till det bästa för patienterna. 

Läkaren som chef har också goda möjligheter att motivera och förankra nödvändiga prioriteringar i verksamheten. En fråga som managementfilosofin sällan berör är att läkaren som verksamhetschef kan ge stöd i den professionella yrkesrollen. Detta är en kärnfråga. Sjukvård bygger på förtroende och professionellt yrkesutövande.

Detta måste finnas med vid chefstillsättningar. Vid den pågående rekryteringen av chefer vid Nya Karolinska sjukhuset tycks emellertid de akademiska meriterna väga tyngst i vågskålen. Visst är de akademiska meriterna en relevant faktor, men helt avgörande är ändå att den som är chef kan ta det medicinska ansvaret. 

Här finns goda skäl att ifrågasätta de satta urvals-kriterierna bland annat med hänvisning just till de akademiska forskningsrönen. Det blir särskilt märkligt och inkonsekvent att värdera de akademiska meriterna högre än det som de akademiska forskningsrönen, såsom Amanda Goodalls, visar är avgörande för framgång. 

Det är dags att satsa på ett medicinskt kompetent ledarskap i världsklass. En ny generation läkare står redo att ta ett ledaransvar. Sveriges yngre läkares förening (Sylf) kan i sina medlemsundersökningar visa att det finns ett stort intresse av att bli chef i sjukvården. 

En konkret och enkel åtgärd för fler läkare i chefsposition vore att inrätta program i ledarskaps-ST i varje landsting/region. Dessa måste följas upp med chefsutveckling för specialister. 

Det är hög tid att den grupp som jag tillhör – medel-ålders specialister – kliver fram och banar väg. Till sist, men inte minst, måste vi stödja kolleger som tar sig an ett av vårdens riktiga tuffa uppdrag – cheferna i första linjen. 

Har ni en ny chef? Ge denne ert stöd i vardagen!

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skåne psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. () 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Kritik efter dödsfall vid operation

Patientsäkerhet | En patient avled till följd av perforation i samband med en dilation av matstrupen. Vårdgivaren kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att man inte reagerade snabbare på patientens symtom. () 22 AUG 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 31–33/2016

Extrem värme hot mot folkhälsan

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Jobb i fokus

165 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons