Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXZA Läkartidningen 09/2016
Lakartidningen.se 2016-03-01

Bättre vård med läkare i ledningen

Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet
heidi.stensmyren@slf.se

En rykande aktuell studie visar tydligt att läkare som chefer har en mycket viktig roll att spela för vårdens kvalitet och utveckling. Amanda Goodall, gästforskare vid Cass Business School i London, har funnit ett tydligt samband mellan högpre-sterande sjukhus och läkares ledarskap. Hennes studie är baserad på sjukhus i USA, men hon ser ingen anledning till andra resultat i jämförbara länder.  

I studien har Goodall granskat de bästa sjukhusen inom tre områden och hur den högsta ledningen för respektive sjukhus har sett ut. Av de 100 bästa cancersjukhusen i USA visade det sig att 51 leds av personer med bakgrund som läkare. Motsvarande siffra för de 100 sjukhus som är bäst på matsmältningsproblem och hjärtsjukvård är 34 respektive 37 sjukhus ledda av läkare.

Enligt den brittiska tidningen The Guardian, som tagit del av studien, säger Goodall att resultatet är imponerande då det finns omkring 6 300 sjukhus i USA, och endast 235 av dessa leds av läkare. 

Studien, som publiceras i den amerikanska tidskriften Social Science and Medicin, visar också att sjukhusen med läkare i ledningen har 25 procent bättre kvalitetsresultat än andra jämförbara sjukhus. 

Amanda Goodalls slutsatser är att det finns klara samband mellan sjukhus som leds av läkare och god vård. Många sjukhus skulle därför behöva läkare i den högsta ledningen. Tidigare var det betydligt vanligare att sjukhusen leddes av läkare. Numera är ledningen inom välfärden dominerad av ekonomins era, även juridikens. I framtiden spår jag att den medicinska professionens kapacitet kommer användas mera till det bästa för våra patienter.

En stor del av utvecklingen av sjukvården vilar just på läkarna. Vi måste vara med och styra vården, och det är svårt att göra från en position i baksätet. Läkare behöver därför kliva fram och ta plats vid ratten. 

Läkare är den yrkeskategori i sjukvården som har högst medicinsk kompetens och som kan ta det medicinska ansvaret. Att leda och ta ansvar är en icke valbar del i professionens yrkesroll. Läkares kompetens behövs i det ofta svåra beslutsfattandet som krävs i hälso- och sjukvården. Grunden för styrning och utveckling måste ständigt vara medicinska överväganden till det bästa för patienterna. 

Läkaren som chef har också goda möjligheter att motivera och förankra nödvändiga prioriteringar i verksamheten. En fråga som managementfilosofin sällan berör är att läkaren som verksamhetschef kan ge stöd i den professionella yrkesrollen. Detta är en kärnfråga. Sjukvård bygger på förtroende och professionellt yrkesutövande.

Detta måste finnas med vid chefstillsättningar. Vid den pågående rekryteringen av chefer vid Nya Karolinska sjukhuset tycks emellertid de akademiska meriterna väga tyngst i vågskålen. Visst är de akademiska meriterna en relevant faktor, men helt avgörande är ändå att den som är chef kan ta det medicinska ansvaret. 

Här finns goda skäl att ifrågasätta de satta urvals-kriterierna bland annat med hänvisning just till de akademiska forskningsrönen. Det blir särskilt märkligt och inkonsekvent att värdera de akademiska meriterna högre än det som de akademiska forskningsrönen, såsom Amanda Goodalls, visar är avgörande för framgång. 

Det är dags att satsa på ett medicinskt kompetent ledarskap i världsklass. En ny generation läkare står redo att ta ett ledaransvar. Sveriges yngre läkares förening (Sylf) kan i sina medlemsundersökningar visa att det finns ett stort intresse av att bli chef i sjukvården. 

En konkret och enkel åtgärd för fler läkare i chefsposition vore att inrätta program i ledarskaps-ST i varje landsting/region. Dessa måste följas upp med chefsutveckling för specialister. 

Det är hög tid att den grupp som jag tillhör – medel-ålders specialister – kliver fram och banar väg. Till sist, men inte minst, måste vi stödja kolleger som tar sig an ett av vårdens riktiga tuffa uppdrag – cheferna i första linjen. 

Har ni en ny chef? Ge denne ert stöd i vardagen!

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare behandlade med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 28–30/2016

Den livsviktiga maten

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.