Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYXF Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-22

Världsbäst på e-hälsa kräver delaktighet

Emma Spak, ledamot förbundsstyrelsen, Läkarförbundet; ordförande, Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik

emma.spak@slf.se

År 2025 ska Sverige vara världsledande på att tillvarata digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården för att främja jämlik hälsa, delaktighet och ta tillvara på enskildas resurser. Enkelt uttryckt ska Sverige vara världsbäst på e-hälsa. Målet för regeringens och SKL:s gemensamma »Vision e-hälsa« som presenterades den 14 mars är högt ställt, och målsättningen bör verkligen applåderas. Att regeringen och SKL faktiskt vågar sticka ut hakan och sikta på världseliten är den största nyheten i visionen och måste innebära att de nu är beredda att gå från ord till handling, att fatta de beslut och göra de ekonomiska satsningar som krävs för att lyckas. Om inte vore målsättningen, och därmed visionen, bara tomma ord. 

Visionen lyfter medarbetarnas faktiska tillgång till rätt information i möten med patienter som viktig. I en intervju om e-hälsovisionen i Dagens Nyheter den 13 mars lyfter hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström särskilt fram den gemensamma läkemedelslistan som en av de frågor som är viktigast att lösa för att öka effektiviteten och patientsäkerheten. Denna bedömning delar Läkarförbundet. För att få en gemensam läkemedelslista på plats krävs i först hand beslutsamhet från regeringen – beslutsamhet och ett gediget lagstiftningsarbete. I visionen lyfts inte bara regelverk/lagstiftning, utan även teknisk standard samt enhetligare begreppsanvändning som viktiga insatsområden på nationell nivå.

Det är glädjande att se att digitaliseringen i visionen beskrivs som ett verktyg för verksamhetsutveckling och jämlik vård. Goda exempel finns runt om i landet, och idérikedomen saknas inte. Tyvärr har IT och e-hälsa generellt alltför länge hanterats skilt från hälso- och sjukvårdsverksamheten, något som bidragit till alltför många verksamhetsfrånvända och användarovänliga lösningar. 

I visionen beskrivs att medarbetare och entreprenörer kommer att få nya möjligheter att skapa verktyg som kan effektivisera verksamheterna, bidra till nya och innovativa arbetssätt, utveckla verksamhetsprocesserna samt öka möjligheterna för forskning och utveckling. 

Det här är en av de verkliga nycklarna i »Visionen e-hälsa 2025«. Ska Sverige bli världsledande måste förändringskraften på golvet nyttiggöras: vi som arbetar i hälso- och sjukvården måste få möjligheten att driva utvecklingen. Att skapa en god digital arbetsmiljö som stimulerar till nytänkande är viktigt, men den absolut viktigaste förutsättningen för förändringsarbete är den närmsta chefen – den chef som sätter tonen och skapar utrymme för medarbetarna. Har de verksamhetsnära cheferna inte mandat att prioritera utvecklingsarbete kommer Sverige ohjälpligt att hamna på efterkälken när det gäller innovation och nytänkande. Att långsiktigt förmå sig att satsa resurser på utvecklingsarbete som når ända ut på sjukvårdsgolvet är den största utmaningen för SKL och dess medlemmar, särskilt i tider av ekonomisk osäkerhet.

För att realisera »Visionen e-hälsa 2025« ska nu konkreta handlingsplaner tas fram. Dessa måste vara förankrade i verkligheten och kunna ge en realistisk bild av hur vi ska kunna gå från dagens situation till världsledande på nio år. Såväl sjukvårdshuvudmän som professions- och patientföreträdare, myndigheter och andra intressenter måste skyndsamt göras delaktiga i arbetet med handlingsplanerna – ett arbete vi i Läkarförbundet är mer än villiga att bidra till. 

På vårdcentralen dagdrömmer jag mig hoppfullt bort till 2025, samtidigt som det helt nya journalsystemet ligger nere i hela regionen. I väntan på utprintade listor av dagens tidbok läser jag regeringens och SKL:s »Vision e-hälsa«, sedan skriver jag mina labbeställningar på en post-it-lapp, ringer in recepten till apoteket fem trappor ner och vittjar faxen. Det är viktigt att vara ärlig och tydliggöra att vägen är mycket lång från dagens situation till ett infriande av visionen – lång men på inga sätt omöjlig när regeringen och SKL nu tydligt markerat vad målsättningen är. 

Kommentera

Kommentera
bild

Fullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Annons Annons

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Depression som tilltar över tid kopplades till ökad risk för demens

Nya rön | Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry. () 24 MAJ 2016

bild

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (5 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (2 kommentarer) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 20/2016

Paolo Macchiarini bryter tystnaden

Tidigare nummer

Debattera i Läkartidningen!

Välkommen med ditt inlägg. Läs mer om hur du kan bli publicerad.

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons