Annons

Annons

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!

Länkar till webbplatser och tips på vad läkare kan göra, se längre ner på sidan!

Artiklar i Läkartidningen:

2014

Hälso- och sjukvården bör förbereda sig för ändrat klimat

Obalans i globala miljöprocesser påverkar människors hälsa

Miljö och hälsa är framtidens utmaning

2013

Stark uppmaning till läkarkåren att tala ut om ödesfrågor

»Stockholmsdeklaration« för global hälsa

2012 

För få vill skydda sig mot klimateffekter

2011 
Har du gjort något i klimatfrågan? 
Klimatkänsliga sjukdomar utmanar fem myndigheter 

2010 
Läkarförbundets fullmäktigemöte 2010: Klimatförändringarna kanske viktigaste frågan 
Tony McMichael, epidemiolog och pionjärforskare: »Klimatförändringarna kommer att mångfaldiga dagens hälsoproblem« 
Europa ska minska hälsorisker till 2020 

2009 
Klimatmötet i Köpenhamn: Internationell hälsodelegation verkar för ett bindande avtal 
Klimatförändring påverkar hälsan 
Det behövs läkarengagemang mot den ökande växthuseffekten
WMA antog klimatdeklaration i New Delhi
Klimathotet: Världens läkare samlas i klimatfrågan
Klimathotet: »Viktigast få ner utsläppen«
Klimathotet: Hur föregår du med gott exempel?
Klimathotet: Engagemanget skiftar i förbundsledningen
Läkarna och klimatmötet i Köpenhamn
Lancet varnar för medicinska effekter av klimatförändringen
Läkarförbundet initiativtagare till ny global klimatpolicy

2008 
Klimat och hälsa i fokus i Almedalen
Aktörer i klimatfrågan
Robin Stott: Läkare måste agera
Läkarförbundet går med i klimatråd
WHOs generalsekreterare: Människan är hotad som art 
WHO på Världshälsodagen den 7 april: Sjukvården måste agera i klimatfrågan 
Läkaren som blev pionjär på hälsa och klimat
Ändrat klimat får konsekvenser för hälsoläget i Sverige

2007 
Ändrat klimat kan ge Sverige nya sjukdomar
Klimatförändringarna: Ett moraliskt problem - inte ekonomiskt eller tekniskt!
Dödsfallen i Stockholm ökar med värmen 
Vem kan man lita på i klimatfrågan? m fl 
Världen går en varmare och rikare framtid till mötes!


2006 
"Bra om läkare engagerar sig i klimatfrågan"
Var finns läkarkårens moral i klimatfrågan?

2000 
Möjliga hälsoeffekter av klimatförändring i Europa, enligt WHO

1997 
Sjukvården skulle kunna bromsa växthuseffekten

 

LÄNKAR:

Svenska Läkare för miljöns sida om klimatförändringar och hälsa 

WMA:s Delhi-deklaration:WMA Declaration of Delhi on Health and Climate Change

FN:s klimatpanel IPCC:s fjärde rapport: www.ipcc.ch/ 
Ett särskilt kapitel om hälsa i den senaste rapporten finns i IPCC Fourth Assessment Report (AR4), Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability , Chapter 8: Human Health kan laddas ner här

Världshälsoorganisationen WHO om klimat och hälsa, WHO:s arbetsplan, WHA Resolution on climate change and health, faktablad med mera. 

Alla WHO:s publikationer om klimat och hälsa samlade här

Brittiska klimatrådet Climate and health council , som Sveriges läkarförbund anslöt sig till 2008. 

Tidskriften BMJ:s koldioxidblogg Carbon

FN:s klimatkonferens, COP 15, i Köpenhamn december 2009, United Nations Climate Change Conference.

EU-kommissionens webbplats om forskning inom området klimatförändring,European Commission/Research/Environment/Climate change

Dagens Nyheters temasida om klimatetDN Tema Klimatet 

Naturvårdsverkets webbsidor Klimat i förändring

FN:s klimatkonferens i Köpenhamn COP 15:COP15 Copenhagen

 

VAD KAN MAN SOM LÄKARE GÖRA?

Brittiska klimatrådets webbplats Climate and health council föreslår en lång rad åtgärder. Rådet har också tio praktiska råd inklusive en uppskattning av hur mycket koldioxidutsläpp de kan leda till. 

Världshälsoorganisationen WHO:s tio råd till hälso- och sjukvårdspersonal kan laddas ner här: Top 10 actions for health professionals

Världshälsoorganisationen WHO:s publikation om klimatväntliga sjukhus kan laddas ner här: Healthy hospitals, healthy planet, healthy people: Addressing climate change in healthcare settings

Internationell sammanslutning av 470 organisationer i ett 50-tal länder för en ekologiskt mer hållbar sjukvård: Health Care Without Harm

 

 

Diverse – före och efter klimatmötet i Köpenhamn 2009

29 december: WHOs Margaret Chan uttalar besvikelse över klimatmötet i Köpenhamn. WHO Warns Climate Change Bad For Health

21 december: WHO bulletin om klimatförändringar och hälsa i Afrika Slums, climate change and human health in sub-Saharan Africa

19 december: Resultatet av klimatkonferensen i Köpenhamn COP 15. Målet är att göra överenskommelsen legalt bindande vid nästa konferens i Mexiko om ett år.United Nations Framework Convention on Climate Change

18 december:WHO podcast om klimatförändringar och hälsa Climate change and the implications on human health

15 december: »Inte ens nollutsläpp av koldioxid 2050 räcker.« Den brittiska offentliga sektorns informationsportal <http://www.publicservice.co.uk> citerar Johan Rockström, professor vid Stockholm Environment Institute, i sitt nyhetsbrev den 15 december. Endast en dramatisk förändring i Köpenhamn kan förhindra katastrofala konsekvenser för mänskligheten, varnar Rockström.

Ett globalt klimatavtal om utsläppsminskningar är nödvändigt, men inte tillräckligt för att undvika katastrofala och irreversibla tröskeleffekter i det globala ekosystemet. För att minska risken för gå över tröskeln in i det okända behövs en ny global grön uppgörelse för hållbar utveckling, enligt Rockström. Läs mer: Not even zero carbon by 2050 will be enough

Artikel i Nature: Rockström J et al. A safe operating space for humanity. Nature. 2009;461:472-5.

14–17 december: En internationell hälsodelegation anordnar en rad aktiviteter vid klimatmötet i Köpenhamn för att driva fram ett »rättvist, ambitiöst och bindande« avtal: The Prescription for a Healthy Planet

7–18 december: FN:s klimatkonferens i Köpenhamn COP 15: COP15 Copenhagen

25 november: The Lancet publicerar en omfångsrik serie av artiklar och kommentarer om kopplingen mellan hälsa och klimat: Health and Climate Change, Launched in London, Nov 25, 2009

26 oktober: Räcker 2-gradersmålet? Senaste Vetenskapsmagasinet, kan ses i SVT Play: De okända klimathoten

17 oktober:World Medical Association antar Delhi-deklarationen om klimat och hälsa: WMA antog klimatdeklaration i New Delhi

16 oktober: World Medical Association kritiserar regeringar för att inte uppmärksamma hälsan i klimatdebatten: Doctors' Leader Criticises Governments for Paying Poor Attention to Heath in Climate Change Debate

19 september: Fyra artiklar om klimat och hälsa i The Lancet, varav en ledare, seSexual and reproductive health and climate change. En annan är det upprop som sampubliceras i BMJ. En tredje ifrågasätter om klimatförändringen är seklets största globala hälsohot: Climate change is not the biggest global health threat

16 september: FN:s klimatkonferens webbplats uppmärksammar läkares upprop i BMJ och The Lancet, se Doctors urge politicians to fight climate change.

15 september: Tre artiklar i BMJ, varav en ledare, enligt vilken ett lyckat Köpenhamns-avtal är avgörande för människans framtid som art och för vår civilisation, Health and climate change och ett upprop inför FN:s klimatkonferens, undertecknat av 18 företrädare för medicinska universitet, Climate change: Politicians must heed health effects of climate change, samtidigt publicerat i The Lancet.

Annonser
Annons Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons