Annons Annons

Nr 12 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Effektivt kunskapsstöd efterlyses 567

»Fortbildning är … både ett ansvar och en rättighet för professionen.«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Hotad behandling vid bakteriella sexuellt överförda infektioner - Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten ger ut ny rekommendation 582

Mot bakgrund av ökande problem med antibiotikaresistens har Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten haft ett regeringsuppdrag att utarbeta behandlingsrekommendationer för tillstånd som behandlas i öppenvård och där antibiotikabehandling är vanlig. En ny behandlingsrekommendation om sexuellt överförda bakteriella infektioner är en del av detta uppdrag.

(0 kommentarer)

Nya rön

Minskad risk för ovarialcancer efter salpingektomi 584

Kvinnor som genomgått bilateral salpingektomi löper en kraftigt minskad risk för ovarialcancer, enligt en studie. Enligt författarna stärker detta teorin att sjukdomen främst uppstår i äggledarna.

(0 kommentarer)

Risken att avlida var större bland barn och unga med ADHD 584

Barn och ungdomar med ADHD löpte mer än dubbelt så hög risk att avlida som jämnåriga utan diagnosen. Detta enligt en prospektiv kohortstudie som omfattar ett stort material från Danmark. Den vanligaste dödsorsaken var olyckor.

(1 kommentarer)

Paracetamol kan ha NSAID-liknande biverkningar 585

Resultaten av en metaanalys gjord av brittiska forskare tyder på att paracetamol kan ge liknande biverkningar som NSAID, och detta vid standarddosering.

(0 kommentarer)

Fondaparinux minskade blödning och död vid hjärtinfarkt 585

Fondaparinux är associerat med mindre blödning och bättre överlevnad vid hjärtinfarkt än lågmolekylärt heparin, visar en genomgång av data från kvalitetsregistret SWEDEHEART.

(0 kommentarer)

Bättre lungfunktion hos barn när föroreningarna minskade i Kalifornien 585

Under 1990- och 2000-talen har luftföroreningarna minskat i södra Kalifornien. En studie visar nu att lungfunktionen, både FEV och FVC, under samma period har ökat signifikant hos både pojkar och flickor i området.

(0 kommentarer)

Översikt

Biomimetik – att efterlikna naturen för att förebygga sjukdom 586

Genom att studera hur till exempel björnar, kolibrier, sälar, pytonormar och nakenråttor anpassat sig till extrema situationer kan värdefull ny medicinsk kunskap vinnas. Detta kan leda till bättre förståelse för hur människor kan skydda sig mot olika kroniska sjukdomar.

(0 kommentarer)

Originalstudie

ACG-modell kan förutsäga vilka som blir högkonsumenter av sjukvård - Vårdresurser kan användas klokare, individer i riskzon kan få bättre vård 593

ACG-modellen (ett sammanvägt mått av diagnoser, ålder och kön) kan generera en lista per vårdcentral med de individer modellen identifierar vara i riskzon för stort framtida behov av sjukvård. Därmed kan vårdcentralerna optimera vården av dessa patienter.

(1 kommentarer)

Medicinens ABC

ABC om - Akut ruptur av akillessenan 596

Frekvensen av akillessenerupturer har ökat under de senaste decennierna. Riskgruppen är framför allt män i 40-årsåldern, och skadetillfället är starkt förknippat med någon form av idrottsaktivitet där akillessenan utsätts för hög belastning. 

(2 kommentarer)

Signerat

Ett mörkt kapitel i vår historia 571

»Som ordförande i Läkarförbundet anser jag det nödvändigt att göra upp och ta avstånd från den inhumana politik som fördes.«

 

(2 kommentarer)

Debatt

Socialstyrelsen föreslår sänkta gränsvärden för graviditetsdiabetes 572

Socialstyrelsen vill att Sverige ansluter sig till WHO:s gränsvärden för graviditetsdiabetes. Med sänkta gränsvärden, lika för hela landet, kommer fler gravida med ökad risk för komplikationer att kunna upptäckas, vilket sannolikt leder till ökat resursbehov i vården. 

(0 kommentarer)

Apropå! Behovet av en nationell samordnare av sjukfrånvarofrågor - Den onödiga sjukfrånvaron 573

Det är svårt att på central nivå samordna vårdpolitiska insatser med insatser för minskad sjukfrånvaro. Därför behövs en nationell samordnare, skriver Jan Lidhard.

(2 kommentarer)

Förvirrande diagnoskodning omöjliggör historiska och internationella jämförelser - Diagnossättning bör vara entydig och konsekvent 600

En reproducerbar diagnos­kodning är en förutsättning för att använda Socialstyrelsens Patientregister för forskning, skriver Roland E Andersson.

(0 kommentarer)

Replik angående diagnoskodning: - Socialstyrelsen instämmer i behovet av reproducerbar diagnoskodning 601

Socialstyrelsen instämmer i att en reproducerbar dia­gnoskodning är en förutsättning för kvalitetssäkrad statistik, uppföljning och analys, skriver Socialstyrelsen i denna replik.

(0 kommentarer)

Nyheter

Frustrerande arbete för läkare i Libanons flyktingläger 574

1,2–1,7 miljoner människor har flytt från inbördeskrigets Syrien till Libanon. Bland dem finns läkare som utövar sina yrken i flyktingläger. Läkartidningen har träffat barnläkaren Majida Abbas och allmänläkaren Wael Muhammed Mehanna.

(0 kommentarer)

Läkarförbundet agerar för den fängslade hjärtläkaren Fikru Maru 578

I veckan inleddes rättegången mot den svenske hjärtläkaren Fikru Maru som suttit häktad i Etiopien i snart två år misstänkt för korruption.

(1 kommentarer)

Nätjournalerna öppnas för psykiatrins patienter i Skåne 578

Skåne kommer som första landsting att ge patienter i psykiatrin möjlighet att ta del av sin journal via nätet. Syftet är en bättre och mer likvärdig vård. Men Lars Nevander, Läkarförbundet Skåne, ser risker för personal och patienter.

(3 kommentarer)

Så svarar regeringen på kritiken i Riksrevisionens rapport 578

Regeringen säger nej till ett nationellt samordnat ersättningsystemen – men vill se en tydligare formulering av primärvårdens grunduppdrag.

(0 kommentarer)

Han tar emot sina patienter via videolänk 579

I dag, måndag, öppnade vårdcentralen Kry – som beskriver sig som Sveriges första digitala vårdcentral. Där sker läkarbesöken alltid via videolänk.

(2 kommentarer)

Västerbotten söker distansdoktor 579

En doktor i Umeå ska anställas för att via videolänk träffa patienter vid tre hälsocentraler i inlandet. Det är Västerbottens läns landstings plan.

(0 kommentarer)

En onkologs råd till unga läkare - Välj specialitet med hjärtat – och lär känna din arbetsplats 580

Välj rätt specialitet, lär känna din chef och arbetsplats. På AT-stämman gav onkologen Nina Cavalli-Björkman handfasta råd för hur man orkar med läkaryrket – och berättade om när hon fick kirurgisk tröst.

(2 kommentarer)

Läkarförbundet: - Sänkt vårdvalsersättning i Stockholm »ett dråpslag« 580

Ersättningen i vårdvalen för ett antal specialiteter i Stockholms läns landsting sänks med 5 procent från den 1 juni i år, enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningens framtagna sparpaket. Ett dråpslag, enligt Läkarförbundet.

(1 kommentarer)

Kultur

Porträtt av en porträttmålare 603

Svenska Läkaresällskapet har en gedigen samling läkarporträtt i olja. Fyra av dessa är målade av en speciell porträttmålare – som porträtteras.

(0 kommentarer)

Recension

Carl Fredrik Adlers journal – en medicinsk tidsresa 604

Förste fältskären ombord på ostindiefararen »Prins Carl« förde journal över patienter och behandlingsinsatser. Nu har journalerna publicerats med kommentarer och illustrationer i en påkostad volym. »En helt underbar bok«, skriver Läkartidningens recensent.

(2 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!