Annons Annons

Nr 14/2019

Inledare

Läkare som blev regionråd kan inspirera andra 615

För Jonas Lindeberg innebär det bland annat att han har bytt roll, från att vara en som kritiserar till att vara en som försvarar den politik som förs.

(0 kommentarer)

Signerat

Utmaningar går att lösa även på tungt belastad vårdcentral 617

En lagom stor lista ger möjlighet till god kontinuitet och en kostnadseffektiv sjukvård.

(0 kommentarer)

Debatt

Lindrig intellektuelll funktionsnedsättning: - Teamsamverkan helt avgörande för rätt diagnos 630

För att ställa diagnosen lindrig intellektuell funktionsnedsättning krävs teamsamverkan. Att rätt diagnos ställs är av stor betydelse för barnet och föräldrarna då det ger rätt till insatser i skolan, vården och enligt LSS, skriver 14 experter inom området.

(3 kommentarer)

Apropå! Nationella forskarskolan i allmänmedicin lever vidare 631

Nationella forskarskolan i allmänmedicin är ett väl beprövat och framgångsrikt koncept som stärker den kliniska primärvårdsforskningen i Sverige. Författarna gläds åt att verksamheten är tryggad minst tre år framåt. 

(1 kommentarer)

Nyheter

Sahlgrenska kan säga nej till jobb i Förenade Arabemiraten 618

Avslöjandet om att ogifta gravida kvinnor anges till polis vid ett svenskdrivet sjukhus i Förenade Arabemiraten har väckt starka reaktioner. Nu överväger Sahlgrenska universitetssjukhuset att stoppa sin personal från att jobba där.

(0 kommentarer)

»Vårdpersonal behöver mer kunskap om alternativmedicin« 618

Utbildning om alternativmedicin på vissa vårdutbildningar och en portal med oberoende information om den här typen av metoder. Det är några förslag när KAM-utredningen nu lämnar sitt delbetänkande.

(1 kommentarer)

Blekinge först med HPV-vaccin för pojkar 619

Blekinge blir först i landet med att vaccinera pojkar mot HPV. Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i går.

(1 kommentarer)

E-hälsoläkarna blir del av Läkarförbundet 619

Nu är det klart. Föreningen E-hälsoläkarna blir en intresseförening i Läkarförbundet.
»Det är jätteroligt«, säger Nasim Farrokhnia, en av initiativtagarna.

(5 kommentarer)

Varannan region har inte infört primär screening för HPV 620

Det går fortsatt trögt med införandet av det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer. Bara nio regioner har hittills infört primär screening för HPV för kvinnor över 30 år, enligt en kartläggning.

(0 kommentarer)

Sömnmedel vanligast vid dödsfall av läkemedelsförgiftning 620

Under de senaste åren har sömnmedlet zopiklon varit den vanligaste substansen bland dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

(0 kommentarer)

Sahlgrenska ber regionen om att få skriva av underskott 620

Sahlgrenska universitetssjukhuset brottas med stora underskott. Nu vädjar sjukhuset till regionstyrelsen – förhoppningen är att få stryka förra årets underskott på över 200 miljoner kronor.

(1 kommentarer)

Huvudskyddsombudet: »Förstatliga Akademiska« 620

Anna Rask-Andersen, huvudskyddsombud för läkarna i Region Uppsala, menar att det krävs mer än fler vårdplatser för att komma tillrätta med de allvarliga problemen vid Akademiska sjukhuset. Nu föreslår hon att sjukhuset förstatligas.

(0 kommentarer)

Fler extremt tidigt födda överlever 622

Överlevnaden hos extremt tidigt födda barn har ökat i Sverige på senare år, enligt en färsk studie i JAMA. Och det har inte skett till priset av fler komplikationer.

(0 kommentarer)

»Nu måste vi visa att det går att förändra vårdpolitiken« - Jonas Lindeberg, regionråd och läkare: 624

För sju år sedan började han snacka vid lunchbordet i sjukhusmatsalen om att starta ett parti för att komma åt bristerna i vården. I dag är överläkaren Jonas Lindeberg regionråd med ansvar för hälso- och sjukvården i hela Sörmland. »Ett bevis på att demokratin fungerar«, säger han.

(0 kommentarer)

Sjukvårdspartier sitter vid makten i fem regioner 628

Under förra mandatperioden var det bara Värmland som hade ett sjukvårdsparti i regionledningen, nu finns sådana partier i vart fjärde styre »Blockpolitikens upplösning har gynnat partierna«, säger statsvetaren Anders Lidström.

(0 kommentarer)

Krönika

»Och hur jag sedan tittade på honom ute i sköljen, när det var klart, så stilla i en fin liten korg, och en av mina tårar föll på den tunna, tunna hjässan.« 633

Det är fantastiskt att vara den som gör skillnad. Att få en tacksam blick från barnmorskan som sett den annalkande katastrofen undanröjd. Men triumferna kan inte tränga undan kyrkogården i ens bröst, skriver Ylva Strandberg, överläkare gynekologi och obstetrik, i sin krönika.

(13 kommentarer)

Kultur

Dr Ott – den förste laparoskopisten? 666

Lätt att bli bortglömd om man är långt före sin tid. Den sanningen gäller för dr Dimitrij Oscarovic Ott, på sin tid en av Tsarrysslands framstående läkare. I dag pekar mycket på att dr Ott var världens förste laparoskopist. Bengt Uvelius, urolog på Skånes universitetssjukhus, Lund/Malmö, berättar om en originell klinisk forskare.

(0 kommentarer)

Det kom ett brev … - En orolig allmänmedicinläkare som randar på kvinnokliniken 668

Efter kriget 2003, i hemlandet Irak, är gynekolog ett yrke nästan uteslutande för kvinnor. ST-allmänläkaren Zeyad Albadri blev mer än tankfull när handledaren i Sverige föreslog att han skulle randa även på en kvinnoklinik.

(1 kommentarer)

Människor & möten

Konjak i nedtrappning – praxis vid alkoholavgiftning på 1800-talet 669

Malin Appelquist, överläkare i psykiatri, blir den första i Sverige att disputera i psykiatri­historia vid en medicinsk fakultet.

(0 kommentarer)

Klinik & vetenskap

Reflexion

Trend av ökad psykisk ohälsa måste brytas 635

»Hänsyn måste tas till olika individers förmåga att tåla stress – i skolan, på arbetet eller i sociala medier.«

(0 kommentarer)

Författarintervjun

5 frågor till Lukas Löwing Svensson 635

Lukas Löwing Svensson, ST-läkare, klinisk kemi, Universitetssjukhuset i Linköping, har skrivit en artikel om framtidens laboratoriemedicin.

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Läkemedel i klinisk praxis: Hur får vi bättre kunskap? - Nationell samordning behövs för läkemedelsuppföljning 636

Det behövs bättre nationell samordning av läkemedelsuppföljning. Befintlig kompetens inom klinisk epi­demio­logi behöver tillvaratas bättre. En oberoende och långsiktig finansiering av medicinskt och samhälleligt viktiga uppföljningsstudier måste säkras.

(3 kommentarer)

Nya rön

IBD en riskfaktor för postkoloskopisk kolorektal cancer 637

Andelen postkoloskopisk kolorektal cancer, PCCRC, vid Crohns sjukdom var 28 procent och vid ulcerös kolit 41 procent, jämfört med 6,3 procent när IBD inte förelåg. Det visas i en studie som undersökt andelen PCCRC vid kolorektal cancer hos dem med IBD jämfört med dem utan IBD.

(0 kommentarer)

Fysisk funktion hos äldre – nuvarande och tidigare aktivitet har betydelse 637

En studie visar att nuvarande och tidigare motionsvanor, oberoende av varandra, har betydelse för fysisk funktionsförmåga hos äldre. Detta innebär att en fysiskt aktiv livsstil som äldre är kopplad till en positiv fysisk funktionsförmåga, även om motionsvanor tidigare i livet varit bristande.

(0 kommentarer)

Högre risk för njursvikt hos vissa grupper av utlandsfödda 638

Vissa grupper av utlandsfödda svenskar har en högre risk för njursvikt. Det visar en studie som undersökt förekomsten av njursvikt hos första och andra generationens invandrare i Sverige.

(0 kommentarer)

Temainledning

Laboratoriemedicin i utveckling 639

Ny teknologi skapar möjligheter för fler och snabbare test, men ställer också nya krav på laboratoriemedicinen i Sverige, skriver gästredaktör Göran Schedvin.

(0 kommentarer)

Temaartikel

Automatiserad reflexanalys måste införas på rätt sätt - Ny modell prövad i primärvården i Region Östergötland – aktiv uppföljning av beställningsmönster gav resultat 640

Det är erkänt svårt både att införa nya metoder i sjukvården och att utmönstra gamla. I Region Östergötland har en ny modell införts för införande av nya analyser med aktiv uppföljning i införandefasen på vårdcentrals- och läkarnivå.

(0 kommentarer)

D-vitaminanalyser i primärvård måste användas ändamålsenligt - Ny strategi i Östergötland för införande och uppföljning av analyser gav bra resultat 643

Antalet beställningar av analys av 25-hydroxivitamin D i serum (S-25[OH]D) har ökat avsevärt i Sverige under de senaste åren. Införande av aktiv strategi mot överanvändning enligt »Choosing wisely«-modellen i Region Östergötland ledde till ett trendbrott och betydligt färre beställningar av S-25(OH)D-analyser.

(2 kommentarer)

Egenordinerad provtagning kan ge laboratoriemedicinen ny roll 647

Egenprovtagning expanderar och väcker frågor om etik, medicin och ekonomi. Vem ska ta ansvar för verksamheten och hur ska sjukvården hantera konsekvenserna?

(0 kommentarer)

Tillsammans skapar vi laboratorieresultat att lita på - Extern kvalitetssäkring är ett verktyg för att beskriva noggrannheten 649

Alla laboratorieresultat har en större eller mindre osäkerhet. Extern kvalitetssäkring (EQA) kan användas för att belysa hur riktiga resultaten är och vilka metodskillnader som finns. Kvalitetsmål för hur noggranna resultaten ska vara bör bestämmas i diskussion mellan kliniker, laboratorier och EQA-organisatörer.

(1 kommentarer)

Framtidens laboratorieläkare bör bidra mer med råd och tolkningar - Klokt utnyttjande av ett växande utbud av analyser krävs för att fortsatt kunna ge värdeskapande svar till allt fler 653

Utvecklingen inom laboratoriemedicin går dels mot robustare patientnära instrument, dels mot dataintensiva kartläggningar av gener. Laboratoriemedicinens fokus bör flyttas från att leverera svar till att bidra med rådgivning och tolkningar.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!