Annons Annons

Nr 40 2015

Klinik & vetenskap

Reflexion

Vi ses väl på Medicinska riksstämman? 1703

»I en tid när vi i sjukvården obönhörligen går mot en allt hög-re grad av subspecialisering är jag övertygad om att vi alla har att vinna på att stanna till och lyfta blicken …«

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Glukosstörning trots normalt HbA1c eller fasteplasma­glukos 1718

HbA1c, ofta i kombination med fasteplasmaglukos, används allt oftare som screening för glukosstörningar. Dock utesluter varken normalt HbA1c eller fasteglukos störd glukosmetabolism, som hade detekterats med oralt glukostoleranstest.

(0 kommentarer)

Machoortoped = patientrisk 1720

I två studier av attityder och riskbeteenden bland ortopeder användes ett modifierat flygsäkerhetsprotokoll som visade att 38 procent av ortopederna uppvisade en farligt hög riskattityd.

(6 kommentarer)

Nya rön

Samband mellan flera typer av våld och psykisk ohälsa 1721

Det finns starka samband mellan att någon gång ha varit utsatt för två eller tre typer av våld och mental ohälsa – som självmordstankar, självskadebeteende och nedsatt psykiskt välbefinnande – hos både kvinnliga och manliga gymnasieelever, visar en ny avhandling.

(1 kommentarer)

Hög infektionsfrekvens hos barn möjlig riskfaktor för senare celiaki 1721

En studie presenterad i American Journal of Gastroenterology stödjer hypotesen att infektioner, möjligen genom påverkan på immunsystemet, kan öka risken för att utveckla celiaki. Det är den första prospektiva kohortstudien som påvisat sambandet.

(0 kommentarer)

Bråckkirurgi med myggnät ett väl fungerande alternativ 1722

Ljumskbråck är en vanlig kirurgisk åkomma. Många i världens fattigare länder får aldrig tillgång till kirurgi, men de som får det opereras oftast med sämre metoder än i rikare länder. I en avhandling visas hur myggnät kan vara ett välfungerande alternativ.

(0 kommentarer)

Tyroxinbrist under tidig graviditet kopplad till ADHD hos barnet 1722

Barn vars mödrar haft lätt brist på tyreoideahormon under tidig graviditet hade fler symtom på ADHD än andra barn. Det visar en studie som publicerats i JAMA Pediatrics.

(0 kommentarer)

Översikt

Inget stöd för att lipidterapi är en effektiv antidot vid akut förgiftning - En systematisk litteraturöversikt och analys av 114 fallbeskrivningar 1723

Lipidterapi har under senare år använts alltmer som behandling av diverse symtom i samband med perorala förgiftningar, men det föreligger i dag inte några kliniska studier eller djurexperimentella data som entydigt visar att lipidterapi har någon positiv effekt vid akut förgiftning.

(1 kommentarer)

Originalstudie

HbA1c räcker inte vid screening för störd glukosmetabolism - Även glukosbelastning behövs, visar svensk prospektiv epidemiologisk studie 1728

Med ett HbA1c-värde ≥42 mmol/mol hittar man endast ca 16 procent av alla med nedsatt glukostolerans. Glukosbelastning kan även fortsättningsvis rekommenderas hos individer med övervikt, högt blodtryck och ärftlighet för diabetes.

(0 kommentarer)

Goda resultat av stentbehandling vid perforerat ulcus duodeni 1733

Stentbehandling tillsammans med bukdränage tycks vara lika säkert som operation med rafi vid perforerat ulcus duodeni. Metoden kan vara ett bättre alternativ för patienter med hög ålder och komorbiditet.

(0 kommentarer)

Läkemedelsfrågan

Tadalafil relaxerar kärl och kan tänkas öka blodflödet till benen 1736

Kan tadalafil ge förbättrad kraft och cirkulation i benen?

(0 kommentarer)

Signerat

Statsbudgeten påverkar proffsen 1707

»Förslaget innebär inte bara färre läkare i hälso- och sjukvården.«

(1 kommentarer)

Debatt

Antidepressiva läkemedel – livräddande eller livsfarliga? 1708

Såväl logik som empiri ger starkt stöd för att behandling av depression med antidepressiva läkemedel är suicidförebyggande, anser Göran Isacsson.

(2 kommentarer)

Apropå! Den värdebaserade vårdens födelse, levnad och undergång - Den sista »pseudoinnovationen«? 1709

Bristen på utveckling av sjukvården kan delvis ha orsakas av regelbundna byten av förändringskoncept. Låt värdebaserad vård bli det sista, skriver Per Anders Flordal.

(0 kommentarer)

»Ta ansvar för fetmaopererade« - Riktlinjer saknas och uppföljningen måste förbättras radikalt 1738

Den bristfälliga uppföljningen av personer som genomgått gastrisk bypass-operation är djupt oroande, anser Ingrid Eckerman och medförfattare

(0 kommentarer)

Replik från SOReg: - Bättre uppföljning av obesitasopererade behövs 1739

Det är bra att distriktsläkare och kirurger diskuterar hur fetmaopererade bäst ska följas, men det är också viktigt att landstingens politiska och administrativa ledning ger oss nödvändigt stöd, skriver företrädare för SOReg i denna replik.

(1 kommentarer)

Landstingsråd (S) i Stockholm: - Dags att lösa sommarsituationen i vården 1740

Personallandstingsrådet i opposition i Stockholms läns landsting, Jens Sjöström (S), har tagit initiativ till ett rådslag om sommarsituationen i Stockholms sjukvård med bland andra representanter från Stockholms läkarförening.

(0 kommentarer)

Nyheter

Klar patient sällan kvar på sjukhus i Kronoberg 1710

I Region Kronoberg ligger utskrivningsklara patienter inte kvar på sjukhusen i samma utsträckning som i övriga landet. De flesta går hem samma dag eller dagen efter. Tydliga rutiner och ett extremt gott samarbete med kommunerna verkar vara nyckeln.

(1 kommentarer)

Globala användningen av antibiotika ökar kraftigt 1714

Den globala antibiotikaförbrukningen och antibiotikaresistensen har stigit kraftigt under senare år, enligt en omfattande kartläggning.

(1 kommentarer)

Färre nya allmänläkare 2014 1714

Efter en rejäl ökning av antalet nya specialister i allmänmedicin 2013 sjönk siffran tillbaka 2014, enligt statistik från Socialstyrelsen.

(0 kommentarer)

Så tycker läkare om Försäkringskassan 1715

Två tredjedelar av läkarna upplever problem i kontakten med Försäkringskassan vid sjukskrivningsärenden. Mest irritation väcker svårigheterna att överhuvudtaget få kontakt med myndigheten, enligt en rapport av professor Kristina Alexanderson.

(1 kommentarer)

Ove Andersson, DLF: - »Olyckligt med skärpta krav på läkarintyg« 1716

Ove Andersson, ordförande i Distriktsläkarföreningen, anser att en kortad läkarintygsfri tid vore ett slag i luften i kampen mot de ökande sjuktalen.

(0 kommentarer)

Åtgärdspaket ska få ned sjuktalen 1716

Fler läkare i företagshälsovården och nya kunskapsstöd till primärvården är några av delarna i det åtgärdspaket som regeringen nu sjösätter för att bromsa de ökande sjukskrivningarna. På försök vill man också testa att korta den tid då man kan vara sjukskriven utan läkarintyg.

(2 kommentarer)

Kultur

Poeten Brodsky passerade genom den sovjetiska psykiatrins skärseld 1743

Som utövare av en »exceptionellt individualistisk konstart« kom poeten Joseph Brodsky »på kant« med den sovjetiska verkligheten. Priset han fick betala var några fasansfulla veckor på mentalsjukhus, förvisning och slutligen exil. 

(0 kommentarer)

Härmljud – vårt första språk? 1746

Enligt en ny hypotes föddes människans språk ur de ljud som de första människorna alstrade när de ville härma lätena från redskapen de använde. 

(0 kommentarer)

Recension

Klokt om tiden före det oundvikliga 1745

Döendet börjar före livets slut, därför är det viktigt att hantera det på bästa sätt – såväl privat som i vården. För livet är »värdefullt, både i början och i slutet«, skriver den amerikanske kirurgen Atul Gawande i sin uppmärksammade bok, nu på svenska.

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!