Annons Annons

Nr 49–50 2014

Klinik & vetenskap

Reflexion

110 år i läkarnas tjänst 2195

»Medicinen har naturligtvis varit och är hjärtat i Läkartidningen.«

 

(0 kommentarer)

Medicinsk kommentar

Utbrott av hepatit A på förskola – färska seroprevalensdata behövs 2214

Spridning av hepatit A sker lätt i dagismiljö. Smittan kan involvera flera barn och flera smittgenerationer innan den upptäcks, eftersom hepatit A hos småbarn ofta är subklinisk eller atypisk. Att samla in ktuella åldersspecifika prevalensdata för hepatit A är angeläget.

(0 kommentarer)

Nya rön

Betablockare associerade med minskad dödlighet vid diastolisk hjärtsvikt 2216

I en färsk studie från RiksSvikt visas att betablockare är associerade med minskad mortalitet vid diastolisk hjärtsvikt. Med en webbaserad plattform ska läkemedel som har potential för diastolisk svikt studeras.

(0 kommentarer)

Patienter med typ 1-diabetes tålde terapi med kroppsegna stamceller 2217

Forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är först i världen med att testa en behandling med kroppsegna stamceller på patienter som nyinsjuknar i typ 1-diabetes. Varken biverkningar eller avstötningsreaktioner noterades.

(0 kommentarer)

Tänkbar orsak till immunaktivering vid ateroskleros 2217

Hypotesen att inflammatoriska fetter, framför allt fosfolipider, spelar en viktig roll när immunologiska celler aktiveras vid ateroskleros framförs i en artikel i Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology.

(0 kommentarer)

Översikt

Sexrådgivning viktig vid kardiovaskulär sjukdom - Återgång till sexuell aktivitet ett vanligt problem 2219

Sexuell aktivitet efter en kardiovaskulär händelse kan innebära problem för patient och parter, som ofta vill ha information om hur den kan återupptas. Utifrån en konsensusrapport från amerikanska och europeiska hjärtförbundet sammanfattas evidensen relaterad till sexuell rådgivning vid kardiovaskulär sjukdom.

(2 kommentarer)

Långvarig svår medvetande­störning efter hjärnskada hos vuxna - Nya rekommendationer ger underlag för utredning och rehabilitering 2230

Efter svår förvärvad hjärnskada utvecklar enstaka patienter långvarig och uttalad medvetandestörning (vegetativt tillstånd eller minimalt medvetandetillstånd), som hindrar aktivt deltagande i neurorehabilitering. Internationella expertgrupper och modern forskning betonar att rehabiliteringsenheter ändå har en roll i vården av dessa patienter. 

(0 kommentarer)

Originalstudie

Oväntat hög andel förskolebarn immuna mot hepatit A-virus - Smittspårningsutredning visar på behovet av vaccination inför utlandsresor 2224

Vid smittspårning av 119 förskolebarn fann man att en överraskande stor andel ovaccinerade barn var immuna mot hepatit A-virus, vilket indikerar att subkliniska fall kan ha förekommit. Studien visar bland annat vikten av att vaccinera förskolebarn inför utlandsresor till områden där hepatit A-virus är vanligt.

(0 kommentarer)

Fallbeskrivning

Intrauterin ruptur av navelsträng mycket ovanligt men allvarligt 2228

Spontan ruptur av navelsträngen är mycket ovanligt, men vid blödning och gravt patologiskt CTG bör man misstänka att barnet blöder och förlösa så snart som möjligt. Snabba åtgärder kan vara livräddande.

(0 kommentarer)

Signerat

Patienters klagomål bör tas till vara för ökad förståelse 2199

»Var man ska lägga ribban behöver dock noga övervägas så att IVO dels får möjlighet att fokusera på det som är väsentligt för vården, men också att patienter och anhöriga känner att de verkligen får möjlighet till en rättvis bedömning.«

 

(0 kommentarer)

Debatt

Hotad språkvård hotar även den medicinska säkerheten 2200

Om Terminologicentrum tvingas finansiera sin verksamhet genom att börja ta betalt för sina tjänster hotas inte minst den medicinska säkerheten, skriver Svenska Läkaresällskapets språkkommitté.

(0 kommentarer)

Ultraljud vs DT vid uretärsten – svenska rutiner gäller 2236

Den stråldosbesparing som kan uppnås med ultraljud som första metod vid akut uretärsten motsvaras av de stråldosbesparande rutiner som följs på svenska sjukhus, skriver Anders Magnusson och medförfattare apropå en ­artikel som refererats i Läkartidningen.

(0 kommentarer)

Ammanuensprogram lockar forskarintresserade i Göteborg 2237

Amanuensprogram likande det i Göteborg kan vara en framgångsrik väg att ta till vara det stora forskningsintresset bland dagens unga läkarstudenter, skriver Levent M Akyürek och medförfattare. 

(0 kommentarer)

Retrospektiv forskning kräver bättre digital arkivering 2238

Vi hoppas få igång en debatt som säkerställer en så komplikationsfri tillgång till viktiga forskningsdokument som möjligt, skriver Lars Hjort och medförfattare.

(0 kommentarer)

Nyheter

Catarina Andersson Forsman, ny generaldirektör för Läkemedelsverket: - »Transparens, öppenhet och tillit är viktigt för mig« 2204

Catarina Andersson Forsman är ny generaldirektör för Läkemedelsverket, en position där det har stormat en hel del tidigare. Men hon verkar veta hur hon ska gjuta olja på vågorna.

(0 kommentarer)

Årets artiklar i Läkartidningen 2014 - ABC om stukad fot gav pris 2207

Den här veckan delas pris ut för Årets artiklar i Läkartidningen på Medicinska riksstämman. Då belönas 6 artiklar, i lika många kategorier, skrivna av tillsammans 16 författare. En av dem är AT-läkaren Lisa Hagelqvist.

(0 kommentarer)

Förvaltningsrätten ger Arbetsmiljöverket rätt: - Fler än 1 500 listade patienter är lika med hög arbetsbelastning 2208

Efter inspektioner i primärvården i Örebro läns landsting ansåg Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren bör göra tätare riskbedömningar för läkare som har fler än 1 500 listade patienter. Men landstinget höll inte med. Nu ger Förvaltningsrätten Arbetsmiljöverket rätt.

(2 kommentarer)

Strid om karens för inhyrd vårdpersonal går vidare 2208

Kammarrätten i Göteborg har godkänt Västra Götalandsregionens karens på sex månader för den som säger upp sig från regionen och börjar arbeta för bemanningsföretag. Men branschorganisationen Bemanningsföretagen menar att karensreglerna för vårdanställda kommer att slopas efter ett vägledande uttalande från EU-domstolen. Ärendet är överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.

(1 kommentarer)

Ny praxis hos TLV ska främja generikakonkurrens 2209

En ny praxis hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, ska göra det svårare för tillverkare av originalläkemedel att hindra generikakonkurrens genom att lyfta ut läkemedel ut förmånen innan patenten löper ut.

(0 kommentarer)

»Mät vårdens värde för varje patient« - Michael Porter, mannen bakom värdebaserad vård: 2210

Utfallet för patienten ska avgöra värdet av vården. Det anser den amerikanske managementgurun Michael Porter, mannen bakom det högaktuella konceptet värdebaserad vård. Den här veckan besökte han Sverige.

(3 kommentarer)

Kvalitetsregister ger Sverige försprång - Värdebaserad vård 2211

De svenska kvalitetsregistren och en positiv inställning hos beslutsfattare. Det är faktorer som gör att Sverige kan ta ledningen i införandet av värdebaserad vård, tror Michael Porter.

(2 kommentarer)

Primärvårdens »gröna öar« 2212

Hur lyckas en del vårdcentraler behålla en stabil läkarbemanning år efter år? I en rapport ger allmänläkaren Ola Bergstrand, som själv har erfarenhet av att bryta en negativ utveckling på en vårdcentral, en rad tips.

(3 kommentarer)

Svea hovrätt går emot den tidigare domen: - Landstinget måste betala skadestånd i »Sjukhuset-målet« 2212

Landstinget i Uppsala län ska betala skadestånd till de anhöriga till cancerpatienten som filmades i tv-serien »Sjukhuset«. Det slår Svea hovrätt nu fast i sin dom. 

(1 kommentarer)

Kultur

Grattis, Läkartidningen – en pigg 110-åring! 2240

Läkartidningens hundrationde födelsedag ger anledning att kasta en återblick på det som har varit.  

(0 kommentarer)

Utgåvan som PDF

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.

Tack alla referenter 2019!


Tack, alla som varit referenter under 2019!