Annons
Annons
Annons Annons

Inbjudan

Barns mat

Symposiet äger rum onsdagen den 12 mars i Erfors-/Weitnersalen, på Sophiahemmets Högskola, Valhallavägen 91 i Stockholm ingång R, längst ner i sjukhusområdet från Valhallavägen mitt emot Stadion, den 12 mars, 2014

Inbjudan

Barns mat är ett ämne som engagerar och berör många och det finns mycket kunskap kring matens roll för barns sjukdomar, till exempel när det gäller allergier. Denna kunskap är viktig för att hjälpa föräldrar och barn till goda matvanor och för att bryta udden av åsikter som inte baseras på fakta.


Detta symposium täcker in många viktiga aspekter kring barns mat, såsom spädbarnets uppfödning, behovet av järn, övervikt, allergier och intoleranser, och matvägran.


Välkommen till en intressant eftermiddag!


OBS! Anmälningsformuläret fungerar inte på gamla versioner av Internet Explorer. Vi jobbar på detta problem men tillsvidare är du välkommen att kontakta oss på helene.engstrom@lakartidningen.se eller ring 08-7903341 så hjälper vi er.

Plats

Symposiet äger rum onsdagen den 12 mars i Erfors-/Weitnersalen, på Sophiahemmets Högskola, Valhallavägen 91 i Stockholm ingång R, längst ner i sjukhusområdet från Valhallavägen mitt emot Stadion

Preliminärt program den 12 mars, 2014
Moderator:

Med. dr Anna-Karin Edstedt Bonamy, Karolinska institutet och med. dr Stefan Johansson, Läkartidningen

11:45 – 12:45
Lunch och registrering
12:45 – 12:50
Inledning Anna-Karin Edstedt Bonamy och Stefan Johansson
12:50 – 13:15
Amning och tillvänjning till fast föda för friska fullgångna barn Prof. Agneta Hörnell Umeå universitet
13:15 – 13:40
Barns behov av järn Med. dr Staffan Berglund Norrlands universitetssjukhus
13:40 – 14:05
Vegetarisk mat för barn Dietist Sara Ask och nutritionist Åsa Strindlund
14:05 – 14:30
Kost och övervikt hos barn Doc. Staffan Mårild Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
14:30 – 15:00
Kaffe
15:00 – 15:25
Matallergi hos barn och ungdomar Med. dr Caroline Nilsson Sachsska barnsjukhuset
15:25 – 15:50
Icke-IgE-medierad allergi och icke immunologiska födoämnesreaktioner Spec. läkare Cecilia Zetterström Astrid Lindgrens barnsjukhus
15:50 – 16:15
Celiaki Överläkare Lars Browaldh Sachsska barnsjukhuset
16:15 – 16:35
Bensträckare
16:35 – 17:00
Varför äter inte barnet Logoped Ingalill Ek
17:00 – 17:20
Paneldebatt
Programansvariga:

Anna-Karin Edstedt Bonamy, Med. dr Karolinska Institutet och Stefan Johansson, med. redaktör Läkartidningen

Pris:


1 795 kr + moms. Lunch och kaffe är inkluderat.
Medlemmar i Sveriges läkarförbund erhåller 300 kr rabatt.
Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega. Kontakta helene.engstrom@lakartidningen.se för mer information.

Arrangör:

Utställare:

Boka plats nu

Lämnade uppgifter behövs för Läkartidningens symposieverksamhet och kommer att användas uteslutande av Läkartidningen.

Senaste datum för bokning är passerat.
Boka plats
Faktureringsinformation: