Annons
Annons
Annons Annons

Inbjudan

Den sviktande levern

Sophiahemmet Högskola, Stockholm. Valhallavägen 91 i Stockholm ingång R, längst ner i sjukhusområdet från Valhallavägen mitt emot Stadion, den 16 mars, 2016

Inbjudan

Handläggningen av kroniskt leversjuka patienter som försämras och sviktar i sin lever är en utmaning. Akut dekompensation hos en patient med levercirros kan yttra sig som en bakteriell infektion, blödning, trombos, ascites, encefalopati, akut njursvikt eller multiorgansvikt. Detta symposium vänder sig till dig som träffar på dessa patienter i din verksamhet, och önskar få en uppdatering om de senaste riktlinjerna kring det akuta omhändertagandet. Innehållet har satts samman av Svensk internmedicinsk leverklubb (SILK) med medlemmar från universitetssjukhusen i Sverige.

Plats

Sophiahemmet Högskola, Stockholm. Valhallavägen 91 i Stockholm ingång R, längst ner i sjukhusområdet från Valhallavägen mitt emot Stadion

Preliminärt program den 16 mars, 2016
Moderator:

Docent Per Stål, Karolinska universitetssjukhuset och Dr. Inga-Lill Friis-Liby, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

12:00 – 13:00
Registrering och lunch
13:00 – 13:05
Inledning
13:05 – 13:15
Akut dekompensation av kronisk leversjukdom kräver omedelbar handläggning Doc Per Stål, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
13:15 – 13:40
Acute-on-chronic liver failure - en egen klinisk entitet med hög mortalitet Dr. Antti Oksanen, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
13:40 – 14:05
Infektioner är vanliga vid akut och kronisk leversjukdom Dr. Hannes Hagström, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
14:05 – 14:45
Akuta komplikationer vid levercirros – blödning och trombos Prof Hanns-Ulrich Marschall, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborg och med. dr. Rupesh Rajani, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
14:45 – 15:15
Kaffe
15:15 – 15:40
Handläggning av ascites hos patienter med levercirros Dr. Inga-Lill Friis-Liby, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
15:40 – 16:05
Akut njursvikt vid levercirros Doc Hans Verbaan, Gastrosektionen, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
16:05 – 16:30
Hepatisk encefalopati på akutkliniken Doc Staffan Wahlin, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
16:30 – 16:50
Sammanfattning och frågor till panelen
Programansvariga:

Svensk internmedicinsk leverklubb (SILK) och Läkartidningen

Pris:


1 895 kr + moms. Lunch och kaffe är inkluderat.
Medlemmar i Sveriges läkarförbund erhåller 300 kr rabatt.
Pensionär och medlem i Sveriges läkarförbund erhåller 50% rabatt
Pensionär och medlem i Sveriges äldre läkare (SÄL) betalar 300 kr + moms.
Studenter betalar 500 kr + moms.
Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega. Kontakta helene.engstrom@lakartidningen.se för mer information

Utställare:

Boka plats nu

Lämnade uppgifter behövs för Läkartidningens symposieverksamhet och kommer att användas uteslutande av Läkartidningen.

Senaste datum för bokning är passerat.
Boka plats
Faktureringsinformation: