Annons Annons
Annons Annons

Inbjudan

Diabetes typ 2

Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm, den 22 februari, 2018

Inbjudan

Stora framsteg inom vården av typ 2-diabetes


De senaste åren har nya studier tillfört ny kunskap om hur typ 2-diabetes kan behandlas. Vilken praktisk betydelse dessa resultat får för vården av typ 2-diabetes kommer att belysas vid dagens symposium.


Välkommen till en intressant eftermiddag!

Plats

Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Preliminärt program den 22 februari, 2018
Moderator:

Docent Michael Alvarsson

12:00 – 13:00
Registrering och lättare lunch
13:00 – 13:05
Inledning Docent Michael Alvarsson, Karolinska universitetssjukhuset
13:05 – 13:25
Diagnos och behandlingsmål vid typ 2-diabetes Med dr Stefan Jansson, distr. läk, Brickebackens vårdcentral, Örebro
13:25 – 13:45
Livsstil och prevention av typ 2-diabetes Prof. Mai-Lis Helenius, Karolinska institutet
13:45 – 14:05
Etnicitet och kulturens betydelse för diabetesvården Doc. Louise Bennet, Lunds universitet
14:05 – 14:25
Nationella diabetesregistrets betydelse för den vetenskapliga utvärderingen av diabetesvården Med.dr. Katarina Eeg-Olofsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset
14:25 – 15:00
Kaffe
15:00 – 15:20
Skyddar nya glukossänkande läkemedel vid typ 2-diabetes mot kardiovaskulära- och renala komplikationer? Prof. Mikael Rydén, Karolinska institutet
15:20 – 15:40
Gamla och nya verktyg i verktygslådan Prof. Thomas Nyström, Karolinska institutet, Södersjukhuset.
15:40 – 16:00
Bensträckare
16:00 – 16:20
Ny era inom terapin vid typ 2-diabetes - men vad är nytt? Docent Michael Alvarsson Karolinska universitetssjukhuset
16:20 – 16:45
Avslutning och frågor till panelen
Programansvariga:

Docent Michael Alvarsson samt Läkartidningen

Pris:

Lunch och kaffe är inkluderat i alla priser.
Ordinarie pris 1 995 kr + moms.
Medlemmar i Sveriges läkarförbund erhåller 300 kr rabatt på ordinarie pris.
Pensionär och medlem i Sveriges läkarförbund erhåller 50% rabatt på ordinarie pris.
Studenter betalar 500 kr + moms totalt.

Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega.
Kontakta helene.engstrom@lakartidningen.se för mer information.

Utställare: