Annons Annons
Annons Annons

Inbjudan

Hjärtstopp

Sophiahemmet högskola, Stockholm. Valhallavägen 91 i Stockholm ingång R, längst ner i sjukhusområdet från Valhallavägen mitt emot Stadion, den 14 april, 2015

Inbjudan

En majoritet av de individer som dör på grund av hjärtsjukdom avlider redan före ankomst till sjukhus på grund av ett plötsligt och oväntat hjärtstopp. Orsaken till plötsligt hjärtstopp är i de allra flesta fallen en bakomliggande hjärtsjukdom. I Sverige drabbas årligen ca 10 000 individer och överlevnaden var 2013 ca 500 individer (5 procent). Sverige tillhör idag de främsta länderna inom hjärtstoppsforskning och Svenska rådet för hjärt–lungräddning (HLR-rådet) och Hjärt–lungfonden har gemensamt satt upp målet att rädda 1 200 individer utanför sjukhus till livet varje år. I detta symposium kan du lyssna till intressanta föreläsningar från några av landets främsta experter på området.


Välkommen till en intressant eftermiddag!

Plats

Sophiahemmet högskola, Stockholm. Valhallavägen 91 i Stockholm ingång R, längst ner i sjukhusområdet från Valhallavägen mitt emot Stadion

Preliminärt program den 14 april, 2015
Moderator:

Leif Svensson

12.00 – 13.00
Registrering och lunch
13.00 – 13.05
Välkommen! Prof. Leif Svensson och prof. Jan Östergren Stockholm
13.05 – 13.25
Prognostiska faktorer vid hjärtstopp Prof. Johan Herlitz Borås
13.25 – 13.50
Skall alla patienter som återupplivas efter hjärtstopp kylas? Överläkare Niklas Nielsen Helsingborg
13.50 – 14.15
Läkemedelsbehandling vid hjärtstopp Överläkare Johan Engdahl Halmstad
14.15 – 14.35
Vilken HLR metod bör användas? Manuella eller mekaniska bröstkompressioner? Prof. Sten Rubertsson Uppsala
Moderatorer session 1: Spec. läkare Jacob Hollenberg och spec. läkare Per Nordberg
14.35 – 15.05
Kaffe
15.05 – 15.25
Hjärtstartare i samhället Spec. läkare Mattias Ringh Stockholm
15.25 – 15.45
Plötsligt hjärtstopp bland unga och inom idrotten Överläkare Aase Wisten Luleå
15.45 – 16.05
Vård efter hjärtstopp Bitr. överläkare Malin Rundgren Lund
16.05 – 16.25
Hur följer vi upp patient och anhöriga efter hjärtstopp Arbetsterapeut Gisela Lilja Lund
Moderatorer session 2: Moderator Prof. Mårten Rosenqvist och Doc. Hans Friberg
16.25 – 16.40
Bensträckare
16:40 – 17:05
Framtiden Spec. läkare Jacob Hollenberg Stockholm
17:05 – 17:20
Paneldiskussion
Programansvariga:

Prof. Leif Svensson och prof. Jan Östergren, med. huvudred. Läkartidningen


.

Pris:

1 895 kr + moms. Lunch och kaffe är inkluderat.
Medlemmar i Sveriges läkarförbund erhåller 300 kr rabatt.
Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega. Kontakta helene.engstrom@lakartidningen.se för mer information

Arrangör:

Utställare:

Boka plats nu

Lämnade uppgifter behövs för Läkartidningens symposieverksamhet och kommer att användas uteslutande av Läkartidningen.

Senaste datum för bokning är passerat.
Boka plats
Faktureringsinformation: