Annons
Annons Annons

Inbjudan

Katastrofmedicin - sjukvård när det verkligen gäller

7A Konferens, Odenplan, Stockholm, den 25 oktober, 2017

Inbjudan

Under de senaste åren har allvarliga händelser både internationellt men också nationellt ställt nya och stora krav på bland annat sjukvård. Hur fungerar sjukvård i dessa situationer? Vilka är problemen och kraven?  Vilken kunskap, erfarenhet och förberedelse behövs för att hantera dem och hur kan sjukvården förbereda sig? Hur bra rustat är Sverige?

Plats

7A Konferens, Odenplan, Stockholm

Preliminärt program den 25 oktober, 2017
Moderator:

Chefläkare Pelle Gustafson, Läkartidningen

12.00 – 13.00
Registrering och lättare lunch
13.00 – 13.05
Inledning
13.05 – 13.30
Akuta radionukleära katastrofer: Vad bör en svensk läkare kunna? Adj. prof. Leif Stenke, Karolinska institutet
13.30 – 13.55
Triage och handläggning i masskadesituationer: Hur gör man? Docent Louis Riddez, Karolinska universitetssjukhuset
13.55 – 14.20
Sjukvård i totalförsvaret, att bygga ett system för ökad förmåga över hela hotskalan. Är svensk sjukvård redo när det verkligen gäller? Krisberedskapchef Johanna Sandwall, Socialstyrelsen
14.20 – 14.45
Psykiska reaktioner hos personal efter katastrofinsatser: Vad händer i huvudet och vad kan vi göra? Docent Filip Arnberg, Kunskapscentrum katastrofpsykiatri
14.45 – 15.15
Kaffe
15.15 – 15.30
Hur utbildar vi nästa generations läkare i katastrofmedicin? Erfarenheter från studentdrivna utbildningar. Moa Herrgård, läkarstudent Karolinska institutet
15.30 – 15.55
Utmaningar vid globala katastrofer - vad kan svensk sjukvård lära sig? Docent Johan von Schreeb, Kunskapscentrum katastrofmedicin, Karolinska institutet
15.55 – 16.30
Avslutning och frågor till panelen
Programansvariga:

Docent Johan von Schreeb, Karolinska institutet

Pris:

Lunch och kaffe är inkluderat i alla priser.
Ordinarie pris 1 995 kr + moms.
Medlemmar i Sveriges läkarförbund erhåller 300 kr rabatt på ordinarie pris.
Pensionär och medlem i Sveriges läkarförbund erhåller 50% rabatt på ordinarie pris.
Studenter betalar 500 kr + moms totalt.

Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega.
Kontakta helene.engstrom@lakartidningen.se för mer information.

Arrangör:

Utställare: